Kitapçık yazdırmak için belgeyi montajlama

Kitapçık Yazdır özelliği, profesyonel yazdırma için yazıcı formaları oluşturmanızı sağlar. Örneğin 8 sayfalık bir kitapçık düzenliyorsanız, sayfalar mizanpaj penceresinde sıralı düzende görünürler. Ancak yazıcı formalarında sayfa 2 sayfa 7'nin yanında konumlandırılır, böylece iki sayfa aynı yaprağa yazdırıldığında, katlandığında ve harmanlandığında, sayfalar doğru sırada yerleşmiş olurlar.

Kitapçık yazdırmak için belgeyi montajlama
Sayfalar mizanpaj penceresinde sıralı olarak görünürler ancak katlandıklarında ve ciltlendiklerinde doğru sırada olmaları için farklı bir sırada yazdırılırlar.

Mizanpaj formalarından yazıcı formaları oluşturma işlemi montaj olarak adlandırılır. Sayfalar montajlanırken, sayfalar arasındaki boşluğu, kenar boşluklarını, taşma payını ve katlamayı ayarlamak için ayarları değiştirebilirsiniz. InDesign belgenizin mizanpajı etkilenmez çünkü montaj tümüyle yazdırma akışında gerçekleştirilir. Belgedeki hiçbir sayfa yer değiştirmez ya da döndürülmez.

Infiniteskills.com'dan Jeff Witchel Printing booklets from your desktop printer (Masaüstü yazıcıdan kitapçık yazdırma) ile ilgili bir gösterim sunuyor.

Not:

Yararlanılmış sayfalara göre yeni bir belge oluşturamazsınız. Ek olarak, belgeniz birden fazla sayfa boyutu içeriyorsa Kitapçık Yazdır'ı belgeyi yazdırmak için kullanamazsınız.

 1. Dosya > Kitapçık Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı hazır ayarı istediğiniz ayarlara sahipse o ayarı Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden seçin.

  Mevcut belgenin baskı ayarlarını kullanmak için (Yazdır iletişim kutusunda göründükleri şekilde) Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden Mevcut Belge Ayarları'nı seçin.

 3. Tüm belgenin montajlanmasını istemiyorsanız Kurulum alanında Aralık'ı seçin ve montaja hangi sayfaların dahil edileceğini belirleyin.

  Arka arkaya gelen sayfa numaralarını ayırmak için tire ve bitişik olmayan sayfa numaralarını ayırmak için virgül kullanın. Örneğin 3-7, 16 yazmak 3'ten 7'ye kadar olan sayfaları ve 16. sayfayı montajlar.

  Not:

  Belgeyi sayfa numaralarından oluşan kısımlara böldüyseniz, Aralık alanına kısım sayfa numaralarını (örneğin Sec2:11) girmeniz gerekir.

 4. Yazıcı işaretleri ve renk çıktısı gibi ayarları değiştirmek için Yazdırma Ayarları'nı tıklatın. Soldaki seçenekleri kullanarak ayarları gerektiği şekilde değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 5. Kitapçık Yazdır iletişim kutusunda diğer kitapçık ayarı seçeneklerini gerektiği şekilde belirleyin ve sonra Yazdır'ı tıklatın.

Not:

Bir kitapçıktaki sayfaların sayısı her zaman dördün katlarından oluşur. Bir PDF yazıcıya yazdırma işi gönderdiğinizde, kitapçık oluşturmak için PDF'ye boş sayfalar eklenir.

Adobe'nin sunduğu öneriler

Adobe'nin sunduğu öneriler
<a href="http://goo.gl/S6UUj">PDF'ye Kitapçık Yazdırma</a>
SHSUWatkins

Kitapçık türleri

Üç tür montaj seçebilirsiniz: 2'li Tel Dikiş, 2'li Mükemmel Bağlama ve Art Arda.

2'li Tel Dikiş

İki sayfalı, yan yana yazıcı formaları oluşturur. Bu yazıcı formaları iki yüze de yazdırmak, harmanlamak, katlamak ve zımbalamak için uygundur. InDesign biten belgenin sonuna gerektiğinde boş sayfa ekler. 2'li Tel Dikiş seçildiğinde Sayfalar Arasındaki Boşluk, Sayfalar Arasındaki Taşma Payı ve İmza Boyutu seçenekleri devre dışı kalır.

Basılı Kitapçıkta sayfalar Ciltleme ayarına göre düzenlenir. Belge Sağdan Sola Ciltleme ile ayarlanmışsa Basılı Kitapçıkta sayfalar bu ayara göre düzenlenir. Dosya > Belge Ayarları'nı seçerek belgenin Ciltleme ayarını görebilirsiniz.

Kitapçık türleri
24 sayfalı bir siyah beyaz bülten için 2'li Tel Dikiş kullanarak yazıcı formaları oluşturmak 12 forma üretir.

2'li Mükemmel Bağlama

Belirtilen imza boyutuna sığan, iki sayfalı, yan yana yazıcı formaları oluşturur. Bu yazıcı formaları iki yüze de yazdırmak, kesmek ve yapışkanla kapağa ciltlemek için uygundur. Monte edilecek sayfaların sayısı imza boyutu tarafından kalansız bölünemiyorsa InDesign biten belgenin arkasına gerektiği şekilde boş sayfa ekler.

Dört imzaya bölünmüş 2'li Mükemmel Bağlama
Dört imzaya bölünmüş 2'li Mükemmel Bağlama

Kitapçığın kapağı renkli ve içi siyah beyazsa aynı belgeden iki ayrı montaj oluşturabilirsiniz: biri ön kapak, ön kapağın içi, arka kapağın içi ve arka kapak için diğeri kitapçığın içindeki 24 sayfa için. Renk imzasını üretmek için Kurulum alanının Sayfalar alanında Aralık'ı tıklatın ve 1-2, 27-28 yazın (ya da bölüm sayfa numaralarını girin). Siyah beyaz iç kısmı üretmek için aralık kutusuna 3-26 yazın.

Renkli kapaklı 28 sayfalı kitapçık
Renkli kapaklı 28 sayfalı kitapçık

A. Kapak için renk imzası B. Siyah beyaz iç sayfa 

Art Arda

Kitapçık ya da broşür katlamak için uygun iki, üç ya da dört sayfalı bir panel oluşturur. Art Arda seçildiğinde Sayfalar Arasındaki Taşma Payı, Katlama ve İmza Boyutu seçenekleri devre dışı kalır.

Örneğin geleneksel altı panelli, üçe katlanmış bir broşür için yazıcı formaları oluşturmak istiyorsanız Art Arda Üçlü'yü seçin. Üçe katlanmış, üç farklı sütun içeren tek sayfalık broşürleri daha önce görmüş olabilirsiniz. InDesign montajıyla, her panelin boyutundaki sayfaları kolayca oluşturabilirsiniz.

Art Arda Üçlü
Art Arda Üçlü

Kitapçık yazdırma için boşluk, taşma payı ve kenar boşluğu seçenekleri

Kitapçık Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında aşağıdaki seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Sayfalar Arasındaki Boşluk

Sayfalar arasındaki boşluğu belirler (sol sayfanın sağ kenarı ve sağ sayfanın sol kenarı). Tel Dikiş haricindeki tüm kitapçık türleri için Sayfalar Arasındaki Boşluk değeri belirleyebilirsiniz.

Mükemmel Bağlama seçilen belgeler için içe katlıyorsanız (eksi bir değerle) Sayfalar Arasındaki Boşluk için en düşük değer Katlama değerinin genişliğidir. İmzaları elle oluşturuyorsanız (örneğin aynı belgede üç farklı yığın varsa), farklı imzalara ait formalar için bir başlangıç katlaması belirlemek üzere Sayfalar Arasındaki Boşluk değeri girebilirsiniz.

Sayfalar Arasındaki Taşma Payı

Sayfa öğelerinin, Mükemmel Bağlama yazıcı forması stillerindeki boşluğun ötesine geçmelerini sağlamak için kullanılan boşluk miktarını belirler. Bu seçenek bazen çapraz geçiş olarak adlandırılır.) Bu alan, 0 ve Sayfalar Arasındaki Boşluk değerinin yarısı arasındaki değerleri kabul eder. Bu seçeneği yalnızca 2'li Mükemmel Bağlama seçildiğinde kullanabilirsiniz.

Katlama

Her imzadaki kağıt kalınlığını ve katlamayı almak için gerekli boşluk miktarını belirler. Çoğu durumda, içeri itilmiş etkisi oluşturmak için eksi değer kullanmak isteyebilirsiniz. Katlama değerini 2'li Tel Dikiş ve 2'li Mükemmel Bağlama kitapçık türleri için belirleyebilirsiniz. (Bkz. Katlama hakkında bilgiler.)

İmza Boyutu

2'li Mükemmel Bağlama seçilen belgeler için her imzadaki sayfa sayısını belirler. Monte edilecek sayfaların sayısı İmza Boyutu değeri tarafından kalansız bölünemiyorsa belgenin sonuna gerekiyorsa boş sayfalar eklenir.

İşaretlere ve Taşmalara Sığacak Şekilde Otomatik Olarak Ayarla

Ayarlanmış olan taşma paylarını ve diğer yazıcı işareti seçeneklerini içermek üzere InDesign'ın kenar boşluklarını hesaplamasını sağlar. Bu seçenek işaretlendiğinde Kenar Boşlukları altındaki alanlar devre dışı kalır ancak işaretleri ve taşma paylarını sığdırmak için kullanılacak gerçek değerleri yansıtırlar. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız kenar boşluğu değerlerini elle ayarlayabilirsiniz.

Kenar Boşlukları

Kesimden sonra gerçek yazıcı formalarını çevreleyecek boşluk miktarını belirler. Üst, Alt, Sol ve Sağ için ayrı ayrı değerler belirlemek üzere, İşaretleri ve Taşmaları Sığacak Şekilde Otomatik Olarak Ayarla seçeneğinin işaretini kaldırın ve varsayılan işaretler ve taşma paylarının ötesinde fazladan boşluk eklemek için değerleri artırın. (Değerleri düşürmek işaretlerin ve taşma paylarının kırpılmasıyla sonuçlanabilir.) Tüm kitapçık yazdırma türleri için kenar boşluğu değerleri belirleyebilirsiniz.

Boş Yazıcı Formaları Yazdır

Monte edilecek sayfaların sayısı İmza Boyutu değeri tarafından kalansız bölünemiyorsa belgenin sonuna boş sayfalar ya da formalar eklenir. Bu seçeneği, belgenin sonundaki boş formaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirlemek için kullanın. Belgedeki diğer boş sayfaların yazdırılmasının Yazdır iletişim kutusundaki Boş Sayfaları Yazdır seçeneği tarafından kontrol edildiğine dikkat edin.

Katlamayı anlama

Katlama, Tel Dikiş ve Mükemmel Bağlama belgelerindeki kağıt kalınlığını ve katlamayı içerebilmeleri için sayfaların sırttan taşındıkları mesafeyi belirler. InDesign son halini almış parçanın “kapağının” en dıştaki ve “orta sayfasının” en içteki yazıcı forması olacağını varsayar. Yaprak terimi iki yazıcı formasını ifade eder: yaprağın önü ve yaprağın arkası. Katlama artışı, belirtilen katlama değeri toplam yaprak sayısından bir çıkarılarak elde edilen sayıya bölünerek hesaplanır.

Bir pozitif katlama değeri verdiğinizde orta sayfa ayarlanmaz; ancak dış yapraklardaki sayfalar sırttan uzaklaşır. Negatif katlama verdiğinizde kapak ayarlanmaz; ancak iç yapraklardaki sayfalar sırta doğru taşınır.

Örneğin 16 sayfalı bir InDesign belgesi sekiz yazıcı forması ya da dört yaprak üretebilir. İlk sayfanın ön tarafı ilk yazıcı formasından (sayfa 16 ve 1), arka tarafı ikinci yazıcı formasından (sayfa 2 ve 15) oluşur.

Bu örnekteki katlama değeri 24 puntoysa (anlaşılır olması için abartılı bir tutar), katlama artışı sayfa başına 8 punto olacaktır (24'ü 3'e bölerek). En içteki yaprağa uygulanan katlama miktarı 24 punto, üçüncü yaprağa uygulanan katlama miktarı 16 punto ve ikinci yaprağa uygulanan katlama miktarı 8 punto olur. En dıştaki ilk yaprağa katlama uygulanmaz.

Arka arkaya gelen her yaprak için katlama miktarı katlama artışı kadar azalır. Özet olarak, en iç yapraktaki her sayfa sırttan 12 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 24 olan katlama değerinin yarısı), üçüncü yapraktaki her sayfa sırttan 8 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 16 olan katlama değerinin yarısı) ve ikinci yapraktaki her sayfa sırttan 4 punto uzağa taşınır (bu sayfanın 8 olan katlama değerinin yarısı).

Kitapçık yazdırma özetini önizleme ya da görüntüleme

Kitapçık Yazdır iletişim kutusunun Önizleme alanı, seçili montaj stiliniz tarafından oluşturulan yazıcı formalarının renkli küçük resimlerini incelemenizi sağlar. Ayrıca, Yazdır iletişim kutusunda belirlediğiniz yazıcı işaretlerini de görebilirsiniz.

 1. Dosya > Kitapçık Yazdır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İletişim kutusunun sol tarafındaki Önizleme'yi tıklatın. Yazıcı formaları arasında geçiş yapmak için kaydırma oklarını tıklatın. Formalar arasında geriye doğru gitmek için sol kaydırma okunu tıklatın. Yazıcı formalarını değiştirmek için ayrıca kaydırma kutusunu da sürükleyebilirsiniz.

  • Mevcut kitapçık ayarlarının özetini görüntülemek için Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki Özet'i tıklatın. Özet alanının en altında, çakışan ayar olup olmadığını kontrol edin.

Not:

Yazdırma Ayarlarını tıklatır ve Yazdır iletişim kutusundaki ayarları değiştirirseniz değiştirilen ayarların etkisini Önizleme alanında görebilirsiniz.

Kitapçık yazdırma sorunlarını giderme

Kitapçık yazdırırken bu sorunlarına dikkat edin.

Yeni belge oluşturulamıyor

Üzgünüz, yararlanılmış sayfalarla yeni bir InDesign belgesi oluşturamazsınız. Yararlanılmış belgeyi yazdırabilir veya bir PDF oluşturabilirsiniz.

Boş sayfalar dahil değil

Her yazıcı formasının yeterli sayfası olduğundan emin olmak için belgenin ortasına boş sayfa ekleyebilirsiniz. Ancak bu sayfalar metin veya nesne içermiyorsa tanınmayabilirler ve belgenin sonuna ek boş sayfalar eklenir. Eklediğiniz boş sayfaların yararlanılmış belgeye dahil edileceğinden emin olmak için Kitapçık Yazdır iletişim kutusunda Yazdırma Ayarları'nı tıklatın ve Boş Sayfaları Yazdır'ı seçip, Tamam'ı tıklatın.

Çift taraflı sayfaları çift taraflı yazıcı olmadan yazdırma

Adobe Acrobat veya InDesign'da Sadece Tek Numaralı Sayfalar ve Sadece Çift Numaralı Sayfalar seçeneklerini kullanın. Bir dizi yazdırıldıktan sonra, sayfaları çevirin, yazıcıya yerleştirin ve kalan sayfaları yazdırın. En iyi sonuç için bir test belgesi yazdırarak sayfaların yazıcıya hangi yönde ve sırada yerleştirilmesi gerektiğini görün.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi