Якщо ви пишете посібник або посилальний документ, можливо, ви захочете включити перехресне посилання, щоб надати змогу читачам переходити з однієї частини документа в іншу. Наприклад: Щоб отримати подальшу інформацію, див. пункт «Безпровідні миші» на сторінці 249. Ви можете зазначити, чи походить перехресне посилання від стилю абзацу (такого, як стиль заголовка) або від створеної вами прив'язки тексту. Ви також можете визначити формат перехресного посилання, наприклад, «Лише номер сторінки» або «Повний абзац і номер сторінки».

Вставлення перехресних посилань

Використовуйте панель «Перехресні посилання» для вставлення перехресних посилань у документ. Щоб відкрити панель, оберіть команди меню «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Перехресні посилання».

Панель «Перехресні посилання»
A. Клацніть зелений індикатор для переходу до цілі. B. Клацніть номер сторінки, щоб обрати джерело. C. Клацніть значок, щоб створити перехресне посилання. 

Текст, на який здійснюється посилання, — це цільовий текст. Текст, який створюється з цільового тексту, — це вихідне перехресне посилання.

Вставляючи перехресне посилання у документ, можна вибрати один з декількох попередньо розроблених форматів або ж створити власний формат. Можна застосувати стиль символу до всього джерела перехресного посилання або до тексту всередині перехресного посилання. Формати перехресних посилань можна синхронізувати у книзі.

Текст вихідного перехресного посилання можна редагувати та розбивати по рядках.

Примітка.

Гіперпосилання включаються в експортовані файли Adobe PDF, якщо в діалоговому вікні експорту Adobe PDF в InDesign вибрано «Гіперпосилання». Гіперпосилання включаються в експортований файл SWF, якщо в діалоговому вікні експорту SWF вибрано «Включити гіпертекстові посилання».

Вставлення перехресних посилань
Вставлення перехресних посилань
 1. Розташуйте точку вставлення в місці, де необхідно вставити перехресне посилання.
 2. Щоб відкрити діалогове вікно «Нове перехресне посилання», виконайте одну з таких дій:

  • Оберіть «Текст» > «Гіперпосилання і перехресні посилання» > «Вставити перехресне посилання».

  • Виберіть команди меню «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Перехресні посилання», а потім виберіть «Вставити перехресне посилання» в меню панелі.

  • Натисніть кнопку «Створити нове перехресне посилання» на панелі.

 3. У діалоговому вікні виберіть «Абзац» або «Прив'язка тексту» в меню «Посилання на».

  Якщо ви виберете «Абзац», ви можете створити перехресне посилання на будь-який абзац у документі, який ви вкажете.

  За вибору параметра «Прив'язка тексту» можна створити перехресне посилання на будь-який текст, у якому створено ціль гіперпосилання. (Див. Створення цілі гіперпосилання.) Створення прив'язки тексту особливо корисне у випадку, якщо ви бажаєте використати текст, відмінний від тексту абзацу фактичної цілі.

 4. У меню «Документ» виберіть документ, що містить ціль, на яку ви бажаєте створити посилання. Усі відкриті та збережені документи будуть відображені у спливаючому меню. Якщо документ, який ви шукаєте, не відкрито, оберіть «Огляд», знайдіть файл, а потім натисніть «Відкрити».
 5. Клацніть стиль абзацу в лівому полі для звуження вибору, а потім виберіть абзац, на який треба створити посилання. (Або ж, якщо вибрано параметр «Прив'язка тексту», оберіть прив'язку тексту).
  Крім того, за допомогою рядку пошуку можна шукати потрібний абзац зі списку. Підтримуються такі способи пошуку:

  • Шукати з початку – зіставлення послідовності з початку абзацу;
  • Шукати всюди – зіставлення послідовності в будь-якому місці абзацу.
 6. Оберіть необхідний формат перехресного посилання у меню «Формат».

  Ви можете редагувати ці формати перехресного посилання або створити власний. Див. Використання форматів перехресних посилань.

 7. Укажіть для перехресного посилання параметри зовнішнього вигляду у PDF-документі.

 8. Натисніть кнопку «OK».

За вставки перехресного посилання на початку цільового абзацу з'являється маркер прив'язки тексту . Ви можете побачити цей маркер, коли оберете «Текст» > «Показати приховані символи». Якщо цей маркер переміщується або видаляється, перехресне посилання стає нерозв'язаним.

Використання форматів перехресних посилань

За замовчуванням у діалоговому вікні «Нове перехресне посилання» з'являються декілька форматів перехресних посилань. Ви можете редагувати ці формати, видаляти їх або створювати власні формати.

Примітка.

Якщо ви видалили або змінили формати перехресних посилань у своєму документі та бажаєте повернути їх у формати за замовчуванням, можна обрати «Завантажити формати перехресного посилання» з меню панелі та вибрати документ з нередагованими форматами. Також формати перехресних посилань можна синхронізувати у книзі.

Створення або редагування форматів перехресних посилань

На відміну від інших ресурсів формати перехресних посилань можна редагувати або видаляти. Під час редагування формату перехресного посилання будь-яке вихідне перехресне посилання, що використовує цей формат, автоматично оновлюється.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню панелі «Перехресні посилання» виберіть пункт «Визначити формати перехресного посилання».

  • Під час створення або редагування перехресного посилання натисніть кнопку «Створити або редагувати формати перехресних посилань» .

 2. У діалоговому вікні «Формати перехресного посилання» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб редагувати формат, виберіть формат ліворуч.

  • Щоб створити формат, оберіть формат, на основі якого буде створюватися новий формат, а потім натисніть кнопку «Створити формат»  . У результаті буде створено дублікат обраного формату.

 3. У полі «Ім'я» вкажіть ім'я формату.
 4. У текстовому полі «Визначення» додайте або видаліть текст. Клацніть значок структурного елемента , щоб вставити структурні елементи з меню. Клацніть значок спеціальних символів , щоб вибрати тире, пробіли, лапки та інші спеціальні символи.
 5. Щоб застосувати стиль символу до всього перехресного посилання, виберіть «Стиль символу для перехресного посилання», а потім оберіть або створіть стиль символу.

  Структурний елемент «Стиль символу» можна використовувати також для застосування стилю символу до тексту всередині перехресного посилання.

 6. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти зміни. Після завершення натисніть «OK».

Структурні елементи перехресного посилання

Структурний елемент

Дія

Приклад

Номер сторінки

Вставляється номер сторінки.

на сторінці <pageNum/>

на сторінці 23

Номер абзацу

У перехресне посилання на нумерований список вставляється номер абзацу.

Див. <paraNum/>

Див. 1

У цьому прикладі з абзацу «1» використовується лише «1. Тварини.»

Текст абзацу

У перехресне посилання на нумерований список вставляється текст абзацу без номера абзацу.

Див. «<paraText/>»

Див. «Тварини»

У цьому прикладі з абзацу «1» використовуються лише «1. Тварини.»

Повний абзац

Вставляється повний абзац із номером та текстом абзацу.

Див. «<fullPara/>»

Див. «1. Тварини»

Частковий абзац

Дозволяє створювати перехресне посилання на першу частину абзацу до вказаного розділювача, наприклад, двокрапки або довгого тире.

Див. <fullPara delim=":" includeDelim="false"/>

Див. главу 7

У цьому прикладі із заголовка «Глава 7: собаки та коти» використовується лише частина «Глава 7».

Укажіть розділювач (наприклад такий, як у цьому прикладі) та вкажіть, чи розділювач виключено з вихідного перехресного посилання ("false" або "0") або включено ("true" або "1") в таке посилання.

Див. Створення перехресних посилань на часткові абзаци.

Ім'я прив'язки тексту

Вставляється ім'я прив'язки тексту. Ви можете створювати прив'язки тексту, обираючи команду «Створити ціль гіперпосилання» у меню панелі «Гіперпосилання».

Див. <txtAnchrName/>

Див. малюнок 1

Номер глави

Вставляється номер глави.

у главі <chapNum/>

у главі 3

Ім'я файлу

Вставляється ім'я файлу цільового документа.

у <fileName/>

у newsletter.indd

Стиль символу

До тексту всередині перехресного посилання застосовується стиль символу.

Див. <cs name="bold"><fullPara/></cs> на сторінці <pageNum>

Див. Тварини на сторінці 23.

Укажіть ім'я стилю символу та включіть текст, до якого потрібно застосувати стиль символу, між тегами <cs name=""> та </cs>.

Див. Застосування стилів символу всередині перехресних посилань.

Створення перехресних посилань на часткові абзаци

Ви можете зробити так, щоб формати перехресних посилань включали лише першу частину абзацу. Наприклад, якщо у своєму документі ви маєте заголовки, які виглядають, як «Глава 7 — Від Гранади до Барселони», ви можете створити перехресне посилання, що стосуватиметься лише «Глава 7».

Перехресне посилання на частковий абзац
Перехресне посилання на частковий абзац

A. Джерело перехресного посилання закінчується на довгому тире (^_) B. “false” виключає довге тире з джерела 

Коли ви вставляєте структурний елемент «Частковий абзац», ви повинні зробити дві речі. По-перше, вкажіть розділювач між лапками. Розділювач — це символ, що завершує абзац. До звичайних розділювачів входять двокрапки (Глава 7: Гранада), крапки (Глава 7. Гранада) і тире (Глава 7—Гранада). Щоб вставити спеціальні символи, наприклад, довгі тире (^_), довгі пробіли (^m) та жирні цятки (^8), оберіть параметр з меню, що з'являється після клацання значка «Спеціальні символи».

По-друге, вкажіть, виключається розділювач (Глава 7), чи включається (Глава 7—). Використовуйте includeDelim=”false” для виключення розділювача та includeDelim=”true” для включення розділювача. Замість “false” або “true” ви можете використовувати відповідно “0” або “1”.

Застосування стилів символу всередині перехресних посилань

Якщо ви бажаєте виділити частину тексту всередині перехресного посилання, ви можете використати структурний елемент «Стиль символу». Цей структурний елемент складається з двох тегів. Тег <cs name=”stylename”> визначає, котрий зі стилів застосовується, а тег </cs> завершує стиль символу. Будь-який текст або структурні елементи між цими тегами форматується за допомогою вказаного стилю.

Застосування стилю символів
Застосування стилю символу до частини перехресного посилання

A. Цей тег застосовує стиль з іменем «Червоний». B. Цей тег завершує форматування стилю символу. C. Стиль символу з назвою «Напівжирний» застосовується до решти джерела перехресного посилання. 
 1. Створіть стиль символу, який ви бажаєте використовувати.
 2. У діалоговому вікні «Формати перехресного посилання» створіть або відредагуйте формат, який ви бажаєте застосувати.
 3. У полі «Визначення» виберіть текст та структурні елементи, до яких треба застосувати стиль символу.
 4. Оберіть «Стиль символу» в меню праворуч від списку визначень.
 5. Уведіть назву для стилю символу між лапками саме так, як вона з'являється на панелі «Стилі символу».

  Назви стилів чутливі до регістру. Якщо стиль символу знаходиться у групі, введіть перед стилем символу ім'я групи, за яким повинна йти двокрапка. Наприклад, Група стилів 1: червоний.

 6. Натисніть кнопку «Зберегти» для збереження формату, після чого натисніть кнопку «OK».

Завантаження (імпорт) форматів перехресних посилань

Коли ви завантажуєте формати перехресних посилань з іншого документа, формати, що надходять, замінюють будь-які наявні формати з однаковим іменем.

У InCopy ви можете імпортувати формати перехресних посилань лише у самостійних документах. Неможливо імпортувати формати з документа InCopy в документ InDesign. Якщо новий або змінений формат в InCopy конфліктує з форматом у документі InDesign, коли матеріал повертається до системи, то перевага надається формату InDesign.

 1. У меню панелі «Перехресні посилання» виберіть пункт «Завантажити формати перехресного посилання».

 2. Двічі клацніть документ, що містить формати перехресного посилання, які ви бажаєте імпортувати.

Можна також розповсюджувати формати перехресного посилання в документах шляхом синхронізації книги.

Видалення форматів перехресних посилань

Можна також видаляти формат перехресного посилання, застосований у документі.

 1. У діалоговому вікні «Формати перехресного посилання» виберіть формат, який слід видалити.
 2. Натисніть кнопку «Видалити формат» .

Керування перехресними посиланнями

За вставлення перехресного посилання на панелі «Перехресні посилання» вказується його стан. Наприклад, значки вказують, де з'являється цільовий текст — на монтажній області , на шаблоні-сторінки , у прихованому шарі , у витісненому тексті  або у прихованому тексті . Перехресні посилання, що визначають перехід до таких цільових областей, є нерозв'язаними. Ця панель також показує, чи було змінено цільовий абзац  (також називається застарілим) або є відсутнім . Цільовий текст відсутній, якщо його або файл, що його містить, неможливо знайти. Наведіть курсор на будь-який значок, щоб побачити опис інструмента.

В InCopy можна керувати перехресними посиланнями, лише якщо матеріал придатний до редагування.

Оновлення перехресних посилань

Значок оновлення вказує на зміну цільового або вихідного тексту перехресного посилання. Ви можете з легкістю оновлювати перехресне посилання. Якщо ціль переміщується на іншу сторінку, перехресне посилання оновлюється автоматично.

Під час оновлення перехресного посилання будь-які внесені до вихідного тексту зміни скасовуються.

Якщо перехресні посилання є застарілими або нерозв'язаними, під час друкування або виведення відображаються відповідні сповіщення.

Примітка.

Для сповіщень про застарілі або нерозв'язані перехресні посилання можна також використовувати панель «Перевірка перед друком». Визначаючи профіль, виберіть у розділі «Текст» пункт «Перехресні посилання». Див. Визначення профілів перевірки перед друком.

 1. Виділіть одне або декілька застарілих перехресних посилань. Якщо треба оновити всі перехресні посилання, переконайтеся, що жодне з них не виділено.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть кнопку «Оновити перехресні посилання»  на панелі перехресних посилань.

  • Оберіть команду «Оновити перехресні посилання» з меню панелі перехресних посилань.

  • Оберіть «Текст» > «Гіперпосилання і перехресні посилання» > «Оновити перехресне посилання».

Якщо треба оновити всі перехресні посилання у книзі, оберіть «Усі перехресні посилання» в меню панелі книги. Вас буде сповіщено, якщо будь-які перехресні посилання залишаться нерозв'язаними.

Якщо відсутній цільовий текст переміщено в інший документ або якщо документ, що містить цільовий текст, перейменовано, ви можете поновити зв'язок перехресного посилання. Під час поновлення зв'язку будь-які внесені у вихідне перехресне посилання зміни усуваються.

 1. На панелі перехресних посилань оберіть перехресне посилання, зв'язок якого слід поновити.

 2. Оберіть параметр «Поновити зв'язок перехресного посилання...» у меню панелі.

 3. Знайдіть документ, у якому з'являється цільовий текст, і натисніть «Відкрити».

Якщо в цьому документі з'являється будь-який інший цільовий текст, ви можете поновити зв'язок інших перехресних посилань.

Редагування перехресних посилань

Якщо вам треба змінити вигляд вихідного перехресного посилання або задати інший формат, ви можете відредагувати перехресне посилання. Якщо ви редагуєте перехресне посилання, що зв'язується з іншим документом, цей документ відкривається автоматично.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Оберіть «Текст» > «Гіперпосилання і перехресні посилання» > «Параметри перехресного посилання».

  • Двічі клацніть перехресне посилання, яке слід відредагувати, на панелі перехресних посилань.

  • Виділіть перехресне посилання та виберіть пункт «Параметри перехресного посилання» в меню панелі перехресних посилань.

 2. Відредагуйте перехресне посилання і натисніть кнопку «OK».

Видалення перехресних посилань

Коли ви видаляєте перехресне посилання, вихідне перехресне посилання перетворюється на текст.

 1. На панелі «Перехресні посилання» виділіть одне або декілька перехресних посилань, які треба видалити.

 2. Клацніть значок видалення або виберіть «Видалити перехресне посилання» в меню панелі.

 3. Натисніть для підтвердження кнопку «Так».

Для повного видалення перехресного посилання можна також виділити й видалити його джерело.

Редагування цільового тексту перехресного посилання

Ви можете редагувати цільовий текст перехресного посилання. Перевага редагування тексту перехресного посилання полягає в тому, що ви можете необхідним чином змінювати трекінг та міжслівний інтервал, потрібні для припасування, а також вносити інші зміни. Недолік полягає в тому, що під час оновлення або поновлення зв'язку перехресного посилання усуваються будь-які місцеві зміни у форматуванні.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності