Kullanıcı Kılavuzu İptal

Kitapçık yazdırma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken yapay zeka
   1. Metinden Görüntü
   2. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. InDesign'da PDF'leri InDesign dosyalarına dönüştürme (Beta)
   7. Kitap dosyaları oluşturma
   8. Temel sayfa numaraları ekleme
   9. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   10. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   11. İçerik paylaşma
   12. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   13. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. Bulut belgelerini kaydetme ve bu belgelere erişme
  2. Bulut belgelerini düzenleme, yönetme ve paylaşma
  3. Bulut belgelerinin sürümlerini görüntüleme ve yönetme
  4. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular
  5. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  6. İnceleme için Paylaş
  7. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  8. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF'ye dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar
  3. Başlatma sırasında çökme
  4. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  5. Dosya sorunlarını giderme
  6. PDF dışa aktarılamıyor
  7. InDesign belgelerini kurtarma

Adobe InDesign'da kitapçık yazdırmak için yazıcı formaları oluşturmayı öğrenin.

Kitapçık yazdırmak için belgeyi montajlama

Kitapçık Yazdır özelliği, profesyonel yazdırma için yazıcı formaları oluşturmanızı sağlar. Örneğin 8 sayfalık bir kitapçık düzenliyorsanız, sayfalar mizanpaj penceresinde sıralı düzende görünürler. Ancak yazıcı formalarında sayfa 2 sayfa 7'nin yanında konumlandırılır, böylece iki sayfa aynı yaprağa yazdırıldığında, katlandığında ve harmanlandığında, sayfalar doğru sırada yerleşmiş olurlar.

Sayfalar mizanpaj penceresinde sıralı olarak görünür ancak katlandıklarında ve ciltlendiklerinde doğru sırada olmaları için farklı bir sırada yazdırılır.

Mizanpaj formalarından yazıcı formaları oluşturma işlemi montaj olarak adlandırılır. Sayfalar montajlanırken, sayfalar arasındaki boşluğu, kenar boşluklarını, taşma payını ve katlamayı ayarlamak için ayarları değiştirebilirsiniz. InDesign belgenizin mizanpajı etkilenmez çünkü montaj tümüyle yazdırma akışında gerçekleştirilir. Belgedeki hiçbir sayfa yer değiştirmez ya da döndürülmez.

Infiniteskills.com'dan Jeff Witchel, Masaüstü yazıcıdan kitapçık yazdırma ile ilgili bir gösterim sunuyor.

Not:

Montajlanmış sayfalara göre yeni bir belge oluşturamazsınız. Ek olarak, belgeniz birden fazla sayfa boyutu içeriyorsa Kitapçık Yazdır seçeneğini belgeyi montajlamak için kullanamazsınız.

 1. Dosya > Kitapçık Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı hazır ayarı istediğiniz ayarlara sahipse bu ayarı Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden seçin.

  Mevcut belgenin baskı ayarlarını kullanmak için (Yazdır iletişim kutusunda göründükleri şekilde) Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden Mevcut Belge Ayarları'nı seçin.

 3. Tüm belgenin montajlanmasını istemiyorsanız Kurulum alanında Aralık'ı seçin ve montaja hangi sayfaların dahil edileceğini belirleyin.

  Arka arkaya gelen sayfa numaralarını ayırmak isterseniz tire ve bitişik olmayan sayfa numaralarını ayırmak için virgül kullanın. Örneğin 3-7, 16 yazdığınızda 3'ten 7'ye kadar olan sayfalar ve 16. sayfa montajlanır.

  Not:

  Belgeyi sayfa numaralarından oluşan kısımlara böldüyseniz Aralık alanına kısım sayfa numaralarını (örneğin Sec2:11) girmeniz gerekir.

 4. Yazıcı işaretleri ve renk çıktısı gibi ayarları değiştirmek için Yazdırma Ayarları'nı tıklatın. Soldaki seçenekleri kullanarak ayarları gerektiği şekilde değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. Kitapçık Yazdır iletişim kutusunda diğer kitapçık ayarı seçeneklerini gerektiği şekilde belirleyin ve sonra Yazdır'ı tıklatın.
Not:

Kitapçıktaki sayfa sayısı her zaman dördün katlarından oluşur. PDF yazıcısına yazdırma işi gönderdiğinizde, kitapçığı oluşturmak için PDF'ye boş sayfalar eklenir.

Kitapçık türleri

Üç tür montaj seçebilirsiniz: İkili Tel Dikiş, İkili Mükemmel Bağlama ve Art Arda.

İkili Tel Dikiş

İki sayfalı, yan yana yazıcı formaları oluşturur. Bu yazıcı formaları iki yüze de yazdırmak, harmanlamak, katlamak ve zımbalamak için uygundur. InDesign, biten belgenin sonuna gerektiğinde boş sayfa ekler. İkili Tel Dikiş seçildiğinde Sayfalar Arasındaki Boşluk, Sayfalar Arasındaki Taşma Payı ve İmza Boyutu seçenekleri devre dışı bırakılır.

Kitapçık Yazdır seçeneği, sayfaları Ciltleme ayarına göre montajlar. Belge için Sağdan Sola Ciltleme seçeneği kullanılmışsa Kitapçık Yazdır, sayfaları bu ayara göre montajlar. Dosya > Belge Ayarları'nı seçerek belgenin Ciltleme ayarını görebilirsiniz.

24 sayfalı bir siyah beyaz bülten için İkili Tel Dikiş kullanarak yazıcı formaları oluşturduğunuzda 12 forma üretilir.

İkili Mükemmel Bağlama

Belirtilen imza boyutuna sığan, iki sayfalı, yan yana yazıcı formaları oluşturur. Bu yazıcı formaları iki yüze de yazdırmak, kesmek ve yapışkanla kapağa ciltlemek için uygundur. Montajlanacak sayfa sayısı, imza boyutuna kalansız bölünemiyorsa InDesign biten belgenin arkasına gerektiği şekilde boş sayfalar ekler.

Dört imzaya bölünmüş İkili Mükemmel Bağlama

Kitapçığın kapağı renkli ve içi siyah beyazsa aynı belgeden iki ayrı montaj oluşturabilirsiniz: biri ön kapak, ön kapağın içi, arka kapağın içi ve arka kapak için diğeri kitapçığın içindeki 24 sayfa için. Renk imzasını üretmek için Kurulum alanının Sayfalar alanında Aralık'ı tıklatın ve 1-2, 27-28 yazın (ya da bölüm sayfa numaralarını girin). Siyah beyaz iç kısmı üretmek için Aralık metin kutusuna 3-26 yazın.

Renkli kapaklı 28 sayfalı kitapçık

A. Kapak için renk imzası B. Siyah beyaz iç sayfa 

Art Arda

Kitapçık ya da broşür katlamak için uygun iki, üç ya da dört sayfalı bir panel oluşturur. Art Arda seçildiğinde Sayfalar Arasındaki Taşma Payı, Katlama ve İmza Boyutu seçenekleri devre dışı bırakılır.

Örneğin geleneksel altı panelli, üçe katlanmış bir broşür için yazıcı formaları oluşturmak istiyorsanız Art Arda Üçlü'yü seçin. Üçe katlanmış, üç farklı sütun içeren tek sayfalık broşürleri daha önce görmüş olabilirsiniz. InDesign montajıyla, her panelin boyutundaki sayfaları kolayca oluşturabilirsiniz.

Art Arda Üçlü

Kitapçık yazdırma için boşluk, taşma payı ve kenar boşluğu seçenekleri

Kitapçık Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında aşağıdaki seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Sayfalar Arasındaki Boşluk

Sayfalar arasındaki boşluğu belirler (sol sayfanın sağ kenarı ve sağ sayfanın sol kenarı). Tel Dikiş haricindeki tüm kitapçık türleri için Sayfalar Arasındaki Boşluk değeri belirleyebilirsiniz.

Mükemmel Bağlama belgelerini içe katlıyorsanız (negatif bir değerle) Sayfalar Arasındaki Boşluk için en düşük değer Katlama değerinin genişliğidir. İmzaları elle oluşturuyorsanız (örneğin aynı belgede üç farklı yığın varsa), farklı imzalara ait formalar için bir başlangıç katlaması belirlemek üzere Sayfalar Arasındaki Boşluk değeri girebilirsiniz.

Sayfalar Arasındaki Taşma Payı

Sayfa öğelerinin, Mükemmel Bağlama yazıcı forması stillerindeki boşluğun ötesine geçmelerini sağlamak için kullanılan boşluk miktarını belirler. Bu seçenek bazen çapraz geçiş olarak adlandırılır.) Bu alan, 0 ve Sayfalar Arasındaki Boşluk değerinin yarısı arasındaki değerleri kabul eder. Bu seçeneği yalnızca İkili Mükemmel Bağlama seçildiğinde kullanabilirsiniz.

Katlama

Her imzadaki kağıt kalınlığını ve katlamayı almak için gerekli boşluk miktarını belirler. Çoğu durumda, içeri itilmiş etkisi oluşturmak için eksi değer kullanmak isteyebilirsiniz. Katlama değerini İkili Tel Dikiş ve İkili Mükemmel Bağlama kitapçık türleri için belirleyebilirsiniz. (Bkz. Katlamayı anlama.)

İmza Boyutu

İkili Mükemmel Bağlama belgeleri için her imzadaki sayfa sayısını belirler. Montajlanacak sayfa sayısı, İmza Boyutu değerine kalansız bölünemiyorsa belgenin sonuna gerektiği şekilde boş sayfalar eklenir.

İşaretlere ve Taşmalara Sığacak Şekilde Otomatik Olarak Ayarla

InDesign'ın ayarlanmış taşma paylarını ve diğer yazıcı işareti seçeneklerini içerecek şekilde kenar boşluklarını hesaplamasını sağlar. Bu seçenek işaretlendiğinde, Kenar Boşlukları altındaki alanlar devre dışı bırakılır ancak işaretleri ve taşma paylarını sığdırmak için kullanılacak gerçek değerleri yansıtır. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız kenar boşluğu değerlerini elle ayarlayabilirsiniz.

Kenar Boşlukları

Kesimden sonra gerçek yazıcı formalarını çevreleyecek boşluk miktarını belirler. Üst, Alt, Sol ve Sağ için ayrı ayrı değerler belirlemek isterseniz İşaretlere ve Taşmalara Sığacak Şekilde Otomatik Olarak Ayarla seçeneğinin işaretini kaldırın. Varsayılan işaretler ve taşma paylarının ötesinde fazladan boşluk eklemek için değerleri artırın. (Değerleri azalttığınızda işaretler ve taşma payları kırpılabilir.) Tüm kitapçık yazdırma türleri için kenar boşluğu değerleri belirleyebilirsiniz.

Boş Yazıcı Formaları Yazdır

Montajlanacak sayfa sayısı, İmza Boyutu değerine kalansız bölünemiyorsa belgenin sonuna boş sayfalar veya formalar eklenir. Bu seçeneği, belgenin sonundaki boş formaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirlemek için kullanın. Belgedeki diğer boş sayfaların yazdırılmasının Yazdır iletişim kutusundaki Boş Sayfaları Yazdır seçeneği tarafından kontrol edildiğini unutmayın.

Katlamayı anlama

Katlama, Tel Dikiş ve Mükemmel Bağlama belgelerindeki kağıt kalınlığını ve katlamayı içerebilmeleri için sayfaların sırttan taşındıkları mesafeyi belirler. InDesign son halini almış parçanın “kapağının” en dıştaki ve “orta sayfasının” en içteki yazıcı forması olacağını varsayar. Yaprak terimi iki yazıcı formasını ifade eder: yaprağın önü ve yaprağın arkası. Katlama artışı, belirtilen katlama değeri toplam yaprak sayısından bir çıkarılarak elde edilen sayıya bölünerek hesaplanır.

Bir pozitif katlama değeri verdiğinizde orta sayfa ayarlanmaz, ancak dış yapraklardaki sayfalar sırttan uzaklaşır. Negatif katlama verdiğinizde kapak ayarlanmaz; ancak iç yapraklardaki sayfalar sırta doğru taşınır.

Örneğin 16 sayfalı bir InDesign belgesi sekiz yazıcı forması ya da dört yaprak üretebilir. İlk sayfanın ön tarafı ilk yazıcı formasından (sayfa 16 ve 1), arka tarafı ikinci yazıcı formasından (sayfa 2 ve 15) oluşur.

Bu örnekteki katlama değeri 24 puntoysa (anlaşılır olması için abartılı bir tutar), katlama artışı sayfa başına 8 punto olacaktır (24'ü 3'e bölerek). En içteki yaprağa uygulanan katlama miktarı 24 punto, üçüncü yaprağa uygulanan katlama miktarı 16 punto ve ikinci yaprağa uygulanan katlama miktarı 8 punto olur. En dıştaki ilk yaprağa katlama uygulanmaz.

Arka arkaya gelen her yaprak için katlama miktarı katlama artışı kadar azalır. Özet olarak, en iç yapraktaki her sayfa sırttan 12 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 24 olan katlama değerinin yarısı), üçüncü yapraktaki her sayfa sırttan 8 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 16 olan katlama değerinin yarısı) ve ikinci yapraktaki her sayfa sırttan 4 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 8 olan katlama değerinin yarısı).

Kitapçık yazdırma özetini önizleme ya da görüntüleme

Kitapçık Yazdır iletişim kutusunun Önizleme alanı, seçili montaj stiliniz tarafından oluşturulan yazıcı formalarının renkli minik resimlerini incelemenizi sağlar. Yazdır iletişim kutusunda belirlediğiniz yazıcı işaretlerini de görebilirsiniz.

 1. Dosya > Kitapçık Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İletişim kutusunun sol tarafında Önizleme'yi tıklatın. Yazıcı formaları arasında geçiş yapmak için kaydırma oklarını tıklatın. Formalar arasında geriye doğru gitmek için sol kaydırma okunu tıklatın. Yazıcı formalarını değiştirmek için kaydırma kutusunu da sürükleyebilirsiniz.

  • Mevcut kitapçık ayarlarının özetini görüntülemek için Yazdır iletişim kutusunun sol tarafında Özet'i tıklatın. Özet alanının en altında, çakışan ayar olup olmadığını kontrol edin.

Not:

Yazdırma Ayarları'nı tıklatıp Yazdır iletişim kutusundaki ayarları değiştirirseniz, değiştirilen ayarların etkisini Önizleme alanında görebilirsiniz.

Kitapçık yazdırma sorunlarını giderme

Kitapçık yazdırırken bu sorunlarına dikkat edin.

Yeni belge oluşturulamıyor

Ne yazık ki montajlanmış sayfalarla yeni bir InDesign belgesi oluşturamazsınız. Montajlanmış belgeyi yazdırabilir veya bir PDF oluşturabilirsiniz.

Boş sayfalar dahil değil

Her yazıcı formasının yeterli sayfası olduğundan emin olmak için belgenin ortasına boş sayfa ekleyebilirsiniz. Ancak bu sayfalar metin veya nesne içermiyorsa tanınmayabilirler ve belgenin sonuna ek boş sayfalar eklenir. Eklediğiniz boş sayfaların montajlanmış belgeye dahil edileceğinden emin olmak için Kitapçık Yazdır iletişim kutusunda Yazdırma Ayarları'nı tıklatın, Boş Sayfaları Yazdır'ı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Çift taraflı sayfaları çift taraflı yazıcı olmadan yazdırma

Adobe Acrobat veya InDesign'da Sadece Tek Numaralı Sayfalar ve Sadece Çift Numaralı Sayfalar seçeneklerini kullanın. Bir dizi yazdırıldıktan sonra sayfaları çevirin, yazıcıya yerleştirin ve kalan sayfaları yazdırın. En iyi sonuç için bir test belgesi yazdırarak sayfaların yazıcıya hangi yönde ve hangi sırada yerleştirilmesi gerektiğini görün.

Benzer konular

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa Sorun

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?