Огляд панелі зразків

Панель «Зразки» («Вікно» > «Колір» > «Зразки») дозволяє створювати й називати кольори, градієнти або відтінки та швидко застосовувати їх у документі. Зразки подібні стилям символів і абзаців; будь-які зміни, зроблені у зразку, впливають на всі об’єкти, до яких застосовано зразок. Зразки спрощують зміну кольорових схем, при цьому не потрібно знаходити та налаштовувати кожний окремий об’єкт.

Якщо заливка або обведення виділеного тексту або об’єкта містять колір або градієнт, застосований із панелі «Зразки», відповідний зразок на панелі «Зразки» виділяється. Створювані зразки відносяться тільки до поточного документа. Кожний документ має свій набір зразків, збережених на панелі «Зразки».

Примітка.

Під час роботи з постачальником послуг підготовки до друку зразки дозволяють точно визначити плашкові кольори. Ви також можете зазначити настройки кольору в профілі перегляду перед друком для визначення тих, що працюють з вашим принтером.

Шість визначених кольорів CMYK з’являються на панелі «Зразки» за замовчуванням: блакитний, пурпуровий, жовтий, червоний, зелений та синій.

Примітка.

Під час друку книжки, глави якої містять конфліктуючі зразки, можна надати InDesign вказівку синхронізувати параметри із шаблоном документа. (Див. Синхронізація документів книги.)

Типи зразків

На панелі «Зразки» зберігаються наступні типи зразків:

Кольори

Значки на панелі «Зразки» визначають плашку  та обробляють  типи кольорів, а також кольорові режими LAB , RGB , CMYK  і Mixed Ink .

Відтінки

Значення у відсотках поруч зі зразком на панелі «Зразки» показує відтінок плашкового або тріадного кольору.

Градієнти

Значок на панелі «Зразки» показує, чи є градієнт радіальним  або лінійним .

Немає

Зразок «Немає» видаляє з об’єкта заливку або обведення. Цей зразок неможливо редагувати та видаляти.

Папір

Папір – це вбудований зразок, який імітує колір паперу, на якому відбувається друк. Об’єкти, які знаходяться за об’єктом з кольором паперу, не надрукуються, якщо об’єкт з кольором паперу перекриває їх. Замість цього показується колір паперу, на якому відбувається друк. Можна відредагувати колір «Папір» до необхідного типу паперу, двічі натиснувши його на панелі «Зразки». Використовуйте колір «Папір» тільки для попереднього перегляду – на композитному принтері та в кольороподілах він не друкується. Цей зразок неможливо видалити. Не застосовуйте зразок «Папір» для видалення кольору з об’єкта. Замість цього користуйтеся зразком «Немає».

Примітка.

Якщо колір «Папір» не працює як описано, і друк відбувається не на принтері Postscript, спробуйте переключити драйвер принтера в режим «Растрова графіка».

Чорний

Чорний є вбудованим 100% тріадним чорним кольором, визначеним за допомогою кольорової моделі CMYK. Цей зразок неможливо редагувати та видаляти. За замовчуванням всі входження чорного накладаються (друкуються зверху) на фарби, включно з текстовими символами будь-якого розміру. Цю поведінку можна вимкнути.

Реєстрація

Реєстрація – це вбудований зразок, який призводить до друку об’єктів на кожному кольороподілі з принтера PostScript. Наприклад, у мітках зведення використовується службовий колір для точного вирівнювання друкарських форм у друкарській машині. Цей зразок неможливо редагувати та видаляти.

Щоб зберегти кольори в документі, можна також додавати їх із будь-якої бібліотеки кольорів на панель «Зразки».

Налаштування відображення зразка

Можна контролювати розмір зразків і відображення назви зі зразком.

 1. На панелі «Зразки» виберіть одне з наступного:
  • «Назва» – поруч із назвою зразка відображається маленький зразок. Значки праворуч від назви показують кольорову модель (CMYK, RGB і так далі), а також чи є колір плашковим, тріадним, службовим або кольору немає.

  • «Маленька назва» – на панелі відображаються ряди компактних зразків.

  • «Компактні зразки» або «Великі зразки» – відображається тільки зразок. Трикутник з крапкою в куті зразка вказує, що колір є плашковим. Трикутник без крапки вказує на тріадний колір.

 2. Щоб встановити, який тип зразків буде відображено, натисніть одну з наступних кнопок у нижній частині панелі «Зразки».
  • «Показати всі зразки»  відображає всі зразки кольору, відтінку та градієнту.

  • «Показати зразки кольорів»  відображає тільки зразки тріадного кольору, плашкового кольору, кольору змішаної фарби та відтінку.

  • «Показати зразки градієнту»  відображає тільки зразки градієнту.

Примітка.

Зразок «Немає» відображається завжди, незалежно від того, яку кнопку натиснути.

Створення зразків кольору

Зразки можуть містити плашкові або тріадні кольори, змішані фарби (тріадні кольори, змішані з одним або більше плашковим кольором), кольори RGB або LAB, градієнти або відтінки.

Якщо розмістити зображення, що містить плашкові кольори, кольори автоматично додаються як зразки на панель «Зразки». Ці зразки можна застосувати до об’єктів у документі, але неможливо перевизначити або видалити.

Примітка.

Перед створенням зразків дізнайтесь, які настройки придатні для вашого постачальника послуг друку. Ви можете зазначити настройки кольору в профілі перегляду перед друком для висвітлення тих, що не працюють з вашим принтером.

Створення нового зразка кольору

 1. Виберіть зразок Новий колір у меню панелі «Зразки».
 2. У полі «Тип кольору» виберіть спосіб, який буде використано для друку кольорів документа у друкарській машині.
 3. У полі «Назва зразка» виконайте одну з наступних дій:
  • Якщо як тип кольору вибрано «Тріадний» і потрібно, щоб назва завжди описувала кольорові значення, впевніться, що виділено «Назва зі значенням кольору».

  • Якщо як тип кольору вибрано «Тріадний» і потрібно надати назву кольору, переконайтеся, що вимкнено параметр «Ім’я зі значенням кольору», і заповніть поле «Назва зразка».

  • Якщо вибрано «Плашковий», введіть значення «Назва зразка».

 4. У полі «Кольоровий режим» виберіть режим, який потрібно використовувати для визначення кольору. Уникайте зміни режиму після визначення кольору.
 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Тягніть повзунки, щоб змінити значення кольору. Можна також ввести числові значення в текстові поля поруч із кольоровими смугами.

  • У меню «Режим кольору» виберіть із бібліотек кольорів плашкові кольори.

 6. Якщо з’являється значок кольору поза межами охоплення , але потрібно використати значення кольорів із найближчими до визначеного кольору значеннями, натисніть маленьке поле кольору поруч зі значком сигналу.
 7. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть «Додати», щоб додати зразок і визначити інший. Після завершення натисніть «Готово».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб додати зразок і закрити діалогове вікно.

Примітка.

Щоб напряму визначити плашковий колір за допомогою кнопки «Створити зразок» на панелі «Зразки», переконайтеся, що не вибрано жодного зразка, натисніть та утримуйте клавіші Alt+Ctrl (для Windows) або Option+Command (для Mac OS), водночас натискаючи на кнопку «Створити зразок» .

Створення зразка на основі кольору об’єкта

 1. Виділіть об’єкт.
 2. У палітрі інструментів або на панелі «Зразки» виберіть поле «Заливка» або «Обведення».
 3. На панелі «Зразки» виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть кнопку «Новий зразок»  та двічі натисніть отриманий новий зразок.

  • Виберіть зразок Новий колір у меню панелі «Зразки».

Виділений колір або градієнт з’являється на панелі «Зразки», у зразку «Заливка» або «Обведення» в палітрі інструментів і застосовується до заливки або обведення всіх виділених об’єктів.

Додавання кольорів без назви на панель «Зразки»

Хоча кольори можна створювати за допомогою панелі «Колір» або палітри кольорів, кольори без назви потім важче редагувати та правильно використовувати. Використовуйте параметр «Додати кольори без імені» для пошуку кольорів без назви, застосованих до об’єктів у межах документа, та додавання їх на панель «Зразки». Кольори автоматично отримають назву відповідно до своїх компонентів CMYK, RGB або LAB.

 1. На панелі «Зразки» виберіть «Додати кольори без імені».

Керування зразками

Ви можете редагувати, дублювати, сортувати та видаляти зразки на панелі «Зразки».

Редагування кольорів за замовчуванням на панелі «Зразки»

Зразки, які з’являються за замовчуванням у нових документах, можна змінити.

 1. Закрийте всі відкриті документи.
 2. Відредагуйте зразки, які потрібно змінити на панелі «Зразки».

Створення дубліката зразка

Створення дублікатів зразків може бути корисним, якщо потрібно отримати тепліший або прохолодніший варіант існуючого кольору. Зауважте, що дублювання плашкового кольору створює додаткову область форми з плашковим кольором.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виділіть зразок, а потім виберіть «Дублювати зразок» у меню панелі «Зразки».

  • Виділіть зразок, а потім натисніть кнопку «Новий зразок»  у нижній частині панелі.

  • Перетягніть зразок на кнопку «Створити зразок» у нижній частині панелі.

Редагування зразка

Окремі атрибути зразка можна змінити в діалоговому вікні «Параметри зразка». Під час редагування зразків змішаної фарби та груп змішаної фарби доступні додаткові параметри.

 1. На панелі «Зразки» виділіть зразок та виконайте одну з наступних дій:
  • Двічі натисніть зразок.

  • У меню панелі «Зразки» виберіть «Параметри зразка».

 2. Налаштуйте необхідні параметри та натисніть кнопку «OK».

Керування назвами зразків

За замовчуванням назва зразка тріадного кольору походить від значень компонентів кольору. Наприклад, якщо ви створюєте червоний тріадний колір, використовуючи 10% блакитного, 75% пурпурового, 100% жовтого та 0% чорного, його зразок називатиметься за замовчуванням C=10 M=75 Y=100 K=0. Це спрощує визначення складу тріадних кольорів.

За замовчуванням назва зразка тріадного кольору автоматично оновлюється, якщо змінити значення його CMYK; якщо потрібно, для окремих зразків цей параметр можна увімкнути або вимкнути. Як і для будь-якого визначеного зразка, назву зразка тріадного кольору можна в будь-який час змінити.

 1. Двічі натисніть тріадний колір на панелі «Зразки».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб дозволити InDesign перейменувати зразок під час налаштування відсотків CMYK, переконайтеся, що вибрано параметр «Ім’я зі значенням кольору».

  • Щоб перейменувати зразок під час налаштування значень CMYK, переконайтеся, що параметр «Ім’я зі значенням кольору» вимкнено.

Примітка.

Новий зразок автоматично перейменовується на «Зразок нового кольору» (за наявності декількох зразків нового кольору за цією назвою з’являється номер), якщо цей параметр вимкнено. Можна змінити цю назву вручну.

Сортувати зразки

Ви можете сортувати зразки за іменами або за значеннями кольору. Ви можете сортувати всі або окремі зразки.

Сортувати за іменем

Зразки сортуються за алфавітом (від А до Я).

Для сортування всіх зразків за іменем виконайте одну з наведених дій:

 • На панелі «Зразки» натисніть «Сортувати» і виберіть «Усі зразки за іменем». 
 • Натисніть на зразку правою кнопкою миші та виберіть «Сортувати» > «Усі зразки за іменем».

Для сортування окремих зразків за іменем виділіть потрібні зразки та виконайте одну з наведених дій:

 • На панелі «Зразки» натисніть «Сортувати» і виберіть «Виділені зразки за іменем». 
 • Натисніть на виділених зразках правою кнопкою миші та виберіть «Сортувати» > «Виділені зразки за іменем».

Сортувати за значеннями кольорів

Зразки сортуються за значеннями кольорів. Спочатку зразки сортуються в такому порядку: CMYK > Колір Lab > Mixed Ink > RGB. Після цього всі зразки
окремого кольорового режиму сортуються за значеннями кольорів.
Наприклад, усі зразки CMYK сортуються за значеннями C, M, Y і K.

Для сортування всіх зразків за значеннями кольорів виконайте одну з наведених дій:

 • На панелі «Зразки» натисніть «Сортувати» і виберіть «Усі зразки за значеннями кольорів». 
 • Натисніть на зразку правою кнопкою миші та виберіть «Сортувати» > «Усі зразки за значеннями кольорів».

Для сортування окремих зразків за значеннями кольорів виділіть потрібні зразки та виконайте одну з наведених дій:

 • На панелі «Зразки» натисніть «Сортувати» і виберіть «Виділені зразки за значеннями кольорів». 
 • Натисніть на виділених зразках правою кнопкою миші та виберіть «Сортувати» > «Виділені зразки за значеннями кольорів».

Примітка.

Зразки в кольоровій групі також сортуються відповідно до вибраного способу сортування.

Видалення окремих зразків

Під час видалення зразка, застосованого до об’єкта в документі, InDesign пропонує зразок на заміну. Можна вибрати існуючий зразок або зразок без імені. Якщо ви видалите зразок, що використовується як основа відтінку або змішаної фарби, з’явиться запит про вибір заміни.

 1. Виділіть один або декілька зразків.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню панелі «Зразки» виберіть «Видалити зразок».

  • Натисніть значок «Видалити» внизу панелі «Зразки».

  Примітка.

  Неможливо видалити плашкові кольори, які використовуються у графічних об’єктах, розміщених у документі. Щоб видалити ці кольори, спочатку треба видалити ці графічні об’єкти. Однак у деяких випадках плашковий колір не може бути видалений, навіть якщо видалене графічне зображення. У таких випадках виберіть«Файл» > «Експорт», щоб створити файл InDesign Markup (IDML). Потім знову відкрийте цей файл в InDesign.

 3. InDesign запитує, як замінити зразок, що видаляється. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб замінити всі екземпляри зразка на інший, натисніть «Визначений зразок» і в меню виберіть зразок.

  • Щоб замінити всі екземпляри зразка на еквівалентний колір без назви, натисніть «Зразок без назви».

Видалення всіх невикористаних зразків

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть Виділити всі, що не використовуються. Зразки, які в даний момент не використовуються в активному файлі, буде виділено.
 2. Натисніть значок «Видалити».

Об’єднання зразків

Коли ви імпортуєте зразки або копіюєте елементи з інших документів, ви можете отримати продубльовані зразки, застосовані до різних об’єктів. Використовуйте команду «Об’єднати зразки» для комбінації продубльованих зразків.

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть два чи більше продубльовані зразки.

  Зберігається перший вибраний вами зразок (у цей зразок виконується злиття).

 2. У меню панелі «Зразки» виберіть «Об’єднати зразки».

Збереження зразків для використання в інших документах

Щоб використовувати зразки кольорів в інших файлах або використовувати їх спільно з іншими дизайнерами, можна зберегти зразки у файлі формату Adobe Swatch Exchange (.ase). Програма InDesign, як і програми Illustrator та Photoshop, може імпортувати зразки з файлу формату Colorbook.

 1. На панелі «Зразки» виділіть зразки, які потрібно зберегти.
 2. У меню панелі «Зразки» виберіть «Зберегти зразки».
 3. Вкажіть ім’я та місцезнаходження файлу, потім натисніть «Зберегти».

Спільне з іншими програмами використання зразків

Забезпечити спільне використання суцільних зразків, створених у Photoshop, Illustrator та InDesign, можна, зберігши бібліотеку зразків для обміну. Кольори відображатимуться однаково в усіх програмах, в яких синхронізовано відповідні налаштовування кольорів.

 1. На панелі «Зразки» створіть зразки тріадних та плашкових кольорів для спільного користування та видаліть зразки, які не будуть спільно використовуватись.

  Примітка.

  Спільне використання програмами зразків наведених нижче типів неможливе: візерунки, градієнти, змішані фарби й відтінки та службові зразки з програми Illustrator або InDesign; посилання на кольори з книжки, HSB, XYZ, двофарбові зразки, зразки монітора RGB, зразки непрозорості, зразки фарб та webRGB з Photoshop. Під час збереження зразків ці типи зразків автоматично виключаються.

 2. У меню панелі «Зразки» виберіть «Зберегти зразки», потім збережіть бібліотеки зразків у легкодоступному місці.
 3. Завантажте бібліотеку зразків на панель «Зразки» для Photoshop, Illustrator або InDesign.

Імпорт зразків

Кольори та градієнти можна імпортувати з інших документів, додаючи всі або декілька зразків на панель «Зразки». Зразки можна завантажити з файлів InDesign (.indd), шаблонів InDesign (.indt), файлів Illustrator (.ai або .eps) та файлів Adobe Swatch Exchange (.ase), створених програмами InDesign, Illustrator або Photoshop. Файли Adobe Swatch Exchange містять зразки, збережені у форматі Adobe Swatch Exchange.

InDesign також містить бібліотеки кольорів з інших кольорових систем, наприклад PANTONE Process Color System®.

Примітка.

Плашкові кольори, які використовуються в імпортованих файлах EPS, PDF, TIFF та Adobe Photoshop (PSD), також додаються на панель «Зразки».

Імпорт виділених зразків із файлу

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть зразок Новий колір.
 2. Виберіть «Інша бібліотека» зі списку «Кольоровий режим», а потім виділіть файл, з якого потрібно імпортувати зразки.
 3. Натисніть «Відкрити».
 4. Виберіть зразки, які потрібно імпортувати.
 5. Натисніть кнопку «OK».

Імпорт усіх зразків з файлу

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть «Завантажити зразки».
 2. Двічі натисніть документ InDesign.

Копіювання зразків між документами InDesign

Зразок (або об’єкти із застосованим зразком) можна копіювати або перетягувати з одного документа в інший. Якщо виконати таку дію, зразок додається до панелі «Зразки» документа призначення. Якщо потрібно копіювати також відтінки та градієнти зразка, вам доведеться копіювати вихідний об’єкт, а не тільки зразок.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Скопіюйте об’єкт у поточний документ за допомогою перетягування або копіювання та вставки.

  • Виділіть зразки, необхідні для копіювання, та перетягніть їх із панелі «Зразки» у вікно іншого документа InDesign.

  Примітка.

  Якщо перетягується зразок, який має однакову назву з існуючим зразком (включно з великими літерами), але різні значення кольорів, InDesign перейменує зразок на «[вихідна назва зразка] 2».

Завантаження зразків із попередньо визначених користувацьких бібліотек кольорів

Кольори можна вибрати з набору бібліотек кольорів – у тому числі PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, система кольору Focoltone®, система зразків кольору Trumatch™, DIC Process Color Note та бібліотек, створених спеціально для онлайн-використання. Перш ніж використовувати зразки із системи відповідності кольорів, проконсультуйтеся з постачальниками послуг переддрукової підготовки, щоб визначити, які кольори вони підтримують.

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть зразок Новий колір.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Зі списку «Кольоровий режим» виберіть файл бібліотеки.

  • Зі списку «Режим кольору» виберіть «Інша бібліотека», знайдіть файл бібліотеки, а потім натисніть кнопку «Відкрити».

 3. Виберіть один або більше зразків із бібліотеки та натисніть «Додати». (Щоб закрити діалогове вікно, не додаючи зразків, натисніть кнопку «OK».)
 4. Після завершення додавання зразків натисніть «Готово».

Бібліотеки кольорів, встановлені з програмою InDesign

InDesign інсталює бібліотеки кольорів для систем відповідності кольорів, описаних нижче. Можна також інсталювати додаткові бібліотеки кольорів і завантажувати зразки з цих бібліотек в InDesign.

Колір ANPA

Складається із 300 кольорів ANPA (Американська асоціація видавців газет). Кольори в цій бібліотеці використовуються, насамперед, як плашкові кольори в газетах.

Колір DIC

Забезпечує 1280 плашкових кольорів CMYK відповідно до DIC Process Color Note. Кольори можуть відповідати Каталогу кольорів DIC , опублікованому корпорацією Dainippon Ink & Chemicals, Inc. За більш детальною інформацією звертайтеся до Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Токіо, Японія.

Focoltone

Складається з 763 CMYK-кольорів. Кольори Focoltone допомагають уникнути переддрукового трепінгу та проблем з реєстрацією за допомогою схем Focoltone, що показують накладання, з яких складаються кольори.

Книга зразків зі специфікаціями для тріадних та плашкових кольорів, схеми накладання та книга мікросхеми для побудови шарів доступні з Focoltone. За більш детальною інформацією звертайтеся до компанії Focoltone International, Ltd., Стаффорд, Велика Британія.

HKS

Використовуйте цю бібліотеку, якщо для роботи необхідні кольори із системи кольорів HKS, поширеної в Європі.

PANTONE®

Кольори PANTONE® – це світові стандарти для відтворення плашкових кольорів. У 2000 році було зроблено значне виправлення каталогів кольорів PANTONE MATCHING SYSTEM®. До системи, яка зараз містить загалом 1114 кольорів було додано 147 нових чистих та сім додаткових металічних кольорів. Книжки мікросхем та каталоги кольорів PANTONE друкуються на крейдованому, некрейдованому та матовому папері для забезпечення точної візуалізації результату друку та його кращого контролю.

Чистий PANTONE-колір можна друкувати у CMYK. Щоб порівняти чистий PANTONE-колір з його найближчим відповідним тріадним кольором, скористайтеся каталогом чистих і тріадних кольорів PANTONE. Процентне відношення відображення відтінку на екрані у CMYK друкується під кожним кольором. Каталог друкується на крейдованому яскравому папері та містить порівняння 147 нових чистих кольорів з CMYK.

Каталоги тріадних кольорів PANTONE дозволяють вибрати понад 3000 комбінацій тріадних кольорів, які надруковано на крейдованому та некрейдованому типах паперу. Відображення в порядку забарвлення у форматі «fan-guide» спрощує вибір кольорів та визначення екранних значень CMYK.

За більш детальною інформацією зверніться до Pantone, Inc., Карлштадт, Нью-Джерсі, США

Системна (Windows)

Містить 256 кольорів стандартної 8-бітової палітри Windows, яка базується на рівномірній вибірці RGB-кольорів.

Системна (Mac OS)

Містить 256 кольорів стандартної 8-бітової палітри Mac OS, яка базується на рівномірній вибірці RGB-кольорів.

Toyo Color Finder

Містить 1050 кольорів на основі найуживаніших фарб у Японії. Можна використовувати Toyo 94 Color Finder або новіший Toyo Color Finder. Перевіряйте каталог кольорів, що відображає надруковані зразки фарби Toyo. Цей каталог можна знайти у видавців друкованих видань і в роздрібних поліграфічних магазинах. За більш детальною інформацією зверніться до компанії Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Токіо, Японія.

Trumatch

Забезпечує передбачене співставлення CMYK-кольорів із більше ніж 2000 кольорів, створених комп’ютером. Trumatch-кольори рівномірно покривають спектри видимості CMYK-гами. Trumatch Color Finder виводить на екран до 40 напівтонів та тіней для кожного кольорового тону, кожний з яких був спочатку створений за допомогою чотирьох кольорів, та кожний відтворюється в чотирьох кольорах на електронному фотонабірному пристрої. Крім того, включено чотирикольорові сірі, що використовують різні тони. За більш детальною інформацією зверніться до Trumatch Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Web

Включає 216 кольорів, безпечних для Інтернет, які найчастіше використовуються web-переглядачами для відображення 8-бітових зображень. Ця бібліотека дозволяє створювати ілюстрації для Інтернет, використовуючи кольори, які правильно відображаються в системах Windows та Macintosh.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності