ערוך תוכן במסמך המבוסס על תבנית ב-Dreamweaver, שנה מאפייני תבנית והשתמש בערכי אזורים חוזרים.

תבניות Dreamweaver מציינות אזורים נעולים (שאינם ניתנים לעריכה) ואזורים ניתנים לעריכה במסמכים המבוססים על תבניות.

בדפים המבוססים על תבניות, משתמשי התבנית יכולים לערוך תוכן באזורים ניתנים לעריכה בלבד. ניתן לזהות בקלות ולבחור אזורים ניתנים לעריכה כדי לערוך את התוכן שבהם. המשתמשים בתבנית אינם יכולים לערוך תוכן באזורים נעולים.

הערה:

אם תנסה לערוך אזור נעול במסמך המבוסס על תבנית כשהסימון מבוטל, מצביע העכבר משתנה כדי לציין שאין אפשרות ללחוץ בתוך האזור הנעול.

המשתמשים בתבנית יכולים גם לשנות מאפיינים ולערוך פריטים באזור חוזר במסמכים המבוססים על תבנית.

שינוי מאפייני תבנית

כשמחברי תבנית מגדירים פרמטרים בתבנית, מסמכים המבוססים על התבנית מקבלים אוטומטית בירושה את הפרמטרים ואת הגדרות הערכים הראשוניות שלהם. משתמש בתבנית יכול לעדכן את תכונות התג הניתנות לעריכה ופרמטרים אחרים בתבנית (כגון הגדרות אזור אופציונלי).

שינוי תכונת תג ניתנת לעריכה

 1. פתח את המסמך המבוסס על תבנית.
 2. בחר Edit ‏> Template Properties.

  תיבת הדו-שיח Template Properties נפתחת ומציגה רשימה של המאפיינים הזמינים. תיבת הדו-שיח מראה אזורים אופציונליים ותכונות תג ניתנות לעריכה.

 3. ברשימה Name, בחר במאפיין הרצוי.

  האזור התחתון של תיבת הדו-שיח מתעדכן, ומציג את התווית של המאפיין שנבחר ואת הערך שהוקצה לו.

 4. בשדה שמימין לתווית המאפיין, ערוך את הערך כדי לשנות את המאפיין במסמך.

  הערה:

  שם השדה והערכים הניתנים לעריכה מוגדרים בתבנית. תכונות שאינן מוצגות ברשימה Name אינן ניתנות לעריכה במסמך המבוסס על התבנית.

 5. בחר Allow Nested Templates To Control This אם ברצונך להעביר את המאפיין הניתן לעריכה למסמכים המבוססים על התבנית המקוננת.

שינוי פרמטרים של אזור אופציונלי בתבנית

 1. פתח את המסמך המבוסס על תבנית.
 2. בחר Edit ‏> Template Properties.

  תיבת הדו-שיח Template Properties נפתחת ומציגה רשימה של המאפיינים הזמינים. תיבת הדו-שיח מראה אזורים אופציונליים ותכונות תג ניתנות לעריכה.

 3. בחר מאפיין ברשימה Name.

  תיבת הדו-שיח מתעדכנת, ומציגה את התווית של המאפיין שנבחר ואת הערך שהוקצה לו.

 4. בחר Show כדי להציג את האזור האופציונלי במסמך, או בטל את הסימון באפשרות Show כדי להסתיר את האזור האופציונלי.

  הערה:

  שם השדה והגדרת ברירת המחדל מוגדרים בתבנית.

 5. בחר Allow Nested Templates To Control This אם ברצונך להעביר את המאפיין הניתן לעריכה למסמכים המבוססים על התבנית המקוננת.

הוספה, מחיקה ושינוי סדר של אזורים חוזרים

השתמש בלחצי האזור החוזר כדי להוסיף, למחוק או לשנות את סדר הפריטים במסמכים המבוססים על תבנית. כשמוסיפים פריט באזור חוזר, נוסף למסמך עותק של כל האזור החוזר. לעדכון התוכן באזורים חוזרים, התבנית המקורית חייבת לכלול אזור ניתן לעריכה בתוך האזור החוזר.

פקדי אזור חוזר

הוספה, מחיקה או שינוי סדר של אזורים חוזרים

 1. פתח את המסמך המבוסס על תבנית.
 2. הצב את נקודת ההכנסה באזור החוזר כדי לבחור בו.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן פלוס (+) כדי להוסיף אזור החוזר מתחת לפריט הנוכחי שנבחר.

  • לחץ על הלחצן מינוס (–) כדי למחוק את האזור החוזר שנבחר.

  • לחץ על הלחצן חץ למטה כדי להזיז את הפריט שנבחר שורה אחת למטה.

  • לחץ על הלחצן חץ למעלה כדי להזיז את הפריט שנבחר שורה אחת למעלה.

  הערה:

  לחלופין, ניתן לבחור Modify >‏ ‏Template, ולאחר מכן לבחור באחת מאפשרויות האזור החוזר בתחתית התפריט תלוי-ההקשר. ניתן להשתמש בתפריט זה כדי להוסיף אזור חוזר חדש או להזיז את האזור שנבחר.

גזירה, העתק ומחיקה של פריטים

 1. פתח את המסמך המבוסס על תבנית.
 2. הצב את נקודת ההכנסה באזור החוזר כדי לבחור בו.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לגזירת אזור חוזר, בחר Edit >‏ Repeating Entries >‏ Cut Repeating Entries.

  • להעתקת אזור חוזר, בחר Edit >‏ Repeating Entries >‏ Copy Repeating Entries.

  • להסרת אזור חוזר, בחר Edit >‏ Repeating Entries >‏ Delete Repeating Entries.

  • להדבקת אזור חוזר, בחר Edit >‏ Paste.

  הערה:

  ההדבקה מוסיפה פריט חדש. היא אינה מחליפה פריט קיים.