Про кернінг і трекінг

Кернінг є процесом збільшення або зменшення відстані між конкретними парами символів. Трекінг є процесом стискання або розтягування блоку тексту.

Примітка.

Значення для кернінгу та трекінгу впливають на японський текст, проте зазвичай ці параметри використовуються для коригування інтервалів між символами латинського алфавіту.

Типи кернінгу

Ви можете автоматично застосовувати до тексту кернінг на основі метричного або оптичного кернінгу. Метричний кернінг використовує кернінгові пари, які включені у більшість шрифтів. Кернінгові пари містять інформацію про відстань між конкретними парами літер. Деякими прикладами є: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya та Yo.

За замовчуванням InDesign застосовує метричний кернінг для автоматичного кернінгу окремих пар під час імпорту або введення тексту. Для відміни метричного кернінгу оберіть «0».

Оптичний кернінг налаштовує інтервали між прилеглими символами відповідно до їхньої форми. Також його оптимізовано для роботи з гліфами латинського алфавиту. Деякі шрифти включають стійкі значення кернінгових пар. Однак, якщо шрифт латинського тексту у вашому документі лише мінімально включає кернінг або не передбачає його взагалі, або якщо в межах одного рядка використовується кілька гарнітур або розмірів, вам може знадобитися опція оптичного кернінгу.

Оптичний кернінг
Перед застосуванням параметра оптичного кернінгу до пари «W» та «a» (згори), та після (знизу)

Ви також можете використовувати ручний кернінг, який є ідеальним способом налаштування проміжку між двома літерами. Трекінг та ручний кернінг є кумулятивними, так що ви можете спочатку налаштувати окремі пари літер, а потім стиснути або розтягнути блок тексту без впливу на відносні значення кернінгу для пар літер.

Параметр «Міжсловний кернінг» не є тим самим, що й параметр «Міжсловні інтервали» у діалоговому вікні «Вирівнювання тексту»; кернінг між словами змінює значення кернінгу лише між першим символом конкретного слова та проміжком між словами, що передує цьому слову.

Кернінг і трекінг
Кернінг і трекінг

A. Оригінал B. Застосовано кернінг між «W» та «a» C. Застосовано трекінг 

Вимірювання кернінгу та трекінгу

До виділеного тексту ви можете застосувати кернінг, трекінг або і те, і інше одночасно. Як трекінг, так і кернінг вимірюються у 1/1000 em, одиниця вимірювання пов’язана з поточним розміром шрифту. Для шрифту 6 пунктів 1 em дорівнює 6 пунктів; для шрифту 10 пунктів 1 em дорівнює 10 пунктів. Кернінг та трекінг точно пропорційні поточному розміру шрифту.

Трекінг і ручний кернінг є кумулятивними, тобто можна спочатку налаштувати окремі пари літер, а потім стиснути або розтягнути блок тексту без впливу на відносні значення кернінгу для пар літер.

Коли ви натискаєте на клавішу, щоб розташувати точку вставки між двома літерами, InDesign відображує значення кернінгу на панелі «Символ» і на панелі керування. Метричні та оптичні значення кернінгу (або визначені кернінгові пари) відображаються у круглих дужках. Так само, якщо ви вибираєте слово або діапазон тексту, InDesign відображує значення трекінгу на панелі «Символ» і на панелі керування.

Застосування кернінгу до тексту

Ви можете застосувати два типи автоматичного кернінгу: метричний або оптичний. Також ви можете налаштувати інтервали між літерами вручну.

Застосування метричного кернінгу

 1. Встановіть точку вставки між символами, які ви хочете зробити кернінговою парою, або виділіть текст.
 2. На панелі «Символ» або на панелі керування оберіть «Метричний» у меню «Кернінг» .
 3. На панелі «Символ» або на панелі керування виберіть «Метричний» або «Метричний – лише символи латинського алфавіту» у меню «Кернінг».

Примітка.

Якщо параметр «Метричний» застосовано до шрифтів (у тому числі до деяких японських шрифтів OpenType), що не містять інформації про парний кернінг, інтервал для кожного символу буде встановлено на значення «0» з метою уникнення стиснення символів.

Якщо ви хочете не застосовувати вбудовану інформацію шрифту про кернінг до певного тексту, оберіть «0» у меню «Кернінг» .

Примітка.

За замовчуванням встановлено параметр «Метричний – лише символи латинського алфавіту». За вибору налаштування «Метричний – лише символи латинського алфавіту» для латинських шрифтів OpenType кернінг буде таким самим, як і за налаштування «Метричний». За вибору налаштування «Метричний – лише символи латинського алфавіту» для шрифтів CJK OpenType парний кернінг буде застосовано лише до символів латинського алфавіту, як за вибору налаштування «Метричний». До символів CJK кернінг застосовано не буде, як за вибору значення «0». Тому вибирайте значення «0», щоб вимкнути парний кернінг.

Примітка.

Якщо ви застосовуєте метричний кернінг до японського шрифту OpenType, рекомендується вибрати «OpenType» > «Використовувати пропорційний метричний трекінг» в меню панелі керування. Таким чином ви зможете уникнути зайвого коригування кернінгу вручну.

Застосування оптичного кернінгу

 1. Встановіть точку вставки між символами, які ви хочете зробити кернінговою парою, або виділіть текст, який ви хочете кернінгувати.
 2. На панелі «Символ» або на панелі керування оберіть «Оптичний» у меню «Кернінг».

Примітка.

Оптичний кернінг створено на основі форми символів латинського алфавіту. Ви можете застосовувати цю функцію до шрифтів CJK, проте варто завжди перевіряти результати цієї операції.

Налаштування кернінгу вручну

 1. За допомогою інструменту «Текст» натисніть на клавішу, щоб розташувати точку вставки між двома символами.

  Примітка.

  Якщо обрано діапазон тексту, ви не зможете вручну налаштовувати кернінг тексту (ви можете обрати лише «Метричний», «Оптичний» або «0»). Замість цього застосуйте трекінг.

  Примітка.

  Якщо обрано діапазон тексту, ви не зможете вручну налаштовувати кернінг тексту (ви можете обрати лише «Метричний», «Метричний – лише символи латинського алфавіту», «Оптичний» або «0»). Замість цього застосуйте трекінг.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ» або на панелі керування надрукуйте або оберіть числове значення у меню «Кернінг».

  • Натисніть «Alt» + ліву/праву клавішу зі стрілкою (Windows) або «Option» + ліву/праву клавішу зі стрілкою (Mac OS) для зменшення або збільшення відступу між двома символами.

Налаштування кернінгу між словами є тими ж самими, як і значення «Кернінг» у діалоговому вікні параметрів «Одиниці виміру та приріст». Коли ви натискаєте на ярличок та утримуєте «Ctrl» або «Command», значення кернінгу є значенням налаштуванням «Кернінг», помноженим на 5.

Зміна значення приросту кернінгу, встановленого за замовчуванням

 1. У розділі «Параметри одиниць та приросту» у діалоговому вікні «Параметри» надрукуйте нове значення параметра «Кернінг» та натисніть «ОК».

Вимкнення кернінгу для виділеного тексту

 1. Виділіть текст.
 2. На панелі «Символ» або на панелі керування оберіть або надрукуйте «0» у меню «Кернінг».

Для відміни кернінгу та трекінгу ви також можете натиснути «Alt+Ctrl+Q» (Windows) або «Option+Command+Q» (Mac OS). Коли ви це виконаєте, кернінг встановлюється у «Метричний», незалежно від того, який параметр було застосовано раніше.

Налаштування трекінгу

 1. Виділіть діапазон символів.
 2. На панелі «Символ» або на панелі керування введіть або виберіть цифрове значення для трекінгу .

Виділення тексту, що містить власні налаштування кернінгу та трекінгу

У деяких випадках ви можете захотіти знати, чи має текст власні налаштування трекінгу та кернінгу. Якщо ви оберете параметри «Власні кернінг / трекінг», текст, що містить власні налаштування кернінгу та трекінгу, виводиться із зеленим виділенням.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. Оберіть «Власні трекінг / кернінг» та натисніть «ОК».

Налаштування кернінгу між словами

 1. За допомогою інструменту «Текст»  виберіть діапазон тексту та виконайте одну з наступних дій:
  • Для збільшення проміжку між обраними словами натисніть «Alt+Ctrl+\» (Windows) або «Option+Command+\» (Mac OS).

  • Для зменшення проміжку між обраними словами натисніть «Alt+Ctrl+Backspace» (Windows) або «Option+Command+Delete» (Mac OS).

  • Для збільшення налаштування кернінгу у 5 разів утримуйте «Shift» при натисканні комбінації клавіш.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності