Adobe Camera Raw eklentisini kullanırken daha üretken şekilde çalışabilmek için klavye kısayollarını kullanın.

Araçları seçme

Sonuç Windows macOS
Beyaz dengesi
I I
Yakınlaştırma Z Z
El H H
Kırpma C C
Düzleştirme/Hizalama A A
Örnekleyici S S
Hedefli Ayar T T
Nokta/Rötuş B B
Düzenle E E
Kırmızı Göz Shift + E Shift + E
Nesne veya maskeyi silme Geri tuşu Sil
Ayarlama K K
Degrade G G
Ters degrade X X
Elips J J
Dönüştürme Shift+T Shift+T
Hizalama ızgarasını açma/kapatma Shift + G Shift + G
Dönüştürme büyütecine geçme Shift + L Shift + L
Fırçayı filtreleme Shift + K Shift + K
Yeni maske N N
Yeni hazır ayar oluşturma Control + Shift + P Command+Shift+P
Yeni anlık görüntü oluşturma Control + Shift + S Command + Shift + S

Panorama ile Birleştir iletişim kutusu

Sonuç Windows macOS
Küresel panorama yansıtma
Control + 1 Command + 1
Silindirik panorama yansıtma Control + 2 Command + 2
Perspektifli panorama yansıtma Control + 3 Command + 3
Panoramayı otomatik kırpma C C

HDR ile Birleştir iletişim kutusu

Sonuç Windows macOS
Kaynak görüntüleri hizalama
A A
Saydamlığı görselleştirme
Y Y
HDR sonucunu otomatik tonlama T T

Görüntü derecesi ve etiketi

Sonuç Windows macOS
Görüntü derecesini 0 olarak ayarlama
0 0
Görüntü derecesini 1 olarak ayarlama
1 1
Görüntü derecesini 2 olarak ayarlama 2 2
Görüntü derecesini 3 olarak ayarlama 3 3
Görüntü derecesini 4 olarak ayarlama 4 4
Görüntü derecesini 5 olarak ayarlama 5 5
Görüntü derecesini düşürme
Control + (,) Command + (,)
Görüntü derecesini yükseltme
Control + (.) Command + (.)
Görüntü derecesini değiştirme
Control + (') Command + (')
Görüntü etiketini kırmızı olarak ayarlama
6 6
Görüntü etiketini sarı olarak ayarlama 7 7
Görüntü etiketini yeşil olarak ayarlama 8 8
Görüntü etiketini mavi olarak ayarlama 9 9
Görüntü etiketini mor olarak ayarlama Control + Shift + 0 Command + Shift + 0

Eğri noktası ve görülebilir nokta

Sonuç Windows macOS
Sonraki eğri noktasını seçme
+ +
Önceki eğri noktasını seçme
- -
Sonraki görülebilir noktayı seçme Sekme Sekme
Önceki görülebilir noktayı seçme Shift+Sekme Shift+Sekme
Eğri noktası seçimini kaldırma D D

Izgara Kaydırıcısı

Sonuç Windows macOS
Sürükleyerek ızgara küçültme Shift + [ Shift + [
Sürükleyerek ızgara büyütme Shift + ] Shift + ]

Yerel/nokta fırça aracı

Sonuç Windows macOS
Geçerli geçiş yumuşatma boyutunu küçültme
Shift + [ Shift + [
Geçerli geçiş yumuşatma boyutunu büyütme Shift + ] Shift + ]
Diğer fırça boyutunu küçültme Alt + [ Option + [
Diğer fırça boyutunu büyütme Alt + ] Option + ]
Diğer fırça geçiş yumuşatma boyutunu küçültme Alt + Shift + [ Option+Shift + [
Diğer fırça geçiş yumuşatma boyutunu büyütme Alt + Shift + ] Option+Shift + ]
Geçerli fırçanın akışını azaltma - -
Geçerli fırçanın akışını artırma + +
Diğer fırçanın akışını azaltma Alt + (-) Option + (-)
Diğer fırçanın akışını artırma Alt + (+) Option + (+)
Yoğunluğu 10 olarak ayarlama 1 1
Yoğunluğu 20 olarak ayarlama 2 2
Yoğunluğu 30 olarak ayarlama 3 3
Yoğunluğu 40 olarak ayarlama 4 4
Yoğunluğu 50 olarak ayarlama 5 5
Yoğunluğu 60 olarak ayarlama 6 6
Yoğunluğu 70 olarak ayarlama 7 7
Yoğunluğu 80 olarak ayarlama 8 8
Yoğunluğu 90 olarak ayarlama 9 9
Yoğunluğu 100 olarak ayarlama 0 0
Yerel düzeltme kanallarını sıfırlama Control + Alt + R Command + Option + R

Noktaları görselleştirme

Sonuç Windows macOS
Nokta görselleştirme eşiğini küçültme
, ,
Nokta görselleştirme eşiğini büyütme . .
Nokta görselleştirme eşiğini (büyük) küçültme Shift + (,) Shift + (,)
Nokta görselleştirme eşiğini (büyük) büyütme Shift + (.) Shift + (.)

Düzenleme panelleri

Sonuç Windows macOS
Temel panelini seçme Control + 1 Command + 1
Eğri panelini seçme Control + 2 Command + 2
Ayrıntı Panelini seçme Control + 3 Command + 3
Renk Karıştırıcısı panelini seçme Control + 4 Command + 4
Ton Ayrımı panelini seçme Control + 5 Command + 5
Optik panelini seçme Control + 6 Command + 6
Geometri panelini seçme Control + 7 Command + 7
Efektler panelini seçme Control + 8 Command + 8
Kalibrasyon panelini seçme Control + 9 Command + 9

Mercek Düzeltme paneli

Sonuç Windows macOS
Mercek Düzeltme Profil sekmesini seçme
Alt + 1 Option + 1
Mercek Düzeltme Manuel sekmesini seçme Alt + 2 Option + 2

Nokta Eğrisi paneli

Sonuç Windows macOS
Standart nokta eğrisini seçme
Alt + 1 Option + 1
Kırmızı nokta eğrisini seçme Alt + 2 Option + 2
Yeşil nokta eğrisini seçme Alt + 3 Option + 3
Mavi nokta eğrisini seçme Alt + 4 Option + 4
Sonraki nokta eğrisi kanalını seçme Alt + (+) Option + (+)
Önceki nokta eğrisi kanalını seçme Alt + (-) Option + (-)

Kırpma paneli

Sonuç Windows macOS
Kırpmayı sıfırlama Control + Alt + R Command + Option + R
Kırpma kaplamaları arasında geçiş yapma Alt + V Option + V
Kırpma kaplama yönleri arasında geçiş yapma Shift + V Shift + v
En-Boy Oranını Kısıtlamayı Açma/Kapatma Alt + A Option + A

Hedefli Ayarlama Aracı

Sonuç Windows macOS
Hedefli Ayarlama Aracını Seçme Control + Alt + Shift + T Command + Option + Shift + T
Hedefli Ayarlama Aracı noktasını seçme Control + Alt + Shift + P Command + Option + Shift + P
Hedefli Ayarlama Aracı tonunu seçme Control + Alt + Shift + H Command + Option + Shift + H
Hedefli Ayarlama Aracı doygunluğunu seçme Control + Alt + Shift + S Command + Option + Shift + S
Hedefli Ayarlama Aracı ışıklılık değerini seçme Control + Alt + Shift + L Command + Option + Shift + L
Hedefli Ayarlama Aracı gri tonlama karışımını seçme Control + Alt + Shift + G Command + Option + Shift + G