Виділення комірок, рядків і стовпчиків таблиці

Коли ви виділяєте частину чи увесь текст комірки, це виділення виглядає таким же чином, як і текст, виділений за межами таблиці. Проте, якщо виділення поширюється на кілька комірок, виділяються як комірки, так і їхній вміст.

Якщо таблиця простягається на кілька кадрів, то утримування вказівника мишки над будь-яким рядком верхнього або нижнього колонтитула (які не є першими) викликає появу значка блокування, який позначає, що вибирати текст або комірки в цьому рядку не можна. Щоб мати змогу вибирати комірки рядка верхнього або нижнього колонтитула, перейдіть до початку таблиці.

Виділення комірок

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вибрати одну комірку, клацніть у комірці або виділіть текст та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Комірка».

  • Виділити кілька комірок можна шляхом перетягування через межу комірки. Будьте обережні, щоб не перетягнути лінію стовпчика або рядка, оскільки це призведе до зміни розмірів таблиці.

Примітка.

Для переключання між виділенням усього тексту в комірці та виділенням комірки натисніть Esc.

Виділення цілих стовпчиків або рядків

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть у комірці або виділіть текст і виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Стовпець» або «Рядок».

  • Перемістіть вказівник на верхній край стовпчика або лівий край рядка таким чином, щоб він перетворився на стрілку ( або ), потім клацніть, щоб вибрати увесь стовпчик або рядок.

Перед виділенням рядка та після нього
Перед виділенням рядка та після нього

 1. Клацніть всередині таблиці або виділіть текст.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Рядки верхнього колонтитула", «Основні рядки» або «Рядки нижнього колонтитула".

Виділення всієї таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть всередині таблиці або виділіть текст та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Таблиця".

  • Перемістіть вказівник у верхній лівий кут таблиці таким чином, щоб вказівник набув форми стрілки , потім клацніть, щоб вибрати всю таблицю.

  Перед виділенням таблиці та після нього
  Перед виділенням таблиці та після нього

  • Протягніть інструмент «Текст» через усю таблицю.

Примітка.

Таблицю також можна виділити таким же чином, як ви виділяєте прив’язану графіку — помістіть точку вставки відразу перед таблицею або після неї та, утримуючи Shift, натисніть відповідно клавішу «Стрілка вправо» або «Стрілка вліво".

Вставлення рядків та стовпчиків

Рядки та стовпчики можна вставляти кількома різними способами.

Вставлення рядка

 1. Помістіть точку вставки у рядок, що знаходиться нижче або вище того місця, де ви бажаєте вставити новий рядок.
 2. Виберіть «Таблиця" > «Вставити» > «Рядок".
 3. Вкажіть необхідну кількість рядків.
 4. Вкажіть місце, де має з’явитися новий рядок або рядки (перед або після поточного рядка), та натисніть «OK".

Нові комірки матимуть таке ж форматування, як і текст у рядку, де було поміщено точку вставки.

Примітка.

Новий рядок також можна створити, натиснувши Tab, коли точка вставки знаходиться в останній комірці.

Вставлення стовпчика

 1. Помістіть точку вставки у стовпчик, що знаходиться поряд із місцем, куди ви бажаєте вставити новий стовпчик.
 2. Виберіть «Таблиця" > «Вставити» > «Стовпчик".
 3. Вкажіть необхідну кількість стовпчиків.
 4. Вкажіть місце, де має з’явитися новий стовпчик або стовпчики (перед або після поточного стовпчика), та натисніть «OK".

Нові комірки матимуть таке ж форматування, як і текст у стовпчику, де було поміщено точку вставки.

Вставлення кількох рядків та стовпчиків

 1. Помістивши точку вставки в комірку, виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштування таблиці».
 2. Вкажіть іншу кількість рядків та стовпчиків і натисніть «OK".

Нові рядки будуть додані внизу, а нові стовпчики — з правого боку таблиці.

Примітка.

Кількість рядків та стовпчиків також можна змінити за допомогою панелі «Таблиця". Щоб відобразити панель «Таблиця", виберіть «Вікно» > «Текст і таблиці" > «Таблиця".

Вставлення рядків або стовпчиків шляхом перетягування

Якщо під час додавання стовпчиків ви перетягнете стовпчик на відстань, що в півтора рази перевищує його ширину, будуть додані нові стовпчики, що матимуть таку ж ширину, що й оригінальний. Якщо ви використовуєте перетягування для додавання тільки одного стовпчика, цей стовпчик може бути вужчим або ширшим за оригінал. Таке ж правило діє і для рядків крім випадків, коли для параметра «Висота рядка» перетягуваного рядка встановлено значення «Найменша". У такому випадку, якщо ви використовуєте перетягування для створення лише одного рядка, InDesign за потреби змінить висоту нового рядка достатньо для вміщення тексту.

 1. Помістіть інструмент «Текст» над межею стовпчика або рядка таким чином, щоб з’явився значок із подвійною стрілкою ( або ).
 2. Натисніть та утримуйте натиснутою клавішу мишки, потім натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) та перетягуйте вниз для створення нового рядка або вправо для створення нового стовпчика. (Якщо ви спершу натиснете Alt або Option, а потім натиснете клавішу мишки, з’явиться інструмент «Рука". Тому спершу почніть перетягування, а потім натискайте Alt або Option.)

Примітка.

Перетягування з метою вставлення рядків або стовпчиків не працює для верхнього та лівого країв таблиці. Ці поля використовуються для виділення рядків або стовпчиків.

Видалення рядків, стовпчиків або таблиць

 • Щоб видалити рядок, стовпчик або таблицю, помістіть точку вставки в таблицю або виділіть в таблиці текст, а потім виберіть «Таблиця» > «Видалити» > «Рядок», «Стовпчик» або «Таблиця».
 • Щоб видалити рядки та стовпчики за допомогою діалогового вікна «Параметри таблиці», виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштовування таблиці». Вкажіть іншу кількість рядків та стовпчиків і натисніть «OK». Рядки будуть видалені знизу таблиці, а стовпчики — з правого боку.
 • Щоб видалити рядок або стовпчик за допомогою мишки, розмістіть вказівник над нижньою або правою межею таблиці таким чином, щоб з’явився значок із подвійною стрілкою ( або ), після цього натисніть клавішу мишки, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), та перетягуйте вгору для видалення рядків або вліво для видалення стовпчиків.

Примітка.

Якщо ви спершу натиснете Alt або Option, а потім натиснете клавішу мишки, з’явиться інструмент «Рука". Тому спершу почніть перетягування, а потім натискайте Alt або Option.

 • Щоб вилучити вміст комірки, не видаляючи саму комірку, виділіть необхідну комірку або виділіть текст у ній за допомогою інструмента «Текст». Натисніть Backspace чи Delete або виберіть «Правка» > «Очистити».

Зміна вирівнювання таблиці у кадрі

Таблиця переймає ширину абзацу або комірки таблиці, в якій цю таблицю було створено. Проте ви можете змінити розмір текстового кадру або таблиці таким чином, щоб таблиця була ширшою або вужчою за кадр. У такому випадку ви можете вирішувати, де таблицю необхідно вирівнювати всередині кадру.

 1. Помістіть точку вставки праворуч або ліворуч від таблиці. Переконайтеся, що точка вставки тексту знаходиться в абзаці, де знаходиться таблиця, а не всередині самої таблиці. Точка вставки матиме ту ж висоту, що і таблиця в кадрі.
 2. На панелі «Абзац» або на панелі керування натисніть кнопку вирівнювання (наприклад, «Вирівнювання по центру").

Для переміщення по таблиці використовуйте клавішу Tab або клавіші зі стрілками. Ви також маєте змогу безпосередньо перейти до потрібного рядка, що є надзвичайно зручним у великих таблицях.

Переміщення по таблиці за допомогою Tab

 • Натискайте Tab для переходу до наступної комірки. Якщо натиснути «Tab» в останній комірці таблиці, буде створено новий рядок. Відомості щодо вставлення табуляторів та відступів у таблицю див. у розділі Форматування тексту в таблиці.
 • Для переходу до попередньої комірки одночасно натисніть Shift+Tab. Якщо одночасно натиснути Shift і Tab у першій комірці таблиці, точка вставки переміститься до останньої комірки таблиці.

Переміщення по таблиці за допомогою клавіш зі стрілками

Натискайте клавіші зі стрілками для переміщення всередині комірок таблиці та між ними. Якщо натиснути клавішу «Стрілка вправо", коли точка вставки знаходиться в кінці останньої комірки в рядку, точка вставки переміститься на початок першої комірки того ж рядка. Так само, якщо натиснути клавішу «Стрілка вниз", коли точка вставки знаходиться в кінці останньої комірки у стовпчику, точка вставки переміститься на початок першої комірки того ж стовпчика.

Перехід безпосередньо до необхідного рядка в таблиці

 1. Виберіть «Таблиця» > «Перейти до рядка".
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Вкажіть номер рядка, до якого необхідно перейти, та натисніть «OK".

  • Якщо в поточній таблиці наявні рядки верхнього або нижнього колонтитула, ви можете вибрати з меню пункт «Верхній колонтитул» або «Нижній колонтитул» та натиснути «OK".

Вирізання, копіювання та вставлення вмісту таблиці

Дії для вирізання, копіювання та вставлення тексту, виділеного всередині комірки, такі ж самі, як і для тексту, виділеного за межами таблиці. Крім того, ви також можете вирізати, копіювати та вставляти комірки разом зі вмістом. Якщо під час вставлення комірок точка вставки знаходиться в таблиці, вставлені комірки з’являться як таблиця всередині таблиці. Ви також маєте змогу переміщувати або копіювати цілу таблицю.

 1. Виділіть комірки, які необхідно вирізати або скопіювати, потім виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати".
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб вбудувати одну таблицю в іншу, помістіть точку вставки у комірку, в яку необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > «Вставити".

  • Щоб замінити існуючі комірки, виділіть одну або більше комірок у таблиці (переконайтеся, що внизу та праворуч від виділеної комірки наявна достатня кількість комірок), потім виберіть «Правка» > «Вставити".

Переміщення або копіювання таблиці

 1. Щоб вибрати всю таблицю, помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Таблиця".
 2. Виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати", перемістіть точку вставки у місце, куди необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > «Вставити".

Перетворення таблиць на текст

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки всередині таблиці або виділіть текст таблиці.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити таблицю на текст».
 3. Для параметрів «Розділювач стовпчиків» та «Розділювач рядків» вкажіть бажані розділювачі.

  Щоб досягти найкращого результату, використовуйте різні розділювачі для стовпчиків і рядків, наприклад, табулятори для стовпчиків та символи початку абзацу для рядків.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Під час перетворення таблиці на текст відбувається вилучення ліній таблиці, а вказані розділювачі вставляються у кінці кожного рядка та стовпчика.

Об’єднання таблиць

За допомогою команди «Вставити « ви маєте змогу об’єднати дві або більшу кількість таблиць в одну.

 1. У цільовій таблиці вставте принаймні таку ж кількість пустих рядків, як і кількість рядків із даними, які ви плануєте вставити з інших таблиць. (Якщо кількість вставлених пустих рядків буде меншою, ніж кількість скопійованих, вставлення буде неможливим.)
 2. У вихідній таблиці виділіть комірки, які необхідно скопіювати. (Якщо ви скопіюєте більше комірок стовпчика, ніж доступно пустих комірок в цільовій таблиці, вставлення буде неможливим.)
 3. Виділіть принаймні одну комірку, куди необхідно вставити вхідні рядки, та виберіть «Правка» > «Вставити".

Примітка.

Якщо вставлені рядки мають форматування, яке відрізняється від решти таблиці, визначте один або більше стилів комірок і застосуйте ці стилі до вставлених комірок. Щоб замінити існуюче форматування, під час натискання на стилі комірки утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Анна-Марія Консепсьйон помістила статтю про комбінування таблиць на сторінці Об’єднання таблиць (Joining Tables).

Робота з таблицями в редакторі матеріалу

Коли ви вибираєте «Правка» > «Редагувати в редакторі матеріалу», таблиці та їхній уміст з’являються в редакторі матеріалу. Ви можете редагувати таблиці в редакторі матеріалу.

Редагування таблиць в редакторі матеріалу
Редагування таблиць в редакторі матеріалу

A. Значок «Таблиця» B. Витіснена графіка 
 • Щоб розгорнути або згорнути таблицю в редакторі матеріалу, клацніть трикутник угорі таблиці ліворуч від значка таблиці.

 • Щоб визначити спосіб сортування таблиці (за рядками або стовпцями), клацніть значок таблиці правою клавішею миші (Windows) або клацніть його лівою клавішею миші з утримуванням Ctrl (Mac OS) та оберіть «Упорядкувати за рядками» або «Упорядкувати за стовпцями».

 • Для зміни та форматування таблиці використовуйте меню «Шар». В редакторі матеріалу неможна вибирати рядки або стовпці.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності