Поради системи адаптивних макетів допомагають швидко змінювати розміри макета.

Якщо для редагування макета, наприклад, зміни розміру або орієнтації сторінки, використовуються команди «Параметри документа» або «Поля і колонки», витрачається значний час на розташування об’єктів відповідно до нового макета. Функція «Коригувати макет» автоматично виконує значну частину цієї роботи, припасовуючи розташування елементів сторінки в макеті документа, коли змінюються розмір чи поля сторінки або дообрізний формат.

adjust_layout_382_306

Коригування макета документа

Щоб скоригувати макет документа, скористайтеся наведеними нижче інструкціями.

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть Файл > Коригувати макет.
  • Перейдіть у меню Файл > Параметри документа і натисніть Коригувати макет.
 2. Задайте такі параметри в діалоговому вікні Коригувати макет:

  Розмір сторінки

  Виберіть розмір сторінки з меню або введіть значення для параметрів «Ширина» та «Висота». Також можна вибрати орієнтацію документа.

  Поля

  Установіть прапорець Автоматично коригувати поля відповідно до змін у розмірі сторінки, щоб динамічно коригувати поля відповідно до змін у розмірі сторінки, або введіть значення полів уручну.

  Дообрізний формат

  Укажіть значення області випуску за обріз документа.

  Коригувати розмір шрифту

  Виберіть цей параметр, щоб розмір шрифту в документі змінювався автоматично відповідно до змін у розмірах сторінки й полів. За допомогою параметра Установити обмеження розміру шрифту також можна обмежити припустимий розмір шрифту, вказавши мінімальне й максимальне значення.

  Коригувати заблокований вміст

  Виберіть цей параметр, щоб припасувати заблокований вміст макета.

  Коригування макета
  Коригування макета
 3. Натисніть ОК.

Коригування макета сторінки або розвороту

Щоб змінити макет сторінки або розвороту в документі, скористайтеся інструкціями нижче.

 1. Виберіть Макет > Поля і колонки.

 2. У діалоговому вікні Поля і колонки виберіть Коригувати макет.

 3. Виберіть Коригувати розмір шрифту, щоб розмір шрифту в документі автоматично змінювався відповідно до змін полів. За допомогою параметра Установити обмеження розміру шрифту також можна обмежити припустимий розмір шрифту, вказавши мінімальне й максимальне значення.

 4. Виберіть параметр Коригувати заблокований вміст, щоб припасувати заблокований вміст макета.

  Коригування макета
  Коригування макета
 5. Натисніть ОК.

Додаткова інформація

Під час використання функції «Коригувати макет» конфігурація об’єктів на кшталт тексту чи графіки змінюється відповідно до змін дообрізного формату чи полів документа за такими принципами:

 • Якщо розмір сторінки змінюється, напрямні лінійки переміщуються таким чином, щоб зберегти пропорційну відстань від країв сторінки, полів чи напрямних стовпчиків.
 • Відносне положення об’єктів, прив’язаних до тексту, зберігається.
 • У разі зміни розміру чи полів сторінки об’єкти переміщуються для збереження їх відносного розташування на сторінці.
 • Вирівнювання об’єктів відносно випуску за обріз, меж і полів сторінки, стовпчиків, середника, напрямних і сіток зберігається.
 • Відносне вирівнювання та відстань між об’єктами в документі зберігаються.
 • Ви можете вказати, чи треба змінювати розмір тексту. Розмір шрифту та інтерліньяж тексту змінюються відповідно до зміни розміру документа. Після масштабування розмір шрифту збільшується на один десятковий пункт. Стилі не зазнають жодних змін, і всі зміни тексту вважаються замінами.
 • Пропорції непрямокутних і повернутих об’єктів зберігаються.
 • Зображення припасовуються пропорційно зі збереженням пропорцій таким чином, щоб зберегти узгодженість видимого вмісту в кадрі.
 • Кожен об’єкт у групі, як прямокутний, так і непрямокутний, змінюється зі збереженням пропорцій таким чином, щоб зберегти форму групи.
 • Розмір елементів монтажного стола не змінюється. Однак вони не перекриваються на сторінці.
 • Розмір будь-яких прихованих об’єктів або об’єктів у прихованому шарі не змінюється.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності