צור אזורים חוזרים וטבלאות חוזרות, וקבע תצורה של מאפייני טבלה ב-Dreamweaver כדי לשלוט בפריסת הדף שלך.

אזור חוזר הוא מקטע בתבנית שניתן לשכפל מספר רב של פעמים בדף המבוסס על התבנית. באופן טיפוסי, אזורים חוזרים משמשים בטבלאות, אך ניתן להגדיר אזור חוזר גם לרכיבים אחרים בדף.

אזורים חוזרים מאפשרים לשלוט בפריסת הדף לצורך חזרה על פריטים מסוימים, כגון פריסה של פריט בקטלוג ותיאור הפריט, או שורת נתונים, כגון רשימת פריטים.

יש שני אובייקטים של אזור חוזר בתבנית שניתן להשתמש בהם: אזור חוזר וטבלה חוזרת.

יצירת אזור חוזר בתבנית

אזורים חוזרים מאפשרים למשתמש בתבנית לשכפל אזור מסוים בתבנית ללא הגבלה. אזור חוזר אינו בהכרח אזור ניתן לעריכה.

כדי שתוכן של אזור חוזר יהיה ניתן לעריכה (לדוגמה, כדי להתיר למשתמש להזין טקסט בתא בטבלה במסמך המבוסס על תבנית), יש להוסיף אזור ניתן לעריכה לאזור החוזר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות בחלון Document:
  • בחר טקסט או תוכן שברצונך להגדיר כאזור חוזר.

  • הצב את נקודת ההכנסה במקום במסמך שברצונך להוסיף בו את האזור החוזר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert >‏ Template >‏ Repeating Region.

  • בקטגוריה Templates של החלונית Insert, בחר Repeating Region.

 3. בתיבה Name, הזן שם ייחודי לאזור בתבנית. ‏‏‏(לא ניתן להשתמש באותו שם ליותר מאזור חוזר אחד בתבנית מסוימת).

  הערה:

  כשאתה נותן שם לאזור, אל תשתמש בתווים מיוחדים.

 4. לחץ על OK.

הוספת טבלה חוזרת

ניתן להשתמש בטבלה חוזרת כדי ליצור אזור ניתן לעריכה (בצורת טבלה) עם שורות החוזרות על עצמן. ניתן להגדיר תכונות טבלה ולקבוע אילו תאים בטבלה יהיו ניתנים לעריכה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה במקום במסמך שברצונך להוסיף בו את הטבלה החוזרת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert >‏ Template >‏ Repeating Table.

  • בקטגוריה Templates של החלונית Insert, בחר Repeating Table.

 3. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Rows

  קובע את מספר השורות בטבלה.

  Columns

  קובע את מספר העמודות בטבלה.

  Cell Padding

  קובע את מספר הפיקסלים שבין תוכן התא לגבולות התא.

  Cell Spacing

  קובע את מספר הפיקסלים בין תאים סמוכים בטבלה.

  הערה:

  כשלא מקצים במפורש ערכים לריווח תאים וריווח בין תאים, רוב הדפדפנים מציגים את הטבלה עם ריווח תאים מוגדר על 1 וריווח בין תאים מוגדר על 2. כדי להבטיח שדפדפנים יציגו את הטבלה ללא ריווח תאים או ריווח בין תאים, הגדר את האפשרויות Cell Padding ו-Cell Spacing על 0.

  Width

  קובע את רוחב הטבלה בפיקסלים, או כאחוזים מרוחב חלון הדפדפן.

  Border

  מציין את הרוחב, בפיקסלים, של גבולות הטבלה.

  הערה:

  אם לא תקצה במפורש ערך לגבול, רוב הדפדפנים יציגו את הטבלה כאילו הגבול הוגדר על 1. כדי להבטיח שדפדפנים יציגו את הטבלה ללא גבול, הגדר את הגבול על 0.

  כדי להציג גבולות תא וטבלה כשהגבול מוגדר ל- 0, בחר View > ‏Design View Options > ‏Visual Aids. אפשרות זו זמינה רק בתצוגת Design.

  Repeat Rows of the Table

  מציין אילו שורות בטבלה ייכללו באזור החוזר.

  Starting Row

  מגדיר את מספר השורה שהוזן כשורה הראשונה של האזור החוזר.

  Ending Row

  מגדיר את מספר השורה שהוזן כשורה האחרונה של האזור החוזר.

  Region Name

  מאפשר להגדיר שם ייחודי לאזור החוזר.

  יצירת טבלאות חוזרות
  יצירת טבלאות חוזרות

הגדרת צבעי רקע מתחלפים בטבלה חוזרת

לאחר הוספת טבלה חוזרת בתבנית, ניתן להתאימה אישית בעזרת הגדרת צבע רקע מתחלף של השורות בטבלה.

 1. בחר שורה בטבלה חוזרת בחלון Document.
 2. לחץ על הלחצן Show Code View או Show Code And Design Views בסרגל הכלים של המסמך כדי שתוכל לגשת לקוד של השורה שנבחרה בטבלה.
 3. בתצוגת Code, ערוך את התג <tr> כדי שיכלול את הקוד הבא:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  ניתן להחליף את הערכים ההסדצימליים ‎#FFFFFF ו-‎ #CCCCCC בבחירות צבע אחרות.

 4. שמור את התבנית.

  הקוד הבא הוא דוגמה לטבלה הכוללת צבעי רקע מתחלפים של שורות הטבלה:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת