ניתן להשתמש בשאילתות מדיה לציון קובצי CSS בהתבסס על המאפיינים המדווחים של ההתקן (עיצוב מהיר-תגובה). הדפדפן בהתקן בודק את שאילתת המדיה ומשתמש בקובץ ה-CSS התואם כדי להציג את דף האינטרנט.

לדוגמה, שאילתת המדיה הבאה מציינת את הקובץ phone.css להתקנים ברוחב של 300-320 פיקסלים.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

לקבלת מבוא נרחב לשאילתות מדיה, ראה את המאמר של דון בות' ב-Adobe Developer Center ‏www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_il.

לקבלת מידע נוסף על שאילתות מדיה מתוך W3C, ראה www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/‎.

יצירת שאילתת מדיה

ב-Dreamweaver, ניתן ליצור קובץ שאילתות מדיה לכל האתר, או שאילתת מדיה ספציפית למסמך.

קובץ שאילתות מדיה לכל האתר

הקובץ מציין הגדרות תצוגה עבור כל הדפים באתר הכוללים את הקובץ.

קובץ שאילתות המדיה לכל האתר משמש כמאגר המרכזי לכל שאילתות המדיה באתר. לאחר יצירת קובץ זה, צור אליו קישור מדפים באתר אשר חייבים להשתמש בשאילתות המדיה בקובץ לצורך הצגתם.

שאילתת מדיה ספציפית למסמך

שאילתת המדיה נוספת ישירות לתוך המסמך, והדף מוצג בהתבסס על שאילתת המדיה שנוספה.

 1. צור דף אינטרנט.

 2. בחר Modify ‏> ‏Media Queries.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קובץ שאילתות מדיה לכל האתר, בחר Site Wide Media Queries File.

  • כדי ליצור שאילתת מדיה ספציפית למסמך, בחר This Document.

 4. עבור קובץ שאילתות מדיה לכל האתר, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על Specify.

  2. בחר Create New File.

  3. ציין שם עבור הקובץ ולחץ על OK.

 5. ייתכן שהתקנים מסוימים אינם מדווחים על הרוחב הממשי שלהם. כדי לאלץ התקנים לדווח על הרוחב הממשי שלהם, ודא שהאפשרות Force Devices To Report Actual Width מופעלת.

  הקוד הבא נוסף לתוך הקובץ בעת הבחירה באפשרות זו.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על + כדי להגדיר את המאפיינים של קובץ שאילתות המדיה.

  • לחץ על Default Presets אם ברצונך להתחיל עם קביעות סטנדרטיות מוגדרות מראש.

 7. בחר שורות בטבלה וערוך את המאפיינים שלהן באמצעות האפשרויות תחת Properties.

  Description

  תיאור ההתקן שעבורו יש להשתמש בקובץ CSS. לדוגמה, טלפון, טלוויזיה, מחשב לוח וכן הלאה.

  Min Width and Max width

  קובץ ה-CSS משמש להתקנים שהרוחב המדווח שלהם נמצא במסגרת הערכים שצוינו.

  הערה:

  השאר את Min Width או את Max Width ריק אם אינך רוצה לציין טווח מפורש עבור התקן כלשהו. לדוגמה, נהוג להשאיר את Min Width ריק אם התקני היעד הם טלפונים, שנוטים להיות ברוחב של 320 פיקסלים ומטה.

  CSS file

  בחר Use Existing File ואתר את קובץ ה-CSS של ההתקן.

  אם ברצונך לציין קובץ CSS שעדיין לא יצרת, בחר Create New File. הזן את שם קובץ ה-CSS. הקובץ נוצר בעת הלחיצה על OK.

 8. לחץ על OK.

 9. קובץ חדש נוצר בתור קובץ שאילתות מדיה לכל האתר. שמור אותו.

קובץ שאילתות מדיה לכל האתר: עבור דפים קיימים, הקפד לכלול את קובץ שאילתות המדיה בכל הדפים בתג <head>.

דוגמה של קישור של שאילתת מדיה כאשר mediaquery_adobedotcom.css הוא קובץ שאילתות המדיה לכל האתר של www.adobe.com/il:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

שימוש בקובץ שאילתות מדיה קיים

 1. צור דף אינטרנט או פתח דף קיים.

 2. בחר Modify ‏> ‏Media Queries.

 3. בחר Site-Wide Media Queries File.

 4. לחץ על Specify.

 5. בחר Use Existing File אם כבר יצרת קובץ CSS עם שאילתת המדיה.

 6. לחץ על סמל העיון כדי לנווט את הקובץ ולציין אותו. לחץ על OK.

 7. בחר Site-Wide Media Queries File.

 8. כדי לאלץ התקנים לדווח על הרוחב הממשי שלהם, ודא שהאפשרות Force Devices To Report Actual Width מופעלת. הקוד הבא נוסף לתוך הקובץ בעת הבחירה באפשרות זו.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. לחץ על OK.

בחירת קובץ אחר של שאילתות מדיה לכל האתר

השתמש בהליך זה כדי לשנות את קובץ שאילתות המדיה לכל האתר שהגדרת בתיבת הדו-שיח Media Queries.

 1. בחר Site ‏> ‏Manage Sites.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage, בחר את האתר שלך.

 3. לחץ על Edit. תיבת הדו-שיח Site Setup מוצגת.

 4. תחת Advanced Settings בחלונית השמאלית, בחר Local Info.

 5. תחת Site-Wide Media Query File בחלונית הימנית, לחץ על Browse כדי לבחור את קובץ ה-CSS של שאילתות המדיה.

  הערה:

  שינוי קובץ שאילתות המדיה לכל האתר אינו משפיע על מסמכים המקושרים לקובץ שאילתות אחר או קודם לכל האתר.

 6. לחץ על הלחצן Save.

הצגת דפי אינטרנט בהתבסס על שאילתת מדיה

הממדים המצוינים בשאילתות מדיה מופיעים באפשרויות של לחצן Multiscreen / גודל החלון. בעת בחירת ממדים עבור התפריט, מתרחשים השינויים הבאים:

 • גודל התצוגה משתנה כדי לשקף את הממדים שצוינו. גודל מסגרת המסמך אינו משתנה.

 • קובץ ה-CSS שצוין בשאילתת המדיה משמש להצגת הדף.