בצע את ההליך הבא כדי לדעת כיצד ליצור טופס אינטרנט באופן חזותי ב-Dreamweaver על-ידי הוספת רכיבי טופס לדף.

ניתן ליצור טופס אינטרנט באופן חזותי ב-Dreamweaver על-ידי הוספת רכיבי טופס לדף, אבל זה רק חלק מהעבודה. החלק השני, המורכב יותר, הוא לפתח מנגנון לטיפול בנתונים שהמבקרים מוסרים באמצעות הטופס. לעתים הנתונים נשמרים במסד נתונים של לקוח, לדוגמה. בדרך כלל, טכנולוגיית יישום אינטרנט כגון PHP או Adobe ColdFusion מטפלת בנתוני הטופס.

מאמר זה מתאר כיצד ליצור טופס אינטרנט פשוט. המאמר אינו מסביר כיצד לפתח מנגנון לטיפול בנתוני טופס שנמסרו. לקבלת הנחיות מפורטות לבניית טפסים ומנגנון לטיפול בנתונים הנמסרים באמצעות PHP, עיין בסדרת ערכות לימוד זו ב-Adobe Developer Center.

יצירת טופס אינטרנט

 1. פתח דף בתצוגת Design ב-Dreamweaver ומקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את הטופס.
 2. בחר Insert ‏> ‏Form‏ ‏> ‏Form. או בחר את הקטגוריה Forms בחלונית Insert (המשולש הקטן מתחת לכרטיסיית החלונית) ולחץ על הסמל Form.‏‏ Dreamweaver מוסיף טופס ריק. בתצוגת Design, טפסים מסומנים בקו מתאר אדום מנוקד. אם אינך רואה קו מתאר זה, בחר View ‏> Visual Aids ‏> Invisible Elements.
 3. ציין את הדף או את הסקריפט שמעבד את נתוני הטופס. בחלון Document, לחץ על קו המתאר של הטופס לבחירת הטופס. ב-Property inspector (‏Window ‏> Properties), הזן את שם הקובץ (ואת הנתיב במידת הצורך) של דף העיבוד בתיבת הטקסט Action ב-Property inspector. לחלופין, לחץ על סמל התיקייה כדי לנווט לדף או לסקריפט המתאימים. דוגמה: process_order.php.
 4. ציין את השיטה שיש להשתמש בה להעברת נתוני הטופס לשרת. ב-Property inspector, בחר אחת מהאפשרויות הבאות בתפריט המוקפץ Method:
  • POST הטבעת נתוני הטופס בבקשת ה-HTTP. לקבלת מידע נוסף, ראה פרמטרי טופס HTML בעזרה של Dreamweaver.
  • GET צירוף הערך לכתובת ה-URL המבקשת את הדף. לקבלת מידע נוסף, ראה פרמטרי URL בעזרה של Dreamweaver.
  • Default שימוש בהגדרת ברירת המחדל של הדפדפן כדי לשלוח את נתוני הטופס לשרת. בדרך כלל, ערך ברירת המחדל הוא השיטה GET.
 5. הכנס אובייקטי טופס. הצב את נקודת ההכנסה במקום שבו ברצונך להציג את האובייקט בטופס. ב. לאחר מכן בחר את האובייקט בתפריט Insert >‏ ‏Form, או בקטגוריה Forms בסרגל Insert. מקם אובייקטי טופס בתוך קו המתאר האדום המנוקד של הטופס בדף. לקבלת מידע נוסף על אובייקטי טופס, ראה אובייקטי טופס  בעזרה של Dreamweaver.

 6. התאם את פריסת הטופס. עצב את הטופס באמצעות מעברי שורה, מעברי פסקה, טקסט מעוצב מראש או טבלאות. לא ניתן להוסיף טופס לטופס אחר, אך ניתן לכלול יותר מטופס אחד בדף. בעת עיצוב טפסים, זכור להוסיף לאובייקטי הטופס תוויות עם תיאור מילולי שיאפשר למשתמשים לדעת איזה מידע עליהם להזין. לדוגמה, "הזן את שמך" כדי לבקש פרטי שם. השתמש בטבלאות ליצירת מבנה לאובייקטי טופס ולתוויות. ודא שכל תגי table כלולים בין תגי form.