Верстка документа для друку брошури

Функція друку брошур дозволяє створювати розвороти принтера для професійного друку. Наприклад, якщо ви редагуєте брошуру, яка має 8 сторінок, сторінки відображатимуться по порядку у вікні макета. Однак у розворотах принтера сторінка 2 розташована біля сторінки 7, отже, коли дві сторінки друкуються на одному аркуші паперу, складаються та об’єднуються, в результаті вони будуть розташовані у належному порядку.

Верстка документа для друку брошури
Сторінки відображуються у послідовному вигляді у вікні макета, але друкуються в іншому порядку для правильного вигляду під час складання та переплітання.

Процес створення розворотів принтера із розворотів макета називається спуском смуг. Під час спуску смуг сторінок ви можете змінювати параметри для того, щоб налаштувати інтервали між сторінками, поля, дообрізний формат та зсув. Макет документа InDesign від цього не постраждає, тому що спуск смуг обробляється у потоці принтера. Сторінки не зсовуються та не обертаються у документі.

Джефф Уітчел (Jeff Witchel) з Infiniteskills.com демонструє спосіб друку брошур за допомогою настільного принтера.

Примітка.

На основі сторінок зі спущеними смугами неможливо створити новий документ. Окрім того, якщо документ містить сторінки різних розмірів, не можна використати команду «Друкувати брошуру» для спуску смуг документа.

 1. Оберіть «Файл» > «Друкувати брошуру».
 2. Якщо стиль принтера має потрібні параметри, оберіть його в меню «Параметри друку».

  Для використання параметрів друку (в такому вигляді, в якому вони відображуються в діалоговому вікні «Друк») поточного документа оберіть пункт «Параметри поточного документа» з меню «Стиль друку».

 3. Якщо ви не хочете, щоб документ фіксувався в певному положенні, оберіть області діапазону та установки та вкажіть, які сторінки включити до спуску смуг.

  Для розділу номерів послідовних сторінок використовуйте дефіс, для розділу непослідовних сторінок використовуйте коми. Наприклад, введення цифр 3-7, 16 спускає до друку сторінки від 3 до 7 та сторінку 16.

  Примітка.

  Якщо ви поділили документ на розділи номерів сторінок, в поле «Діапазон» слід вводити номери сторінок розділів (наприклад, Розд2:11).

 4. Для зміни параметрів, наприклад позначок принтера та виводу кольору, натисніть «Параметри друку». Користуючись параметрами, які розташовані справа, змініть параметри за бажанням, а потім натисніть ОК.
 5. В діалоговому вікні «Друк брошур» вкажіть інші відповідні параметри налаштування брошури та натисніть «Друк».

Примітка.

Кількість сторінок у брошурі завжди кратна чотирьом. Якщо друк здійснюється на PDF-принтері, для створення брошури до PDF додаються чисті сторінки.

Adobe рекомендує

Adobe рекомендує
<a href="http://goo.gl/S6UUj">Надрукувати брошуру на PDF-принтері</a>
SHSUWatkins

Види брошур

Можна вибрати один з трьох типів спусків смуг: Зшивання внакидку «2 вгорі», досконала межа «2 вгорі» та послідовний.

Зшивання внакидку «2 вгорі»

Створює розвороти принтера, які складаються з двох розміщених одна біля одної сторінок. Ці розвороти принтера підходять для друку на обох сторонах, об’єднання копій, фальцювання та зшивання. InDesign в разі необхідності додає пусті сторінки до кінця завершеного документа. Коли обрано спуск смуг Зшивання внакидку «2 вгорі», параметри «Інтервал між сторінками», «Дообрізний формат між сторінками» та «Розмір сигнатури» стають недоступними для вибору.

За використання функції «Друкувати брошуру» сторінки розташовуються відповідно до налаштувань параметра «Корінець». Якщо для документа встановлено параметр розташування корінця для тексту, що читається справа наліво, за застосування функції «Друкувати брошуру» сторінки буде розташовано відповідним чином. Оберіть команди меню «Файл» > «Параметри документа», щоб оглянути налаштування параметра «Корінець» для поточного документа.

Види брошур
Створення розворотів принтера для чорно-білого бюлетеня, який має 24 сторінки, за допомогою стилю Зшивання внакидку «2 вгорі» створює 12 розворотів.

Досконала межа «2 вгорі»

Створює розвороти принтера, які складаються з двох розміщених одна біля одної сторінок, які поміщаються в межах певного розміру сигнатури. Ці розвороти принтера підходять для друку на обох сторонах, вирізання та прикріплення до обкладинки за допомогою клею. Якщо кількість сторінок, які спускаються до руку, не діляться рівномірно за допомогою розміру сигнатури, InDesign додає пусті сторінки до кінця документа в разі необхідності.

Досконала межа «2 вгорі» поділена на чотири сигнатури
Досконала межа «2 вгорі» поділена на чотири сигнатури

Якщо брошура має кольорову обкладинку та чорно-білий вміст, ви можете створити два окремих спуски смуг з одного й того ж самого документа: один для передньої сторони обкладинки, внутрішньої сторони передньої обкладинки, внутрішньої сторінки задньої обкладинки, задньої сторони обкладинки та один для 24 сторінок вмісту брошури. Щоб надрукувати кольорову обкладинку, поставте позначку для параметра «Діапазон» у розділі «Сторінки» області «Налаштування», після чого введіть номери 1–2, 27–28 (або інші номери сторінок обкладинки). Щоб надрукувати чорно-білий вміст, введіть номери 3–26 у текстовому полі напроти параметра «Діапазон».

брошура із кольоровою обкладинкою, яка має 28 сторінок
брошура із кольоровою обкладинкою, яка має 28 сторінок

A. Кольорова сигнатура для обкладинки B. Чорно-біла внутрішня сторінка 

Послідовний

Створює панель для двох, трьох або чотирьох сторінок, яка відповідає брошурі великого формату. Коли обрано параметр «Послідовний», параметри «Дообрізний формат між сторінками», «Зсув» та «Розмір сигнатури» стають недоступними для вибору.

Наприклад, якщо ви хочете створити розвороти принтера для звичайної панелі, на якій представлено шість сторінок, тобто брошура з кількістю сторінок кратній трьом, оберіть Послідовний «3 вгорі». Можливо ви звикли налаштовувати три сторінки у вигляді однієї сторінки, яка має три різні колонки. За допомогою спуску смуг InDesign ви можете легко створювати сторінки, які мають розмір відповідної панелі.

Послідовний «3 вгорі»
Послідовний «3 вгорі»

Інтервали, дообрізний формат та параметри полів для друку брошури

Значення наведених нижче параметрів можна змінити в розділі «Налаштування» діалогового вікна «Друкувати брошуру».

Пробіл між сторінками

Вказує зазор між сторінками (права сторона сторінка, що знаходиться зліва, та ліва сторона сторінки, що знаходиться справа). Ви самі можете вказати значення пробілу між сторінками для всіх типів брошур, крім типу «Зшивання внакидку».

Відносно документів типу «Досконала межа», якщо ви робите зсув (із від’ємним значенням), мінімальне значення пробілу між сторінками повинно дорівнювати значенню зсуву. Якщо ви створюєте сигнатури вручну (наприклад, якщо в одному документі є різні матеріали), ви можете ввести значення пробілу між сторінками, щоб вказати значення початкового зсуву для розворотів, які належать до різних сигнатур.

Дообрізний формат між сторінками

Вказує розмір простору, який використовується для того, щоб дозволити елементам сторінки захоплювати зазор у розвороті стилю принтера «Досконала межа». (Цей параметр іноді називають кросовер.) В поле можна вводити значення від 0 та до значення, яке дорівнює половині значення пробілу між сторінками. Ви можете вказати цей параметр лише тоді, коли обрано стиль «Досконала межа "2 вгорі"».

Зсув

Вказує об’єм простору, необхідного для пристосування товщини паперу та фальцювання на кожній сигнатурі. В більшості випадків потрібно вказати від’ємне значення для створення ефекту вштовхування. Ви можете вказати значення зсуву для типів брошури «Зшивання внакидку "2 вгорі"» та «Досконала межа "2 вгорі"». (Див. розділ Робота зі зсувами.)

Розмір підпису

Вказує кількість сторінок в кожній сигнатурі для документів типу «Досконала межа "2 вгорі"». Якщо кількість сторінок, які спускаються до руку, не діляться рівномірно за допомогою значення розміру сигнатури, пусті сторінки додаються до кінця документа в разі необхідності.

Автоматично налаштувати відповідні позначки та випуск за обріз

Дозволяє InDesign підраховувати розмір полів для пристосування поточно налаштованих параметрів випуску за обріз та позначок принтера. Коли цей параметр обрано, поля вводу під пунктом «Поля» недоступні, але вони відображують фактичні значення, які будуть використані для застосування до позначок та випусків за обріз. Якщо ви вимкнете цей параметр, ви зможете налаштувати значення полів вручну.

Поля

Вказує об’єм простору, який охоплюватиме фактичний розворот принтера після обрізки. Для того, щоб ввести окремі значення для полів «Верхній край», «Нижній край», «Лівий край» та «Правий край», вимкніть параметр «Автоматично налаштувати відповідні позначки та випуск за обріз» та збільште значення для того, щоб додати простору поза межами позначок та випуску за обріз за замовчуванням. (Зменшення значень може призвести до відсікання позначок та випуску за обріз.) Ви можете вказати значення для полів для всіх типів друку брошур.

Друкувати порожні розвороти принтера

Якщо кількість сторінок, які спускаються до руку, не діляться рівномірно за допомогою значення розміру сигнатури, пусті сторінки або розвороти додаються до кінця документа. Скористайтеся цим параметром для того, щоб дізнатися, чи друкуються пусті сторінки, які були додані до кінця документа. Зауважте, що друк інших пустих сторінок у документі контролюється за допомогою параметра «Друкувати порожні сторінки», який знаходиться у діалоговому вікні «Друк».

Ознайомлення зі зсувом

Зсув указує відстань, на яку сторінки зміщуються від корінця для пристосування до товщини паперу та фальцювання в документах типу «Зшивання внакидку» та «Досконала межа». InDesign сприймає обкладинку останньої ділянки як розворот принтера, який розташований надалі від центру, в той час як розворот із вклейкою сприймається як розворот принтера, який розташований до центра найближче. Поняття аркуш паперу означає два розвороти принтера: передню частину аркушу та задню його частину. Збільшення зсуву вираховується шляхом ділення вказаного значення зсуву на загальну кількість аркушів паперу мінус один.

Коли вказується позитивне значення зсуву, центральне фальцювання не коригується, але сторінки розташованих зовні аркушів віддаляються від корінця. Коли вказується негативне значення зсуву, палітурка не коригується, але сторінки розташованих всередині аркушів рухаються до корінця.

Наприклад, з документа InDesign, який має 16 сторінок, можна отримати вісім розворотів принтера або чотири аркуші. Передня сторона першого аркушу складатиметься із першого розвороту принтера (сторінки 16 та 1), в той час як задня сторона першого аркушу складатиметься з другого розвороту принтера (сторінки 2 та 15).

Якщо значення зсуву в даному прикладі дорівнює 24 одиницям (значення перебільшене заради прозорості), значення збільшення зсуву дорівнює 8 одиницям на кожен аркуш паперу (24 розділити на 3). Значення зсуву, яке буде застосовано до аркушу, який розташований якнайближче до центру, дорівнює 24 одиницям, значення зсуву, яке буде застосовано до третього аркушу, дорівнює 16 одиницям, а значення зсуву, яке буде застосовано до другого аркушу, дорівнює 8 одиницям. Жодне значення зсуву не буде застосовано до першого аркушу, розташованого якнайдалі від центру.

Значення зсуву для кожного наступного аркушу зменшуватиметься згідно умов збільшення зсуву. В результаті кожна сторінка розташованого якнайближче до центру аркушу зміщується на 12 одиниць (половина від значення зсуву 24 одиниць для цього аркушу) від корінця, кожна сторінка третього аркушу зміщується на 8 одиниць (половини від значення зсуву 16 одиниць) від корінця, відповідно, кожна сторінка другого аркушу – на 4 одиниці (половина від значення зсуву 8 одиниць).

Попередній перегляд або перегляд результатів друку брошур

Область перегляду діалогового вікна «Друк брошур» дозволяє переглядати кольорові мініатюри розворотів принтера, які були створені за допомогою обраного вами стилю спуску смуг. Ви також можете бачити позначки принтера, які ви зазначили в діалоговому вікні «Друк».

 1. Оберіть «Файл» > «Друкувати брошуру».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть «Перегляд» ліворуч у діалоговому вікні. Щоб швидко переглянути розвороти принтера, натискайте на стрілки прокрутки. Для перегляду розворотів в зворотному порядку натискайте ліву стрілку прокрутки. Також для зміни розворотів принтера ви можете потягнути за повзунок прокрутки.

  • Для перегляду результату поточних параметрів брошури натисніть «Результат» в лівій частині діалогового вікна «Друк брошур». В нижній частині області зведення інформації перевірте наявність конфлікту параметрів.

Примітка.

Якщо ви натиснете «Параметри друку» та зміните параметри у діалоговому вікні «Друк», результат ваших дій ви зможете побачити в області перегляду.

Усунення несправностей під час друку брошури

Зверніть увагу на ці проблеми, щоб знати, де знайти рішення під час друку брошур.

Неможливо створити новий документ

На жаль, неможливо створити новий документ InDesign за допомогою верстаних сторінок. Можна надрукувати верстаний документ або створити з нього PDF.

Порожні сторінки не включаються

Ви можете додати пусті сторінки всередині документа, щоб гарантувати достатню кількість сторінок для кожного розвороту принтера. Однак якщо на цих сторінках немає тексту чи об’єктів, вони можуть не розпізнаватися, і додаткові порожні сторінки буде додано в кінці документа. Щоб переконатися, що додані вами порожні сторінки включено у верстаний документ, клацніть «Параметри друку» в діалоговому вікні «Друк брошури», а потім виберіть «Друкувати порожні сторінки» і натисніть «OK».

Двосторонній друк сторінок без дуплексного принтера

У програмі Adobe Acrobat або InDesign використовуйте параметри «Лише непарні сторінки» та «Лише парні сторінки». Після того, як буде надруковано перший комплект, переверніть сторінки, завантажте їх у принтер, і надрукуйте решту сторінок. Щоб отримати найкращий результат, надрукуйте випробувальний документ, щоб побачити, в якому напрямку та порядку потрібно завантажувати сторінки у принтер.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності