Панель Злиття даних в InDesign дає можливість створювати численні варіанти документа, поєднуючи файл джерела даних (CSV або TXT) із документом InDesign. Наприклад, за допомогою цієї функції можна швидко й точно створювати сотні різновидів листів, конвертів або поштових наклейок. Злиття даних також називають об’єднанням пошти.

Що для цього необхідно

Усе, що вам знадобиться для об’єднання даних – це файл джерела даних і цільовий документ. 

 • Файл джерела даних містить інформацію, яка відрізняється на кожній ітерації цільового документа, наприклад імена та адреси одержувачів листа на бланку. Файл джерела даних складається з полів і записів. Поля – це групи конкретних даних (наприклад, назви компаній чи поштові індекси), а записи – це рядки повних наборів даних, що стосуються компанії (наприклад, назва й адреса компанії, місто, держава та поштовий індекс). Файл джерела даних може бути файлом із розділювальними комами (.csv) чи файлом із розділювальними символами табуляції (.txt), і елементи даних у ньому можуть бути розділено, відповідно, комами чи символами табуляції.
 • Цільовий документ – це документ InDesign, який містить заповнювачі полів даних, а також весь шаблонний матеріал, текст та інші елементи, які залишаються незмінними в кожній ітерації фінального документа.

Фінальний документ – це кінцевий документ InDesign, який містить шаблонну інформацію із цільового документа, повторену стільки разів, скільки потрібно для розміщення кожного запису із джерела даних.

Злиття даних
Злиття даних

A. Файл джерела даних B. Цільовий документ C. Фінальний документ 

Панель «Злиття даних»

Панель злиття даних можна відкрити з меню «Вікно» > «Утиліти». На цій панелі відображається назва й тип кожного поля даних. Якщо ви вставили до свого документа поля даних, також відображаються номери сторінок із цими полями.

Панель «Злиття даних»
Панель «Злиття даних»

A. Меню «Злиття даних». B. Створити фінальний документ. C. Номери сторінок із полями даних. D. Попередній перегляд останнього запису. E. Попередній перегляд наступного запису. F. Перейти до запису. G. Попередній перегляд попереднього запису. H. Попередній перегляд першого запису. I. Попередній перегляд записів. J. Тип і назва поля даних. K. Джерело даних. 

Основні етапи злиття даних

1. Складіть плани, щоб визначити поля даних, які використовуватимуться у вихідному та цільовому документах.

Визначте, як має виглядати фінальний документ, щоб знати, які поля необхідні для виконання злиття. Наприклад, у випадку створення поштової листівки, яка розсилатиметься клієнтам, можна застосувати такі поля даних:

<<Назва компанії>><<Адреса>><<Місто>>, <<Штат>><<Поштовий індекс>>

Електронна таблиця чи база даних може виглядати приблизно так:

Зразок файлу даних
Зразок файлу даних

2. Збережіть файл джерела даних – зазвичай файл електронної таблиці чи бази даних – як текстовий файл із розділювальними комами (.csv) чи з розділювальними символами табуляції (.txt).

Переконайтеся, що структура файлу джерела даних дозволяє включити в цільовий документ відповідні поля. Наприклад, верхній рядок електронної таблиці має містити імена полів, які застосовуватимуться в цільовому документі, як-от «Компанія» та «Адреса».

Детальну інформацію дивіться в розділі Відомості про файли джерела даних.

3. Створіть цільовий документ, що містить текст та інші елементи, які залишатимуться незмінними в кожній версії цільового документа.

Детальну інформацію дивіться в розділі Відомості про цільові документи.

4. За допомогою панелі «Злиття даних» виберіть джерело даних.

Детальну інформацію див. у розділі Вибір джерела даних.

5. Вставте в цільовий документ поля з панелі «Злиття даних».

Поля даних можна додавати або до сторінки документа, або до шаблон-сторінки. Якщо додавати поля до шаблон-сторінки, є додаткові можливості.

Детальну інформацію див. у розділах Вставлення полів даних і Додавання заповнення полів даних до сторінок-шаблонів.

6. Перегляньте записи, щоб переконатися, що цільовий документ виглядатиме належним чином.

Детальну інформацію див. у розділі Попередній перегляд записів у цільовому документі.

7. Об’єднання цільового документа з файлом джерела даних або експорт у PDF.

Детальну інформацію див. у розділі Злиття записів.

Відомості про файли джерела даних

Джерело даних зазвичай утворюється з програми електронних таблиць чи баз даних, але можна створити і власний файл джерела даних за допомогою InDesign чи будь-якого текстового редактора. Файли джерела даних слід зберігати в текстовому форматі з розділювальними комами (.csv) чи файлом з розділювальними символами табуляції (.txt). За додатковою інформацією щодо експорту в ці формати зверніться до керівництва користувача програми.

У текстовому файлі з розділювальними комами чи з розділювальними символами табуляції записи розділюються знаками кінця абзацу, а поля — комами чи знаками табуляції. Файл джерела даних може містити також текст чи шляхи, які вказують на зображення на диску.

Приклад файлу джерела даних із розділювальними комами

Name,Company Name,State 
Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada 
Dat Nguyen,"Brady, Hunt, and Baxter, Inc",Delaware 
Maria Ruiz,"Brinquist Enterprises, Inc.",California

Примітка.

Якщо у файл з розділювальними комами треба ввести кому чи лапки, візьміть текст у лапки, наприклад: “Brady, Hunt, and Baxter, Inc.”. Якщо не поставити лапки, кожне ім’я розглядатиметься як окреме поле.

Неможливо вставити розрив рядка всередині поля у файлі джерела даних. Якщо необхідно розділити поле між різними рядками, створіть два різних поля, наприклад <<Адреса1>> та <<Адреса2>>.

Можна вибрати пункт «Усунути порожні рядки для порожніх полів» під час об’єднання документа, щоб запобігти виникненню порожніх рядків. Однак якщо в рядку будуть будь-які символи, в тому числі пробіли, рядок не буде видалено.

Додавання полів зображень до файлу джерела даних

Додавши до файлу джерела даних поля зображень, можна дозволити, щоб на кожному злитому записі з’являлося нове зображення. Наприклад, під час злиття документів, що містять інформацію від різних компаній, можна включити у злиття зображення логотипу кожної із цих компаній.

 1. Відкрийте файл джерела даних.
 2. На початку імені поля даних введіть символ «собака» (@), щоб вставити текст чи шляхи, які стосуються файлів зображень.

  Символ «@ »необхідний лише в першому рядку; наступні рядки мають містити шляхи до зображень. Шляхи, які є чутливими до регістру, мають відповідати вимогам до іменування, які ставить операційна система, у якій вони зберігаються.

  Примітка.

  Якщо після введення символу «@» на початку поля з’являється повідомлення про помилку, введіть перед символом «@» апостроф ('), щоб підтвердити функцію (наприклад: '@Photos). У деяких програмах, наприклад Microsoft Excel, символ «@» закріплений за функціями.

(Windows) Приклад посилання на зображення у файлі джерела даних

Назва

Вік

@Фото

Bill Tucker

36

C:\Photos\BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

C:\MyDocuments\dat.gif

Maria Ruiz

26

C:\Photos\Ruiz.psd

(Mac OS) Приклад посилання на зображення у файлі джерела даних

Назва

Вік

@Фото

Bill Tucker

36

Mac HD:Photos:BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

Desktop:Family:dat.gif

Maria Ruiz

26

Mac HD:Photos:Ruiz.psd

Примітка.

Ви можете використовувати InDesign для перегляду шляхів зображень на вашій операційній системі. Вставте графічне зображення в документ InDesign, а потім використовуйте панель «Зв’язки» для перегляду місцезнаходження зображення. Виділивши зображення, виберіть «Відомості про копіювання» > «Копіювати шлях до файлу» з меню панелі «Зв’язки». Можливо, вам потрібно буде змінити шлях після його вставлення до джерела даних. Цей метод особливо корисний для зображень на сервері.

Про цільові документи

Створивши файл джерела даних, слід задати цільовий документ і вставити поля з файлу джерела даних. Цільовий документ має містити текст і графіку заповнювача поля даних, наприклад зображення, яке має з’являтися на кожній листівці. Ці поля можна буде можливо додати після того, як буде вибрано джерело даних.

Цільовий документ містить поля із джерела даних
Цільовий документ містить поля з джерела даних із відображенням тексту заповнення.

При злитті даних InDesign створює новий документ, в якому поля замінені даними, наведеними у файлі джерела даних. Поля даних можна розмістити або на шаблон-сторінці, або на сторінці документа.

Вибір джерела даних

Перш ніж вставити в цільовий документ поля, виділіть на панелі «Злиття даних» джерело даних. Для одного цільового документа можна виділити тільки один файл джерела даних.

 1. Створіть чи відкрийте документ, який використовуватиметься як цільовий документ.
 2. Виберіть «Вікно» > «Утиліти» > «Злиття даних».

 3. Виберіть у меню панелі команду «Вибрати джерело даних».

 4. Щоб змінити параметри розділювальних знаків, виберіть команду «Показати параметри імпорту».

  InDesign автоматично виявляє тип розділювального знаку та кодування, яке використовується у файлі джерела даних, тому зазвичай у показі параметрів імпорту нема потреби. Однак, якщо є підозра, що параметри кодування та розділювального знаку визначені неправильно, можна вказати для них інші значення.

 5. Знайдіть файл джерела даних і натисніть кнопку «Відкрити».

 6. Якщо вибрано команду Показати параметри імпорту, змініть у разі потреби параметри розділювального знаку й кодування та натисніть кнопку «OK». На панелі «Злиття даних» з’являться поля даних.

Примітка.

При появі тривожного повідомлення про неможливість відкриття файлу чи при появі неправильних полів у текстовому вікні може знадобитися відредагувати файл електронної таблиці чи бази даних та зберегти його у вигляді файлу з розділювальними комами або обмеженням табуляцією.

Будь-які зміни, внесені до джерела даних після завантаження виділених полів до панелі «Злиття даних», не відображатимуться в цільовому документі, поки не буде оновлено джерело даних.

Вставлення полів даних

Після вибору джерела даних у панелі «Злиття даних» з’являється список імен полів. Ці імена співпадають з назвами стовпців у файлі джерела даних. Значки показують, чи є поле текстом, чи зображенням. При додаванні полів даних до документа вони замінюються заповненням, наприклад <<Компанія>>. Це заповнення можна виділити й відформатувати, як будь-який інший текст чи графіку.

Поле зображення можна присвоїти існуючому кадру, щоб створити плаваюче зображення. Якщо курсор розташований у текстовому кадрі, або коли при вставленні поля зображення виділяється текст, в якості вбудованого кадру вставляється маленький заповнювач. Розмір заповнювача зображення можна змінити, щоб визначити розмір приєднуваних зображень.

Після вставлення поля даних InDesign запам’ятовує відповідне джерело даних. Будь-які помилки у списку полів, наприклад помилки тексту, пусті поля чи непризначені типи файлів, мають бути виправлені в програмі джерела, після чого зміни мають бути оновлені за допомогою панелі «Злиття даних».

Вставлення в цільовий документ поля текстових даних

 1. Створіть текстовий кадр на сторінці документа чи на шаблон-сторінці.

  Якщо ви додаєте поля даних до сторінки-шаблону, див. Додавання заповнювач полів даних до сторінок-шаблонів.

 2. Розташуйте курсор у текстовому кадрі, де має з’явитися поле для заповнення, або виберіть текст, який слід замінити.
 3. Щоб вставити заповнення, виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть поле у списку панелі «Злиття даних».

  • Перетягніть ім’я поля зі списку панелі «Злиття даних» і відпустіть його в текстовому кадрі, щоб додати поле для заповнення. Якщо перетягнути текстовий кадр у порожній кадр, він стане текстовим кадром.

Заповнювачі даних текстових полів з’являються в цільовій програмі в подвійних кутових дужках (наприклад: <<Ім’я>>) з використанням поточних атрибутів форматування (як-от шрифту та розміру).

Примітка.

Неможливо створити дійсне поле, просто ввівши ім’я поля чи відредагувавши існуюче поле. Його слід ввести з панелі «Злиття даних».

Вставлення в цільовий документ поля даних зображення

 • Щоб вставити новий вбудований графічний заповнювач, перетягніть поле зображення в текстовий кадр чи встановіть курсор у текстовому кадрі та клацніть поле зображення.
 • Щоб вставити нову плаваючу графіку, перетягніть поле зображення в порожній кадр чи в існуючий графічний кадр. Якщо перетягнути поле зображення в порожній кадр, він стане графічним кадром.
 • Щоб вставити поле у згруповані елементи, клітинки таблиці чи вкладені елементи, перетягніть поле зображення на цільовий об’єкт.

  Заповнення поля зображення має вигляд кадру з ім’ям поля.

Додавання QR-коду

У злитий документ можна вбудувати QR-код. Нижче наведено різноманітні типи полів QR-коду, які можна додавати завдяки процесу злиття даних:

 • Неформатований текст
 • Веб-посилання
 • Текстове повідомлення
 • Адреса електронної пошти
 • Візитна картка

Для генерації QR-кодів записи даних у файлах .txt чи .csv, що використовуються як джерело даних, наводяться в такому форматі:

 • Звичайний текст: у стовпці QR-коду введіть текст у тому вигляді, у якому він є.
 • Гіперпосилання на веб-сайт: URL:<url-адреса> (наприклад, «URL:http://www.google.com»)
 • Текстове повідомлення: SMSTO:<номер телефону>:<повідомлення> (наприклад: «SMSTO:9818143551:Привіт»)
 • Електронний лист: MATMSG:\nTo:<адреса електронної пошти> (наприклад: «MATMSG:\nTO:johndoe@adobe.com\nSUB:Привіт;\nBODY:;;»)
 • Візитна картка: BEGIN:VCARD\nVERSION:2.1\nN:Сміт;Джон\nFN:Джон Сміт\nORG:Adobe \nTITLE:Інженер\nTEL;CELL:+919876543210\nTEL;WORK;VOICE:123456789\nADR;WORK:;;Вул. ABC;Сієтл;Вашингтон;98101;США\nEMAIL;WORK;INTERNET:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nEND:VCARD

Хоча записи даних можуть одночасно містити лист електронної пошти, sms-повідомлення, гіперпосилання та звичайний текст. Уведіть їх у поле .csv та txt в описаному вище форматі зі значком # у назві відповідного стовпця. Щоб згенерувати QR-коди, дотримуйтеся таких вказівок:

 1. Виберіть «Вікно» > «Утиліти» > «Злиття даних».

 2. Виберіть у розкривному меню пункт «Вибрати джерело даних».

 3. Виберіть файл даних поля QR-коду. Натисніть «Відкрити».

 4. Виділіть мітку-заповнювач у документі.

 5. Клацніть значок «Створити фінальний документ».

Додавання заповнювачів даних полів до шаблонних сторінок

На відміну від вставлення заповнювачів даних до сторінок документів, вставлення заповнювачів даних полів до шаблонної сторінки надає такі переваги:

 • Фінальний документ, який утворюється внаслідок цього, містить на шаблонних сторінках оригінальні заповнювачі, а на сторінках документа розташовані результати злиття.

 • Фінальний документ залишається з’єднаним із джерелом даних, тому в разі введення змін у джерело даних можна оновити вміст фінального документа, вибравши команду «Оновити вміст у полях даних». Ця можливість є особливо цінною, коли у фінальному документі змінюється макет, а потім потрібно додати нові дані із джерела даних.

 • Параметри у діалоговому вікні «Створення злитого документа» такі ж самі, як ті, що використовуються в цільовому документі, тому можна швидко відтворити цільовий документ з таким самим виглядом. Також ці спільні параметри можна використати для створення ідентичного документа з іншим джерелом даних чи для створення нового документа з дещо зміненим макетом.

Примітка.

Якщо ви додаєте поля даних до сторінки-шаблону, впевніться, що текстовий кадр, який містить поля даних, дозволяє заміну елементів шаблону. Виберіть текстовий кадр на сторінці-шаблоні та виберіть «Дозволити заміну елементів шаблону у виділеному» в меню панелі «Сторінки». Якщо цей параметр не вибрано, об'єднання даних не відбуватиметься. (Див. розділ Створення шаблонів.)

Розміщати поля даних на шаблон-сторінках та сторінках документа не можна. Щоб злиття відбулося нормально, слід застосувати основну сторінку, яка містить поля даних, до першої сторінки документа.

Примітка.

Якщо з’являється повідомлення про помилку, згідно з яким InDesign не може злити документи через брак заповнювачів, можна додати заповнювачі до лівої шаблон-сторінки односторінкового документа. Сторінка 1 заснована на правій шаблон-сторінці, тому заповнювачі слід додавати до правої шаблон-сторінки.

Оновлення, видалення чи заміна файлів джерела даних

 • Щоб оновити файл джерела даних, відредагуйте та збережіть файл джерела даних у форматі з розділювальними комами чи знаками табуляції, а потім виберіть команду «Оновити джерело даних» на панелі «Злиття даних».

  Зміни будуть відображені в панелі «Злиття даних». Якщо ці зміни після оновлення не відображаються в документі, зніміть виділення параметра «Попередній перегляд», щоб вимкнути його, потім виділіть «Попередній перегляд» знов, щоб увімкнути його.

 • Щоб усунути зв’язок із файлом джерела даних, виберіть команду «Видалити джерело даних» на панелі «Злиття даних».
 • Щоб перейти до нового файлу джерела даних, виберіть команду «Вибрати джерело даних» на панелі «Злиття даних» і вкажіть новий файл джерела даних. InDesign може не розпізнати деяких полів. В такому разі найліпше було б видалити та повторно вставити поля заповнювачів.

Примітка.

Якщо фінальний документ згенеровано з цільового документа, поля даних якого з’являються на шаблонних сторінках, можна оновити ці поля даних у злитому документі.

Попередній перегляд записів у цільовому документі

Перш ніж проводити злиття цільового документа з файлом джерела даних, добре переглянути записи й переконатися в правильному відображенні даних у полях при злитті інформації. При попередньому перегляді записів на панелі «Злиття даних» відображаються дійсні дані з файлу джерела даних, а не заповнювачі полів. Наприклад, замість <<Компанія>> може з’явитися Adobe. За допомогою навігаційних кнопок на панелі «Злиття даних» можна переходити від одного запису до іншого.

За виникнення проблем із будь-яким записом, як-от типографських помилок чи зайвих пропусків, радимо відредагувати файл джерела у програмі, в якій його було створено. (Див. Відомості про файли джерела даних.)

 1. Натисніть кнопку «Перегляд» унизу панелі «Злиття даних» або виберіть команду «Перегляд» на панелі «Злиття даних».

 2. Щоб переміщатися між даними з різних записів, натискайте навігаційні кнопки.

Примітка.

Для переходу до вказаного запису натискайте навігаційні кнопки в нижній частині панелі. Також можна ввести номер запису, який необхідно переглянути, у навігаційне текстове вікно в нижній частині панелі, та натиснути клавішу Enter чи Return.

Увімкнення та вимкнення попереднього перегляду

Після перемикання режимів перегляду деякі елементи можуть з’явитися чи виправитися самі по собі. Пам’ятайте про наступне:

 • Заповнювачі замінюють зміст перегляду, коли параметр «Перегляд запису» не виділено. Якщо видаляється і зображення, і кадр, який його містить, або повністю видаляється текстовий рядок, то за вимкненого параметра «Перегляд записів» заповнення не з’являтимуться, оскільки вони також видаляються.

 • Зміни в діалоговому вікні «Параметри розташування вмісту» не відображаються, поки не буде натиснуто кнопку «OK». Також, якщо виділено параметр «Перегляд запису», дані не відображатимуть оновлених налаштувань розташування, поки не зняти й знову не встановити виділення цього параметра.

 • Якщо спробувати зберегти документ у режимі попереднього перегляду, на екрані з’явиться повідомлення із пропозицією вимкнути перед збереженням документа режим перегляду.

Редагування заповнювачів полів даних

При додаванні поля даних до документа текст заповнення для поля водиться із застосуванням атрибутів форматування (як-от шрифту та розміру), які діють в точці вставки. Тоді можна редагувати атрибути тексту заповнювача, щоб контролювати вигляд справжніх даних.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для зміни атрибутів заповнення виділіть текст заповнення та змініть атрибути форматування, як з будь-яким іншим текстом.

  • Для зміни заповнювача виділіть його чи дійсні дані та виділіть ім’я іншого поля на панелі «Злиття даних».

  • Для видалення заповнювача виділіть його та натисніть клавішу Backspace чи Delete.

Примітка.

У вигляді «Редактор матеріалу» заповнення тексту виглядає так само, як гіперпосилання. Деякі параметри панелі «Злиття даних» у вигляді «Редактор матеріалу» недоступні.

Установлення параметрів розташування вмісту

За допомогою діалогового вікна «Параметри розташування вмісту» задайте стандартні параметри для поточного документа чи для всіх майбутніх проектів злиття даних. Можна задати такі параметри, як спосіб розташування зображення, чи будуть зображення пов’язаними чи вбудованими, чи замінюватимуться порожні рядки порожніми полями, а також максимальну кількість записів для кожного злитого документа.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб змінити параметри лише для поточного документа, відкрийте цільовий документ.

  • Щоб змінити параметри для всіх подальших документів, закрийте всі документи.

 2. Виберіть «Вікно» > «Утиліти» > «Злиття даних».

 3. На панелі «Злиття даних» виберіть команду «Параметри розташування вмісту».

 4. Змініть параметри розташування вмісту. (Див. Параметри розташування вмісту.)
 5. Натисніть «OK».

Злиття записів

Відформатувавши цільовий документ та вставивши поля з файлу джерела даних, можна перейти до офіційного злиття інформації з джерела даних з цільовим документом. Можна об’єднати записи з іншим документом InDesign або безпосередньо з PDF. Під час злиття InDesign створює новий документ або PDF на основі цільового документа і замінює в цільовому документі поля відповідною інформацією з файлу джерела даних.

За злиття документа, який містить заповнювачі полів даних на шаблонних сторінках, елементи цих шаблонів сторінок копіюватимуться на шаблони сторінок у новоутвореному документі.

Злиття одного чи декількох записів

 1. Виконайте одну з наступних дій з відкритим цільовим документом:
  • Виберіть команду «Створити фінальний документ» у меню панелі «Злиття даних» або натисніть кнопку «Створити фінальний документ» .

  • Виберіть команду «Експортувати в PDF» на панелі «Злиття даних».

  Створити фінальний документ.
  Створити фінальний документ.
 2. На вкладці «Записи», у пункті «Записи для злиття» виберіть варіант «Усі записи», щоб об’єднати всі записи й файли джерела даних, «Один запис», щоб об’єднати один запис, або задайте діапазон записів, які слід об’єднати, у полі «Діапазон».

 3. Задайте для параметра «Записи на сторінку документа» одне з таких значень.

  • Виберіть команду «Єдиний запис» щоб кожний запис розпочинався з нової сторінки.

  • Виберіть «Декілька записів», щоб створити декілька записів на одній сторінці. (Наприклад, для друкування поштових етикеток.)

   Якщо поля даних з’являються на сторінці багатосторінкового документа або на кількох шаблонних сторінках, злити кілька записів неможливо.

 4. Виберіть команду «Генерувати звіт про витіснений текст разом зі створенням документа», щоб автоматично відкривати звіт, який відстежуватиме умови витіснення під час злиття даних у документ InDesign. (Див. розділ Звіт про витіснений текст.)

 5. Виберіть команду «Попереджати, коли зображення відсутні», щоб відображати повідомлення про відсутній зв’язок, якщо одне або декілька зображень відсутні.

 6. Якщо у вкладці «Записи» вибрано варіант «Декілька записів», клацніть вкладку «Макет із декількома записами» та задайте наведені нижче параметри.

  • У пункті «Поля» введіть значення, які вказують відстань між напрямними полів і кожним краєм сторінки.

  • Для пункту «Макет записів» виберіть значення «Спершу ряди», або «Спочатку стовпчики», а потім укажіть проміжок між стовпцями та рядками.

 7. Якщо вибрано варіант «Декілька записів», виберіть варіант «Попередній перегляд макета з декількома записами», щоб переглянути зміни, введені в діалоговому вікні «Створення злиття записів». Клацаючи кнопки «Сторінка», можна здійснювати навігацію по записах.

 8. Натисніть на вкладку «Параметри» та задайте параметри розташування. (Див. Параметри розташування вмісту.)

 9. Закінчивши, натисніть кнопку «OK».

 10. Якщо ви експортуєте дані безпосередньо в PDF, укажіть параметри PDF і клацніть «Експорт». Потім зазначте ім’я й розташування файлу та клацніть «Зберегти». (Див. Параметри Adobe PDF.)

Якщо файл джерела даних вказує на який-небудь непідтримуваний формат файлу чи за відсутності зображень, може знадобитися виправити файл джерела даних, щоб виправити посилання на файл підтримуваного формату, виправити шлях до відсутнього файлу чи просто перемістити цей файл у потрібну папку, щоб програма InDesign могла виявити його.

Обмеження на злиття декількох записів

Можна вибрати «Декілька записів», щоб створити декілька записів на одній сторінці. Наприклад, якщо виконується друк поштових етикеток, бажано друкувати на сторінці більш ніж одну етикетку. Порядок появи етикеток у злитій публікації залежить насамперед від параметрів макета. Нижче подається список обмежень, з якими можна зіткнутися при застосуванні параметра «Декілька записів»:

 • Якщо поля даних з’являються на сторінці багатосторінкового документа або на кількох шаблонних сторінках, злити кілька записів неможливо.

 • Команда «Злиття даних» дозволяє використовувати заповнювач лише одного розміру.

 • Видалення запису у злитій публікації не призводить до потрапляння решти записів до порожнього заповнювача.

Злиття у PDF-файл

Під час злиття у PDF-файл усі параметри будуть такими самими, як під час створення документа InDesign. Кінцеві файли PDF отримують переваги об’єктів «PDF XObjects» для статичних частин сторінки, створюючи ефективний PDF-документ зменшеного розміру.

Оновлення полів даних

Зливши документ із заповнювачами даних на шаблон-сторінках, можна змінити шаблон злитого документа, в той же час оновивши значення полів даних у джерелі даних. Для оновлення полів даних зі збереженням шаблону документа скористайтеся функцією «Оновлення полів даних». Цей варіант наявний лише в злитому документі, в якому заповнення даних розташовані на шаблон-сторінках.

 1. Введіть якісь зміни у файл джерела даних, а потім збережіть і закрийте його.
 2. У злитому документі виберіть команду «Оновити поля даних».

Зміни, введені шляхом оновлення полів даних, з’являться у файлі журналу.

Примітка.

Цей параметр працює найкраще, якщо просто редагувати чи додавати записи у файл джерела даних. При додаванні полів заповнення, додаванні нових полів до джерела даних чи зміні параметрів у діалоговому вікні «Створення злитого документа» використайте параметр «Створення злитого документа» для створення нового злитого документа.

Звіт про витіснений текст

Звіт про витіснений текст створюється за встановлення параметра «Генерувати звіт про витіснений текст разом зі створенням документа» в діалоговому вікні «Створення фінального документа», а також якщо одне або кілька полів після злиття даних містять витіснений текст.

У цьому звіті у формі нумерованого списку відображаються всі випадки витіснення із зазначенням номера сторінки, на якій з’являється текст, кількості знаків/слів витіснення та фрагмента тексту витіснення.

Якщо під час створення фінального документа з’являється звіт, використовуйте звіт для виправлення витісненого вмісту. Наприклад, вам може знадобитися збільшити розмір текстового кадру, зменшити розмір шрифту чи редагувати текст.

Параметри розташування вмісту

Діалогове вікно «Параметри розташування вмісту» містить такі параметри:

Прилаштувати зображення пропорційно.

Зберігає пропорції зображення, але масштабує зображення, щоб прилаштувати його до кадру (стандартне значення).

Прилаштувати зображення до кадрів.

Масштабує зображення так, що його пропорції відповідають пропорціям кадру.

Прилаштувати кадри до зображень.

Зберігає розмір зображення, але змінює відповідно до нього розмір кадру.

Зберігати розміри кадру й зображення.

Розміщує зображення з незмінним розміром у карді, вирівнюючи його за верхнім лівим кутом кадру. Якщо зображення завелике для кадру, воно обрізається.

Заповнювати кадри зі збереженням пропорцій.

Розміщує зображення таким чином, щоб воно заповнювало кадр по висоті чи по ширині, причому решта зображення обрізується.

Припасування відповідно до вмісту.

Зображення автоматично припасовується в кадрі, ураховуючи вміст зображення й розмір кадру.

Центрувати в кадрі.

Суміщає центр зображення із центром кадру. Ця функція буде недоступною, якщо вибрано параметр «Припасування відповідно до вмісту».

Зв’язати зображення.

Створює зв’язок або шлях файлу до файлу вихідного зображення. Якщо цей параметр не вибрати, всі дані зображення вбудовуються в документ InDesign.

Усунути пусті рядки для пустих полів.

Усуває знаки кінця абзацу, які вставляються замість порожніх полів. Це особливо корисно для розсилок із полем додаткової адреси. Цей параметр ігнорує м’які переноси. Якщо в рядку будуть будь-які символи, в тому числі пробіли, рядок не буде видалено.

Гранична кількість записів на документ.

Задає максимальну кількість записів для кожного злитого документа. Коли досягається це порогове значення, створюється новий документ. Цей документ містить стільки сторінок, скільки необхідно для записів, що не помістилися, під час злиття (не більше ліміту, установленого для записів). Цей параметр доступний, лише коли вибрано варіант «Один запис».

Гранична кількість сторінок на документ.

Задає максимальну кількість сторінок для кожного документа. При досягненні порогового значення створюється новий документ з кількістю сторінок, необхідною для вміщення решти записів, які зливаються (до граничної кількості сторінок). Цей параметр доступний, лише якщо під час злиття для параметра «Записів на сторінку документа» вибрано значення «Декілька записів».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності