למד כיצד לנקות קוד ב-Dreamweaver, לבדוק תאימות של דפדפנים, לאמת מסמכי XML ולהפוך דפי XHTML לתואמים.

קוד ניקוי

ניתן להסיר תגים ריקים באופן אוטומטי, לשלב תגי font מקוננים ולהכניס שיפורים אחרים בקוד HTML או XHTML לא מסודר או בלתי קריא.

למידע בנושא אופן הניקוי של טופס שנוצר ב-HTML מתוך מסמך של Microsoft Word, ראה ‏‫פתיחה ועריכה של מסמכים קיימים.

 1. במסמך פתוח, בחר Tools > Clean Up HTML.

 2. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על OK.

  הערה:

  ייתכן שיידרשו מספר שניות להשלמת הניקוי, בהתאם לגודל המסמך שלך ולמספר האפשרויות שתבחר.

  Remove Empty Container Tags

  מסירה תגים שאין בהם תוכן. לדוגמה, <b></b>‎ ו-<font color="#FF0000"></font>‎ הם תגים ריקים, אולם התג <b>‎ במקטע <b>some text</b>‎ איננו ריק.

  Remove Redundant Nested Tags

  מסירה את כל המופעים המיותרים של תג כלשהו. לדוגמה, בקוד <b>This is what I <b>really</b> wanted to say</b>, התגים b המקיפים את המילה really הם מיותרים ולכן יוסרו.

  Remove Non-Dreamweaver HTML Comments

  הסר את כל ההערות שלא הוכנסו על-ידי Dreamweaver. לדוגמה, ההערה <!‑‑begin body text--> תוסר, אך ההערה <!‑‑TemplateBeginEditable name="doctitle"‑‑>‎ לא תוסר מכיוון שזו הערה של Dreamweaver המסמנת את תחילת האזור הניתן לעריכה בתבנית.

  Remove Dreamweaver Special Markup

  מסירה הערות ש-Dreamweaver מוסיף לקוד, כדי לאפשר עדכון אוטומטי של מסמכים בשעת עדכון של תבניות ופריטי ספריות. אם תבחר באפשרות זו בשעת ניקוי קוד במסמך מבוסס תבנית, המסמך ינותק מהתבנית. למידע נוסף, ראה ניתוק מסמך מתבנית.

  Remove Specific Tag(s)

  מסירה את התגים שצוינו בתיבת הטקסט הסמוכה. השתמש באפשרות זו כדי להסיר תגים מותאמים אישית שהוסיפו עורכים חזותיים אחרים ותגים נוספים שאינך רוצה להציג באתר שלך (לדוגמה, blink). השתמש בפסיקים להפרדה בין תגים שונים (לדוגמה, font,blink).

  Combine Nested <font> Tags When Possible

  מאחד שני תגי font או יותר, כשהם שולטים על אותו טווח של טקסט. לדוגמה, <font size="7"><font color="#FF0000">big red</font></font> יהפוך להיות <font size="7" color="#FF0000">big red</font>.

  Show Log On Completion

  הצגת תיבת התראה עם פרטים על השינויים שבוצעו במסמך מייד לאחר הניקוי.

בדיקת האיזון של תגים וסוגריים מסולסלים

ניתן לבדוק ולוודא שהתגים והסוגריים המעוגלים (( )), המסולסלים ({ }) והמרובעים ([ ]) בדף שלך הם מאוזנים. משמעות האיזון היא שלכל תג פותח, סוגר מעוגל פותח, סוגר מסולסל פותח או סוגר מרובע פותח יש סימן מקביל סוגר ולהיפך.

בדיקת האיזון של תגים

 1. פתח את המסמך ב-Code View.
 2. הצב את נקודת ההכנסה בקוד המקונן שברצונך לבדוק.
 3. בחר Edit >‏ ‏Select Parent Tag.

  התגים התואמים המקיפים (וכן תוכנם) נבחרים בקוד. אם תמשיך ותבחר בפקודה Edit ‏> Select Parent Tag והתגים שלך אכן מאוזנים, Dreamweaver יבחר לבסוף בתגים html ו-‎/html החיצוניים ביותר.

בדיקת האיזון של סוגריים מעוגלים, מסולסלים או מרובעים

 1. פתח את המסמך ב-Code View.
 2. הצב את נקודת ההכנסה בקוד שברצונך לבדוק.
 3. בחר Edit > Code > Balance Braces.

  כל הקוד בין הסוגריים המעוגלים, המסולסלים והמרובעים ייבחר. בחירה נוספת ב-Edit > Code > Balance Braces בוחרת בכל הקוד שבתוך הסוגריים המעוגלים, המסולסלים והמרובעים המקיפים את הבחירה החדשה.

בדיקה של תאימות דפדפנים

התכונה Browser Compatibility Check ‏(BCC) מסייעת לך לאתר שילובים של HTML ו-CSS, שעלולים לגרום לשגיאות בדפדפנים. תכונה זו גם מחפשת בקוד של המסמכים שלך מאפיינים או ערכים של CSS שדפדפני היעד שלך לא תומכים בהם.

אימות מסמכי XML

ניתן להגדיר העדפות עבור Validator, את הבעיות הספציפיות ש-Validator אמור לחפש ואת סוגי השגיאות שעליהן Validator אמור לדווח.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקובץ XML או XHTML, בחר File ‏> Validate ‏> As XML.

  • הכרטיסייה Validation בחלונית Results תציג את ההודעה “No errors or warnings” כדי לציין שאין שגיאות או אזהרות, או תפרט את שגיאות התחביר שנמצאו.

 2. לחץ פעמיים על הודעת שגיאה כדי לסמן את השגיאה במסמך.
 3. כדי לשמור את הדוח כקובץ XML, לחץ על הלחצן Save Report.
 4. כדי להציג את הדוח בדפדפן הראשי שלך (אשר מאפשר גם להדפיס את הדוח), לחץ על הלחצן Browse Report.

אימות מסמכים באמצעות W3C Validator

Dreamweaver עוזר לך ליצור דפי אינטרנט העומדים בתקנים בעזרת התמיכה המובנית שלו ב-W3C Validator. W3C Validator מאמת את מסמכי ה-HTML וה-XML שלך להתאמה לתקני HTML‏, XHTML או XML. באפשרותך לאמת מסמכים פתוחים וקבצים שהוצבו בשרת בזמן אמת.

השתמש בדוח המופק לאחר האימות כדי לתקן שגיאות בקובץ.

הערה:

בהעדפות של Dreamweaver, תוכל לציין את הרכיב המנתח מול כל המסמכים שעליך לאמת. נעשה שימוש בהעדפה זו כהגדרת גיבוי במקרים שלא ניתן לזהות באופן אוטומטי את DOCTYPE.

אימות מסמך פתוח

 1. בחר Window ‏> Results ‏> Validation כדי לפתוח את החלונית Validation. חלונית זו מציגה את תוצאות האימות.

 2. בחר File > Validate > Current Document (W3C).

אימות מסמך בזמן אמת

עבור מסמכים בזמן אמת, Dreamweaver מאמת קוד שהתקבל בדפדפן. קוד זה מוצג בעת ביצוע לחיצה ימנית בדפדפן ובחירת האפשרות להצגת קוד המקור. אימות מסמכים בזמן אמת שימושי במיוחד בעת אימות דפים דינמיים כגון PHP, ‏JSP וכן הלאה.

האפשרות Validate Live Document מופעלת רק כשכתובת ה-URL של הדף המאומת מתחילה ב-http.

 1. בחר Window ‏> Results ‏> Validation כדי לפתוח את החלונית Validation. חלונית זו מציגה את תוצאות האימות.

 2. לחץ על Live View.

 3. בחר File > Validate > Live Document (W3C).

עבור מסמכים בזמן אמת, כאשר אתה לוחץ פעמיים על שגיאה בחלונית W3C Validation, נפתח חלון נפרד. החלון מציג את הקוד שהופק בדפדפן והשורה עם השגיאה מסומנת.

התאמה אישית של הגדרות אימות

 1. בחר Window ‏> Results ‏> Validation כדי לפתוח את החלונית Validation.

 2. בחלונית W3C Validation, לחץ על הסמל W3C Validation (Play)‎. בחר Settings.

 3. בחר DOCTYPE לאימות אם DOCTYPE לא צוין במפורש עבור המסמך.

 4. אם אינך רוצה להציג שגיאות ואזהרות, נקה את האפשרויות.

 5. לחץ על Manage אם ברצונך למחוק אזהרות או שגיאות שהסתרת באמצעות החלונית W3C Validation. בעת הסרת אזהרות ושגיאות, הן אינן מוצגות בעת הבחירה באפשרות Show All בחלונית W3C Validation.

 6. בחר Don't Show W3C Validator Notification Dialog אם אינך רוצה שתיבת הדו-שיח W3C Validator Notification תוצג כשאתה מתחיל באימות.

עבודה עם דוחות אימות

לאחר השלמת האימות, דוחות האימות מוצגים בחלונית W3C Validation.

 • לקבלת מידע נוסף על השגיאה או האזהרה, בחר אותה בחלונית W3C Validation. לחץ על More Info.

 • כדי לשמור את הדוח כקובץ XML, לחץ על Save Report.

 • כדי להציג את הדוח כולו ב-HTML, לחץ על Browse Report. הדוח ב-HTML מספק רשימה מלאה של שגיאות ואזהרות, יחד עם סיכום.

 • כדי לקפוץ למיקום בקוד המכיל את השגיאה, בחר אותה בחלונית W3C Validation. לחץ על הלחצן Options ובחר Go to Line.

 • כדי להסתיר שגיאות/אזהרות, בחר את השגיאה/אזהרה. לחץ על הלחצן Options ובחר Hide Error.

 • כדי להציג את כל השגיאות והאזהרות, כולל השגיאות המוסתרות, לחץ על הלחצן Options. בחר Show All. שגיאות ואזהרות מוסתרות שמחקת בתיבת הדו-שיח Preferences אינן מפורטות.

 • כדי לנקות את כל התוצאות בחלונית W3C Validation, לחץ על הלחצן Options. בחר Clear Results.

הגדרת העדפות של Validator

בנוסף ל-W3C Validator הרגיל, Dreamweaver תומך במאמתי קוד חיצוניים שאתה מתקין כהרחבות‬‏‫. בעת התקנת הרחבה של מאמת חיצוני, Dreamweaver מפרט את ההעדפות שלו בקטגוריה W3C Validator של תיבת הדו-שיח Preferences.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בחר W3C Validator מהרשימה Category בצד שמאל.

 3. בחר בספריות תגים שמולן יבוצע האימות.

  לא ניתן לבחור גרסאות מרובות של אותה ספריית תגים או שפה; לדוגמה, אם תבחר HTML 4.01, לא תוכל לבחור גם HTML 5. בחר בגרסה הישנה ביותר שמולה תרצה לבצע את האימות. לדוגמה, אם המסמך מכיל קוד HTML 4.01 חוקי, הוא גם יהיה חוקי בקוד HTML 5.

 4. בחר באפשרויות של Display לסוגי השגיאות והאזהרות שברצונך לכלול בדיווח של Validator.
 5. לחץ על Apply כדי ליישם את השינויים, ולחץ על Close כדי לסגור את תיבת הדו שיח Preferences.

התאמת דפים ל-XHTML

במהלך יצירת דף, ניתן להפוך אותו לתואם ל-XHTML. ניתן גם להפוך מסמך HTML קיים לתואם ל-XHTML.

יצירת מסמכים תואמי XHTML

 1. בחר File ‏> New.
 2. בחר בקטגוריה ובסוג הדף שיש ליצור.
 3. בחר באחת מהגדרות סוג המסמך (DTD) של XHTML מתוך התפריט הנפתח DocType שבקצה הימני של תיבת הדו-שיח ולחץ על Create.

  לדוגמה, ניתן להפוך מסמך HTML לתואם ל-XHTML בבחירת XHTML 1.0 Transitional או XHTML 1.0 Strict מתוך התפריט הנפתח.

  הערה:

  לא ניתן להפוך כל סוג של מסמך לתואם ל-HTML.

יצירת מסמכים תואמי XHTML כברירת מחדל

 1. בחר Edit ‏> Preferences או Dreamweaver‏ >‏ Preferences ‏(Mac OS X), ובחר בקטגוריה New Document.
 2. בחר במסמך ברירת מחדל ולאחר מכן באחת מהגדרות סוג המסמך של XHTML מתוך התפריט הנפתח Default Document Type (DTD)‎, ולחץ על OK.

  לדוגמה, ניתן להפוך מסמך HTML לתואם ל-XHTML בבחירת XHTML 1.0 Transitional או XHTML 1.0 Strict מתוך התפריט הנפתח.

כדי להפוך מסמך HTML קיים לתואם ל-XHTML

 1. פתח מסמך ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במסמך ללא מסגרות, בחר File ‏> Convert, ולאחר מכן בחר באחת מהגדרות סוג המסמך של XHTML.

   לדוגמה, ניתן להפוך מסמך HTML לתואם ל-XHTML בבחירת XHTML 1.0 Transitional או XHTML 1.0 Strict מתוך התפריט הנפתח.

  • במסמך עם מסגרות, בחר מסגרת, בחר File ‏> Convert, ולאחר מכן בחר באחת מהגדרות סוג המסמך של XHTML.

 2. כדי להמיר את כל המסמך, חזור על שלב זה לכל מסגרת וכן למסמך של ערכת המסגרות.

הערה:

לא ניתן להמיר מופע של תבנית, מכיוון שהוא חייב להיות באותה השפה כמו התבנית שעליה הוא מבוסס. לדוגמה, מסמך המבוסס על תבנית XHTML יהיה תמיד בשפת XHTML, ומסמך המבוסס על תבנית HTML שאינה תואמת ל-XHTML יהיה תמיד בשפת HTML ולא ניתן יהיה להמירו לשפת XHTML או לכל שפה אחרת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת