למד כיצד להשתמש במפות תמונה ב- Dreamweaver כדי ליצור נקודות חמות אינטראקטיביות עבור אתר האינטרנט שלך.

מפת תמונה היא תמונה שחולקה לאזורים הנקראים נקודות חמות; כשמשתמש לוחץ על נקודה חמה, מתבצעת פעולה (לדוגמה, נפתח קובץ חדש).

מפות תמונה מצד הלקוח מאחסנות נתונים של קישורי היפר-טקסט במסמך HTML – לא בקובץ מפת תמונה נפרד כמו מפות תמונה מצד השרת. כשמבקר באתר לוחץ על נקודה חמה בתמונה, כתובת URL המקושרת נשלחת ישירות לשרת. הדבר גורם להאצת המיפוי של תמונה מצד הלקוח לעומת מפות תמונה מצד השרת, משום שהשרת אינו זקוק לפענח היכן לחץ המבקר באתר. 

Dreamweaver אינו משנה הפניות למפות תמונה בצד השרת במסמכים קיימים. ניתן להשתמש גם במפות תמונה בצד הלקוח וגם במפות תמונה בצד השרת באותו מסמך. עם זאת, דפדפנים התומכים בשני הסוגים של מפות התמונה נותנים עדיפות למפות תמונה מצד הלקוח. כדי לכלול מפת תמונה מצד השרת במסמך, יש לכתוב קוד HTML מתאים.

הוספת מפות תמונה מצד הלקוח

כשמוסיפים מפת תמונה מצד הלקוח, יוצרים נקודה חמה ולאחר מכן מגדירים קישור הנפתח כשמשתמש לוחץ על הנקודה החמה.

הערה:

ניתן ליצור מספר נקודות חמות, אך הן חלק מאותה מפת תמונה.

 1. בחר בתמונה בחלון המסמך.
 2. ב-Property inspector, לחץ על חץ ההרחבה בפינה הימנית התחתונה כדי להציג את כל המאפיינים.
 3. בשדה Map, הזן שם ייחודי למפת התמונה. אם אתה משתמש במפות תמונה מרובות באותו מסמך, ודא שלכל מפה הוקצה שם ייחודי.

 4. להגדרת אזורי מפת תמונה, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר בכלי עיגול וגרור את המצביע בתמונה כדי לצייר נקודה חמה בצורת עיגול.

  • בחר בכלי מלבן וגרור את המצביע בתמונה כדי לצייר נקודה חמה בצורת מלבן.

  • בחר בכלי מצולע  והגדר נקודה חמה מורכבת בלחיצה אחת לכל נקודת פינה. לחץ על הכלי חץ לסגירת הצורה.

   לאחר יצירת הנקודה החמה, נפתח מפקח המאפיינים של הנקודה החמה.

 5. בשדה Link, לחץ על סמל התיקייה כדי לעיין לקובץ שברצונך לפתוח כשהמשתמש ילחץ על הנקודה החמה ולבחור בו, או הקלד את נתיב הקובץ.

 6. ברשימה הנפתחת Target, בחר בחלון שבו ייפתח הקובץ או הקלד את שמו.

  שמות כל המסגרות שנתת להן שם במסמך הנוכחי יופיעו ברשימה הנפתחת. אם תציין מסגרת שאינה קיימת, הדף המקושר ייטען בחלון חדש ששמו זהה לשם שציינת. ניתן גם לבחור מבין שמות היעד השמורים הבאים:

  • ‎_blank טוען את הקובץ המקושר בחלון חדש ללא שם של הדפדפן.
  • ‎_parent טוען את הקובץ המקושר בערכת האב של המסגרות או בחלון של המסגרת הכוללת את הקישור. אם המסגרת הכוללת את הקישור אינה מקוננת, הקובץ המקושר ייטען בחלון מלא של הדפדפן.
  • ‎_self טוען את הקובץ המקושר באותה מסגרת או חלון כמו הקישור. יעד זה הוא אפשרות ברירת המחדל, כך שבדרך כלל אין צורך לציינו.
  • ‎_top טוען את הקובץ המקושר בחלון מלא של הדפדפן ומסיר את כל המסגרות.
  • _new טוען את הקובץ המקושר בחלון דפדפן חדש.

  הערה:

  אפשרות היעד אינה זמינה עד שהנקודה החמה שנבחרה תכלול קישור.  

 7. בתיבה Alt, הקלד טקסט חלופי שיוצג בדפדפני טקסט בלבד או בדפדפנים המורידים תמונות ידנית. חלק מהדפדפנים מציגים טקסט זה כתיאור כלי כשהמשתמש מזיז את המצביע לנקודה חמה.
 8. חזור על צעדים 4 עד 7 כדי להגדיר נקודות חמות נוספות במפת התמונה.
 9. לאחר שתסיים למפות את התמונה, לחץ על אזור ריק במסמך כדי לשנות את מפקח המאפיינים.

שינוי נקודות חמות במפת תמונה

ניתן לערוך בקלות נקודות חמות שיצרת במפת תמונה. ניתן להזיז נקודה חמה, לשנות גודל של נקודות חמות, או להעביר נקודה חמה קדימה או אחורה בתוך רכיב עם מיקום מוחלט (רכיב AP).

ניתן גם להעתיק תמונה עם נקודות חמות ממסמך אחד למסמך אחר, או להעתיק נקודה חמה אחת או יותר מתמונה ולהדביקה בתמונה אחרת. גם נקודות חמות המקושרות לתמונה יועתקו למסמך החדש.

בחירת נקודות חמות מרובות במפת תמונה

 1. השתמש במצביע הכלי נקודה חמה כדי לבחור נקודה חמה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקש Shift ולחץ על נקודות חמות אחרות שברצונך לבחור בהן.

  • הקש Control+A ‏(Windows) או Command+A ‏(Macintosh) כדי לבחור בכל הנקודות החמות.

הזזת נקודה חמה

 1. השתמש במצביע הכלי נקודה חמה כדי לבחור נקודה חמה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את הנקודה החמה לאזור חדש.

  • הקש Control + אחד ממקשי החצים כדי להזיז נקודה חמה ב-10 פיקסלים בכיוון שנבחר.

  • היעזר במקשי החצים כדי להזיז נקודה חמה בפיקסל אחד בכיוון שנבחר.

שינוי גודל של נקודה חמה

 1. השתמש במצביע הכלי נקודה חמה כדי לבחור נקודה חמה.
 2. גרור נקודת אחיזה של נקודה חמה כדי לשנות את הגודל או הצורה של הנקודה החמה.