Створення тексту за контуром

Створення тексту за контуром

Ви можете відформатувати текст так, щоб він розміщувався вздовж краю відкритого або закритого контуру будь-якої фігури. Застосуйте параметри і ефекти до тексту за контуром: Пересувайте його вздовж контуру, перекидайте на другий бік контуру, використовуйте форму контуру для деформування символів. Текст за контуром має вхідний і вихідний порт, як і решта текстових кадрів, тому ви можете приєднувати його до низки тексту.

Ви можете включати лише один рядок тексту за контуром, тому будь-який текст, що не вміщується, приховується, доки ви не прив’яжете його в низку до іншого контуру або текстового кадру. Ви можете додати прив’язаний об’єкт в лінії або над лінією до тексту за контуром. Ви не можете створити текст за контуром, використовуючи складені контури, такі як контури, створені командою «Створити контури".

Текст на контурі

A. Відкрити дужку B. Вхідний порт C. Центральна дужка D. Кінцева дужка E. Вихідний порт, що показує текст у низці 

 1. Візьміть інструмент «Текст за контуром»  . (Натисніть і утримуйте інструмент «Текст", щоб вивести меню, що містить інструмент «Текст за контуром".)
 2. Розмістіть вказівник на контур і пересувайте, доки біля вказівника не з’явиться маленький знак плюса  , потім виконайте наведені нижче кроки:
  • Щоб набирати текст із типовими налаштуваннями, натисніть контур. Без задання точка вставляння з’являється на початку контуру. Якщо поточні типові параметри абзацу задають відступ або будь-яке вирівнювання, що не є лівим вирівнюванням, точка вставляння може з’явитися деінде в іншому місці, а не на початку контуру.

  • Щоб обмежити текст певною частиною контуру, натисніть контур, де ви бажаєте розпочати текст, і перетягніть вздовж контуру до місця, де має закінчуватися текст, а потім відпустіть кнопку миші. (Інформацію про зміну місця початку і кінця тексту дивіться у Прилаштуванні тексту до місця на контурі.)

  Зміна розташування тексту за контуром

  Примітка.

  Якщо ні натискання, ні перетягування не спрацьовує, переконайтеся, що поруч з інструментом «Текст за контуром» з’являється маленький значок плюса.

 3. Введіть бажаний текст. Якщо ви натиснули, щоб помістити точку вставляння на контурі, текст з’являтиметься вздовж всієї довжини контуру. Якщо ви перетягнули вказівник миші, текст з’являтиметься лише вздовж відрізку перетягування.
Примітка.

Якщо спочатку контур був видимий, він залишатиметься видимим після додавання тексту. Щоб приховати контур, виділіть його інструментом «Виділення» або «Часткове виділення» і призначте параметрам заливки і обведення значення «Немає".

Редагування і вилучення тексту за контуром

Ви можете застосувати параметри символу і абзацу до тексту за контуром. Проте лінії абзацу і параметри проміжків в абзаці не впливатимуть на текст за контуром. Налаштування вирівнювання на панелі «Абзац» керують вирівнюванням тексту за контуром.

Редагування й форматування символів тексту за контуром

 1. За допомогою інструмента «Текст за контуром» виконайте те чи інше:
  • Щоб додати точку вставляння, натисніть між будь-якими двома символами тексту за контуром.

  • Щоб виділити символ, перетягніть вказівник через текст за контуром.

 2. Відредагуйте і відформатуйте текст, як потрібно.

Вилучення тексту з контуру

 1. Інструментом «Виділення»  або «Часткове виділення»  виділіть один або декілька об’єктів тексту за контуром.
 2. Виберіть «Текст» > «Текст за контуром» > «Вилучення тексту з контуру».

Якщо текст за контуром поставлено в низку, цей текст переміщується до наступного текстового кадру або об’єкта тексту за контуром даної низки. Якщо текст за контуром не знаходиться в низці, цей текст вилучається. Сам контур залишається, але втрачає всі атрибути тексту за контуром — всі дужки, вхідні/вихідні порти; властивості нанизування стираються.

Примітка.

Якщо заливка і обведення контуру встановлені на «Немає", контур після вилучення тексту стає невидимим. Щоб зробити контур видимим, натисніть клавішу «D» одразу після того, як ви вибрали «Текст» > «Текст за контуром» > «Вилучити текст з контуру». Це застосовує типові заливку і обведення до виділеного контуру.

Звуження міжлітерних інтервалів на різких поворотах та гострих кутах

 1. Інструментом «Виділення» або «Текст» виділіть текст за контуром.
 2. Виберіть «Текст» > «Текст за контуром» > «Параметри» або двічі натисніть інструмент «Текст за контуром».
 3. Для пункту «Інтервали» наберіть значення в пунктах. Вищі значення усувають додатковий проміжок між символами, розміщеними на різких поворотах або кутах.
Текст за контуром до (ліворуч) і після (праворуч) налаштування проміжків

Примітка.

Значення параметра «Інтервали» компенсує те, як символи розгортаються віялом навколо кривої чи гострого кута. Цей параметр не впливає на розташування символів на прямих відрізках. Щоб змінити міжлітерні інтервали будь-де вздовж контуру, виділіть їх і застосуйте кернінг або трекінг.

Налаштування положення тексту за контуром

Ви можете змінити місце початку або кінця тексту за контуром, посунути текст, змінити місце на контурі в інший спосіб.

Зміна положення початку і кінця тексту за контуром

 1. Інструментом «Виділення»  виділіть текст за контуром.
 2. Розмістіть вказівник на початкову або кінцеву дужку на тексті — поряд із вказівником має з’явитися маленький значок  . Не розміщуйте його на вхідному чи вихідному порті дужок.
  Примітка.

  Збільште масштаб, щоб було легше виділяти дужку.

 3. Перетягніть початкову або кінцеву дужку вздовж контуру.
Розмістіть вказівник на початкову або кінцеву дужку, потім перетягніть, щоб перемістити межу тексту за контуром.

Примітка.

Якщо ви застосовуєте значення відступу абзацу, відступ відміряється від початкової та кінцевої дужки.

Пересування тексту вздовж контуру

 1. Інструментом «Виділення»  виділіть текст за контуром.
 2. Розмістіть вказівник на центральну дужку тексту — поряд із вказівником має з’явитися значок центральної дужки  .
  Примітка.

  Збільште масштаб, щоб було легше виділяти дужку.

 3. Перетягніть центральну дужку вздовж контуру.
Примітка.

Текст не пересуватиметься, якщо обидві дужки — початкова і кінцева — знаходяться на кінцях контуру. Щоб створити деякий проміжок для перетягування тексту, перетягуйте початкову або кінцеву дужку від кінців контуру.

Віддзеркалення тексту за контуром

 1. Інструментом «Виділення»  виділіть текст за контуром.
 2. Розмістіть вказівник на центральній дужці тексту — поряд із вказівником має з’явитися значок центральної дужки  .
 3. Перетягніть центральну дужку через контур.
  Розмістіть вказівник на центральну дужку, потім перетягніть через контур, щоб віддзеркалити текст.

  Також ви можете віддзеркалити текст, використовуючи діалогове вікно. Інструментом «Виділення» або «Текст» виділіть текст за контуром. Виберіть «Текст» > «Текст за контуром» > «Параметри". Виберіть «Віддзеркалення» і натисніть «OK".

Застосування ефектів до тексту за контуром

 1. Інструментом «Виділення» або «Текст» виділіть текст за контуром.
 2. Виберіть «Текст» > «Текст за контуром» > «Параметри» або двічі натисніть інструмент «Текст за контуром».
 3. Виберіть одне з наведеного нижче в меню «Ефект", потім натисніть «OK":
  • Щоб утримати центр базової лінії кожного символу паралельно дотичній до контуру, виберіть «Веселка". Таке налаштування встановлюється за замовчуванням.
  Ефекти тексту за контуром

  A. Ефект «Веселка" B. Ефект «Нахил" C. Ефект «3D-стрічка" D. Ефект «Сходи" E. Ефект «Гравітація" 

  • Щоб утримувати вертикальні краї символів точно по вертикалі незалежно від форми контуру, дозволяючи горизонтальним краям слідувати за контуром, виберіть «Нахил". Одержана горизонтальна деформація зручна для тексту, що слідує за хвилями чи навколо циліндру, як на етикетці пивної банки.

  • Щоб утримувати горизонтальні краї точно по горизонталі незалежно від форми контуру, залишаючи вертикальні краї кожного символу перпендикулярними контуру, виберіть «3D-стрічка".

  • Щоб утримувати лівий край базової лінії кожного символу за контуром, не обертаючи жодного символу, виберіть «Сходи".

  • Щоб утримувати центр базової лінії кожного символу за контуром, утримуючи кожен вертикальний край на лінії з центральною точкою контуру, виберіть «Гравітація". Ви можете керувати ефектом перспективи цього параметра, налаштовуючи дугу контуру.

Додавання прив’язаних об’єктів до тексту за контуром

 1. Інструментом «Текст» або «Текст за контуром» натисніть на точці вставляння в тексті, де ви бажаєте встановити прив’язку для об’єкта.
 2. Додайте прив’язаний об’єкт. Ви можете додати прив’язані об’єкти або кадри в лінії або над лінією до контуру. (Див. Прив’язані об’єкти.)
Примітка.

Параметри, доступні для прив’язаних об’єктів над лінією на контурі, трохи відрізняються від параметрів для прив’язаних об’єктів у звичайному текстовому кадрі: параметр «Вирівнювання» встановлюється відносно маркера прив’язаного об’єкта, а параметр «Проміжок до» недоступний.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису