Bir belge veya kitabı, Adobe Digital Editions okuma yazılımlarıyla ve diğer e-Kitap okuma yazılımlarıyla uyumlu EPUB formatına yeniden akıtılabilir bir e-Kitap olarak dışa aktarabilirsiniz.

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • Belgeyi açın ve Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

    • Bir kitap açın ve Kitap paneli menüsünden, Kitabı EPUB'a Aktar'ı seçin.

  2. Dosya adı ve konum belirtin.

  3. Kayıt türü listesinden EPUB'u seçin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

  4. EPUB Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda, Genel, Görüntü ve İçerikler alanlarında istediğiniz seçenekleri belirtin.

InDesign, XHTML tabanlı içerikler barındıran tek bir .epub dosyası oluşturur. Belirtilmişse, dışa aktarılan dosya bir kapak resmi içerebilir. Kapak resmi, bir görüntü dosyasından veya belirtilen belgenin (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesinin) ilk sayfasını bit eşleme dönüştürerek oluşturulur. Minik resim, kitabı EPUB okuyucularında veya Digital Editions Okuyucusu kitaplık görünümünde göstermek için kullanılır. Dosyayı görüntülemek için bir EPUB okuyucusuna ihtiyacınız var. Ayrıca Adobe web sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Adobe Digital Editions yazılımını kullanabilirsiniz.

Not:

.epub dosyası aslında bir .zip dosyasıdır. Bir .EPUB dosyasının içeriğini görüntülemek ve düzenlemek için .epub uzantısını .zip olarak değiştirin ve ardından içerikleri çıkartın. Bu işlem özellikle CSS dosyalarını düzenlerken kullanışlıdır.

Not:

Metin çerçeveleri gibi InDesign nesneleri ve yerleştirilmiş görüntüler içeren nesneler, Sayfa Mizanpajına Göre sıralama seçeneğini belirlediğinizde her zaman dışa aktarılır. Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ni kullanarak InDesign nesnesinin bir JPEG, GIF veya PNG olarak dışa aktarılması için bir ayar uygulamadığınız sürece boş nesneler dışa aktarılmaz.

EPUB kaynakları

EPUB formatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın.

EPUB Genel dışa aktarma seçenekleri

EPUB Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun Genel kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur.

Belge Meta Verilerini Ekle

Dışa aktarılan dosyaya belgedeki meta veriler (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesi) dahil edilir.

Yayımcı Girişi Ekle

e-Kitap meta verilerinde görünen yayıncı bilgilerini belirtin. Yayıncı için bir URL belirterek bu kitabı alanların yayıncının web sitesini ziyaret etmesini sağlarsınız.

Benzersiz Tanımlayıcı

Her EPUB belgesi için benzersiz bir tanımlayıcı gerekir. Benzersiz tanımlayıcı özelliğini belirtebilirsiniz. Bu alanı boş bırakırsanız, otomatik olarak benzersiz bir tanımlayıcı oluşturulur.

EPUB Kapağı

eKitap'ın kapak görüntüsünü belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:

Kapak Görünümü Yok

Bu seçenek belirlenmişse, e-Kitap'a kapak görüntüsü eklenmez.

İlk Sayfayı Rasterleştir

Bu seçenek belirlenmişse, kapak olarak kullanılmak üzere e-Kitap'ın ilk sayfası bit eşleme dönüştürülür.

Varolan Görüntü Dosyası Kullan

Bu seçenek belirlenmişse, kapak olarak kullanılacak görüntüyü bilgisayarınızdan belirleyebilirsiniz.

Sıralama

sırayı dışa aktarılan sayfa öğelerine göre belirlemenize olanak sağlar.

Sayfa Mizanpajına Göre

Sayfadaki öğelerin konumu okuma sırasını belirler.

Sayfa Mizanpajına Göre seçiliyse, InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda, özellikle karmaşık çok sütunlu belgelerde, tasarım öğeleri istenilen okuma düzeninde görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve biçimlendirmek için Dreamweaver kullanın.

(Yalnızca Asya sürümleri için) Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse, InDesign sayfa nesneleri için okuma sırasını belgenin ciltlemesine göre (soldan sağa veya sağdan sola) belirler. Özellikle karmaşık ve çok sütunlu belgelerde olmak üzere bazı durumlarda, dışa aktarılan tasarım öğeleri istenilen okuma sırasında görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve biçimlendirmek için Dreamweaver kullanın.

XML Yapısıyla Aynı

Yapı Görünümü'ndeki etiketlerin sırası okuma sırasını belirler. Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Makaleler Paneliyle Aynı

Makaleler panelindeki öğelerin sırası okuma düzenini belirler. Yalnızca denetlenen makaleler dışa aktarılır. See Dışa aktarma için makaleleri dahil etme.

Kitap Kenar Boşluğu

Ems veya piksel cinsinden bir kenar boşluğu belirtin. Kenar boşluklarını Ems cinsinden belirtmek çoklu ekran uyumluluğu açısından daha iyidir. Tüm kenar boşluklarına (üst, alt, sol ve sağ) aynı değer uygulanır.

Madde İşaretleri

Madde işareti paragraflarını <ul> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini <p> etiketini kullanarak metin olarak biçimlendirmek için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız, alt madde işaretleri de dahil edilir.

Numaralar

Numaraların HTML'ye nasıl dönüştürüleceğini belirler. Yerel InDesign otomatik numaralandırmayı kullandıysanız, alt madde işaretleri de dahil edilir

Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri <ol> etiketini kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürür.

Statik Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri Liste Öğelerine dönüştürür, ancak paragrafın InDesign yazılımındaki geçerli numarasına bağlı olarak bir <value> niteliği atar.

Metne Dönüştür

Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Dışa Aktardıktan Sonra EPUB Görüntüle

Varsa, Adobe Digital Editions Okuyucuyu başlatır.

EPUB Görüntü seçenekleri

Digital Editions Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun Görüntüler kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur. Görüntü Dönüştürme menüsünden, görüntülerin HTML'ye nasıl dışa aktarılacağını belirleyin.

Mizanpajdaki Görünümü Koru

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için işaretleyin.

Çözünürlük (ppi)

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü belirtin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil aygıtlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir. Seçilen her bir nesne için bir değer belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm eKitap aygıtları için ortalama) ve 300'dür.

Görüntü Boyutu

Görüntü boyutunun sabit mi kalacağını yoksa sayfaya göre yeniden mi boyutlandırılacağını belirtin. Sayfaya Göre seçeneği; InDesign sayfa genişliğine bağlı olarak sayfanın boyutuna dayanan göreli bir yüzdelik değer ayarlar. Bu seçenek, okuma alanının genişliğine orantılı bir şekilde görüntülerin yeniden boyutlandırılmasını sağlar.

Görüntü Hizalama ve Aralık Ayarlama

Sol, orta ve sağ görüntü hizalamasını ve üst ve alt dolguyu belirtin.

Sayfa Sonu Ekle

Görüntülerle birlikte sayfa sonlarını eklemek için işaretleyin. Sayfa sonları, Görüntüden Önce, Görüntüden Sonra veya Görüntüden Önce ve Sonra eklenebilir.

Bağlı Nesneler için Geçerli Ayarlar

Bu ayarları tüm bağlantılı nesnelere uygulamak için işaretleyin.

Görüntü Dönüştürme

Belgenizdeki en iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye mi dönüştürüleceğini seçmenize olanak sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin. PNG'yi seçerseniz görüntü sıkıştırma ayarları devre dışı kalır.; PNG'yi kayıpsız görüntüler veya saydamlık içeren nesneler için kullanın.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Renk taklidi (ilave renkleri simüle etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili bir rengini kullanan bir palet oluşturmak için Bağdaşık'ı seçin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanan bir palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini seçin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Görüntülerin eksik çizgiler doldurularak yüklenmesi için Tarama'yı seçin. Bu seçenek seçili değilse, görüntü bulanık görünür ve görüntü tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi)

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Biçimlendirme Yöntemi)

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının, dosya görüntülenene kadar yerinde bir yer imi görünmesi ve indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin.

Nesne Dönüştürme Ayarlarını Yoksay

Tek tek görüntülere uygulanan Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini yoksayar. Bkz. Nesne dışa aktarma seçeneklerini uygulama.

EPUB İçerik seçenekleri

EPUB Seçenekleri iletişim kutusunun İçerikler kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur.

EPUB İçeriği içinFormat

XHTML mi yoksa DTBook formatını mı kullanacağınızı belirtin. DTBook, görme engelli son okuyuculara yönelik özel bir formattır.

InDesign TOC Stili Kullan

Seçili TOC stiline bağlı bir içerik tablosu oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. TOC Stili menüsünden, e-Kitaptaki içindekiler kısmını oluşturmak için kullanmak istediğiniz TOC stilini belirtin. eKitabınız için özel bir TOC stili oluşturmak için Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçebilirsiniz.

Belgeyi Paragraf Stilinde Böl

eKitabı belirtilen paragraf stilinde bölebilirsiniz. Bölme işlemi EPUB paketinde daha fazla HTML dosyası bulunmasına neden olsa da uzun dosyaları ayırmak için yararlı olabilir ve EPUB okuyucuların performansını artırabilir.

Paragraftan Sonra Dipnot Yerleştir

Paragraftan sonra dipnot yerleştirmek için işaretleyin. Seçili değilse, dipnotlar son notlara dönüştürülür.

Zorlanmış Satır Sonlarını Kaldır

Dışa aktarılan eKitaptaki tüm satır başlarını kaldırmak için işaretleyin.

CSS Oluştur

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden biçimlendirme kuralları toplamıdır. Bir sayfayı biçimlendirmek için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz.

Stil Tanımları Ekle

EPUB olarak dışa aktarırken, düzenlenebilir bir CSS stilleri listesi oluşturabilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru

Bu seçenek belirlenmişse, italik veya kalın gibi yerel biçimlendirmeler dahil edilir.

Gömülebilir Font Ekle

eBook'taki gömülebilen tüm fontları kapsam dahiline alır. Fontların içeriğinde fontun gömülebilir olup olmadığını belirleyengömme bitleri

bulunur.

Yalnız Stil Adları

Yalnızca EPUB stil sayfasında tanımlanmamış stil adlarını kapsam dahiline alır.

Varolan CSS Dosyasını Kullan

Genellikle "/styles/style.css." gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign, CSS varolup olmadığını veya geçerliliğini denetlemez, bu nedenle CSS ayarınızı onaylamak isteyebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi