ציין תכונות תג ניתנות לעריכה בתבניות ב-Dreamweaver. כמו כן, למד כיצד להפוך תגים ניתנים לעריכה לתגים שאינם ניתנים לעריכה.

ניתן להתיר למשתמש בתבנית לשנות תכונות תג מסוים במסמך שנוצר מתבנית.

לדוגמה, ניתן להגדיר צבע רקע למסמך של התבנית, אך לאפשר למשתמשים בתבנית להגדיר צבע רקע אחר בדפים שהם יוצרים. המשתמשים יכולים לעדכן רק תכונות שתציין כתכונות הניתנות לעריכה.

ניתן גם להגדיר תכונות ניתנות לעריכה בדף, כך שהמשתמשים בתבנית יוכלו לשנות את התכונות במסמכים המבוססים על התבנית. סוגי הנתונים הבאים נתמכים: טקסט, בוליאני (אמת/שקר), צבע וכתובת URL.

יצירת תכונת תג ניתנת לעריכה מוסיפה פרמטר של תבנית בקוד. ערך ראשוני לתכונה מוגדר במסמך התבנית. כשנוצר מסמך המבוסס על התבנית, הוא מקבל בירושה את ערך הפרמטר. משתמש בתבנית יכול לערוך את הפרמטר במסמך המבוסס על התבנית.

הערה:

אם תגדיר את הקישור לגיליון סגנונות כתכונה הניתנת לעריכה, התכונות של גיליון הסגנונות כבר לא יהיו זמינות לתצוגה או לעריכה בקובץ התבנית.

 1. בחלון Document, בחר בפריט שברצונך להגדיר לו תכונת תג ניתנת לעריכה.
 2. בחר Tools‏ > Templates‏ > Make Attribute Editable.

  הפיכת תכונות לניתנות לעריכה
  הפיכת תכונות לניתנות לעריכה

 3. בתיבה Attribute, הזן שם או בחר תכונה בתיבת הדו-שיח Editable Tag Attributes בעזרת אחד מהצעדים הבאים:
  • אם התכונה שברצונך להגדיר כניתנת לעריכה מוצגת בתפריט הנפתח Attribute, בחר בה.

  • אם התכונה שברצונך להגדיר כניתנת לעריכה אינה מוצגת בתפריט הנפתח Attribute, לחץ על Add, ובתיבת הדו-שיח שנפתחת הזן את שם התכונה שברצונך להוסיף ולחץ על OK.

 4. ודא שהאפשרות Make Attribute Editable מסומנת.
 5. בתיבה Label, הזן שם ייחודי לתכונה.

  הערה:

  כדי להקל על זיהוי תכונת תג ניתנת לעריכה לאחר מכן, השתמש בתווית המזהה את הרכיב ואת התכונה. לדוגמה, תוכל לתת לתמונה שהמקור שלה ניתן לעריכה את התווית logoSrc, או לתת לצבע רקע הניתן לעריכה של תג גוף טקסט את התווית bodyBgcolor.

 6. בתפריט Type, בחר בסוג הערך המותר לתכונה זו בעזרת בחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

  • Text: בחר באפשרות זו כדי להתיר למשתמש להזין ערך טקסט לתכונה. לדוגמה, ניתן להגדיר טקסט עם התכונה align, ואז המשתמש יכול להגדיר את ערך התכונה על left, right או center.

  • URL: בחר באפשרות זו כדי להוסיף קישור לרכיב, כגון נתיב קובץ לתמונה. שימוש באפשרות זו מעדכן אוטומטית את הנתיב המשמש בקישור. אם המשתמש מעביר את התמונה לתיקייה חדשה, מוצגת תיבת הדו-שיח Update Links.

  • Color: בחר באפשרות זו כדי להציג את דוגם הצבע לצורך בחירת ערך.

  • True/False: בחר באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש לבחור ערך אמת או שקר בדף.

  • Number: בחר באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש בתבנית להקליד ערך מספרי כדי לעדכן תכונה (למשל, לשנות את ערכי הגובה והרוחב של תמונה).

 7. התיבה Default Value מציגה את הערך של תכונת התג שנבחרה בתבנית. הזן ערך חדש בתיבה זו כדי להגדיר ערך התחלתי אחר לפרמטר במסמך המבוסס על התבנית.
 8. ‏(אופציונלי) אם ברצונך להכניס שינויים בתכונה אחרת של התג שנבחר, בחר בתכונה והגדר את האפשרויות לתכונה זו.
 9. לחץ על OK.

הגדרת תכונת תג ניתנת לעריכה כתכונה שאינה ניתנת לעריכה

ניתן להגדיר תג שהוגדר כתג ניתן לעריכה כתג שאינו ניתן לעריכה.

 1. במסמך המבוסס על התבנית, לחץ על הרכיב הקשור לתכונה הניתנת לעריכה או השתמש בבורר התגים לבחירת התג.
 2. בחר Tools‏ > Templates‏ > Make Attribute Editable.

 3. בתפריט הנפתח Attributes, בחר בתכונה שברצונך לשנות.
 4. בטל את הסימון באפשרות Make Attribute Editable ולחץ על OK.
 5. עדכן מסמכים המבוססים על התבנית.