כחלק בלתי נפרד מהתמיכה המתמשכת עבור HTML5 ב-Dreamweaver, הוספנו תכונות חדשות לרכיבי טופס מסוימים. כמו כן, הוספנו ארבעה רכיבי טופס חדשים של HTML5.

תוכל למצוא את רכיבי הטופס בחלונית Insert. בחר Window ‏> Insert. בתפריט של חלונית Insert, בחר Forms.

תהליכי עבודה של טפסים שהשתנו ב-Dreamweaver

תהליכי עבודה של טפסים שהשתנו ב-Dreamweaver
תהליכי עבודה של טפסים שהשתנו בעדכון Dreamweaver 12.1.
דיוויד פאוורס

תכונות חדשות הנפוצות ברכיבי טופס

התכונות החדשות הבאות משותפות לכל רכיבי הטופס:

 • Disabled: בחר באפשרות זו אם ברצונך שהדפדפן ישבית רכיב זה
 • Required: בחר אפשרות זו אם ברצונך שהדפדפן יבדוק אם ערך כלשהו צוין
 • Auto complete: בחר אפשרות זו כדי לאפשר מילוי ערכים אוטומטי בעת הזנת מידע בדפדפן על-ידי המשתמש.
 • Auto focus: בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמיקוד יופיע ברכיב זה בעת טעינת הדף על-ידי הדפדפן.
 • Read only: בחר באפשרות זו אם ברצונך להגדיר את ערך הרכיב לקריאה בלבד.
 • Form: מציין תבנית אחת או יותר שאליה שייך רכיב <הזנה>.
 • Name: שם ייחודי המשמש להפנייה לרכיב בקוד.
 • Place holder: רמז המתאר את הערך הצפוי של שדה הזנה
 • Pattern: ביטוי רגיל שבאמצעותו ניתן לאמת את ערך הרכיב.
 • Title: מידע נוסף אודות רכיב. מוצג כתיאור כלי.
 • Tab Index: מציין את המיקום של הרכיב הנוכחי בסדר הכרטיסיות של המסמך הנוכחי.

רכיבי טופס עם תכונות שהשתנו

 • Form No Validate: בחר אפשרות זו לביטול של אימות טופס. בחירה זו דורסת את התכונה No Validate ברמת טופס.
 • Form Enc Type: סוג MIME שבעזרתו סוכן משתמש אמור לשייך רכיב זה לשליחת טופס.
 • Form Target: שם הקשר או מילת מפתח המשמשים במהלך גלישה לייצוג יעד הפקד.
 • Accept charset: מציין את קידוד התווים המשמש לשליחת טופס.

הערה:

הקישורים לתכונות כוללים מידע על כל התכונות המפורטות במפרטים של HTML5. לא כל התכונות הללו מופיעות בחלונית Properties. תוכל להשתמש בתצוגת הקוד כדי להוסיף תכונות שאינן מופיעות בחלונית.

רכיב טופס תכונות חדשות ספציפיות לרכיב זה תיאור התכונות
Text Field רשימה http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Button <אין תכונה חדשה ספציפית> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Check Box <אין תכונה חדשה ספציפית> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
File Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Form No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Hidden <אין תכונה חדשה ספציפית> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Password <אין תכונה חדשה ספציפית> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Image Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Reset <אין תכונה חדשה ספציפית> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Submit Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Radio <אין תכונה חדשה ספציפית> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Text Area Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Select Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

רכיבי טופס HTML5

רכיב טופס זמין בעדכון תיאור תיאור התכונות
Color 12.2 עבור שדות קלט שצריכים להכיל צבע. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Date 12.2 פקד שמסייע למשתמש לבחור תאריך. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Date Time 12.2 מאפשר למשתמש לבחור תאריך ושעה (עם אזור הזמן). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Date Time Local 12.2 מאפשר למשתמש לבחור תאריך ושעה (ללא אזור זמן) http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Month 12.2 מאפשר למשתמש לבחור חודש ושנה. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Number 12.2 עבור שדות שצריכים להכיל מספרים בלבד. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Range 12.2 עבור שדות שצריכים להכיל ערכים מטווח מספרים. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Time 12.2 מאפשר למשתמש לבחור שעה. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 מאפשר למשתמש לבחור שבוע ושנה. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 פקד לעריכת רשימה של כתובות דואר אלקטרוני המופיעות בערך הרכיב. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Search 12.1 פקד לעריכת טקסט רגיל בעל שורה אחת להזנת מונח חיפוש אחד או יותר. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telephone‏ (Tel)‏ 12.1 פקד לעריכת טקסט רגיל בעל שורה אחת להזנת מספר טלפון. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 פקד לעריכת כתובת URL מוחלטת המופיעה בערך הרכיב. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת