Camera Raw'daki Tek Nokta Kaldırma aracıyla bir görüntüdeki belirli bir alanı, aynı görüntüdeki başka bir alandan örnek alarak onarabilirsiniz. Bu aracın varsayılan davranışı, fırçayı fotoğrafın üzerinde sürükleyerek rötuşlanacak alanları işaretlemenizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki fotoğrafta gökyüzünün görüntüsünü bozan telin bir parçasını (kask ile üstteki teli birbirine bağlayan kısmı) kaldırın.

Raw bir görüntüde Tek Nokta Kaldırma aracının kullanılması raw görüntü verilerini doğrudan işleyebileceğiniz anlamına gelir. Raw görüntü verileriyle doğrudan çalıştığınızda rötuşlama (düzeltme veya klonlama) eylemleri için daha net eşleşmeler elde edebilirsiniz. Ayrıca, camera raw görüntüleri üzerinde yapılan düzenlemeler ve değişiklikler sepet dosyalarda saklandığı için bu işlem bozulmalara neden olmaz.

Tel ve kaskı birleştiriyormuş gibi görünen çelik halat (soldaki görüntü) fotoğraftan kaldırılmıştır (sağdaki görüntü)
Tel ve kaskı birleştiriyormuş gibi görünen çelik halat (soldaki görüntü) fotoğraftan kaldırılmıştır (sağdaki görüntü)

Tek Nokta Kaldırma aracını kullanma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir camera raw dosyası açın.
  • Photoshop'ta bir görüntü açıkken Filtre > Camera Raw Filtresi'ni seçin.
 2. Araç çubuğundan Tek Nokta Kaldırma  aracını seçin.

 3. Tür menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Düzelt Örnek alınan alanın dokusunu, ışığını ve gölgesini seçilen alanla eşleştirir.
  Klonla Görüntüdeki örnek olarak alınan alanı seçilen alana uygular.

 4. (İsteğe bağlı) Histogram'ın altındaki Tek Nokta Kaldırma araç seçenekleri alanında, Boyut kaydırıcısını sürükleyerek Tek Nokta Kaldırma aracının etkileyeceği alanın boyutunu belirleyebilirsiniz.

  Not:

  Fırça boyutunu değiştirmek için klavyenizdeki köşeli parantez tuşlarını kullanın

  • Sol köşeli parantez ([) aracın yarıçap boyutunu küçültür.
  • Sağ köşeli parantez (]) yarıçap boyutunu büyütür.

 5. Fotoğrafta rötuşlanacak bölümü tıklatıp sürükleyin.

  • Kırmızı ve beyaz bir seçim çerçevesi alanı (kırmızı tutamaç) seçiminizi belirtir.
  • Yeşil ve beyaz seçim çerçevesi alanı (yeşil tutamaç) örnek olarak alınan alanı belirtir.
  Tek Nokta Kaldırma aracını görüntü rötuşlamak için kullanma
  Görüntüde düzeltilecek alanı belirleyin ve Tek Nokta Kaldırma aracını kullanarak alanı boyayın. Yeşil ve kırmızı tutamaçları kullanarak (sağdaki görüntü) seçilen ve örnek alınan alanların yerlerini yeniden belirleyin

 6. (İsteğe bağlı) Varsayılan olarak seçili örnek alınan alanı değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Otomatik Seçilen alanın tutamacını tıklatın ve taksim işareti (/) tuşuna basın. Yeni bir alandan örnek alınır. En uygun örnek alanı bulana kadar taksim işaretine basın.
  • Manuel Yeşil tutamacı kullanarak örnek alınan alanı yerleştirin.

  Not:

  Bir görüntüde, uzun fırça darbeleri kullanarak büyük parçalar seçtiğinizde doğru örnek alan eşleşmesi hemen bulunmaz. Farklı seçenekleri denemek için taksim işaretini (/) tıklatın. Araç otomatik olarak daha fazla alan örnekleyecektir.

 7. Tek Nokta Kaldırma aracını kullanarak yapılan tüm ayarlamaları kaldırmak için Tümünü Temizle'yi tıklatın.

Klavye kısayolları ve değiştiriciler

Dairesel nokta:

 • Control/Command tuşuna basıp tıklatarak dairesel bir nokta oluşturun; noktanın kaynağını ayarlamak için sürükleyin.
 • Control/Command ve Option/Alt tuşuna basıp tıklatarak dairesel bir nokta oluşturun; noktanın boyutunu ayarlamak için sürükleyin.

Dikdörtgen seçim:

 • Option/Alt tuşuna basıp sürükleyerek dikdörtgen seçimi tanımlayın. Fareyi bıraktığınızda, bu seçim içindeki tüm noktalar (kırmızıyla vurgulanan) silinir.

Seçilen alanı ya da noktayı genişletme:

 • Shift tuşuna basıp tıklatarak seçilen mevcut noktayı "nokta birleştirme" yöntemiyle genişletin.

Seçilen alanı ya da noktayı silme:

 • Kırmızı veya yeşil tutamacı seçin ve seçilen ayarlamayı silmek için Delete tuşuna basın.
 • Option/Alt tuşuna basıp tutamacı tıklatarak silin.

Noktaları Görselleştir özelliğiyle fotoğraf temizleme

Bir bilgisayar ekranında çalışırken, en çok göze batan noktaları veya kusurları belirleyip kaldırabilirsiniz. Ancak, bir fotoğrafı tam çözünürlüğünde bastığınızda, alınan çıktıda bilgisayar ekranında görünmeyen bazı kusurlar görülebilir. Bu kusurlar, fotoğraf makinesinin sensöründeki toz, bir portredeki modelin cildindeki lekeler ya da gökyüzündeki dağınık bulut kümeleri gibi pek çok şekilde göze çarpabilir. Tam çözünürlükte, bu kusurlar görsel anlamda rahatsız edicidir.

Noktaları Görselleştir özelliği, açıkça görünmeyen kusurları aramanızı sağlar. Noktaları Görselleştir onay kutusunu seçtiğinizde (Tek Nokta Kaldırma aracı seçeneklerinde bulunur), görüntü negatife dönüştürülür. Bu şekilde Tek Nokta Kaldırma aracını Noktaları Görselleştir modunda kullanarak görüntüyü dilediğiniz biçimde temizleyebilirsiniz.

Noktaları Görselleştir onay kutusu
Noktaları Görselleştir onay kutusu bir Tek Nokta Kaldırma aracı seçeneğidir

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir camera raw dosyası açın.
  • Photoshop CC'de bir görüntü açıkken Filtre > Camera Raw Filtresi'ni seçin.
 2. Araç çubuğundan Tek Nokta Kaldırma aracını seçin ve Noktaları Görselleştir onay kutusunu işaretleyin.

  Görüntü ters çevrilir ve görüntü öğelerinin dış hatları görünür hale getirilir.

  Noktaları Görselleştir özelliği etkinleştirilerek gereksiz öğeler kaldırılmıştır (üstte); Noktaları Görselleştir özelliği devre dışı bırakılarak gereksiz öğeler kaldırılmıştır (altta)
  Yukarıdaki görselde, Noktaları Görselleştir özelliği devre dışı bırakılarak dağınık bulut kümeleri gibi gereksiz öğeler (solda) kaldırılmıştır (sağda)

 3. Noktaları Görselleştir kaydırıcısını kullanarak dönüştürülen görüntünün kontrast eşiğini değiştirebilirsiniz. Kaydırıcıyı farklı kontrast düzeylerine taşıyarak sensördeki toz, leke veya diğer gereksiz unsurları görebilirsiniz.

  Not:

  Noktaları Görselleştir onay kutusu işaretliyken görselleştirme eşiğini değiştirmek için şu eylemleri kullanabilirsiniz:

  • Artırma: Nokta (.) işaretine basın
  • Artırma (büyük aralıklarda): Shift ve nokta (.) işaretine basın
  • Azaltma: Virgül (,) işaretine basın
  • Azaltma (büyük aralıklarda): Shift ve virgül (,) işaretine basın

 4. Tek Nokta Kaldırma aracını, fotoğraftaki gereksiz unsurları klonlamak veya düzeltmek için kullanabilirsiniz. Ortaya çıkan görüntüyü görmek için Noktaları Görselleştir onay kutusunun işaretini kaldırın.

 5. Gerekirse 2., 3. ve 4. adımları tekrar edin.