Görüntü durumlarını anlık görüntüler olarak kaydetme

Anlık görüntü oluşturarak istediğiniz zaman görüntünün durumunu kaydedebilirsiniz. Anlık görüntüler, anlık görüntünün oluşturulduğu ana kadar yapılan tüm düzenlemeleri içeren görüntünün saklanan yorumlamalarıdır. Düzenleme işlemi sırasında bir görüntünün çeşitli zamanlarda anlık görüntüsünü oluşturarak yaptığınız ayarlamalar efektlerini kolayca karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca başka zaman kullanmak isterseniz daha önceki bir duruma geri dönebilirsiniz. Anlık görüntülerin bir başka avantajı orijinali çoğaltmadan görüntünün birden çok sürümünden çalışabilmenizdir .

Camera Raw iletişim kutusunun Anlık Görüntüler sekmesini kullanarak anlık görüntüler oluşturun ve bu anlık görüntüleri yönetin.

 1. Anlık görüntü oluşturmak için Anlık Görüntüler sekmesinin en altındaki Yeni Anlık Görüntü düğmesini  tıklatın.
 2. Yeni Anlık Görüntü iletişim kutusuna bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Anlık görüntü, Anlık Görüntüler sekmesindeki listede görüntülenir.

Anlık görüntülerle çalışırken aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Anlık görüntüyü yeniden adlandırmak için sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Mac OS) ve Yeniden Adlandır'ı seçin.

 • Varsayılan görüntü ayarlarını seçili anlık görüntünün ayarlarına değiştirmek için anlık görüntüye tıklatın. Görüntü önizlemesi buna göre güncellenir.

 • Varolan anlık görüntüyü geçerli görüntü ayarları ile güncelleştirmek veya üzerine yazmak için anlık görüntüyü sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Mac OS) ve Geçerli Ayarlarla Güncelle'yi seçin.

 • Anlık görüntüye yapılan değişiklikleri geri almak için İptal'i tıklatın.

  Not: Anlık görüntüye yapılan değişiklikleri geri almak için İptal'i tıklatırken dikkatli olun. Geçerli düzenleme oturumu sırasında yapılan tüm görüntü ayarlamaları da kaybolur.

 • Anlık görüntüyü silmek için anlık görüntüyü seçin ve sekmenin en altındaki Geri Dönüşüm Kutusu düğmesini  tıklatın. Veya anlık görüntüye sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşuna basıp tıklatın (Mac OS) ve Sil'i seçin.

Not:

Photoshop Lightroom'da uyguladığınız anlık görüntüleri Camera Raw iletişim kutusunda düzenleyebilirsiniz (tersi de geçerlidir).

Camera Raw ayarlarını kaydetme, sıfırlama ve yükleme

Görüntüde yaptığınız ayarlamaları yeniden kullanabilirsiniz. Geçerli tüm Camera Raw görüntü ayarlarını veya varsa bunların alt kümelerini hazır ayar veya yeni varsayılanlar kümesi olarak kaydedebilirsiniz. Varsayılan ayarlar, Camera Raw tercihlerinin Varsayılan Görüntü Ayarları kısmındaki ayarlara bağlı olarak belirli bir fotoğraf makinesi modeli, belirli bir fotoğraf makinesi seri numarası veya belirli bir ISO ayarına uygulanır.

Hazır ayarlar, Hazır Ayarlar sekmesinde, Adobe Bridge uygulamasındaki Düzenle > Ayarları Geliştir menüsünde, Adobe Bridge uygulamasındaki camera raw görüntüleri için içerik menüsünde ve Camera Raw iletişim kutusunun Camera Raw Ayarları menüsünün Hazır Ayarları Uygula alt menüsünde ada göre görüntülenir. Camera Raw ayarlar klasörüne kaydetmediğiniz hazır ayarlar bu konumlarda listelenmez. Ancak, başka yere kaydedilen ayarlara gözatmak ve bu ayarları uygulamak için Ayarları Yükle komutunu kullanabilirsiniz.

 

 

Not:

Hazır Ayarlar sekmesinin altındaki düğmeleri kullanarak hazır ayarları kaydedebilir ve silebilirsiniz.

 1. Camera Raw Ayarları menü düğmesini  tıklatın ve menüden bir komut seçin:

  Ayarları Kaydet

  Geçerli ayarları hazır ayar olarak kaydeder. Hangi ayarların hazır ayara kaydedileceğini seçin ve ardından hazır ayara bir ad verip kaydedin.

  Yeni Camera Raw Varsayılanlarını Kaydet

  Geçerli ayarları aynı fotoğraf makinesi, aynı fotoğraf makinesi modeli veya aynı ISO ayarı ile çekilen diğer görüntüler için yeni varsayılan ayarlar olarak kaydeder. Varsayılanların belirli bir fotoğraf makinesinin seri numarası veya bir ISO ayarı ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini belirlemek için Camera Raw tercihlerinin Varsayılan Görüntü Ayarları kısmındaki uygun seçenekleri kullanın.

  Camera Raw Varsayılanlarını Sıfırla

  Geçerli fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi modeli veya ISO ayarı için orijinal varsayılan ayarları geri yükler.

  Ayarları Yükle

  Ayarlar dosyasına göz attığınız, seçtiğiniz ve ardından Yükle'yi tıklattığınız Raw Dönüştürme Ayarlarını Yükle iletişim kutusunu açar.

Camera Raw ayarlarının depolandığı konumu belirleme

Ayarların depolandığı konumu belirlemek için bir tercih seçin. XMP dosyaları, görüntü dosyalarını taşımayı veya depolamayı ve camera raw ayarlarını korumayı planladığınızda yararlıdır. Camera Raw veritabanındaki ayarları sepet XMP dosyalarına kopyalamak veya ayarları Digital Negative (DNG) dosyalarına gömmek istediğinizde Ayarları Dışa Aktar komutunu kullanabilirsiniz.

Camera raw görüntü dosyası Camera Raw ile işlendiğinde görüntü ayarları aşağıdaki iki konumdan birinde depolanır: Camera Raw veritabanı dosyası veya sepet XMP dosyası. Bir DNG dosyası Camera Raw'da işlendiğinde, ayarlar DNG dosyasında saklanır, ancak bunun yerine bir yan XMP dosyasında da saklanabilirler. TIFF ve JPEG dosyalarının ayarları her zaman dosyanın kendisinde saklanır.

Not:

After Effects uygulamasında bir dizi camera raw dosyası içe aktardığınızda, ilk dosyanın ayarları dizide kendi XMP sepet dosyalarına sahip olmayan tüm dosyalara uygulanır. After Effects uygulaması Camera Raw veritabanını kontrol etmez.

Ayarların depolandığı konumu saptamak için bir tercih ayarlayabilirsiniz. Camera raw görüntüsünü yeniden açtığınızda tüm ayarlar dosya en son açıldığında kullanılan varsayılan değerlere döndürülür. Görüntü nitelikleri (hedef renk uzayı profili, bit derinliği, piksel boyutu ve çözünürlük) ayarlarla birlikte depolanmaz.

 1. Adobe Bridge uygulamasında Düzenle > Camera Raw Tercihleri'ni (Windows) veya Bridge > Camera Raw Tercihleri'ni (Mac OS) seçin. Veya, Camera Raw iletişim kutusunda, Tercihler İletişim Kutusunu Aç düğmesini  seçin. Alternatif olarak Photoshop'ta Düzenle >Tercihler > Camera Raw seçeneğini (Windows) veya Photoshop >Tercihler > Camera Raw'u (Mac OS) seçin.

 2. Camera Raw Tercihleri iletişim kutusunda Görüntü Ayarlarını Kaydet menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Camera Raw Veritabanı

  Camera Raw veritabanı dosyasındaki ayarları Document and Settings/[kullanıcı adı]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) veya Users/[kullanıcı adı]/Library/Preferences (Mac OS) klasöründe depolar. Bu veritabanı, camera raw görüntü dosyası taşındığında veya yeniden adlandırıldığında bile görüntünün camera raw ayarlarını koruması için dosya içeriğinde dizinlenir.

  Sepet “.XMP” Dosyaları

  Ayarları aynı temel ad ve bir .xmp uzantısını kullanarak camera raw dosyası ile aynı klasörde farklı bir dosyada depolar. Bu seçenek, raw dosyalarının ilgili ayarlarıyla uzun süreli arşivlenmesi ve camera raw dosyalarının çok kullanıcılı iş akışlarındaki ilgili ayarlarla değiş tokuş edilmesinde yararlıdır. Aynı sepet XMP dosyaları IPTC (International Press Telecommunications Council) verilerini veya camera raw görüntü dosyasıyla ilişkilendirilen diğer meta verilerini depolayabilir. CD veya DVD gibi salt okunur birimlerden dosya açarsanız, bunları açmadan önce sabit diskinize kopyaladığınızdan emin olun. Camera Raw eklentisi XMP dosyasını salt okunur birime yazamaz; bunun yerine ayarları Camera Raw veritabanı dosyasına yazar. XMP dosyalarını Adobe Bridge uygulamasında Görünüm > Gizli Dosyaları Göster'i seçerek görüntüleyebilirsiniz.

  Not:

  Dosyalarınızı yönetmek için revizyon kontrol sistemi kullanıyorsanız ve ayarları sepet XMP dosyalarında depoluyorsanız, camera raw görüntülerinde değişiklik yapmak için sepet dosyalarınızı teslim etmeniz ve almanız gerektiğini unutmayın; benzer şekilde, XMP sepet dosyalarını camera raw dosyalarıyla birlikte yönetmeniz (örneğin, yeniden adlandırma, taşıma, silme) gerekir. Adobe Bridge, Photoshop, After Effects ve Camera Raw uygulamaları dosyalarınızla yerel olarak çalışırken bu dosya senkronizasyonunu yapar.

  Not:

  Camera raw ayarlarını Camera Raw veritabanında saklıyorsanız ve dosyaları farklı bir konuma (CD, DVD, başka bir bilgisayar vb.) taşımayı düşünüyorsanız ayarları sepet XMP dosyalarına aktarmak için Ayarları XMP'ye Aktar'ı kullanabilirsiniz.

 3. DNG dosyalarındaki tüm ayarlamaları DNG dosyalarının kendilerinde saklamak istiyorsanız, Camera Raw Tercihleri iletişim kutusundaki DNG Dosya İşleme kısmında Sepet “.XMP” Dosyalarını Yoksay'ı seçin.

Camera Raw ayarlarını kopyalama ve yapıştırma

Adobe Bridge uygulamasında Camera Raw ayarlarını bir görüntü dosyasından diğerine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 1. Adobe Bridge uygulamasında bir dosya seçin ve Düzenle > Ayarları Geliştir > Camera Raw Ayarlarını Kopyala'yı seçin.

 2. Bir veya daha fazla dosya seçin ve Düzenle > Ayarları Geliştir > Camera Raw Ayarlarını Yapıştır'ı seçin.

  Not:

  Ayrıca bağlam menüsünü kullanarak kopyalayıp yapıştırmak için görüntü dosyalarını sağ tıklatabilir (Windows) veya Control tuşu (Mac OS) basılı olarak tıklatabilirsiniz.

 3. Camera Raw Ayarlarını Yapıştır iletişim kutusunda hangi ayarların uygulanacağını seçin.

Kaydedilen Camera Raw ayarlarını uygulama

 1. Adobe Bridge uygulamasında veya Camera Raw iletişim kutusunda bir veya daha fazla dosya seçin.
 2. Adobe Bridge uygulamasında Düzenle > Ayarları Geliştir'i seçin veya seçilen bir dosyayı sağ tıklatın. Veya Camera Raw iletişim kutusunda Camera Raw Ayarları menüsünden Hazır Ayarı Uygula > Hazır Ayar Adı'nı seçin .
 3. Aşağıdakilerden birini seçin:

  Görüntü Ayarları

  Seçilen camera raw görüntüsünün ayarlarını kullanır. Bu seçenek sadece Camera Raw iletişim kutusundaki Camera Raw Ayarları menüsünden kullanılabilir.

  Camera Raw Varsayılanları

  Belirli bir fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi modeli veya ISO ayarı için kaydedilen varsayılan ayarları kullanır.

  Önceki Dönüştürme

  Aynı fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi modeli veya ISO ayarına sahip önceki görüntünün ayarlarını kullanır.

  Hazır ayar adı

  Hazır ayar olarak kaydedilen ayarları (tüm görüntü ayarlarının alt kümesi olabilir) kullanır.

  Hazır ayar uygulama
  Hazır ayar uygulama

  Not:

  Hazır Ayarlar sekmesindeki hazır ayarları da uygulayabilirsiniz.

Camera Raw ayarlarını ve DNG önizlemelerini dışa aktarma

Dosya ayarlarını Camera Raw veritabanında depoluyorsanız, ayarları sepet XMP dosyalarına kopyalamak veya DNG dosyalarına gömmek için Ayarları XMP'ye Aktar komutunu kullanabilirsiniz. Bu seçenek, camera raw dosyalarını taşıdığınızda görüntü ayarlarınızı dosyalarla korumak için yararlıdır.

Ayrıca DNG dosyalarında gömülü JPEG önizlemelerini de güncelleyebilirsiniz.

 1. Dosyaları Camera Raw iletişim kutusunda açın.
 2. Birden çok dosya için ayarları veya önizlemeleri dışa aktarıyorsanız, Film Şeridi görünümünde küçük resimlerini seçin.
 3. Camera Raw Ayarları menüsünde , Ayarları XMP'ye Aktar veya DNG Önizlemelerini Güncelle'yi seçin.

  Sepet XMP dosyaları camera raw görüntü dosyalarıyla aynı klasörde oluşturulur. Camera raw görüntü dosyalarını DNG formatında kaydettiyseniz, ayarlar DNG dosyalarının kendilerinde gömülüdür.

Camera Raw iş akışı seçeneklerini belirleme

İş akışı seçenekleri Camera Raw'dan çıkışı yapılan tüm dosyalar için renk bit derinliği, renk uzayı, çıktı keskinleştirme ve piksel boyutlarını da içeren ayarları belirler. İş akışı seçenekleri Photoshop uygulamasının bu dosyaları nasıl açtığını belirler, ancak After Effects uygulamasının camera raw dosyasını nasıl içe aktardığını etkilemez. İş akışı seçenekleri ayarları camera raw verilerini etkilemez.

Camera Raw iletişim kutusunun altındaki altı çizili metni tıklatarak iş akışı seçenekleri ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Boşluk

Hedef renk profilini belirler. Genellikle, Boşluk seçeneğini Photoshop RGB çalışma alanınız için kullandığınız renk profiline ayarlayın. Camera raw görüntü dosyaları için kaynak profilin genellikle fotoğraf makinesi negatif renk uzayıdır. Boşluk menüsünde listelenen profiller Camera Raw'da yerleşiktir. Boşluk menüsünde listelenmeyen bir renk uzayı kullanmak için ProPhoto RGB'yi seçip dosya Photoshop'ta açıldığında istediğiniz çalışma alanına dönüştürün.

Derinlik

Dosyanın Photoshop'ta 8‑bpc veya 16‑bpc görüntü olarak açılacağını belirler.

Boyut

Photoshop'a aktarıldığında görüntünün piksel boyutlarını belirler. Varsayılan piksel boyutları fotoğrafı çekmek için kullanılan boyutlardır. Görüntüyü yeniden örneklemek için Kırpma Boyutu menüsünü kullanın.

Kare pikselli fotoğraf makineleri için yerelden küçük bir boyut seçmek, daha küçük bir son görüntü planlarken işlemeyi hızlandırabilir. Daha büyük bir boyut seçmek Photoshop'taki yukarı örneklemeye benzer.

Kare pikselli olmayan fotoğraf makineleri için yerel boyut, toplam pikseli en yakın şekilde koruyan boyuttur. Farklı bir boyut seçmek Camera Raw'un gerçekleştirdiği yeniden örneklemeyi en aza düşürerek kısmen daha kaliteli bir görüntü elde edilmesini sağlar. En iyi kalitedeki boyut, Boyut menüsünde yıldız işareti (*) ile gösterilir.

Not: Görüntü Photoshop'ta açıldıktan sonra her zaman piksel boyutunu değiştirebilirsiniz.

Çözünürlük

Görüntünün yazdırılacağı çözünürlüğü belirtir. Bu ayar piksel boyutlarını etkilemez. Örneğin, 2048 x 1536 piksel boyutundaki bir görüntü 72 dpi'de yazdırıldığında yaklaşık 28‑1/2 x 21‑1/4 inç büyüklüğündedir. Aynı görüntü 300 dpi'de yazdırıldığında yaklaşık 6‑3/4 x 5‑1/8 inç büyüklüğündedir. Ayrıca çözünürlüğü Photoshop'ta ayarlamak için Görüntü Boyutu komutunu kullanabilirsiniz.

Keskinleştir:

Ekran, Mat Kağıt veya Parlak Kağıt için çıktı keskinleştirme uygulamanıza olanak sağlar. Çıktı keskinleştirme uygularsanız, Miktarı açılır menüden Düşük veya Yüksek olarak değiştirerek keskinleştirme miktarını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Çoğu durumda Miktar'ı varsayılan seçenek olan Standart olarak bırakabilirsiniz.

Photoshop'ta Akıllı Nesneler Olarak Aç

Aç düğmesini tıklattığınızda Camera Raw görüntülerinin arka plan katmanı yerine Photoshop'ta Akıllı Nesne katmanı olarak açılmasına neden olur. Seçili görüntüler için bu tercihi geçersiz kılmak amacıyla Aç'ı tıklattığınızda Shift tuşunu basılı tutun.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi