למד מהן אפשרויות הגדרת האתר המתקדמות ב-Dreamweaver.

גש ל-Advanced settings בתיבת הדו-שיח Site Setup על-ידי בחירת Site ‏> ‏Manage Sites, בחירת האתר שברצונך לערוך ולחיצה על Edit.

הגדרות מתקדמות בהגדרת האתר
הגדרות מתקדמות בהגדרת האתר

CSS Preprocessors

אם אתה עובד עם CSS preprocessors כגון Sass‏, Less או SCSS, באפשרותך להגדיר העדפות ספציפיות לאתר של כלי לעיבוד מקדים של CSS. 

לקבלת מידע אודות תמיכה בכלים לעיבוד מקדים של CSS ב-Dreamweaver, ראה כלים לעיבוד מקדים של CSS.

Advanced Settings

Local Info

Default Images Folder

התיקייה שבה ברצונך לאחסן תמונות עבור האתר. הזן את הנתיב לתיקייה או לחץ על סמל התיקייה כדי לאתר את התיקייה. Dreamweaver משתמש בנתיב לתיקייה בעת הוספת תמונות למסמכים.

Links Relative To

מציין את סוג הקישורים ש-Dreamweaver יוצר בעת יצירת קישורים למשאבים או דפים אחרים באתר. Dreamweaver יכול ליצור שני סוגים של קישורים: נתיבים יחסיים למסמכים ונתיבים יחסיים לתיקיית שורש של אתר. למידע נוסף על ההבדלים בין השניים, ראה נתיבים מוחלטים, נתיבים יחסיים למסמכים ונתיבים יחסיים לתיקיית שורש של אתר.

כברירת מחדל, Dreamweaver יוצר קישורים יחסיים למסמכים. אם תשנה את הגדרת ברירת המחדל ותבחר באפשרות של תיקיית שורש האתר, הקפד להזין את כתובת ה-Web URL הנכונה בתיבת הטקסט Web URL (ראה להלן). שינוי הגדרה זו אינו ממיר את הנתיב של קישורים קיימים. ההגדרה תחול רק על קישורים חדשים שתיצור באופן חזותי ב-Dreamweaver.

הערה:

תוכן המקושר באמצעות נתיבים יחסיים לתיקיית השורש אינו מופיע בעת הצגה של מסמכים בתצוגה מקדימה בדפדפן מקומי, אלא אם כן אתה מציין שרת בדיקות או בוחר באפשרות 'Preview Using Temporary File' מתפריט Edit >‏ ‏Preferences >‏ ‏Preview In Browser. זאת משום שדפדפנים אינם מזהים שורש של אתרים - ושרתים כן.

Web URL

כתובת URL של האתר. Dreamweaver משתמש בכתובת שב-Web URL ליצירת קישורים יחסיים לתיקיית השורש של האתר ולאימות קישורים בעת השימוש ב-Link Checker.

קישורים יחסיים לתיקיית השורש של האתר שימושיים אם אינך בטוח לגבי המיקום הסופי במבנה הספרייה של הדף שאתה עובד עליו, או אם נראה לך שתעביר או תסדר מחדש את הקבצים המכילים את הקישורים בשלב מאוחר יותר. קישורים יחסיים לתיקיית השורש של האתר הם קישורים שהנתיבים שלהם למשאבי אתר אחרים הם יחסיים לתיקיית השורש של האתר ולא למסמך, ולכן אם תעביר את המסמך בשלב כלשהו, הנתיב למשאבים יישאר תקין.

לדוגמה, נאמר שציינת את http://www.mysite.com/mycoolsite (ספריית השורש של האתר בשרת המרוחק) בתור כתובת ה-Web URL, ויש לך גם תיקיית תמונות בספרייה mycoolsite בשרת המרוחק (http://www.mysite.com/mycoolsite/images). נאמר גם שהקובץ index.html נמצא בספרייה mycoolsite.

בעת יצירת קישור יחסי לתיקיית השורש של האתר מהקובץ index.html לתמונה בספריית התמונות, הקישור נראה כך:

<img src="/mycoolsite/images/image1.jpg" />

הוא שונה מקישור יחסי למסמך, שהוא:

<img src="images/image1.jpg" />

התוספת של ‎/mycoolsite/‎ למקור התמונות מקשר את התמונה ביחס לתיקיית השורש של האתר ולא למסמך. בהנחה שהתמונה תישאר בספריית התמונות, נתיב הקובץ לתמונה (‎/mycoolsite/images/image1.jpg) תמיד יהיה נכון, גם אם תעביר את הקובץ index.html לספרייה אחרת.

למידע נוסף, ראה, נתיבים מוחלטים, נתיבים יחסיים למסמכים ונתיבים יחסיים לתיקיית שורש של אתר.

בנוגע לאימות קישורים, כתובת ה-Web URL דרושה כדי לקבוע אם קישור כלשהו הוא פנימי או חיצוני לאתר. לדוגמה, אם כתובת ה-Web URL היא http://www.mysite.com/mycoolsite, ו-Link Checker מוצא קישור עם כתובת ה-URL ‏http://www.yoursite.com בדף שלך, Link Checker קובע שהקישור האחרון הוא קישור חיצוני ומדווח עליו ככזה. בדומה, Link Checker משתמש בכתובת ה-Web URL כדי לקבוע אם קישורים הם פנימיים לאתר, ולאחר מכן בודק אם קישורים פנימיים אלה מנותקים.

Case-sensitive Links Checking

בודק שהרישיות של הקישורים מתאימה לרישיות של שמות הקובץ כש-Dreamweaver בודק קישורים. אפשרות זו שימושית במערכות UNIX, שבהן שמות קבצים רגישים לרישיות.

Enable Cache

מציין אם ליצור זיכרון מטמון מקומי כדי לשפר את מהירות הקישור ומשימות של ניהול האתר. אם לא תבחר באפשרות זו, Dreamweaver ישאל אותך שוב אם ברצונך ליצור זיכרון מטמון לפני יצירת האתר. מומלץ לבחור באפשרות זו, משום שהחלונית Assets (בקבוצת החלוניות Files) פועלת רק אם נוצר זיכרון מטמון.

Cloaking וקטגוריות אחרות

למידע נוסף על הקטגוריות Cloaking, ‏Design Notes, ‏File View Columns, ‏Contribute, ‏Templates‏, JQuery‏, Web Fonts ו-Animation Assets, לחץ על הנושא המתאים בטבלה הבאה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת