למד כיצד לבצע המרות XSL בצד הלקוח ב-Dreamweaver. כמו כן, למד ליצור דפי XSLT ולקשר אותם לדפי XML.

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

תהליך עבודה לביצוע המרות XSL מצד הלקוח

ניתן לבצע המרות XSL מצד הלקוח. קרא על המרות XSL מצד השרת ומצד הלקוח ועל שימוש ב-XML וב-XSL בדפי אינטרנט, לפני שתבנה דפים המציגים נתוני XML.

להלן תהליך עבודה כללי לביצוע המרות XSL מצד הלקוח (כל צעד מתואר בנושאים אחרים):

הגדר אתר של Dreamweaver.

צור דף XSLT או המר דף HTML ל-XSLT.

  • באתר של Dreamweaver, צור דף XSLT שלם.

  • המר דף HTML קיים לדף XSLT שלם.

צרף מקור נתוני XML לדף (אם טרם עשית זאת).

קובץ ה-XML שתצרף חייב להיות מאוחסן באותה תיקייה כמו דף XSLT.

קשר את נתוני XMK לדף XSLT.

הצג נתוני XML בעזרת קישור הנתונים לדף XSLT שלם.

במקרה הצורך, הוסף אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר לטבלה או לשורה בטבלה הכוללת את מצייני המיקום לנתוני XML.

צרף דף XSLT לדף XML.

העלה את דף XML ואת דף XSLT המקושר לשרת האינטרנט.

הצג את דף XML בדפדפן.

כשאתה עושה זאת, הדפדפן ממיר את נתוני XML, מעצב אותם בעזרת דף XSLT, ומציג את הדף המסוגנן בדפדפן.

יצירת דפי XSLT שלמים והצגת נתונים

יש להשתמש בדף XSLT שלם להמרות מצד הלקוח. ‏(מקטעי XSLT אינם פועלים לסוג זה של המרה). עקוב אחר הצעדים הכלליים ליצירה, לקישור נתוני XML ולעיצוב דפי XSLT להמרות מצד הלקוח.

צור דף XSLT.

הצג נתונים בדף XSLT.

הצג רכיבים חוזרים בדף XSLT.

לאחר שיש ברשותך דף XSLT שלם עם מצייני מיקום לתוכן דינמי לנתוני XML, יש להוסיף הפניה לדף XSLT בדף XML.

הערה:

קובצי XML ו-XSL המשמשים להמרות מצד הלקוח חייבים להיות מאוחסנים באותה ספרייה. אם הם אינם מאוחסנים באותה ספרייה, הדפדפן יקרא את קובץ XML וימצא את דף XSLT לצורך ההמרה, אך לא יצליח למצוא את המשאבים (גיליונות סגנונות, תמונות וכולי) המוגדרים על-ידי קישורים יחסיים בדף XSLT.

  1. פתח את קובץ XML שברצונך לקשר לדף XSLT.
  2. בחר Commands >‏ Attach an XSLT Stylesheet.
  3. בתיבת הדו-שיח, לחץ על הלחצן Browse, עיין לדף XSLT שברצונך לקשר אליו, בחר בו ולחץ על OK.
  4. לחץ על OK לסגירת תיבת הדו-שיח ולהוספת ההפניה לדף XSLT בראש מסמך XML.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת