למד כיצד לזהות תבניות ומסמכים המבוססים על תבניות ב-Dreamweaver Design View וב-Code View.

זיהוי תבניות בתצוגת Design

בתצוגת Design, אזורים הניתנים לעריכה מופיעים בחלון Document כשהם מוקפים במלבן. הסתכל בחלונית התחתונה בחלון Document כדי להציג את שם האזור.

ניתן לזהות קובץ תבנית אם מתבוננים בשורת הכותרת של חלון Document. סיומת שם הקובץ עבור הקובץ היא dwt.

זיהוי תבניות בתצוגת Design
זיהוי תבניות בתצוגת Design

זיהוי תבניות בתצוגת Code

בתצוגת Code, אזורי תוכן הניתנים לעריכה מסומנים ב-HTML בהערות הבאות:

<!‎-- TemplateBeginEditable>‎ ו-‎<‎!‎‎-- TemplateEndEditable ‎-‎-‎>‎

הערה:

ניתן להשתמש בהעדפות צבע לקוד כדי להגדיר את תבנית הצבעים הרצויה, כדי שתוכל להבדיל בקלות בין אזורי תבנית שונים כשאתה מעיין במסמך בתצוגת Code.

כל מה שבין הערות אלה יהיה ניתן לעריכה במסמכים המבוססים על התבנית. קוד מקור HTML לאזור הניתן לעריכה יכול להיראות בדומה לקוד הבא:

<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- TemplateEndEditable --> 
</table>

הערה:

בעת עריכת קוד תבנית בתצוגת Code, היזהר שלא לשנות את תגי ההערה הקשורים לתבנית ש-Dreamweaver מסתמך עליהם.

זיהוי מסמכים המבוססים על תבניות בתצוגת Design

במסמך המבוסס על תבנית, אזורים ניתנים לעריכה מופיעים בתצוגת Design של חלון Document כשהם מוקפים במלבן בקווים מקווקווים. החלק התחתון של החלון מציג את שם האזור.

בנוסף למלבן הסימון של האזור הניתן לעריכה, כל הדף מוקף במלבן בצבע אחר, עם כרטיסייה בפינה הימנית העליונה המציגה את שם התבנית שעליה מבוסס המסמך. מלבן הסימון מזכיר לך שהמסמך מבוסס על תבנית, ושאין אפשרות לשנות תוכן מחוץ לאזורים הניתנים לעריכה.

זיהוי מסמכים המבוססים על תבנית בתצוגת Code

בתצוגת Code, אזורים הניתנים לעריכה הנגזרים מהתבנית מופיעים בצבע אחר מאשר קוד באזורים שאינם ניתנים לעריכה. ניתן להכניס שינויים רק בקוד הנמצא באזורים ניתנים לעריכה או בפרמטרים הניתנים לעריכה, אך לא ניתן להקליד באזורים נעולים.

תוכן הניתן לעריכה מסומן ב-HTML בהערות הבאות של Dreamweaver:

<!‎-- InstanceBeginEditable>‎ ו ‎<‎!‎‎-- InstanceEndEditable ‎-‎-‎>‎

כל מה שבין הערות אלה ניתן לעריכה במסמך המבוסס על תבנית. קוד מקור HTML לאזור הניתן לעריכה יכול להיראות בדומה לקוד הבא:

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0"> 
<table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr bgcolor="#333366"> 
  <td>Name</td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Address</font></td> 
  <td><font color="#FFFFFF">Telephone Number</font></td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceBeginEditable name="LocationList" --> 
 <tr> 
  <td>Enter name</td> 
  <td>Enter Address</td> 
  <td>Enter Telephone</td> 
 </tr> 
 <!-- InstanceEndEditable --> 
</table> 
</body>

צבע ברירת המחדל לטקסט שאינו ניתן לעריכה הוא אפור. ניתן לבחור צבע אחר לאזורים הניתנים לעריכה ולאזורים שאינם ניתנים לעריכה בתיבת הדו-שיח Preferences.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת