За допомогою анімаційних ефектів можна налаштувати переміщення об’єктів у експортованих SWF-файлах. Наприклад, можна застосувати до зображення стиль руху, завдяки якому воно буде з’являтися з лівого боку екрана та водночас зменшуватись та обертатись. Нижче наведено інструменти та панелі, за допомогою яких можна створювати в документах анімаційні ефекти.

Натисніть кнопку «Відтворити» для перегляду анімації
Натисніть кнопку «Відтворити» для перегляду анімації

Панель «Анімація»

Застосування стилів руху та редагування параметрів, таких як тривалість і швидкість.

Інструменти «Часткове виділення» та «Перо»

Редагування шляхів, за якими рухаються анімовані об’єкти.

Панель «Час»

Визначення порядку, за яким виконується анімація об’єктів на сторінці.

Панель «Перегляд»

Перегляд анімації на панелі InDesign.

Примітка.

В InDesign є ще один пов’язаний тип анімації – ефект ролловеру кнопок. Для отримання детальнішої інформації дивіться Створення кнопок.

Джеф Вітчел (Jeff Witchel) із Infiniteskills.com створив відеоурок зі створення анімованих об’єктів.

Створення анімації в документі за допомогою стилів руху

Стилі руху – це попередньо створені анімаційні ефекти, що можна швидко застосувати до об’єктів. Застосовувати стилі руху та змінювати параметри анімації, такі як тривалість та швидкість, можна за допомогою панелі «Анімація». На панелі «Анімація» також можна вказати, коли треба відтворювати анімований об’єкт.

Ці стилі руху – ті самі стилі, що реалізовано в програмі Adobe Flash CS5 Professional. Можна імпортувати будь-який власний стиль руху, створений у Flash Professional. Також можна зберегти створені вами стилі руху та використовувати їх в InDesign або Flash Professional.

Примітка.

Функції анімації підтримуються тільки в разі експортування даних у програму Adobe Flash Player (формат SWF). Вони не підтримуються в разі експортування у формат інтерактивного PDF. Щоб додати анімаційні ефекти до PDF-файлу, експортуйте виділені об’єкти з InDesign у SWF-файл та помістіть його в документ InDesign.

 1. Помістіть у документ об’єкт, для якого треба створити анімацію.

 2. На панелі «Анімація» («Вікно» > «Інтерактивне» > «Анімація») виберіть стиль руху в меню «Стиль».

 3. Вкажіть параметри стилю руху.

 4. Змінити шлях руху можна за допомогою інструментів «Перо» та «Часткове виділення».

 5. Визначити порядок відтворення анімаційних ефектів можна за допомогою панелі «Час».

 6. Переглянути анімацію в InDesign можна на панелі «Перегляд».

Щоб вилучити анімацію з об’єкта, виберіть цей об’єкт та клацніть значок видалення на панелі «Анімація».

Примітка.

Коли певні ефекти анімації, наприклад «Поступова поява», поєднуються з переходами між сторінками або завитками сторінок, анімація може не працювати належним чином на панелі «Перегляд» або в експортованому файлі SWF. Наприклад, об’єкти, для яких встановлено поступову появу, видно під час перегортання сторінки, у той час як вони повинні спочатку бути невидимими. Щоб уникнути цього конфлікту, не використовуйте переходи між сторінками на сторінках з анімацією, а також вимкніть параметр «Інтерактивний завиток сторінки» в діалоговому вікні експорту SWF. До стилів руху, що не працюють належним чином з переходами між сторінками та завитками сторінок, відносяться такі стилі, як «Поява», «Поступова поява», різні стилі з появою, «Збільшення 2D» та «Деформація».

Перетворення вибраних об’єктів на шлях руху

Щоб створити анімацію, можна вибрати об’єкт і контур та перетворити їх на шлях руху. Якщо вибрано два замкнених контури (наприклад, два прямокутники), на шлях руху перетворюється той із них, що розташований вище.

 1. Виберіть об’єкт, для якого треба створити анімацію, та шлях, що буде використаний як шлях руху.

  Неможливо перетворити більше двох вибраних об’єктів.

 2. На панелі «Анімація» натисніть кнопку «Перетворити на шлях руху»

 3. Налаштуйте параметри на панелі «Анімація».

Параметри стилю руху

Параметри стилю руху відображено на панелі «Анімація». Щоб відобразити додаткові параметри, клацніть команду «Властивості».

Назва

Вкажіть назву анімації. Описова назва може виявитися особливо корисною під час налаштування дії, що запускає цю анімацію.

Стиль

Виберіть стиль зі списку попередньо створених параметрів руху.

Подія (події)

За замовчуванням вибрано подію «При завантаженні сторінки», яка означає, що анімований об’єкт буде відтворено під час відкриття сторінки в SWF-файлі. Подія «При натисканні сторінки» викликає анімацію при натисканні сторінки. Виберіть подію «При клацанні (самозапуск)» або «При наведенні (самозапуск)», якщо треба викликати анімацію в разі відповідно клацання на об’єкті або наведення на нього миші. Якщо створено дію кнопки, що викликає анімацію, буде вибрано подію «При події натискання кнопки». (Дивіться Додавання дій до кнопок.) Можна визначити декілька подій, що будуть запускати анімацію.

Якщо вибрано подію «При наведенні (самозапуск)», можна також вибрати параметр «Змінити напрямок при відведенні». У цьому разі напрямок дії анімації буде змінено на зворотній, щойно мишу буде відведено з об’єкта.

Створити кнопку-запускач

Натисніть цю кнопку, щоб запускати анімацію з існуючого об’єкта чи кнопки. Натиснувши «Створити кнопку-запускач», натисніть на об’єкті, який запускає анімацію. Об’єкт буде перетворено на кнопку, якщо необхідно, та буде відкрито панель «Кнопки».

Тривалість

Вкажіть, скільки часу триває анімація.

Відтворити

Вкажіть, скільки разів треба відтворити анімацію, або виберіть варіант «Цикл», якщо треба відтворювати анімацію циклічно, аж доки її не буде зупинено.

Швидкість

Виберіть один із варіантів, що буде визначати для анімації фіксовану швидкість («Немає»), повільний старт із подальшим прискоренням («Прискорення») або уповільнення наприкінці («Сповільнення»).

Примітка.

Наведені нижче параметри доступні в разі, якщо розгорнуто розділ «Властивості».

Анімувати

Виберіть варіант «З поточного вигляду», щоб використати поточні властивості об’єкта (відсоток масштабу, кут повороту та позицію) як початкову точку для анімації

Виберіть варіант «До поточного вигляду», щоб використати поточні властивості об’єкта як кінцеву точку для анімації. Цей параметр може виявитись особливо корисним під час показу слайдів. Наприклад, об’єкти, які з’являються з краю сторінки, можуть з’являтися саме на сторінці, а не на монтажному столі, що покращить вигляд надрукованого документа.

Виберіть варіант «У поточне розташування», щоб використати поточні властивості об’єкта як початкову точку для анімації, а позицію об’єкта – як її кінцеву точку. Цей параметр схожий на параметр «З поточного вигляду», але об’єкт у цьому разі закінчує свій рух у поточному розташуванні, а шлях руху визначено зі зсувом. Ця функція особливо корисна в поєднанні з певними стилями, такими як розмиття та згасання, і дозволяє уникнути появи об’єкта в небажаному стані наприкінці анімації.

Примітка.

Щоб відобразити покажчик у кінці шляху руху, натисніть «Відобразити анімацію з екранною роздільною здатністю» внизу на панелі «Анімація».

Параметри анімування
Параметри анімування

A. Об’єкт та шлях до анімації B. З поточного вигляду C. До поточного вигляду D. У поточне розташування 

Поворот

Вкажіть кут, на який об’єкт має бути повернуто під час анімації.

Походження

За допомогою роздільної здатності екрана вкажіть вихідну точку шляху руху на анімованому об’єкті.

Масштаб

Вкажіть відсоткове значення, що буде визначати, збільшиться чи зменшиться розмір об’єкта під час відтворення.

Непрозорість

Виберіть один із варіантів, що буде визначати для анімації суцільний стан («Немає»), поступове проявлення («Поступова поява») або поступове зникнення («Поступове згасання»).

Видимість

Виберіть варіант «Сховати до початку анімування» або «Сховати після анімування», щоб зробити об’єкт невидимим до або після відтворення.

Керування стилями руху

Параметри анімації можна зберігати у вигляді стилів руху, які потім можна повторно використовувати в InDesign. Окрім того, можна імпортувати стилі з XML-файлів, придатних для відкриття у програмі Flash Professional, а також для надання до них спільного доступу іншим користувачам InDesign.

Зберігання стилів руху для повторного використання

Персоналізовані стилі відображуються вгорі меню «Стилі» на панелі «Анімація».

 1. На панелі «Анімація» налаштуйте потрібні параметри.

 2. Виберіть команду «Зберегти» в меню панелі «Анімація».

 3. Введіть назву стилю й натисніть кнопку «OК».

Видалення персоналізованих стилів руху

Спершу за допомогою діалогового вікна «Налаштування підпису» визначте, які метадані входять до складу зображення. Вилучити стилі руху, назви яких вказано в дужках та які було встановлено разом із InDesign, неможливо. У разі видалення стилю руху він видаляється як із меню «Стилі», так і з комп’ютера.

 1. Виберіть у меню панелі «Анімація» команду «Керування стилями».

 2. Виділіть стиль, який потрібно вилучити, і натисніть кнопку «Видалити».

Створення дублікатів стилів руху

 1. Виберіть у меню панелі «Анімація» команду «Керування стилями».

 2. Виберіть стиль, для якого потрібно створити дублікат, та натисніть кнопку «Створити дублікат».

Зберігання стилів руху як XML-файлів

Зберігання стилів руху у вигляді XML-файлів дає можливість працювати з ними разом з іншими користувачами InDesign або відкривати їх у програмі Flash Professional.

Коли стиль руху зберігається в XML-файлі, зберігається шлях руху, а також параметри тривалості, швидкості, масштабу, повороту та непрозорості.

 1. Виберіть у меню панелі «Анімація» команду «Керування стилями».

 2. Виберіть стиль і натисніть «Зберегти як».

 3. Вкажіть назву й розташування стилю руху та натисніть «Зберегти».

Імпорт стилів руху

Стилі руху, експортовані з програм InDesign і Flash Professional, можна імпортувати у вигляді XML-файлів.

 1. Виберіть у меню панелі «Анімація» команду «Керування стилями».

 2. Натисніть «Завантажити».

 3. Двічі клацніть XML-файл, який треба імпортувати.

Редагування шляху руху

Коли вибрано об’єкт, для якого створено анімацію, шлях руху відображується біля цього об’єкта.

Шлях руху
Шлях руху

A. Початкова точка B. Кінцева точка 
 1. Щоб внести зміни до шляху руху, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Відредагуйте шлях руху за допомогою інструментів «Часткове виділення» та «Перо» так само, як це робиться для редагування контуру. Див. розділ Редагування контурів.

  • Щоб створити шлях руху з існуючого контуру, виберіть контур та об’єкт і натисніть кнопку «Конвертувати у шлях руху»  на панелі «Анімація».

  • Щоб змінити напрямок контуру, клацніть «Властивості» на панелі «Анімація» та виберіть параметр у меню «Анімувати». (Див. розділ Параметри стилю руху.) Також можна виділити стиль руху та вибрати команду «Об’єкт» > «Контури» > «Перетворити точку» > «Змінити напрямок контуру». Щоб змінити напрямок контуру без змінення місцезнаходження об’єкта, видаліть анімацію, змініть напрямок контуру та знову додайте анімацію.

Використання панелі «Час» для змінення порядку анімації

За допомогою панелі «Час» можна змінювати порядок відтворення анімованих об’єктів. На панелі «Час» перелічено анімації на поточному розвороті, згруповані за подіями сторінки, які призначено кожній з анімацій. Наприклад, можна внести зміни до набору анімацій, що відбуваються під час завантаження сторінки, а потім – до іншого набору анімацій, що запускаються в разі натискання сторінки.

Анімовані об’єкти вказано в порядку, в якому їх було створено. За замовчуванням анімації, що пов’язані з подією завантаження сторінки, запускаються послідовно. Анімації для події натискання сторінки відтворюються послідовно кожного разу, коли на сторінку натиснуто.

Можна змінити порядок анімацій, налаштувати одночасне відтворення об’єктів або затримати відтворення анімації.

 1. Щоб відобразити панель «Час», виберіть «Вікно» > «Інтерактивне» > «Час».

 2. Щоб визначити, чи треба редагувати параметри часу для події завантаження або натискання сторінки, виберіть відповідний варіант у меню «Подія».

  Події завантаження та натискання сторінки відображуються лише в разі, коли відповідній події призначено один або декілька елементів.

 3. Щоб внести зміни до параметрів часу, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Щоб змінити порядок анімацій, перетягніть відповідні елементи в списку догори та донизу. Для елементів, які розташовано поверх інших, анімація виконується в першу чергу.

  • Щоб визначити для анімації затримку, виберіть потрібний елемент і вкажіть число секунд затримки.

  • Щоб налаштувати одночасне відтворення декількох анімованих об’єктів, виберіть елементи в списку та натисніть клавішу «Відтворити разом» , щоб зв’язати їх. Щоб вибрати діапазон елементів, клацніть їх, утримуючи клавішу Shift. Щоб вибрати елементи, які не є суміжними, клацніть їх, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

  • Якщо ви не захочете, щоб один або декілька пов’язаних елементів відтворювалися разом, виберіть їх і натисніть кнопку «Відтворити окремо» 

  • Щоб визначити, скільки разів потрібно відтворити пов’язані елементи або налаштувати циклічне відтворення, виберіть усі елементи, що зв’язані між собою, та вкажіть число разів відтворення анімації або виберіть варіант «Цикл».

  • Щоб змінити подію, яка запускає анімацію, виділіть відповідний елемент та виберіть команду «Перепризначити параметр "При завантаженні сторінки"» або «Перепризначити параметр "При натисканні сторінки"».

  • Щоб вилучити елемент із події, яку вибрано (наприклад, «При завантаженні сторінки» або «При натисканні сторінки»), виберіть команду «Видалити елемент». Якщо елемент не призначено жодній події, він відображається в категорії «Вільний», яку можна вибрати в меню «Подія».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності