Відомості про зміст

Зміст (TOC) може містити список розділів книжки, журналу або іншої публікації; відображати список ілюстрацій, рекламодавців або фотографій розробників; або містити інші відомості, які допомагають читачам знайти інформацію в документі або файлі книжки. Один документ може містити декілька змістів, наприклад список глав і список ілюстрацій.

Кожний зміст є окремим матеріалом, який складається із заголовка та списку елементів, відсортованих за номерами сторінок або за алфавітом. Елементи, включно з номерами сторінок, отримуються безпосередньо зі змісту документа і у будь-який час можуть бути оновлені, навіть у декількох документах файлу книжки.

Процес створення змісту складається з трьох основних кроків. По-перше, створіть і застосуйте стилі абзаців, які використовуватимуться як основа для змісту. По-друге, вкажіть стилі, які стилі використовуються в змісті, і спосіб його форматування. По-третє, завантажте зміст у документ.

Елементи змісту можна автоматично додавати до панелі «Закладки» для використання в документах, експортованих як Adobe PDF.

Поради щодо планування змісту

Під час планування змісту пам’ятайте про таке:

 • Деякі змісти створюються зі змісту, який не з’являється в опублікованому матеріалі, наприклад перелік рекламодавців у журналі. Щоб виконати таку дію в InDesign, введіть зміст на прихований шар і включіть під час створення змісту.

 • Можна завантажити стилі змісту з інших документів або книжок, щоб створити нові змісти з такими самими параметрами і форматуванням. (Якщо імена стилів абзаців у документі не співпадають з іменами у вихідному документі, можливо, доведеться відредагувати стиль імпортованого змісту.)

 • У разі потреби можна створити стилі абзаців для заголовку та елементів змісту, включно з позиціями табуляції та заповнювачами. Потім можна застосувати стилі абзаців під час створення змісту.

 • Можна створити стилі символів для форматування номерів сторінок і символів, відділяючи їх від елементів. Наприклад, якщо необхідно використовувати напівжирний стиль номерів сторінок, створіть стиль символу, який включає напівжирний атрибут, а потім виберіть цей стиль символу під час створення змісту.

Створення змісту у книгах

Для отримання кращих результатів, перш ніж створювати зміст для книги, виконайте такі дії:

 • Переконайтесь, що список книги завершено, усі документи перелічено у правильному порядку, а всі заголовки відформатовані у відповідних стилях абзацу.

 • Переконайтесь, що стилі абзаців використовуються узгоджено в межах книжки. Уникайте створення документів зі стилями, які мають однакові імена, але різні визначення. Якщо декілька стилів мають однакове ім’я, але різні визначення стилю, InDesign використовує визначення стилю з поточного документа (якщо визначення там існує) або перше входження стилю в книжці.

 • Якщо необхідні стилі у спливаючих меню в діалоговому вікні «Зміст» не з’являються, можливо, необхідно синхронізувати книгу, щоб скопіювати стилі в документ, який містить зміст.

 • Для того, щоб префікси (такі як 1-1, 1-3, і т.д.) з’явилися у вашому змісті, використовуйте нумерацію розділів замість нумерації глав. Префікси номерів розділу можуть бути включені до таблиці вмісту.

Генерування змісту

Перш ніж створити зміст, вирішіть, які абзаци необхідно включити (наприклад заголовки глав і розділів), а потім для кожного з них визначте стилі абзаців. Переконайтеся, що ці стилі застосовано до всіх відповідних абзаців у документі або документах книжки.

Під час створення змісту можна також використовувати стилі абзаців і символів для форматування змісту.

Генерування змісту
Зміст без стилів абзаців (ліворуч) і зі стилями, застосованими до елементів (праворуч)

Якщо абзаци, які потрібно включити у зміст, з’являються в різних матеріалах на одній сторінці, їхній порядок у змісті визначається положенням на сторінці.

 1. Виконайте одну з перелічених нижче дій.
  • Якщо зміст створюється для одного документа, можливо, необхідно додати нову сторінку на початку документа.

  • Якщо зміст створюється для декількох документів у книжці, створіть або відкрийте документ, який використовується для змісту, переконайтеся, що його включено до книги, а потім відкрийте файл книги.

 2. Виберіть пункт меню «Макет» > «Зміст».

  Якщо визначено стиль змісту, який має відповідні параметри для даного змісту, його можна вибрати з меню «Стиль змісту».

 3. У полі «Заголовок» введіть заголовок для вашого змісту (наприклад, Зміст або Список зображень). Цей заголовок з’явиться зверху змісту. Щоб відформатувати заголовок, виберіть стиль у меню «Стиль».
 4. Виберіть «Включити документи книжки», щоб створити єдиний зміст для всіх документів у списку книжки та змінити нумерацію сторінок книжки. Вимкніть цей параметр, якщо необхідно створити зміст тільки для поточного документа. (Цей параметр не активний, якщо поточний документ не є частиною файлу книжки.)
 5. Можна визначити, який зміст необхідно включити в зміст, двічі натиснувши стилі абзаців у списку «Інші стилі» і додавши їх до списку «Включити стилі абзаців».
 6. Виберіть «Замінити існуючий зміст», щоб замінити всі матеріали існуючих змістів у документі. Вимкніть цей параметр, якщо необхідно створити новий зміст, наприклад список зображень.
 7. Оберіть параметри, щоб визначити стилі абзаців для форматування змісту.

  Примітка.

  Добре було б визначити стиль TOC, що містить форматування та інші параметри для змісту, особливо якщо в документ потрібно включити декілька TOC. Щоб виконати цю дію, натисніть «Зберегти стиль». Стилі змісту можна також створити, вибравши пункт меню «Макет» > «Стилі змісту».

 8. Натисніть кнопку «ОК».

  З’явиться курсор завантаження тексту . Перед клацанням чи перетягуванням можна переміститися на іншу сторінку або створити нову сторінку без втрати завантаженого тексту.

 9. Натисніть або перетягніть курсор завантаження тексту на сторінку, щоб розмістити матеріал змісту.

Примітка.

Уникайте зв’язків кадру змісту з іншими текстовими кадрами в документі. Якщо замінити існуючий зміст, весь матеріал буде замінено оновленим змістом.

Створення стилів змісту для кількох списків

Використовуйте стилі TOC, якщо вам потрібно створити різні змісти у документі чи книзі. Наприклад, можна застосувати один стиль змісту для списку змісту, а інший для списку рекламодавців, ілюстрацій або фотографій розробників. Створіть стиль TOC для кожного типу списку.

Створення стилів змісту також може бути корисним, якщо потрібно використати таке саме форматування змісту в іншому документі.

Примітка.

Не плутайте стилі змісту зі стилями абзаців, які мають префікс «TOC». Стилі абзаців з префіксом TOC (наприклад, «Заголовок змісту») використовуються для форматування елементів змісту. А стиль змісту є набором параметрів, який використовується для автоматичного створення змісту.

Створення стилю змісту

 1. Виберіть меню «Макет» > «Стилі змісту».
 2. Натисніть кнопку «Створити».
 3. Введіть назву для створюваного стилю змісту.
 4. У полі «Заголовок» введіть заголовок для вашого змісту (наприклад, Зміст або Список зображень). Цей заголовок з’явиться зверху змісту. Щоб визначити стиль заголовка, виберіть стиль у меню «Стиль».
 5. У списку інших стилів оберіть стилі абзаців, застосовані до вмісту, який необхідно включити у зміст, потім натисніть кнопку «Додати», щоб додати їх до списку «Включити стилі абзаців».
 6. Оберіть форматування стилю кожного абзацу.

Імпорт стилів змісту з іншого документа

 1. Виберіть меню «Макет» > «Стилі змісту».
 2. Натисніть «Завантажити», виділіть файл InDesign, який містить необхідні для копіювання стилів змісту, а потім натисніть кнопку «Відкрити».
 3. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Якщо стилі абзаців в документі не співпадають зі стилями абзаців в імпортованому стилі змісту, тоді перш ніж створити зміст необхідно відредагувати стиль змісту.

Параметри форматування змісту

Під час створення або редагування змісту використовуйте наступні параметри для визначення вигляду створеного тексту змісту. Деякі з цих параметрів доступні лише якщо в діалоговому вікні натиснути кнопку Додаткові параметри.

Примітка.

Параметри в розділі «Стиль» застосовуються тільки до поточного стилю, вибраного у списку «Включити стилі абзаців». Для кожного стилю можна визначити різні параметри форматування.

Стиль запису

Для кожного стилю у списку «Включити стилі абзаців» виберіть стиль абзацу для застосування до відповідних елементів змісту.

Номер сторінки –

Можливо, доведеться створити стиль символів для форматування номеру сторінки. Потім можна вибрати цей стиль у спливаючому списку «Стиль» праворуч від пункту «Номер сторінки». (Див. розділ Додавання стилів абзацу й символу.)

Якщо потрібно, щоб у номерах сторінок у змісті містились префікси, або якщо потрібно використати інше правило нумерації, див. розділ Визначення нумерації розділів.

Між записом та номером: укажіть, якими символами потрібно заповнювати простір між пунктом змісту та відповідним номером сторінки. За замовчуванням вставляється символ ^t, який означає вставку табуляції програмою InDesign. Можна вибрати інші спеціальні символи у спливаючому списку, наприклад правий відступ табуляції або круглу шпацію.

Примітка.

Перш ніж обирати інший спеціальний символ, виділіть існуючий текст у полі, щоб переконатися, що не задіяно обидва символи.

Можливо, доведеться створити стиль символу для форматування проміжку між елементом і номером сторінки. Потім можна вибрати цей стиль у спливаючому списку «Стиль» праворуч від пункту «Між записом та номером». (Див. розділ Додавання стилів абзацу й символу.)

Якщо стиль абзацу елемента містить параметр заповнювача табуляції і вибрано символ табуляції (^t), заповнювач з’являється у змісті після його створення.

Параметри форматування вмісту
Можна визначити символ, який розділяє елемент та номер сторінки, а також стиль, який застосовується до символу.

Сортувати записи по алфавіту

Виберіть цей параметр, щоб сортувати елементи змісту у вибраному стилі по алфавіту. Цей параметр корисний для створення простих списків, наприклад списків рекламодавців. Вкладені елементи (рівень 2 або 3) сортуються за алфавітом у межах групи (рівень 1 або 2 відповідно).

Примітка.

Порядок сортування для змісту визначається параметром мови документа за замовчуванням. Щоб змінити параметр мови за замовчуванням, переконайтеся, що нічого не виділено, і виберіть мову з меню «Мова» на панелі «Символ».

Рівень

За замовчуванням кожний елемент, який додається до поля «Включити стилі абзаців», встановлюється на рівень нижче за елемент перед ним. Цю ієрархію можна змінити шляхом визначення для вибраного стилю абзацу нового номера рівня. Цей параметр корегує лише відображення в діалоговому вікні. Він не впливає на кінцевий зміст, якщо список не відсортовано в алфавітному порядку і записи відсортовано за рівнем.

Створити закладки PDF

Оберіть цей параметр, щоб елементи змісту під час експорту у PDF додавалися до панелі «Закладки» в Adobe Acrobat або Adobe Reader®.

Суцільний текст

Виберіть цей параметр, якщо необхідно об’єднати всі елементи змісту в один абзац. Елементи розділяються крапкою з комою та пробілом (; ).

Включити текст прихованих шарів

Виберіть цей параметр, якщо необхідно включити абзаци на прихованих шарах у зміст. Це зручно під час створення списку рекламодавців або ілюстрацій, які не показуються як видимий текст у самому документі. Вимкніть цей параметр, якщо шари використовувались для збереження різних варіантів або перекладу однакового тексту.

Нумеровані абзаци

Якщо зміст містить стиль абзацу, в якому використовується нумерація, необхідно визначити, чи містить елемент змісту повний абзац (номер та текст), тільки номери або тільки абзац.

Орієнтація кадру

укажіть напрямок написання тексту для текстового кадру, який використовуватиметься для створення змісту.

Створення елементів змісту за допомогою заповнювачів табуляції

Елементи змісту часто форматуються з крапками або заповнювачами табуляції, які відділяють текст елемента від номера сторінки.

Зміст із заповнювачами
Зміст із заповнювачами

 1. Створення стилю абзацу із заповнювачем табуляції.

 2. Щоб оновити параметри змісту, виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть меню «Макет» > «Стиль змісту». Виберіть стиль змісту і натисніть «Редагувати».

  • Оберіть меню «Макет» > «Зміст» (якщо для змісту не використовується визначений стиль змісту).

 3. У полі «Включити стилі абзаців» виберіть елемент, який повинен з’явитися разом із заповнювачем табуляції у змісті.
 4. У списку «Стиль елемента» виберіть стиль абзацу, який містить заповнювач табуляції.
 5. Натисніть кнопку Додаткові параметри.
 6. Перевірте, що у полі «Між записом та номером» вказано символ ^t (символ табуляції). Для виходу натисніть кнопку «OK» або «Зберегти».
 7. Оновіть зміст, якщо необхідно, вибравши меню «Макет» > «Оновити зміст». Або ж помістіть новий матеріал змісту.

Створення стилю абзацу із заповнювачем табуляції

 1. Виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі абзацу», щоб відобразити панель «Стилі абзацу».
 2. На панелі «Стилі абзаців» виконайте одну з таких дій:
  • Двічі натисніть ім’я стилю абзацу, що використовується для елементів змісту.

  • На панелі виберіть «Створити стиль абзацу».

 3. Якщо необхідно, введіть ім’я стилю абзацу.
 4. Натисніть «Табулятори».
 5. Оберіть значок табулятора з вирівнюванням вправо , а потім клацніть на лінійці, щоб указати місце розташування табулятора.

  Якщо абзаци, до яких застосовується стиль, містять елементи нумерованого списку, переконайтеся, що включено два параметра табуляції: перший — для номера з відступом, а другий — для заповнювача табуляції.

 6. У полі «Заповнювач» введіть крапку (.).
 7. Виберіть інші необхідні параметри стилю і натисніть кнопку «OK».

Оновлення та редагування змісту

Зміст подібний знімку вмісту в документі. Після зміни номерів сторінок в документі або редагування заголовків чи інших елементів, зв’язаних з елементами змісту, необхідно повторно побудувати зміст для його оновлення.

Оновлення змісту

 1. Відкрийте документ, який містить зміст.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб змінити елементи змісту, відредагуйте документ або документи книжок, але не сам матеріал змісту.

  • Щоб змінити форматування, застосоване до заголовку, елементів або номерів сторінок змісту, відредагуйте стилі символів або абзаців, пов’язаних із цими елементами.

  • Щоб змінити спосіб нумерації сторінок (наприклад, 1, 2, 3 або i, ii, iii), змініть нумерацію розділу в документі або книжці. (Див. розділ Нумерація сторінок, глав і абзаців у книзі.)

  • Щоб вказати новий заголовок, включити інші стилі абзаців у зміст або додатково відформатувати елементи змісту, відредагуйте стиль змісту.

 3. Виберіть текстовий кадр зі змістом або розмістіть у ньому курсор, а потім виберіть «Макет» > «Оновити зміст».
 4. Якщо в документі кілька змістів, наприклад покажчик ілюстрацій чи перелік рекламодавців, виберіть текстовий кадр, в якому міститься інший список, а потім виберіть «Макет» > «Оновити зміст».

Редагування змісту

Якщо необхідно відредагувати зміст, відредагуйте абзаци в самому документі, але не матеріал змісту, а потім створіть новий зміст. Якщо відредагувати матеріал змісту, під час створення нового змісту всі зміни втрачаються. З цієї ж причини необхідно редагувати стилі, які використовуються для форматування елементів змісту, а не здійснювати форматування самого змісту.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності