הערה:

התמיכה ב-ColdFusion הוסרה ב-Dreamweaver CC ואילך.

אבטחת תיקייה או אתר אינטרנט בשרת (ColdFusion)

Dreamweaver מאפשר להגן באמצעות סיסמה על תיקייה מסוימת ביישום ColdFusion, כולל תיקיית השורש של היישום. כשמבקר באתר האינטרנט מבקש להציג דף כלשהו בתיקייה זו, ColdFusion מבקש מהמשתמש להזין שם משתמש וסיסמה. ColdFusion שומר את שם המשתמש והסיסמה במשתני מופעים כך שהמשתמש אינו צריך להזינם שוב בהמשך המופע.

הערה:

תכונה זו זמינה רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. כשמסמך ColdFusion פתוח ב-Dreamweaver, בחר Commands >‏ ColdFusion Login Wizard.
 2. השלם את האשף ColdFusion Login.

  א.ציין את הנתיב המלא לתיקייה שברצונך להגן עליה ולחץ על Next.

  ב.במסך הבא, בחר אחד מסוגי האימות הבאים:

   Simple Authentication אבטחת היישום באמצעות שם משתמש וסיסמה משותפים לכל המשתמשים.

  Windows NT Authentication אבטחת היישום באמצעות שמות משתמשים וסיסמאות של NT.

  LDAP Authentication אבטחת היישום באמצעות שמות משתמשים וסיסמאות השמורים בשרת LDAP.

  ג.ציין אם ברצונך שמשתמשים ייכנסו לאתר באמצעות דף כניסה ColdFusion או תפריט נפתח.

  ד.במסך הבא, ציין את ההגדרות הבאות:

  • אם בחרת אימות פשוט, ציין את שם המשתמש והסיסמה שעל כל אחד מהמבקרים להזין.
  • אם בחרת אימות Windows NT, ציין דומיין NT לאימות.
  • אם בחרת אימות LDAP, ציין שרת LDAP לאימות.

  3.העלה את הקבצים החדשים לאתר המרוחק. הקבצים ממוקמים בתיקיית האתר המרוחק.