הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות מקורות של תוכן דינמי

מקור תוכן דינמי הוא מאגר מידע המאפשר לאחזר ולהציג תוכן דינמי לשימוש בדפי אינטרנט. מקורות של תוכן דינמי אינם כוללים מידע השמור במסדי נתונים בלבד, אלא גם ערכים הנמסרים מטופסי HTML, ערכים הכלולים באובייקטי שרת, ומקורות תוכן אחרים.

Dreamweaver מאפשר לך להתחבר בקלות למסד נתונים וליצור ערכת רשומות שתשמש לשליפת תוכן דינמי. ערכת רשומות היא תוצאה של שאילתת מסד נתונים. היא שולפת מידע מסוים בהתאם לבקשתך ומאפשרת להציג מידע זה בדף שצוין. הגדרת ערכת הרשומות מבוססת על המידע הכלול במסד הנתונים ועל התוכן שברצונך להציג.

יצרני טכנולוגיה שונים עשויים להשתמש במונחים שונים לציון ערכת רשומות. ב-ASP וב-ColdFusion, ערכת רשומות מוגדרת כשאילתה. בעת השימוש במקורות נתונים אחרים, כגון קלט ממשתמשים או משתני שרת, שם מקור הנתונים המוגדר ב-Dreamweaver זהה לשם מקור הנתונים עצמו.

אתרי אינטרנט דינמיים זקוקים למקור נתונים לאחזור ולתצוגה של תוכן דינמי. Dreamweaver מאפשר להשתמש במסדי נתונים, במשתני בקשה, במשתני URL, במשתני שרת, במשתני טופס, בהליכים שמורים ובמקורות אחרים של תוכן דינמי. בהתאם למקור הנתונים, תוכל לאחזר תוכן חדש הממלא בקשה, או לשנות את הדף בהתאם לצורכי המשתמשים.

כל מקור תוכן שמוגדר ב-Dreamweaver נוסף לרשימת מקורות התוכן בחלונית Bindings. לאחר מכן ניתן להוסיף את מקור התוכן לדף הנוכחי שנבחר.

אודות ערכות רשומות

דפי אינטרנט אינם יכולים לגשת ישירות לנתונים השמורים במסד נתונים. במקום זאת, הם פועלים בשילוב עם ערכת רשומות. ערכת רשומות היא תת-ערכה של המידע (רשומות), הנשלפת ממסד נתונים באמצעות שאילתת מסד נתונים. שאילתה היא הצהרת חיפוש המיועדת לחפש ולשלוף מידע מסוים ממסד נתונים.

בעת שימוש במסד נתונים כמקור תוכן לדף אינטרנט דינמי, תחילה יש ליצור ערכת רשומות לשמירת הנתונים המאוחזרים. ערכות רשומות משמשות כאמצעי תיווך בין מסד הנתונים שמכיל את התוכן לבין שרת היישומים היוצר את הדף. ערכות רשומות נשמרות זמנית בזיכרון של שרת היישומים, לאחזור נתונים מהיר יותר. ערכת הרשומות נמחקת מהשרת כשהוא אינו זקוק לה עוד.

שאילתה יכולה להפיק ערכת רשומות שכוללת עמודות מסוימות בלבד, רשומות מסוימות בלבד או שילוב של שתיהן. כמו כן, ערכת רשומות יכולה לכלול את כל הרשומות והעמודות בטבלת מסד נתונים. עם זאת, מכיוון שבדרך כלל יישומים אינם צריכים להשתמש בכל הנתונים ששמורים במסד נתונים, יש להשתדל שערכות הרשומות יהיו קטנות ככל האפשר. מכיוון ששרת האינטרנט שומר באופן זמני את ערכת הרשומות בזיכרון, שימוש בערכת רשומות קטנה יותר מאפשר להשתמש בפחות זיכרון, ועשוי לשפר את ביצועי השרת.

שאילתות מסד נתונים נכתבות בשפת SQL ‏(Structured Query Language), שפה פשוטה המאפשרת לאחזר, להוסיף ולמחוק נתונים למסד נתונים וממנו. כלי לכתיבת SQL הכלול ב-Dreamweaver מאפשר ליצור שאילתות פשוטות מבלי להבין SQL. עם זאת, אם ברצונך ליצור שאילתות SQL מורכבות, ידע בסיסי של השפה יאפשר לך ליצור שאילתות מתקדמות יותר ויספק לך יתר גמישות בעיצוב דפים דינמיים.

לפני שתגדיר ערכת רשומות לשימוש ב-Dreamweaver, עליך ליצור חיבור למסד נתונים, ואם אין עדיין נתונים - להזין נתונים למסד הנתונים. אם טרם הגדרת לאתר האינטרנט חיבור למסד נתונים, עיין בפרק בנושא התחברות למסדי נתונים למידע על טכנולוגיית השרת שאתה משתמש בה בפיתוח ועקוב אחר ההוראות ליצירת חיבור למסד נתונים.

אודות פרמטרי URL ופרמטרי טופס

פרמטרי URL מכילים מידע מאוחזר שהוזן על-ידי משתמשים. להגדרת פרמטר URL, יש ליצור טופס או קישור-על המשתמש בשיטה GET למסירת נתונים. המידע מצורף לכתובת URL של הדף המבוקש ויוצר תקשורת עם השרת. בעת שימוש במשתני URL, מחרוזת השאילתה מכילה צמד אחד או יותר של ערכי שם המשויכים לשדות הטופס. צמדי שם-ערך אלה מצורפים לכתובת ה-URL.

פרמטרי טופס מכילים מידע מאוחזר שנכלל בבקשת HTTP לדף אינטרנט. אם יצרת טופס המשתמש בשיטה POST, הנתונים שנמסרו מהטופס מועברים לשרת. לפני תחילת העבודה, ודא שהעברת פרמטר טופס לשרת.

אודות משתני מופע

משתני מופע מאפשרים לשמור ולהציג מידע הנשמר למשך ביקור המשתמש באתר (או המופע). השרת יוצר אובייקט מופע שונה לכל אחד מהמשתמשים ושומר עליו למשך זמן מסוים או עד לסיום מפורש של האובייקט.

מכיוון שמשתני מופע קיימים למשך מופע ונשמרים כשהמשתמש עובר מדף לדף באתר האינטרנט, הם אידיאליים לשמירת העדפות משתמש. ניתן גם להשתמש במשתני מופע כדי להוסיף ערך לקוד HTML של הדף, להקצות ערך למשתנה מקומי או לספק ערך להערכת ביטוי תנאי.

לפני הגדרת משתני מופע לדף, יש ליצור אותם בקוד המקור. לאחר יצירת משתנה מופע בקוד המקור של יישום האינטרנט, ניתן להשתמש ב-Dreamweaver לאחזור ערך המשתנה ולהשתמש בו בדפי אינטרנט.

כיצד משתני מופע פועלים

משתני מופע מכילים מידע (בדרך כלל פרמטרי טופס או פרמטרי טופס שנמסרו על-ידי משתמשים) והופכים אותו לזמין לכל הדפים ביישום אינטרנט למשך ביקורו של המשתמש באתר האינטרנט. לדוגמה, כשמשתמשים נכנסים לשער אינטרנט המספק גישה לדואר אלקטרוני, למחירי מניות, לתחזיות מזג אוויר ולחדשות יומיות, יישום האינטרנט שומר את פרטי הכניסה במשתנה מופע המזהה את המשתמש בכל הדפים באתר. הדבר מאפשר למשתמשים לראות רק את סוגי התוכן שבחרו בעת הניווט באתר. כמו כן, משתני מופע יכולים לספק מנגנון בטיחותי באמצעות סיום מופע המשתמש אם החשבון אינו פעיל במשך זמן מסוים. כך ניתן גם לפנות זיכרון ומשאבי עיבוד בשרת אם המשתמש שוכח לצאת מאתר אינטרנט.

משתני מופע שומרים מידע למשך מופע השימוש. המופע מתחיל כשהמשתמש פותח דף ביישום ומסתיים כשהמשתמש אינו פותח דף נוסף ביישום במשך זמן מסוים, או כשהמשתמש מסיים את המופע במפורש (בדרך כלל, בלחיצה על קישור "יציאה"). במשך המופע, המופע הוא מיוחד למשתמש בודד, ולכל משתמש יש מופע נפרד.

השתמש במשתני מופע לשמירת מידע שכל אחד מהדפים ביישום אינטרנט יכול לגשת אליו. המידע יכול להיות מגוון, ולכלול, לדוגמה, את שם המשתמש, גודל גופן מועדף או דגל המציין אם המשתמש נכנס לאתר האינטרנט בהצלחה. שימוש נפוץ נוסף במשתני מופע הוא ביצוע חישוב רץ, כגון מספר השאלות שנענו נכונה עד כה במבחן מקוון, או המוצרים שנבחרו עד כה על-ידי המשתמש בקטלוג מקוון.

משתני מופע יכולים לפעול רק אם הדפדפן של המשתמש מוגדר לקבל cookies. השרת יוצר מספר מזהה מופע המזהה את המשתמש באופן ייחודי בעת הפעלת המופע לראשונה, ולאחר מכן שולח לדפדפן של המשתמש cookie המכיל את מספר המזהה. כשהמשתמש מבקש דף אחר בשרת, השרת קורא את ה-cookie בדפדפן כדי לזהות את המשתמש ולאחזר את משתני המופע של המשתמש ששמורים בזיכרון השרת.

איסוף, שמירה ואחזור של מידע במשתני מופע

לפני יצירת משתנה מופע, תחילה יש להשיג את המידע שברצונך לשמור, ולאחר מכן לשלוח אותו לשרת לשמירה. ניתן לאסוף ולשלוח מידע לשרת באמצעות טופסי HTML או קישורי-על המכילים פרמטרי URL. ניתן גם להשיג מידע מ-cookies השמורים במחשב של המשתמש, מכותרות HTTP הנשלחות מהדפדפן של המשתמש יחד עם בקשת דף, או ממסד נתונים.

דוגמה טיפוסית לשמירת פרמטרי URL במשתני מופע היא קטלוג מוצרים המשתמש בפרמטרי URL עם קידוד קשה שנוצרו באמצעות קישור לשליחת מידע על מוצרים בחזרה לשרת לצורך שמירתו במשתנה מופע. כשהמשתמש לוחץ על הקישור "הוסף לסל הקניות", מזהה המוצר נשמר במשתנה מופע והמשתמש יכול להמשיך ברכישה. כשהמשתמש עובר לדף הקופה, מזהה המוצר שנשמר במשתנה המופע מאוחזר.

דוגמה טיפוסית לדף השומר פרמטרי טופס במשתני מופע היא סקר המבוסס על טופס. הטופס שולח את המידע שנבחר בחזרה לשרת, ודף ביישום מדרג את תשובות הסקר ושומר אותן במשתנה מופע שיועבר ליישום שיכול לעבד את התשובות שנאספו ממשתתפי הסקר. לחלופין, ניתן לשמור את המידע במסד נתונים לצורך שימוש בעתיד.

לאחר שליחת מידע לשרת, ניתן לשמור את המידע במשתני מופע באמצעות הוספת הקוד המתאים למודל השרת לדף שצוין על-ידי פרמטר URL או פרמטר הטופס. דף זה, שנקרא דף destination, מצוין בתכונה action של טופס HTML או בתכונה href של קישור-על בדף הפתיחה.

לאחר שמירת ערך במשתנה מופע, ניתן להשתמש ב-Dreamweaver לאחזור ערכים ממשתני מופע ולשימוש בהם ביישום אינטרנט. לאחר הגדרת משתנה מופע ב-Dreamweaver, ניתן להוסיף את הערך שלו לדף.

תחביר HTML לטכנולוגיות השרת השונות נראה כך:

<form action="destination.html" method="get" name="myform"> </form> 
<param name="href"value="destination.html">

טכנולוגיית השרת והשיטה המשמשות לקבלת המידע קובעות את הקוד שישמש לשמירת המידע במשתנה מופע. התחביר הבסיסי לכל אחת מטכנולוגיות השרת הוא:

ColdFusion

<CFSET session.variable_name = value>

ASP

<% Session("variable_name") = value %>

בדרך כלל, הביטוי value הוא ביטוי שרת כגון Request.Form(“lastname”)‎. לדוגמה, בעת איסוף מידע באמצעות פרמטר URL הנקרא product (או בטופס HTML עם שיטת GET ושדה טקסט שנקרא product), ההצהרות הבאות שומרות את המידע המשתנה מופע שנקרא prodID:

ColdFusion

<CFSET session.prodID = url.product>

ASP

<% Session("prodID") = Request.QueryString("product") %>

בעת איסוף מידע באמצעות טופס HTML עם שיטת post ושדה טקסט שנקרא txtProduct, ההצהרות הבאות שומרות את המידע במשתנה המופע:

ColdFusion

<CFSET session.prodID = form.txtProduct>

ASP

<% Session("prodID") = Request.Form("txtProduct") %>

דוגמה למידע שנשמר במשתני מופע

בעת עבודה על אתר שקהל המשתמשים בו כולל פנסיונרים רבים. ב-Dreamweaver, הוסף למסך הפתיחה שני קישורים שיאפשרו למשתמשים להתאים אישית את גודל הטקסט באתר. להצגת טקסט מוגדל וקל לקריאה, המשתמש לוחץ על קישור אחד. להצגת טקסט בגודל רגיל, המשתמש לוחץ על קישור אחר.

מידע שנשמר במשתני מופע
מידע שנשמר במשתני מופע

לכל אחד מהקישורים יש פרמטר URL שנקרא fontsize השולח את העדפת גודל הטקסט של המשתמש לשרת, כפי שמוצג בדוגמה הבאה של Adobe ColdFusion®‎‎‎:

<a href="resort.cfm?fontsize=large">Larger Text</a><br> 
<a href="resort.cfm?fontsize=small">Normal Text</a>

שמור את העדפת הטקסט של המשתמש במשתנה מופע והשתמש בו להגדרת גודל הגופן בכל אחד מהדפים שהמשתמש יבקש.

קרוב לראש דף היעד, הזן את הקוד הבא ליצירת מופע שייקרא font_pref וישמור את העדפת גודל הגופן של המשתמש.

ColdFusion

<CFSET session.font_pref = url.fontsize>

ASP

<% Session("font_pref") = Request.QueryString("fontsize") %>

כשהמשתמש לוחץ על קישור העל, הדף שולח לדף היעד את העדפת הטקסט של המשתמש בפרמטר URL. הקוד בדף היעד שומר את פרמטר URL במשתנה המופע font_pref. במשך המופע, כל הדפים ביישום יאחזרו ערך זה ויציגו את גודל הגופן שנבחר.

משתני יישום ASP ו-ColdFusion

ב-ASP וב-ColdFusion, ניתן להשתמש במשתני מופע לשמירה ולהצגה של מידע הנשמר ממשתמש למשתמש, למשך כל חיי היישום. חיי היישום נמשכים מהפעם הראשונה שמשתמש מבקש דף ביישום ועד להפסקת שרת האינטרנט. ‏(יישום כולל את כל הקבצים בספרייה וירטואלית ובתת-ספריות שלה).

מכיוון שמשתני יישום נשמרים ממשתמש למשתמש, למשך כל חיי היישום, הם אידיאליים לשמירת מידע הנחוץ לכל המשתמשים, לדוגמה השעה והתאריך הנוכחיים. ערך משתנה היישום מוגדר בקוד היישום.

משתני שרת ASP

ניתן להגדיר את המשתנים הבאים של שרת ASP:‏ Request.Cookie, ‏Request.QueryString, ‏Request.Form, ‏Request.ServerVariables ו-Request.ClientCertificates.

משתני שרת ColdFusion

ניתן להגדיר את המשתנים הבאים לשרת ColdFusion:

משתני לקוח

מקשרים נתונים ללקוח מסוים. משתני לקוח שומרים על מצב היישום כשהמשתמש עובר מדף לדף ביישום, וכן ממופע למופע. "שמירה על מצב" פירושה שמירה על מידע בעת מעבר מדף אחד (או מופע אחד) לדף או למופע הבאים, כך שהיישום זוכר את המשתמש ואת בחירותיו והעדפותיו הקודמות.

משתני Cookie

Cookies המשמשים לצורכי גישה מועברים לשרת מהדפדפן.

משתני CGI

מספקים מידע על השרת המפעיל את ColdFusion ועל הדפדפן המבקש דף, ומידע נוסף על סביבת העיבוד.

משתני שרת

יכולים להיות מועברים על-ידי כל הלקוחות והיישומים בשרת. הם נשמרים עד לעצירת השרת.

משתנים מקומיים

נוצרים באמצעות תג CFSET או תג CFPARAM מתוך דף ColdFusion.