למד כיצד לצמצם ולהרחיב קוד ב-Dreamweaver כדי להציג מקטעים של המסמך מבלי לגלול.

ניתן לצמצם (מכונה גם קיפול) ולהרחיב מקטעי קוד, על מנת להציג מקטעים שונים במסמך בלי להשתמש בגלילה.

לדוגמה, כדי לראות את כל כללי ה-CSS בתג head שחלים על תג div בהמשך הדף, קפל את הקוד בין תג head לבין תג div כדי לראות את שני מקטעי הקוד בו-זמנית.

באפשרותך לבחור חלק קוד ולצמצם אותו. באפשרותך לצמצם קוד בקבצי HTML‏, PHP‏, XML ו-SVG בהתאם לגושי התגים. ניתן לצמצם קוד בקבצי, CSS‏, LESS‏, Sass‏, SCSS‏ ו-JS שמוקפים בסוגריים מסולסלים.

 • קבצי HTML:‏ Dreamweaver מצמצם את הקוד שנמצא בין התגים הפותחים והסוגרים של HTML, ואם ישנן תכונות ראשוניות הן מוצגות בקוד המצומצם. Dreamweaver מרחיב באופן אוטומטי כאשר הקוד שבתוך הגוש עובר למוקד באמצעות Tag Selector‏, Find and Replace‏, Go To Line‏, Element Quick View‏, Live View או Undo/Redo.

אם הבחירה משתנה, הקוד חוזר באופן אוטומטי למצב מצומצם.

 • קבצי CSS,‏ Less‏, Sass‏, SCSS ו-JS: הקוד שמוקף בסוגריים מסולסלים מצומצם, והתצוגה המקדימה מוצגת באמצעות {...}.
 • קבצי PHP: רכיבי HTML,‏ CSS וגושי הקוד של JS ו-PHP מצומצמים. 

הערה:

בקבצים שנוצרו מתבניות Dreamweaver הקוד כולו מוצג במצב מורחב, גם אם קובץ התבנית (‎.dwt) מכיל מקטעי קוד מצומצמים.

קביעת העדפות של גודל קיפול קוד

גודל ברירת המחדל של קיפול הקוד הוא שתי שורות. בהגדרת ברירת מחדל זו, בעת הצמצום של קוד, מצומצמים כל מקטעי הקוד שכוללים לפחות שתי שורות קוד. מקטעי קוד שכוללים פחות משתי שורות מוצגים במצב מורחב.

כדי לשנות את מספר השורות המינימלי לקיפול קוד:

 1. לחץ על Edit > Preferences‏ (ב- Windows) או Dreamweaver > Preferences ‏(ב- Mac)‏.

 2. לחץ על Code Format ברשימה Category וציין את הגודל המינימלי של קיפול הקוד.

צמצום והרחבה של מקטעי קוד

כברירת מחדל, כל הקוד ב-Code View נמצא במצב מורחב.

עם זאת, ניתן לצמצם קוד על-ידי בחירת מספר שורות וצמצומן. ניתן גם לצמצם קוד שמבוסס על התחביר - גושי תגים או סוגריים מסולסלים. 

הערה:

מצבי ההרחבה או הצמצום של גושי הקוד נשמרים בין ההפעלות של Dreamweaver.

צמצום קוד שמבוסס על גושי תגים או סוגריים מסולסלים

כדי לצמצם קוד שמבוסס על גושי תגים או סוגריים מסולסלים:

 1. ב-Code View, רחף עם העכבר מעל לעמודת מספר השורות שתואמת לגוש הקוד שאותו תרצה לצמצם או להרחיב. בשלב זה יופיע משולש קטן ליד מספרי השורות.

 2. לחץ על המשולש כדי לצמצם או להרחיב את הקוד.

  הערה:

  ניתן להרחיב את כל הקוד המצומצם שבמסמך באמצעות קיצור המקשים Control+Alt+E (‏Win) או Command+Alt+E (‏Mac).

  צמצום קוד באמצעות גושי תגים
  צמצום קוד באמצעות גושי תגים (יש לעדכן את צילום המסך)

צמצום קוד בהתאם לבחירה

כדי לצמצם קוד בהתאם לבחירה:

 1. בתצוגה Code, בחר את מקטע הקוד שברצונך לצמצם.

  כאשר אתה בוחר קוד, יוצג סמל הצמצום בעמודת מספר השורה.

 2. לחץ על הסמל כדי לצמצם ולהרחיב את הקטע שנבחר.

  כאשר הקוד מצומצם, סמל הצמצום משתנה לסמל הרחבה ().

  צמצום קוד שנבחר
  צמצום קוד שנבחר (יש לעדכן את צילום המסך)

  הרחבת קוד (יש לעדכן את צילום המסך)
  הרחבת קוד (יש לעדכן את צילום המסך)

שימוש בקיצורי מקשים לצמצום ולהרחבה של קוד

Command

Windows

Macintosh‏

Collapse Selection

Control+Shift+C

Command+Shift+C

Collapse Outside Selection

Control+Alt+C

Command+Alt+C

Expand Selection

Control+Shift+E

Command+Shift+E

Collapse Full Tag

Control+Shift+J

Command+Shift+J

Collapse Outside Full Tag

Control+Alt+J

Command+Alt+J

Expand All

Control+Alt+E

Command+Alt+E

העתקה והדבקה של מקטע קוד מצומצם

 1. לחץ על מקטע הקוד המצומצם כדי לבחור אותו.

 2. בחר Edit ‏> Copy.
 3. הצב את הסמן במיקום שבו תרצה להדביק את הקוד.

 4. בחר Edit ‏> Paste.