הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

התכונה View Live Data הושמטה מ-Dreamweaver CS5. היא הוחלפה בתכונה היעילה יותר של תצוגת Live.

כדי להציג נתונים בזמן אמת בתצוגת Live, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

 • הגדר תיקייה לעיבוד דפים דינמיים (לדוגמה, תיקיית שורש בשרת ColdFusion במחשב או במחשב מרוחק).

  אם הדף מציג הודעת שגיאה בעת הכניסה לתצוגת Live, ודא שכתובת ה-Web URL בתיבת הדו-שיח Site Definition נכונה.

 • אם יש קבצים קשורים, העתק אותם לתיקייה.

 • ספק לדף פרמטרים שיסופקו בדרך כלל על-ידי המשתמש.

העברת נתונים בזמן אמת לדף בתצוגת Live

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Live View Settings ‏(View >‏ ‏Live View Options >‏ ‏HTTP Request Settings).

 2. באזור URL Request, לחץ על לחצן הפלוס (+) והזן פרמטר שהדף מצפה לקבל.

 3. ציין שם וערך לבדיקה לכל אחד מהפרמטרים.

 4. בתפריט הנפתח Method, בחר שיטת טופס HTML שהדף מצפה לקבל: POST או GET.

 5. כדי לשמור את ההגדרות של הדף הנוכחי, בחר Save Settings For This Document ולחץ על OK.

  הערה:

  כדי לשמור את ההגדרות, עליך להפעיל את האפשרות Design Notes ‏(File >‏ ‏Design Notes).

פתרון בעיות של נתונים בזמן אמת ב-Live View

בעיות רבות בהצגת נתונים בזמן אמת בתצוגת Live נובעות מערכים חסרים או שגויים בתיבת הדו-שיח Site Definition ‏(Site >‏ ‏Edit Sites).

בדוק את ההגדרות של השרת שציינת בתור שרת הבדיקות. עליך לציין תיקייה המסוגלת לעבד דפים דינמיים כשתיבת הדו-שיח Site Definition מבקשת תיקיית שרת או ספריית שורש. הדוגמה הבאה מציגה תיקיית שרת מתאימה להפעלת IIS או PWS בכונן הקשיח:

C:\Inetpub\wwwroot\myapp\‎

ודא שהתיבה Web URL מציינת כתובת URL שמתאימה (מבצעת מיפוי) לתיקיית השרת. לדוגמה, אם PWS או IIS פועל במחשב המקומי, התיקיות המרוחקות הבאות כוללות את כתובות ה-Web URL הבאות:

תיקייה מרוחקת

כתובת Web URL

C:\Inetpub\wwwroot\‎

http://localhost/

C:\Inetpub\wwwroot\myapp\‎

http://localhost/myapp/

C:\Inetpub\wwwroot\fs\planes‎

http://localhost/fs/planes

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת