Експортування в HTML — це простий спосіб отримати контент InDesign у формі, готовій для використання в Інтернеті. Під час експорту контенту в HTML можна контролювати експорт тексту та зображень. InDesign зберігає назви стилів абзаців, символів, об’єктів, таблиць і комірок, застосованих до експортованого вмісту, позначаючи контент HTML за допомогою класів стилів CSS із такою самою назвою. За допомогою Adobe Dreamweaver або будь-якого придатного для CSS редактора HTML можна швидко застосувати форматування та макет до вмісту.

Що експортується

InDesign експортує всі матеріали, зв’язану та вбудовану графіку, файли фільмів SWF, виноски, текстові змінні (як текст), марковані та нумеровані списки, внутрішні перехресні посилання, гіперпосилання, що переводять на текст чи веб-сторінки. Таблиці можна також експортувати в HTML. InDesign зберігає форматування таблиць, такі як обведення таблиць та комірок. Таблицям призначаються унікальні ідентифікатори, отже у Dreamweaver на них буде можливо посилатися як на набори даних Spry. Поміщені аудіо- та відеофайли h.264 в HTML5 відокремлюються тегами <audio> та <video>. InDesign також здійснює експорт намальованих об’єктів (наприклад, прямокутників, еліпсів і багатокутників), вставлених об’єктів (у тому числі зображень із Illustrator) та тексту, перетвореного на контури.

Що не можна експортувати

InDesign не здійснює експорт гіперпосилань (за винятком зв’язків із веб-сторінками та застосованих до тексту зв’язків, що переходять до прив’язок тексту в тому самому документі); тегів XML; книг; закладок; гліфлетів SING; переходів між сторінками; маркерів індексів; об’єктів на монтажному столі, які не виділено і які не торкаються сторінки; елементів шаблонів сторінок (якщо це правило стосовно них не скасовується або якщо вони не виділяються перед експортом).

Експорт до HTML

  1. Якщо ви не експортуєте цілий документ, виділіть текстовий кадр, діапазон тексту, клітинки таблиці або графіку, яку бажаєте експортувати.
  2. Виберіть «Файл» > «Експорт...» і оберіть HTML у списку «Тип файлу».

  3. Укажіть ім’я та місце розташування HTML-документа, потім натисніть «Зберегти».

  4. У діалоговому вікні «Параметри експорту HTML» установіть необхідні значення параметрів у розділах «Загальне», «Зображення» та «Додаткові параметри», а потім натисніть «ОК».

Створюється документ із вказаною назвою та розширенням .html (наприклад, «бюлетень.html»); якщо зазначено, у тому самому місці буде записана підтека зображень (наприклад, «бюлетень веб-зображення»).

Параметри експорту в HTML

У діалоговому вікні HTML вкажіть зазначені далі параметри.

Загальне

Загальні параметри
Загальні параметри

Експорт:

визначає, чи експортуватимуться лише виділені елементи чи цілий документ. Якщо виділено текстовий кадр, експортується весь матеріал, у тому числі витіснений текст.

Якщо виділено «Документ», експортуються всі елементи сторінок з усіх розворотів за винятком елементів сторінок-шаблонів, що не були замінені, та елементів сторінок на невидимих шарах. Теги XML і генеровані індекси й таблиці змісту також ігноруються.

Порядок вмісту

дає змогу визначати порядок читання об’єктів сторінки.

На основі макета сторінки: порядок читання визначається розташуванням елементів на сторінці.

Якщо вибрано «На основі макета сторінки», програма InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці, виконуючи сканування зліва направо та зверху вниз. У деяких випадках, особливо в складних документах із багатьма шпальтами, елементи оформлення іноді не відображаються в потрібному порядку читання. Використовуйте Dreamweaver для перевпорядкування та форматування вмісту.

(Лише в азіатських версіях) Якщо вибрано «На основі макета сторінки», програма InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці залежно від напрямку корінця документа (зліва направо або справа наліво).

Так само, як в XML-структурі: якщо вибрано «Так само, як в XML-структурі», панель структури XML дозволяє керувати впорядкуванням експортованого вмісту та визначати, який саме вміст експортується. Якщо вміст має теги, можна просто перетягнути їх на панель структури XML, установивши порядок експорту XHTML. Якщо вміст не має тегів, у меню панелі структури можна вибрати параметр «Додати елементи без тегів», щоб генерувати теги, порядок яких можна змінити. Якщо включати елемент до експортованого вмісту не потрібно, можна просто вилучити тег за допомогою панелі структури XML. (У разі вилучення тегів вміст із файлу INDD не видаляється.) Див. Теговані елементи сторінок.

Так само, як на панелі «Статті»: порядок читання визначається порядком елементів на панелі «Статті». Експортуються лише позначені статті. Див. Включення статей для експорту.

Параметри форматування

Виберіть параметри форматування маркерів та чисел.

Маркери: виберіть «Перетворити на невпорядковані списки», щоб перетворити абзаци з маркерами на елементи списку, відформатованого в HTML із використанням тегу. Виберіть «Перетворити на текст», щоб застосувати форматування за допомогою тегу із символами маркерів у вигляді тексту. Якщо використано вихідні автоматичні маркери InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Числа: цей пункт визначає, як перетворюються числа в HTML-файлі. Якщо використано вихідну автоматичну нумерацію InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

●  Перетворити на впорядковані списки: перетворює нумеровані списки на елементи списку, відформатовані в HTML із використанням тегу.

●  Перетворити на текст: перетворює нумеровані списки на абзаци, що починаються з поточного номера абзацу у вигляді тексту.

Переглянути HTML після експорту

Запускає переглядач, якщо він є.

Зображення

Параметри зображення
Параметри зображення

Копіювати зображення

укажіть, як потрібно експортувати зображення в HTML.

Оригінал: експортує оригінальне зображення до вкладеної папки «<document_name>-web-images». Коли цей параметр вибрано, всі інші параметри затемнені.

Оптимізоване: дає вам змогу змінювати налаштування, щоб визначати, як експортуватиметься зображення.

З посиланням на шлях до сервера: замість експорту зображень до вкладеної папки цей параметр дає змогу ввести локальний URL (такий як «images/»), що показуватиметься перед назвою файлу зображення. У коді HTML атрибут «link» показує шлях і розширення, що їх ви встановили. Цей параметри є зокрема ефективним, коли ви самі перетворюєте зображення на web-сумісні зображення.

Зберегти вигляд із макета:

установіть позначку тут, щоб атрибути об’єкта зображення бралися з макета.

Роздільна здатність (ppi):

вкажіть роздільну здатність зображення в пікселях на дюйм (ppi). У той час як операційні системи мають стандарт 72 або 96 пікселів на дюйм, роздільна здатність мобільних пристроїв може варіюватися від 132 пікселів на дюйм (для iPad) до 172 пікселів на дюйм (для Sony Reader) та понад 300 пікселів на дюйм (для iPhone 4). Можна вказати значення, що вимірюється в пікселях на дюйм, для кожного вибраного об’єкта. Пропонуються такі значення: 72, 96, 150 (середнє значення для всіх сучасних пристроїв для читання електронних книг) і 300.

Розмір зображення:

укажіть, чи розмір зображення має лишатися сталим, чи він має змінюватися відносно тексту на сторінці. Відносно компонування тексту встановлює відносне значення у відсотках, виходячи з розміру зображення відносно ширини сторінки InDesign. Якщо вибрати цей пункт, зображення пропорційно масштабуватиметься відносно тексту в області читання.

Вирівнювання зображення та інтервали:

задайте метод вирівнювання зображення (за лівим краєм, за центром або за правим краєм). Також можна вказати спосіб вирівнювання за верхнім чи за нижнім краєм.

Перетворення зображення:

дає змогу вибирати, чи мають оптимізовані зображення в документі перетворюватися на GIF, JPEG або PNG. Виберіть «Автоматично», щоб дозволити програмі InDesign визначати, який формат слід використовувати в кожному випадку. За умови вибору формату PNG деактивуються параметри стиснення зображень.; використовуйте формат PNG для зображень, що експортуються без втрат, або для зображень із прозорими елементами.

Параметри GIF (Палітра):

дозволяє керувати тим, як InDesign оброблятиме кольори, оптимізуючи GIF-файли. Формат GIF використовує обмежену палітру із щонайбільше 256 кольорів. Виберіть «Адаптивний (без згладжування)», щоб створити палітру з використанням типових зразків кольорів у графіці без жодного змішування (змішування малих ділянок кольорів для імітування додаткових кольорів). Виберіть «Інтернет», щоб створити палітру безпечних кольорів для Інтернету, яка є підмножиною системних кольорів Windows і Mac OS. Виберіть «Системна (Win)» або «Системна (Mac)», щоб створити палітру, використовуючи вбудовану системну палітру кольорів. Вибір цього параметра може призвести до небажаних результатів.

Активуйте параметр «Черезрядково», щоб прогресивно завантажувати зображення шляхом заповнення відсутніх рядків. Якщо цей параметр не вибрано, зображення має вигляд розмитого та поступово набуває чіткості, досягаючи повної роздільної здатності.

Параметри JPEG (якість зображення):

встановлює компроміс між стисненням (для меншого розміру файлу) і якістю зображення для кожного створеного зображення JPEG. «Низька» дає найменший файл і найнижчу якість зображення.

Параметри JPEG (метод форматування):

визначає, наскільки швидко має показуватися графіка JPEG, коли файл із зображенням відкривається в Інтернеті. Виберіть «Прогресивний», щоб зображення JPEG відображалися поступово, зі збільшенням деталізації, в процесі завантаження. (Файли, створені із цим параметром, значно більші та потребують більше оперативної пам’яті для перегляду.) Виберіть «Базова лінія», щоб кожен JPEG-файл відображався лише після завантаження, а до відтворення файлу на його місці був заповнювач.

Ігнорувати параметри експорту об’єкта:

не враховує параметри експорту об'єкта, застосовані до окремих зображень. Див. Застосування параметрів експорту об’єкта.

Додаткові параметри

Додаткові параметри
Додаткові параметри

Користуйтеся розділом Додаткові параметри, щоб налаштувати параметри CSS і JavaScript. Каскадні таблиці стилів (CSS) – це набір правил форматування, що визначають вигляд вмісту на веб-сторінці. Коли ви використовуєте CSS для форматування сторінки, ви відділяєте вміст від представлення. Вміст вашої сторінки, код HTML, знаходиться в самому HTML-файлі, тоді як правила CSS, що визначають представлення коду, містяться в іншому файлі (зовнішній таблиці стилів) або всередині HTML-документа (зазвичай у розділі «Head»). Наприклад, ви можете задати інші кеглі для виділеного тексту, і можете використовувати CSS для керування форматом і розміщенням блочних елементів на web-сторінці.

Не включати класи в HTML:

виберіть цей варіант, якщо ви не хочете включати класи в HTML. Буде видалено атрибути класу та ідентифікатора в тегу під час експорту HTML. Також видаляються всі зайві теги div, наявні в HTML.

Включати класи в HTML:

виберіть цей параметр, щоб включати класи HTML.

Генерувати CSS: цей параметр дозволяє визначити, чи слід програмі InDesign створювати CSS-стилі для експортованого файлу. За умови вибору параметра «Генерувати CSS» стає доступним для використання параметр «Зберегти локальні зміни», який дозволяє застосувати локальне форматування, наприклад курсив або жирний шрифт.

Зберегти локальні зміни: включити локальне форматування, таке як курсив чи жирний шрифт.

Додати аркуш стилів:

укажіть URL наявного аркуша стилю CSS, що зазвичай є відносним URL, наприклад /styles/style.css. Програма InDesign не перевіряє, чи існує цей стиль CSS і чи є він дійсним. Для використання зовнішнього стилю CSS можна використовувати Dreamweaver.

Параметри JavaScript:

виберіть Додати сценарій, щоб запускати певний JavaScript, коли відкривається сторінка HTML. InDesign не перевіряє, чи існує цей сценарій і чи є він дійсним.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності