אודות הסוואת קבצים

הסוואת אתר מאפשרת שלא לכלול קבצים ותיקיות בפעולות כגון העלאה או הורדה. ניתן גם להסוות את כל הקבצים מסוג מסוים (JPEG‏, FLV‎‏, XML וכדומה) מפעולות המבוצעות באתר האינטרנט. Dreamweaver זוכר את ההגדרות שלך עבור כל אחד מהאתרים כך שאינך צריך לבחור אותן מחדש בכל פעם שאתה עובד עם אתר מסוים.

לדוגמה, אם אתה עובד על אתר גדול ואינך מעוניין להעלות את קובצי המולטימדיה שלך בכל יום, תוכל להשתמש בהסוואת אתר להסוואת תיקיית המולטימדיה. לאחר מכן, Dreamweaver לא יכלול קבצים מתיקייה זו בפעולות שתבצע באתר.

ניתן להסוות קבצים ותיקיות באתר המרוחק או באתר המקומי. קבצים ותיקיות מוסווים אינם נכללים בפעולות הבאות:

 • פעולות העלאה, הורדה, הכנסה לאחסון והוצאה מאחסון

 • יצירת דוחות

 • חיפוש קבצים מקומיים חדשים יותר וקבצים מרוחקים חדשים יותר

 • ביצוע פעולות בכל האתר, כגון בדיקה ושינוי של קישורים

 • סינכרון

 • עבודה עם תוכן החלונית Asset

 • עדכון תבניות וספריות

הערה:

ניתן להמשיך לבצע פעולה בתיקייה או קובץ מסוימים שהוסוו באמצעות בחירת הפריט בחלונית Files וביצוע פעולה בפריט. ביצוע פעולה ישירות על קובץ או תיקייה מוסווים דורס את ההסוואה.

הערה:

Dreamweaver אינו כולל תבניות ופריטי ספרייה מוסווים בפעולות העלאה והורדה בלבד. Dreamweaver ממשיך לכלול פריטים אלה בפעולות אצווה, כדי שהם ימשיכו להיות מסונכרנים עם המופעים שלהם.

הפעלה וביטול של הסוואת אתר

הסוואת אתר, המופעלת כברירת מחדל, מאפשרת שלא לכלול תיקיות, קבצים וסוגי קבצים מסוימים בפעולות המתבצעות בכל האתר כגון העלאה והורדה. ניתן לבטל את ההסוואה בקביעות או באופן זמני בלבד כדי לבצע פעולות בכל הקבצים, כולל קבצים מוסווים. בעת ביטול הסוואת האתר, כל הקבצים המוסווים נחשפים. בעת הפעלת הסוואת האתר מחדש, ההסוואה של כל הקבצים שהיו מוסווים קודם לכן מתחדשת.

הערה:

ניתן גם להשתמש באפשרות Uncloak All כדי לחשוף את כל הקבצים, אך אפשרות זו אינה מבטלת את ההסוואה. כמו כן, לא ניתן להסוות מחדש את הקבצים והתיקיות שהיו מוסווים, אלא אם כן מגדירים את ההסוואה מחדש לכל אחד מהתיקיות, הקבצים וסוגי הקבצים.

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר קובץ או תיקייה.
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Cloaking >‏ (בטל את הבחירה כדי להשבית).

  • בחר Cloaking >‏ ‏Settings כדי לפתוח את הקטגוריה Cloaking של תיבת הדו-שיח Site Setup. בחר או בטל את הבחירה באפשרות Cloak Files Ending With כדי להפעיל או לבטל את ההסוואה עבור סוגי קבצים מסוימים. ניתן להזין או למחוק בתיבת הטקסט סיומות של קבצים שברצונך להסוות או לחשוף.

הסוואה וחשיפה של קבצים ותיקיות של אתר אינטרנט

ניתן להסוות קבצים ותיקיות מסוימים, אך לא ניתן להסוות את כל הקבצים והתיקיות או להסוות אתר שלם. בעת הסוואת קבצים ותיקיות מסוימים, ניתן להסוות קבצים ותיקיות מרובים בבת אחת.

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר באתר עם הסוואת אתר מופעלת.
 2. בחר בתיקייה/תיקיות או בקובץ/קבצים שברצונך להסוות או לחשוף.
 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך לחיצה (Macintosh) ולאחר מכן בחר Cloaking >‏ Cloak או Cloaking >‏ Uncloak מהתפריט תלוי-ההקשר.

  קו אדום החוצה את סמל הקובץ או התיקייה מופיע או נעלם, ומציין שהתיקייה מוסווית או חשופה.

  הערה:

  ניתן להמשיך לבצע פעולות בקובץ או בתיקייה מוסווים מסוימים באמצעות בחירת הפריט בחלונית Files וביצוע פעולה על פריט זה. ביצוע פעולה ישירות על קובץ או תיקייה מוסווים דורס את ההסוואה.

הסוואה וחשיפה של סוגי קובץ מסוימים

ניתן לציין סוגי קבצים מסוימים להסוואה, כך ש-Dreamweaver מסווה את כל הקבצים המסתיימים בתבנית מסוימת. לדוגמה, ניתן להסוות את כל הקבצים המסתיימים בסיומת .txt. סוגי הקבצים שתזין אינם חייבים להיות סיומות של קבצים, הם יכולים להיות תבנית כלשהי בסוף שם הקובץ.

הסוואת סוגי קבצים מסוימים באתר

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר באתר עם הסוואת אתר מופעלת.
 2. לחץ לחיצה ימנית ‏(Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר Cloaking >‏ Settings.
 3. בחר באפשרות Cloak Files Ending With, הזן בתיבה את סוגי הקבצים שברצונך להסוות ולחץ על OK.

  לדוגמה, ניתן להזין ‎.jpg כדי להסוות את כל הקבצים ששמותיהם מסתיימים ב-‎.jpg הכלולים באתר.

  הפרד סוגי קבצים מרובים ברווח אחד. אל תשתמש בפסיק או בנקודה ופסיק.

  בחלונית Files, קו אדום חוצה את הקבצים המתאימים ומציין שהם מוסווים.

  הערה:

  קובצי גיבוי מסוימים שנוצרים על-ידי תוכנות מסתיימים בסיומת מסוימת, כגון ‎.bak ניתן להסוות קבצים כאלה.

  הערה:

  ניתן להמשיך לבצע פעולות בקובץ או בתיקייה מוסווים מסוימים באמצעות בחירת הפריט בחלונית Files וביצוע פעולה על פריט זה. ביצוע פעולה ישירות על קובץ או תיקייה מוסווים דורס את ההסוואה.

חשיפת סוגי קבצים מסוימים באתר

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר באתר עם הסוואת אתר מופעלת.
 2. לחץ לחיצה ימנית ‏(Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר Cloaking >‏ Settings.
 3. בתיבת הדו-שיח Advanced Site Definition, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בטל את הבחירה באפשרות Cloak Files Ending With כדי לחשוף את כל סוגי הקבצים שרשומים בתיבה.

  • מחק סוגי קבצים מסוימים מהתיבה כדי לחשוף קבצים מסוגים אלה.

 4. לחץ על OK.

  הקווים האדומים נעלמים מהקבצים המתאימים, כדי לציין שהם חשופים.

חשיפת כל הקבצים והתיקיות

ניתן לחשוף את כל הקבצים והתיקיות באתר בבת אחת. פעולה זו אינה ניתנת לביטול. לא ניתן להסוות מחדש את כל הפריטים שהיו מוסווים קודם לכן. יש להסוות את הפריטים מחדש בנפרד.

הערה:

אם ברצונך לחשוף את כל הקבצים והתיקיות באופן זמני, הסווה את הפריטים מחדש ובטל את הסוואת האתר.

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר באתר עם הסוואת אתר מופעלת.
 2. בחר קובץ או תיקייה כלשהם באתר.
 3. לחץ לחיצה ימנית ‏(Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר Cloaking >‏ Uncloak All.

  הערה:

  צעד זה גם מבטל את הבחירה באפשרות Cloak Files Ending With בקטגוריה Cloaking שבתיבת הדו-שיח Site Definition.

  הקווים האדומים החוצים את סמלי התיקיות והקבצים נעלמים, כדי לציין שכל הקבצים והתיקיות באתר חשופים.