Camera Raw'da görüntüleri açma, işleme ve kaydetme

Birden çok görüntüyü işleme, karşılaştırma ve derecelendirme

Birden çok camera raw görüntüsüyle çalışmanın en uygun yolu Film Şeridi görünümünü Camera Raw'da kullanmaktır. Film Şeridi görünümü Adobe Bridge'e ait birden fazla görüntüyü Camera Raw'da açtığınızda varsayılan olarak açılır.

Not:

Film Şeridi görünümü After Effects'e birden çok görüntü içe aktarılırken kullanılamaz.

Görüntülerin Film Şeridi bölmesinde üç durumu olabilir: seçili değil, seçili (ancak etkin değil) ve etkin (ve aynı zamanda seçili). Genellikle ayarlamalar seçilen tüm görüntülere uygulanır.

Etkin görüntüdeki ayarları seçilen tüm görüntülere uygulamak için ayarları da senkronize edebilirsiniz. Bir dizi ayarlamayı görüntü kümesinin tamamına (aynı koşullarda seçilen fotoğraflar gibi) hızlıca uygulayabilir ve ardından son çıktı için hangisini kullanacağınızı saptadıktan sonra fotoğraflarda tek tek ince ayar yapabilirsiniz. Hem global hem de yerel ayar ayarlarını senkronize edebilirsiniz.

 • Bir görüntüyü seçmek için küçük resmini tıklatın. Birden fazla görüntü seçmek için iki küçük resmi Shift tuşu basılı olarak tıklatın. Seçime görüntü eklemek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşu basılı olarak küçük resmini tıklatın.
 • Görüntülerin seçim durumlarında değişiklik yapmadan etkin durumunu değiştirmek için önizleme bölmesinin altındaki gezinme okunu  tıklatın.
 • Etkin görüntüdeki ayarları seçilen tüm görüntülere uygulamak için Film Şeridi bölmesinin üstündeki Senkronize Et düğmesini tıklatın ve senkronize edilecek ayarları seçin.
 • Yıldız derecelendirmesi uygulamak için görüntü küçük resminin altından bir dereceyi tıklatın.
 • Seçilen görüntüleri silinmek üzere işaretlemek için Silme İçin İşaretle'yi  tıklatın.

  Silinmek için işaretlenen görüntünün minik resminde kırmızı X işareti görünür. Camera Raw iletişim kutusunu kapattığınızda dosya Geri Dönüşüm Kutusu'na (Windows) veya Trash (Çöp Sepeti) öğesine (Mac OS) gönderilir. (Silmek için işaretlediğiniz bir görüntüyü saklamaya karar verirseniz Camera Raw iletişim kutusunu kapatmadan önce görüntüyü Film Şeridi bölmesinde seçin ve Silme için İşaretle'yi yeniden tıklatın.)

Birden fazla Camera Raw fotoğrafı arasında düzenlemeleri senkronize etme konulu eğitim için Dan Moughamian tarafından hazırlanan Synchronizing edits in Adobe Camera Raw (Adobe Camera Raw'da düzenlemeleri senkronize etme) makalesine bakın.

Görüntü işlemeyi otomatikleştirme

Camera Raw ile görüntü dosyalarının işlenmesini otomatikleştirmek için bir eylem oluşturabilirsiniz. Düzenleme işlemini ve dosyaları PSD, DNG, JPEG, Büyük Belge Formatı (PSB), TIFF ve PDF gibi formatlarda kaydetme işlemini otomatikleştirebilirsiniz. Photoshop uygulamasında bir veya daha çok görüntü dosyası işlemek için Toplu İş komutunu, Görüntü İşlemci komutunu veya Damlacık Oluştur komutunu da kullanabilirsiniz. Görüntü İşleyici özellikle aynı işlem oturumu sırasında farklı dosya formatlarındaki görüntü dosyalarını kaydetmek için yararlıdır.

Aşağıda, Camera raw görüntü dosyalarının işlenmesini otomatikleştirmeye yönelik bazı ipuçları verilmiştir:

 • Eylemi kaydettiğinizde öncelikle Camera Raw iletişim kutusundaki Camera Raw Ayarları menüsünden  Görüntü Ayarları'nı seçin. Bu şekilde, her görüntüye özgü ayarlar (Camera Raw veritabanından veya sepet XMP dosyalarından) eylemi yeniden yürütmek için kullanılır.

 • Eylemi Toplu İş komutu ile birlikte kullanmayı planlıyorsanız, Farklı Kaydet komutunu kullanıp camera raw görüntüsünü kaydederken dosya formatını seçebilirsiniz.

 • Camera raw dosyasını açmak için bir eylem kullandığınızda, Camera Raw iletişim kutusunda eylem kaydedildiğinde geçerli olan ayarlar yansıtılır. Farklı ayarları olan Camera raw görüntü dosyalarını açmak için farklı eylemler oluşturmak isteyebilirsiniz.

 • Toplu İş komutunu kullanırken “Aç” Komutları Eylemini Geçersiz Kıl'ı seçin. Böylece eylemdeki tüm Aç komutları, eylemde adıyla belirtilen dosyalar yerine toplu iş dosyalarında çalışır. “Aç” Komutları Eylemini Geçersiz Kıl Seçeneğinin İşaretini Kaldır işlemini sadece eylemin açık dosyalarda çalışmasını istiyorsanız veya eylem gerekli bilgileri almak için Aç komutunu kullanıyorsa yapın.

 • Toplu İş komutunu kullanılırken, her camera raw görüntüsü işlenirken Camera Raw iletişim kutusunun görüntülenmesini önlemek için Dosya Aç Seçenekleri İletişim Kutularını Geç'i seçin.

 • Toplu İş komutunu kullanırken, eylemdeki Farklı Kaydet yönergeleri yerine Toplu İş komutundaki Farklı Kaydet yönergelerini kullanmak istiyorsanız, “Farklı Kaydet” Komutları Eylemini Geçersiz Kıl'ı seçin. Bu seçeneği belirlediyseniz, Toplu İş komutu otomatik olarak kaynak dosyalarını kaydetmediğinden, eylem Farklı Kaydet komutu içermelidir. Toplu İş komutu tarafından işlenen dosyaları Toplu İş iletişim kutusunda belirtilen konuma kaydetmek için “Farklı Kaydet” Komutları Eylemini Geçersiz Kıl'ın işaretini kaldırın.

 • Damlacık oluştururken Damlacık Oluştur iletişim kutusunun Oynat alanındaki Dosya Açma Seçenekleri İletişim Kutularını Geç'i seçin. Bu seçim her camera raw görüntüsü işlenirken Camera Raw iletişim kutusunun görüntülenmesini önler.

 

Görüntüleri açma

 • Camera Raw'da ham görüntüleri işlemek için Adobe Bridge uygulamasında bir veya daha çok camera raw dosyası seçin ve Dosya > Camera Raw İçinde Aç'ı seçin veya Ctrl+R (Windows) ya da Command+R (Mac OS) tuşlarına basın. Camera Raw iletişim kutusunda ayarlamalar yapmayı tamamladığınızda değişiklikleri kabul edip iletişim kutusunu kapatmak için Bitti'yi tıklatın. Ayrıca ayarlamalar yapılan görüntünün bir kopyasını Photoshop'ta açmak için Görüntü Aç'ı da tıklatabilirsiniz.
 • Camera Raw'da JPEG veya TIFF görüntüleri işlemek için, Adobe Bridge uygulamasında bir veya daha çok JPEG ya da TIFF dosyası seçin ve Dosya > Camera Raw İçinde Aç'ı seçin veya Ctrl+R (Windows) ya da Command+R (Mac OS) tuşlarına basın. Camera Raw iletişim kutusunda ayarlamalar yapmayı tamamladığınızda değişiklikleri kabul edip iletişim kutusunu kapatmak için Bitti'yi tıklatın. Camera Raw tercihlerinin JPEG ve TIFF İşleme kısmında Camera Raw ayarlarına sahip JPEG mi, yoksa TIFF görüntülerinin mi Camera Raw'da otomatik olarak açılacağını belirtebilirsiniz.
 • Camera raw görüntülerini Photoshop uygulamasına içe aktarmak için, Adobe Bridge uygulamasında bir veya daha çok camera raw dosyası seçin ve Dosya > Birlikte Aç > Adobe Photoshop CS5 seçeneğini belirleyin. (Ayrıca Photoshop'ta Dosya > Aç komutunu seçip camera raw dosyalarını seçmek için göz atabilirsiniz.) Camera Raw iletişim kutusunda ayarlama yapmayı tamamladığınızda, değişiklikleri kabul etmek için Görüntü Aç'ı tıklatın ve ayarlanan görüntüyü Photoshop'ta açın. Ayarlanan görüntünün bir kopyasını açmak ve ayarları orijinal görüntünün meta verilerine kaydetmemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın. Görüntüyü Photoshop'ta Akıllı Nesne olarak açmak için Görüntü Aç'ı tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun. İstediğiniz zaman, Camera Raw ayarlarını yapmak için raw dosyasının bulunduğu Akıllı Nesne katmanını çift tıklatabilirsiniz.

  İpucu: Camera Raw iletişim kutusunu açmadan Camera Raw görüntüsünü Photoshop uygulamasında açmak için Adobe Bridge uygulamasında minik resmi Shift tuşu basılı olarak çift tıklatın. Birden çok seçili görüntüyü açmak için Shift tuşunu basılı tutarak Dosya > Aç'ı tıklatın.

 • Camera raw görüntülerini Adobe Bridge kullanarak After Effects uygulamasına içe aktarmak için, Adobe Bridge uygulamasında bir veya daha çok camera raw dosyası seçip Dosya > Birlikte Aç > Adobe After Effects CS5 seçeneğini belirleyin. (Ayrıca After Effects uygulamasında Dosya > İçe Aktar komutunu seçerek camera raw dosyaları seçmek için göz atabilirsiniz.) Camera Raw iletişim kutusunda ayarlamalar yapmayı tamamladığınızda değişiklikleri kabul etmek için Tamam'ı tıklatın.
 • Camera Raw kullanarak After Effects'e TIFF ve JPEG dosyaları içe aktarmak için After Effects'te Dosya > İçe Aktar komutunu seçin ve daha sonra After Effects İçe Aktar Dosyası iletişim kutusundaki Etkinleştir menüsü (Mac OS) veya Dosya Türleri menüsünden (Windows) Tüm Dosyalar'ı seçin. İçe aktarılacak dosyayı, ardından da Format menüsünden Camera Raw'u seçip Aç'ı tıklatın.
 • Camera Raw görüntülerini After Effects uygulamasına sıralı olarak içe aktarmak için After Effects uygulamasında Dosya > İçe Aktar seçeneğini belirleyin. Görüntüleri seçin, Camera Raw Dizisi öğesini seçin ve Aç'ı tıklatın. İçe aktarılmasıyla ilk camera raw dosyasına uygulanan Camera Raw ayarları, sıralı dosyalarda XMP sepet dosyası olmadıkça kalan dosyalara uygulanır. Böyle bir durumda, XMP dosyasındaki (veya DNG dosyasındaki) ayarlar sıradaki bu belirli çerçeveye uygulanır. Tüm diğer kareler sıradaki ilk dosyanın belirttiği ayarları kullanır.
Not:

Camera Raw dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız bkz. Why doesn't my version of Photoshop or Lightroom support my camera? (Kullanılan Photoshop veya Lightroom sürümünün fotoğraf makinesini desteklememesinin nedenleri)

Camera raw görüntüsünü başka bir formatta kaydetme

Camera raw dosyalarını Camera Raw iletişim kutusundan PSD, TIFF, JPEG veya DNG formatında kaydedebilirsiniz.

Camera Raw iletişim kutusunda Görüntüyü Kaydet komutunu kullanırken dosyalar işlenmek ve kaydedilmek üzere kuyruğa alınır. Bu işlem Camera Raw iletişim kutusundaki birden çok dosyayı işlerken ve bunları aynı formatta kaydederken yararlıdır.

 1. Camera Raw iletişim kutusunda sol alt köşedeki Görüntüyü Kaydet düğmesini tıklatın.

  Not:

  Dosya kaydederken Camera Raw Kaydetme Seçenekleri iletişim kutusunu gizlemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşu basılı olarak Kaydet'i tıklatın.

 2. Kaydetme Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  Hedef

  Dosyanın nereye kaydedileceğini belirtir. Gerekirse, Klasör Seç düğmesini tıklatın ve konuma gidin.

  Dosya Adlandırma

  Tarih ve fotoğraf makinesi seri numarası gibi öğeler içeren bir ad kuralı kullanarak dosya adını belirtir. Ad kuralını temel alan bilgilendirici dosya adları kullanmak, görüntü dosyalarınızı düzenli tutabilmenize yardımcı olur.

 3. Format menüsünden bir dosya formatı seçin.

  Digital Negative

  Camera raw dosyasının bir kopyasını DNG dosya formatında kaydeder.

  Uyumluluk

  Camera Raw ve Lightroom'un dosyayı okuyabilen sürümlerini belirtir.

  Özel'i seçerseniz, DNG 1.1 veya DNG 1.3 ile uyumlu olmasını isteyip istemediğinizi belirtin. Dönüştürme işlemi varsayılan olarak kayıpsız sıkıştırmayı kullanır, yani dosya boyutu küçültülürken herhangi bir bilgi görüntülenmez. Doğrusal (Mozaik olmayan) seçeneğinin belirlenmesi görüntü verilerini enterpolasyonlu bir biçimde saklar. Yani, diğer yazılım görüntünün yakalandığı dijital fotoğraf makinesine ilişkin bir profile sahip olmasa da dosyayı okuyabilir.

   

  JPEG Önizleme

  JPEG önizlemesini DNG dosyasına gömer. JPEG önizlemesini gömmeye karar verirseniz önizleme boyutunu seçebilirsiniz. JPEG önizlemelerini gömerseniz, diğer uygulamalar camera raw verilerini ayrıştırmadan DNG dosyasının içeriğini görüntüleyebilir.

   

  Orijinal Raw Dosyasını Göm

  Tüm orijinal camera raw görüntü verilerini DNG dosyasında saklar.

   

  JPEG

  Camera raw dosyalarının kopyalarını JPEG (Joint Photographic Experts Group) formatında kopyalar. Sıkıştırma miktarını belirlemek için 0 ile 12 arasında bir değer girin veya menüden seçim yapın. Daha yüksek bir değer girmek veya Yüksek ya da Maksimum'u seçmek, daha az sıkıştırma uygular ve dosya boyutunu ve görüntü kalitesini artırır. JPEG formatı fotoğrafları ve diğer sürekli tonlu görüntüleri web fotoğraf galerilerinde, slayt gösterilerinde, sunumlarda ve diğer çevrimiçi servislerde görüntülemek için sıkça kullanılır.

  TIFF

  Camera raw dosyalarının kopyalarını TIFF (Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi) dosyaları olarak kaydeder. Sıkıştırma uygulanmayacağını veya LZW ya da ZIP dosya sıkıştırma uygulanacağını belirtin. TIFF tüm boyama, görüntü düzenleme ve sayfa mizanpajı uygulamaları tarafından desteklenen, esnek bir bitmap görüntü formatıdır. TIFF, PSD formatına göre daha fazla sıkıştırma ve diğer uygulamalarla uyumluluk sağlar.

  Photoshop

  Camera raw dosyalarının kopyalarını PSD dosya formatında kaydeder. Kırpılmış piksel verilerinin PSD dosyasında korunup korunmayacağını belirleyebilirsiniz.

 4. Kaydet'i tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın