ייבא תגי ASP.NET, ‏JSP, ‏JRun ותגים מותאמים אישית ל-Dreamweaver כדי שיהפכו לחלק בלתי נפרד מסביבת החיבור.

ניתן לייבא תגים מותאמים אישית ל-Dreamweaver כדי שיהפכו לחלק בלתי נפרד מסביבת החיבור. לדוגמה, כשתתחיל להקליד תג מותאם אישית מיובא בתצוגת Code, יופיע תפריט האפשרויות להשלמת קוד, שיפרט את תכונות התג ויאפשר לך לבחור באחת מהן.

ייבוא תגים מקובצי XML

ניתן לייבא תגים מקובץ Document Type Definition ‏(DTD) או מסכימה של XML.

 1. פתח את העורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries).

 2. לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר DTD Schema ‏> Import XML DTD or Schema File.
 3. הזן שם קובץ או כתובת URL של קובץ DTD או של קובץ סכימה.
 4. הזן את הקידומת שתשמש עם התגים.

  הערה:

  קידומת משמשת לזיהוי תג בקוד כחלק מספריית תגים מסוימת. ישנן ספריות תגים שלא משתמשות בקידומות.

 5. לחץ על OK.

ייבוא תגי ASP.NET מותאמים אישית

ניתן לייבא תגי ASP.NET מותאמים אישית ל-Dreamweaver.

לפני שתתחיל, ודא שהתג המותאם אישית מותקן בשרת הבדיקה ומוגדר בתיבת הדו-שיח Site Definition (ראה הגדרת שרת בדיקה). יש למקם תגים שעברו קומפילציה (קובצי DLL) בתיקיית ‎/bin שבשורש האתר. ניתן למקם תגים שלא עברו קומפילציה (קובצי ASCX) בכל ספרייה או תת-ספרייה וירטואלית בשרת. למידע נוסף, עיין בתיעוד של Microsoft ASP.NET.

 1. פתח דף ASP.NET ב-Dreamweaver.
 2. פתח את העורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries).

 3. לחץ על לחצן הפלוס (+), בחר באחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:
  • כדי לייבא את כל תגי ASP.NET המותאמים אישית משרת היישום, בחר ASP.NET ‏> Import All ASP.NET Custom Tags.

  • כדי לייבא רק תגים מותאמים אישית מסוימים משרת היישום, בחר ASP.NET ‏> Import Selected ASP.NET Custom Tags. הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על תגים מהרשימה.

ייבוא תגי JSP מקובץ או משרת (web.xml)

ייבא ספריית תגים של JSP ל-Dreamweaver ממגוון סוגי קבצים או משרת JSP.

 1. פתח דף JSP ב-Dreamweaver.
 2. פתח את העורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries).

 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר JSP ‏> Import From File (*.tld, *.jar, *.zip)‎ או JSP ‏> Import from Server (web.xml)‎.
 4. לחץ על הלחצן Browse או הזן את שם הקובץ המכיל את ספריית התגים.
 5. הזן כתובת URI לזיהוי ספריית התגים.

  כתובת URI ‏(Uniform Resource Identifier) כוללת בדרך כלל את כתובת URL של הארגון המתחזק את ספריית התגים. כתובת URL זו לא משמשת בדרך כלל להצגת אתר האינטרנט של הארגון; היא משמשת לזיהוי ייחודי של ספריית התגים.

 6. (אופציונלי) הזן את הקידומת שתשמש עם התגים. ספריות תגים מסוימות משתמשות בקידומת על מנת לזהות תג בקוד כחלק מספריית תגים מסוימת.
 7. לחץ על OK.

ייבוא תגי JRun

אם אתה משתמש ב-Adobe® JRun™‎, תוכל לייבא תגי JRun ל-Dreamweaver.

 1. פתח דף JSP ב-Dreamweaver.
 2. פתח את העורך Tag Library ‏(Tools ‏> Tag Libraries).

 3. לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר JSP ‏> Import JRun Server Tags From Folder.
 4. הזן שם לתיקייה המכילה את תגי JRun.
 5. הזן כתובת URI לזיהוי ספריית התגים.

  כתובת URI ‏(Uniform Resource Identifier) כוללת בדרך כלל את כתובת URL של הארגון המתחזק את ספריית התגים. כתובת URL זו לא משמשת בדרך כלל להצגת אתר האינטרנט של הארגון; היא משמשת לזיהוי ייחודי של ספריית התגים.

 6. (אופציונלי) הזן את הקידומת שתשמש עם התגים. ספריות תגים מסוימות משתמשות בקידומת על מנת לזהות תג בקוד כחלק מספריית תגים מסוימת.
 7. לחץ על OK.