Görüntüleri döndürme

 • Görüntüyü Saat Yönünün Tersine 90° Döndür düğmesini  tıklatın (veya L tuşuna basın).
 • Görüntüyü Saat Yönünde 90° Döndür düğmesini  tıklatın (veya R tuşuna basın).

Not:

Düzenle menüsündeki komutları kullanarak, Camera Raw iletişim kutusunu açmadan Adobe Bridge uygulamasında da görüntüleri döndürebilirsiniz.

Görüntü düzleştirme

 1. Camera Raw iletişim kutusunda Düzleştirme aracını    seçin. Alternatif olarak, A tuşuna basın.

 2. Yatay veya dikey öğelerin özelliklerini belirlemek için önizleme görüntüsünde Düzleştirme aracını sürükleyin.

Not:

Kırpma aracı, Düzleştirme aracını kullandıktan hemen sonra etkinleşir.

Görüntüyü otomatik olarak düzleştirme

Aşağıdaki üç yöntemden birini izleyerek görüntüleri otomatik olarak düzleştirebilirsiniz:

 • Araç çubuğundaki Düzleştirme aracını () çift tıklatın.
 • Düzleştirme aracı seçiliyken, önizleme görüntüsünde herhangi bir yeri tıklatın.
 • Kırpma aracı seçiliyken, Command tuşuna (Mac OS) veya Ctrl tuşuna (Windows) basarak geçici olarak Düzleştirme aracına geçin. Ardından, önizleme görüntüsünde herhangi bir yeri çift tıklatın.

Görüntü kırpma

 1. Camera Raw iletişim kutusunda Kırpma aracını  seçin (veya C tuşuna basın).

  İlk kırpma alanını belirli bir en boy oranıyla kısıtlamak için, Kırpma aracını seçerken fare düğmesini basılı tutup menüden bir seçenek belirleyin. Önceden uygulanmış kırpmaya sınırlama uygulamak için kırpmayı Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) veya sağ tıklatın (Windows).

 2. Kırpma alanı kutusunu çizmek için önizleme görüntüsünde sürükleyin.
 3. Kırpma alanını taşımak, ölçeklendirmek veya döndürmek için kırpma alanını veya tutamaçlarını sürükleyin.

  Not:

  Kırpma işlemini iptal etmek için Kırpma aracı etkinken Esc tuşuna basın veya Kırpma aracı düğmesini tıklatıp basılı tutun ve menüden Kırpmayı Temizle'yi seçin. Kırpmayı iptal etmek ve camera raw görüntü dosyasını işlemeden Camera Raw iletişim kutusunu kapatmak için İptal düğmesini tıklatın veya Kırpma aracının seçimini kaldırın ve Esc tuşuna basın.

 4. Kırpma işlemi istediğiniz gibi olduğunda, Enter (Windows) veya Return (Mac OS) tuşuna basın.

Kırpılmış görüntü, önizleme alanını doldurmak için yeniden boyutlanır ve önizleme alanı altındaki iş akışı seçenekleri bağlantısı güncelleştirilmiş görüntü boyutunu ve boyutları görüntüler.

Kırmızı gözleri düzeltme

 1. Görüntüyü en az %100 değerinde yakınlaştırın.
 2. Araç çubuğunda Kırmızı Göz Kaldırma aracını () seçin.

 3. Sağdaki bölmede, Tür açılır menüsünden Kırmızı Göz veya Hayvan Gözü'nü seçin.

 4. Fotoğraftaki seçimi, etkilenen göz çevresinde sürükleyin.

  Camera Raw seçimi göz bebeğiyle eşleşecek şekilde boyutlandırır. Seçimin kenarlarını sürükleyerek boyutunu ayarlayabilirsiniz.

 5. Histogram altındaki araç seçeneklerinde, düzeltilecek alanın boyutunu artırmak amacıyla Göz Bebeği Boyutu kaydırıcısını sağa sürükleyin.
 6. (Yalnızca hayvan resimlerindeki kırmızı gözleri düzeltmek için) Gerektiğinde Işık Yansıması Ekle'yi seçin. Işık yansıması, bir göz fotoğrafına parlak bir vurgu katar.

 7. (Yalnızca insan resimlerindeki kırmızı gözleri düzeltmek için) Koyulaştır kaydırıcısını sağa doğru kaydırarak seçimdeki gözbebeği alanını ve seçim dışındaki iris alanını koyulaştırın.

 8. Seçimi kapatmak için Kaplamayı Göster seçeneğinin işaretini kaldırın ve düzeltmeyi kontrol edin.

  Not:

  Seçimi tıklatarak birden çok etkilenen göz alanı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Noktaları kaldırma

Tek Nokta Kaldırma aracı  görüntünün seçili alanını başka bir alandan alınan örnekle onarmanızı sağlar.

 1. Araç çubuğundan Tek Nokta Kaldırma aracını  seçin.
 2. Tür menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Düzelt

  Örnek alanın dokusunu, ışığını ve gölgesini seçili alanla eşleştirir.

  Klonla

  Görüntünün örnek alanını seçili alana uygular.

 3. (İsteğe bağlı) Histogram altındaki araç seçeneklerinde, Tek Nokta Kaldırma aracının etkileyeceği alan boyutunu belirtmek için Yarıçap kaydırıcısını sürükleyin.
 4. Tek Nokta Kaldırma aracını fotoğrafa getirip rötuşlanacak fotoğraf bölümünü tıklatın. Seçili alan üzerinde kırmızı beyaz kesikli çizili bir daire görüntülenir. Yeşil beyaz kesikli daire klonlamak ya da düzeltmek için kullanılan fotoğrafa ait örnek alana atanmıştır.
 5. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Örnek alanı belirtmek için yeşil beyaz kesikli çizilmiş dairenin içini görüntünün başka bir alanına taşımak için sürükleyin.
  • Klonlanan ya da düzeltilen seçili alanı belirtmek için kırmızı beyaz çizili dairenin içini sürükleyin.
  • Dairenin boyutunu ayarlamak için işaretçiyi istediğiniz dairenin kenarına çift yönlü oka dönüşene kadar getirip her iki daireyi de daha büyük ya da daha küçük hale getirmek üzere sürükleyin.
  • İşlemi iptal etmek için Geri Al (Windows) veya Delete (Mac OS) tuşuna basın.

Rötuşlanması gereken görüntünün her alanında bu prosedürü yineleyin. Tüm örnek alanları kaldırmak ve baştan başlamak için araç seçeneklerinde Tümünü Temizle düğmesini tıklatın.