חפש ותקן קישורים מנותקים, קישורים חיצוניים וקישורים יתומים ב-Dreamweaver.

היעזר בתכונה Check Links כדי לחפש קישורים שנותקו וקבצים יתומים (קבצים שעדיין קיימים באתר, אך אינם מקושרים לקבצים אחרים באתר). ניתן לחפש בקובץ פתוח, בחלק מאתר מקומי, או באתר מקומי שלם.

Dreamweaver מאמת קישורים רק למסמכים באתר. Dreamweaver מבצע קומפילציה של רשימת קישורים חיצוניים במסמך או במסמכים שנבחרו, אך אינו מאמת אותם.

ניתן גם לזהות ולמחוק קבצים שלא נעשה בהם יותר שימוש בקבצים אחרים באתר.

 1. שמור את הקובץ במיקום באתר Dreamweaver המקומי.
 2. מתוך החלונית Files, פתח את הקובץ.

 3. בחר Site‏ > Site Options‏ > Check Links Sitewide.

 4. מהרשימה הנפתחת Show, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • Broken Links: בחר באפשרות זו כדי להציג את דוח הקישור המנותק.
  • External Links: בחר באפשרות זו כדי להציג את הקישורים החיצוניים בקובץ.
  • Orphaned Files: בחר באפשרות זו כדי להציג קבצים שאינם כוללים קישורים נכנסים.
 5. מהתפריט הנשלף, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • Check Links: בודק את הקישור עבור הקובץ כולו.
  • Check Links for Entire Current Local Site: בודק את הקישור המהווה חלק מאתר מקומי.
  • Check Links for Selected Files in Site: בודק קישורים עבור הקבצים שנבחרו.

  Link Checker מציג את התוצאות.

 6. כדי לשמור את הדוח, מהתפריט הנשלף Link Checker, בחר Save Results...

  הדוח הוא קובץ זמני. תאבד את הדוח אם לא תשמור אותו.

לאחר הפעלת דוחות קישורים, ניתן לתקן קישורים והפניות לתמונות שנותקו ישירות בחלונית Link Checker, או לפתוח קבצים מהרשימה ולתקן קישורים ב-Property inspector.

 1. הפעל דוח בדיקת קישורים.
 2. בעמודה Broken Links (לא בעמודה Files) בחלונית Link Checker (באזור Results של החלונית), בחר בקישור שנותק.

  מופיע סמל תיקייה ליד הקישור שנותק.

 3. לחץ על סמל התיקייה שליד הקישור שנותק ועיין לקובץ הנכון, או הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ הנכונים.
 4. הקש Tab או Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

  אם יש הפניות אחרות שנותקו לאותו קובץ, תתבקש לתקן גם את ההפניות בשאר הקבצים. לחץ על Yes כדי ש-Dreamweaver יעדכן את כל המסמכים ברשימה המפנים לקובץ זה. לחץ על No כדי ש-Dreamweaver יעדכן את ההפניה הנוכחית בלבד.

  הערה:

  אם האפשרות Enable File Check In And Check Out מופעלת באתר, Dreamweaver ינסה להוציא מאחסון קבצים הדורשים שינויים. אם הוא אינו יכול להוציא קובץ מאחסון, Dreamweaver יציג אזהרה וישאיר הפניות שנותקו ללא שינוי.

 1. הפעל דוח בדיקת קישורים.
 2. בחלונית Link Checker (באזור Results בחלונית), לחץ פעמיים על פריט בעמודה File.

  Dreamweaver פותח את המסמך, בוחר תמונה או קישור שנותקו ומסמן את הנתיב ושם הקובץ ב-Property inspector. ‏(אם מפקח המאפיינים אינו מוצג, בחר Window >‏ Properties כדי לפתוח אותו).

 3. כדי להגדיר נתיב ושם קובץ חדשים ב-Property inspector, לחץ על סמל התיקייה  כדי לעיין לקובץ הנכון, או הקלד על גבי הטקסט המסומן.

  אם אתה מעדכן הפניה לתמונה והתמונה החדשה מופיעה בגודל שגוי, לחץ על התוויות W ו-H ב-Property inspector או לחץ על הלחצן Refresh כדי לאפס את ערכי הגובה והרוחב.

 4. שמור את הקובץ.

  לאחר תיקון קישורים, הפריטים שלהם נעלמים מהרשימה ב-Link Checker. אם פריט עדיין מופיע ברשימה לאחר הזנת נתיב או שם קובץ חדש בחלונית Link Checker (או לאחר שמירת השינויים ב-Property inspector), Dreamweaver לא יכול למצוא את הקובץ החדש ועדיין מחשיב את הקישור כקישור שנותק.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת