Огляд панелі перевірки перед друком

Перед друком або передачею документа постачальнику послуг ви можете здійснити перевірку якості документа. Перевірка перед друком — це стандартизований у промисловості термін цього процесу. Під час редагування документа панель перевірки перед друком попереджає про проблеми, які можуть зашкодити належному виводу або друку документа або книги. Ці проблеми включають у себе відсутні файли або шрифти, зображення з низькою роздільною здатністю, витіснений текст та ряд інших умов.

Можна налаштувати параметри перевірки перед друком на відстеження лише певних умов. Ці параметри зберігаються у профілях перевірки перед друком для легшого використання. Можна створювати власні профілі перевірки перед друком або імпортувати їх з вашого принтера або іншого джерела.

Щоб скористатися перевагами дійсної перевірки перед друком, створіть або вкажіть профіль перевірки перед друком на ранніх етапах створення документа. Якщо перевірку перед друком активовано, то коли InDesign виявляє будь-які проблеми, на панелі статусу з’являється значок із червоним колом. Можна відкрити панель перевірки перед друком та переглянути секцію інформації, щоб отримати основні вказівки щодо виправлення проблем.

Панель «Перевірка перед друком»
Панель «Перевірка перед друком»

A. Виділена помилка B. Клацніть номер сторінки, щоб переглянути елемент сторінки C. Область інформації надає пропозиції щодо усунення виділеної помилки. D. Укажіть діапазон сторінок для обмеження перевірки помилок 

Відкриття панелі «Перевірка перед друком»

 • Виберіть Вікно > Вивід > Перевірка перед друком.

 • Двічі клацніть значок «Перевірка перед друком» внизу вікна документа. Якщо значок «Перевірка перед друком» зелений, це означає, що знайдено помилки, якщо червоний – помилок немає.

Визначення профілів перевірки перед друком

За замовчуванням до нових та перетворених документів застосовується профіль [стандартний]. Цей профіль відмічає відсутні або змінені зв’язки, витіснений текст та відсутні шрифти. Редагувати або видалити профіль [стандартний] неможливо, проте можна створювати та використовувати власні профілі. Наприклад, можна переключати профілі під час роботи з різними документами, використання різних постачальників послуг друку або запуску одного документа в різних фазах виробництва.

Проконсультуйтесь із вашим постачальником підготовки до друку для отримання профілю або отримання докладнішої інформації про налаштування профілів перевірки перед друком. 

Визначення профілю перевірки перед друком

 1. Виберіть Визначити профілі в меню панелі «Перевірка перед друком» або в меню «Перевірка перед друком» внизу вікна документа.

 2. Клацніть значок Створити профіль перевірки перед друком і вкажіть ім’я профілю.

 3. Укажіть параметри в кожній з категорій. Позначка в полі вказує, що включено всі параметри. Пусте поле означає, що жодні параметри не включено.

  Зв’язки –

  Визначте, чи відображатимуться відсутні та змінені зв’язки як помилки.

  Колір

  визначте необхідний простір накладання прозорості і визначте, чи дозволено такі елементи як плашкові кольори CMY, кольорові простори та накладання.

  Зображення та об’єкти –

  Укажіть вимоги для таких елементів як роздільна здатність зображення, прозорість та товщина обведення.

  Текст

  Категорія «Текст» відображає помилки для таких елементів як відсутні шрифти та витіснений текст.

  Документ

  Укажіть вимоги для розміру та орієнтації сторінки, кількості сторінок, пустих сторінок та налаштування обрізу та службового поля.

 4. Натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни в одному профілі перед роботою з іншим. Щоб закрити діалогове вікно й зберегти всі зміни, натисніть OK.

Вбудовування та скасування вбудовування профілів

Вбудовуючи профіль, ви робите його частиною документа. Вбудовування профілів особливо корисне під час надсилання файлу іншому користувачу. Хоча профіль є вбудованим, його не обов’язково використовувати. Наприклад, якщо ви надсилаєте документ із вбудованим профілем до сервісу друку, принтер може вибрати інший профіль для використання з цим документом.

Можна вбудувати лише один профіль. Профіль [стандартний] вбудувати неможливо.

 1. Щоб вбудувати профіль, виберіть його у списку профілів та натисніть значок «Вбудувати» праворуч від списку.

  Вбудувати профіль можна також у діалоговому вікні «Визначити профілі».

 2. Щоб скасувати вбудовування профілю, виберіть профіль у розділі Визначити профілі в меню панелі «Перевірка перед друком», а потім у меню профілю перевірки перед друком ліворуч у діалоговому вікні натисніть Скасувати вбудування профілю.

Експорт та завантаження профілів

Ви можете експортувати профіль, щоб зробити його доступним іншим користувачам. Експортовані профілі зберігаються з розширенням .idpp.

Примітка.

Експортування профілю є гарним способом створити резервну копію власних налаштувань профілю. Під час відновлення параметрів інформація про ваш профіль скидається. Для відновлення параметрів можна завантажити експортований профіль.

Також можна завантажити профіль, який зробив доступним для вас інший користувач. Можна завантажити файл *.idpp або завантажити вбудований профіль у вказаний вами документ.

 • Щоб експортувати профіль, виберіть Визначити профілі в меню «Перевірка перед друком». У «Меню профілю перевірки перед друком» виберіть Експортувати профіль, укажіть ім’я й розташування, потім натисніть Зберегти.
 • Щоб завантажити (імпортувати) профіль, виберіть Визначити профілі в меню «Перевірка перед друком». У «Меню профілю перевірки перед друком» виберіть Завантажити профіль, виберіть файл *.idpp або документ, що містить потрібний вбудований профіль, і натисніть Відкрити.

Видалення профілю

 1. У меню «Перевірка перед друком» виберіть Визначити профілі.

 2. Виберіть профіль, який потрібно видалити, і натисніть значок Видалити профіль перевірки перед друком .

 3. Натисніть OK , щоб видалити профіль.

Перегляд та визначення помилок перевірки перед друком

У списку помилок перелічено лише категорії з помилками. Можна клацнути стрілку поряд із кожним з елементів для розгортання або згортання.

Переглядаючи список помилок, зверніть увагу на такі факти:

 • У деяких випадках, проблему може викликати такий елемент розробки як зразок або стиль абзацу. Сам елемент розробки не повідомляється як помилка. Замість цього у списку помилок з’являється певний елемент сторінки, до якого застосовується елемент розробки. У таких випадках переконайтеся, що ви визначили проблему в елементі розробки.

 • Помилки, що з’являються у витісненому тексті, прихованих умовах або примітках, не перелічуються. Також ігнорується видалений текст, що досі доступний у відстежуваних змінах.

 • Елемент сторінки-шаблона із проблемою не відображається у списку, якщо шаблон не застосовано або якщо в поточному завданні немає сторінки, до якої застосовано шаблон. Якщо елемент сторінки-шаблона містить помилку, на панелі «Перевірка перед друком» вона відображається лише один раз, навіть якщо помилка повторюється на кожній сторінці, до якої застосовано шаблон.

 • Помилки, які виникають в елементах сторінки, що не друкуються, в елементах сторінки на монтажному столі або у прихованих шарах, що не друкуються, з’являються у списку помилок, лише якщо в діалоговому вікні «Параметри перевірки перед друком» указано відповідні параметри.

 • Щоб вивести лише певні сторінки, можна обмежити перевірку перед друком певним діапазоном сторінок. Укажіть діапазон сторінок унизу панелі «Перевірка перед друком».

Увімкнення та вимкнення динамічної перевірки перед друком

За замовчуванням перевірку перед друком активовано для всіх документів.

 1. Щоб увімкнути або вимкнути перевірку перед друком для активного документа, поставте або зніміть позначку «Увімкнути» для цього параметра у верхньому лівому куті панелі «Перевірка перед друком» або в меню «Перевірка перед друком» внизу вікна документа виберіть Документ перед друком.

 2. Щоб увімкнути або вимкнути перевірку перед друком для всіх документів, виберіть Увімкнути перевірку перед друком для всіх документів у меню панелі «Перевірка перед друком».

Визначення помилок

 1. У списку помилок двічі клацніть рядок або клацніть номер сторінки у стовпці «Сторінка», щоб переглянути елемент сторінки.

 2. Клацніть стрілку ліворуч від параметра «Інформація», щоб переглянути інформацію про виділений рядок.

  Панель «Інформація» містить опис проблеми та пропозиції щодо її виправлення.

 3. Виправте помилку.

Вибір іншого профілю

Використання різних профілів корисне в багатьох робочих процесах. Наприклад, можливо вибрати різні профілі для документів, що редагуються одночасно, або вибрати новий профіль для початку нової фази виробництва. Коли ви вибираєте інший профіль, відбувається повторна перевірка документа.

 1. Відкрийте документ.

 2. На панелі «Перевірка перед друком» виділіть профіль у меню «Профіль».

Якщо ви бажаєте використовувати цей профіль з цим документом завжди, вбудуйте цей профіль. У протилежному випадку документ відкриється з робочим профілем за замовчуванням.

Визначення діапазону номерів для перевірки перед друком

 1. Внизу панелі «Перевірка перед друком» вкажіть діапазон сторінок (наприклад, 1-8).

Правила вказання діапазонів сторінок такі самі, як і в діалоговому вікні «Друк». Помилки, що з’являються на сторінках поза цим діапазоном сторінок, пропускаються й не відображаються у списку помилок.

Встановлення параметрів перевірки перед друком

 1. Виберіть «Параметри перевірки перед друком» в меню панелі «Перевірка перед друком».

 2. Задайте наведені нижче параметри й натисніть кнопку «OK».

  Робочий профіль –

  Виберіть профіль, який буде використовуватися для нових документів за замовчуванням. Якщо ви бажаєте, щоб робочий профіль вбудовувався в нові документи, виберіть «Вбудувати робочий профіль у нові документи». Див. Визначення профілів перевірки перед друком.

  Використати вбудований профіль / Використати робочий профіль –

  визначіть, який профіль використовуватиметься для перевірки перед друком — вбудований або робочий.

  Шари

  вкажіть, які елементи треба включити у перевірку перед друком — елементи на всіх шарах, видимих шарах або на шарах, які можна переглянути та роздрукувати. Наприклад, якщо елемент знаходиться на прихованому шарі, можна запобігти сповіщенням про помилки стосовно цього елемента.

  Об’єкти, що не друкуються

  виберіть цей параметр, щоб сповіщати про помилки стосовно об’єктів, які позначено як об’єкти, що не друкуються, на панелі «Атрибути» або стосовно об’єктів сторінки-шаблона на сторінках, до яких застосовано приховування елементів шаблона.

  Об’єкти на монтажному столі

  Виберіть цей параметр для сповіщення про помилки стосовно об’єктів, розміщених на монтажному столі.

Обмеження кількості рядків на помилку

Можна розширити керування вашими списками помилок шляхом обмеження кількості рядків на помилку. Наприклад, у документі, в якому використовуються шрифти TrueType, один такий використовуваний шрифт може створити сотні помилок. Якщо ви обмежили кількість рядків на помилку до 25, у списку з’являються лише перші 25 помилок, а поряд із помилкою з’являється напис (25+).

 1. У меню панелі «Перевірка перед друком» виберіть параметр Обмежити кількість рядків на помилку й задайте цю кількість.

Збереження звіту про помилки

Можна створити текстовий PDF-файл, що перелічуватиме помилки, відображувані на панелі «Перевірка перед друком». Цей звіт також міститиме й іншу статистику, наприклад, час, ім’я документа та ім’я профілю.

Примітка.

Для повного опису документа, що включає всі шрифти, фарби, зв’язки та інші використовувані елементи, створюйте звіт за допомогою функції «Пакувати».

 1. Виберіть параметр Зберегти звіт у меню панелі «Перевірка перед друком».

 2. У меню Тип файлу (Windows) або Format (Формат) (Mac OS) укажіть, у якому форматі слід зберегти файл – як PDF або як текстовий файл.

 3. Укажіть назву й розташування звіту, потім натисніть Зберегти.

Перевірка книг перед друком

Команда «Перевірити книгу перед друком» у меню панелі «Книга» перевіряє усі (або всі вибрані) документи на наявність помилок. Можна використати профіль, вбудований у кожний документ, або вказати певний профіль. Зелений та червоний значки або значок зі знаком питання вказують статус перевірки перед друком для кожного документа. Зелений значок означає, що в документі немає звітів про помилки. Красний указує на наявність помилок. Знак питання означає невідомий статус. Наприклад, документ можна закрити, перевірку перед друком можна вимкнути або профіль перевірки перед друком було змінено.

Встановлення параметрів перевірки перед друком у книзі

 1. У меню панелі «Книга» виберіть пункт Перевірка книги перед друком.

 2. У діалоговому вікні «Параметри перевірки книги перед друком» укажіть ціль застосування параметрів перевірки – до всієї книги або лише до вибраних документів.

 3. Під пунктом «Профіль перевірки перед друком» укажіть, який профіль ви бажаєте використати – профіль, вказаний у меню «Використати профіль» або вбудований профіль кожного документа.

  Профіль, який вказується, тимчасово застосовується до всіх документів. Коли ви закриваєте та відкриваєте будь-який з окремих документів, використовується або робочий, або вбудований профіль, залежно від указаного відповідного параметра у діалоговому вікні «Параметри перевірки перед друком».

 4. У полі «Включити» визначте, котрі з елементів треба включити у список помилок.

  Шари

  вкажіть, які елементи треба включити у перевірку перед друком — елементи на всіх шарах, видимих шарах або на шарах, які можна переглянути та роздрукувати. Наприклад, якщо елемент знаходиться на прихованому шарі, можна вибрати не переглядати сповіщувані помилки стосовно цього елемента.

  Об’єкти на монтажному столі

  Виберіть цей параметр для сповіщення про помилки стосовно об’єктів, розміщених на монтажному столі.

  Об’єкти, що не друкуються

  Виберіть цей параметр для сповіщення про помилки стосовно об’єктів, позначених як об’єкти, що не друкуються, на панелі «Атрибути».

 5. Виберіть Створити звіт, щоб створити текстовий або PDF-файл зі списком помилок. Створений звіт містить усі помилки у списку.

 6. Клацніть Перевірка перед друком.

Визначення помилок перевірки перед друком у книзі

Якщо праворуч від імені документа на панелі книги з’являється червона точка, то документ містить помилки у перевірці перед друком.

 1. На панелі «Книга» двічі клацніть документ, що містить помилки.

 2. Використайте панель «Перевірка перед друком» для перегляду помилок у кожному документі та внесіть необхідні зміни для виправлення проблем.

Помилки можуть спричиняти такі елементи розробки як стилі чи зразки. У таких випадках переконайтеся, що ви визначити помилки у стилях або зразках у вихідному документі стилю, а потім синхронізуйте книгу.

Якщо вказаний профіль для використання в перевірці книги перед друком не є вбудованим у документ, пам’ятайте, що після наступного відкриття документа може бути вибрано інший профіль. Інший профіль може спричинити інші помилки перевірки перед друком.

Файли пакета

Ви можете об’єднати файли, які ви використовували, включаючи шрифти та зв’язану графіку, для простої їх передачі постачальнику послуг. Під час пакування файлу ви створюєте теку, яка містить документ InDesign (або документи у файлі книжки), всі необхідні шрифти, зв’язану графіку, текстові файли та персоналізований звіт. Цей звіт, який зберігається у вигляді текстового файлу, містить у собі інформацію у діалоговому вікні «Інструкції друку», список всіх використовуваних шрифтів та зв’язків, необхідних для друку документа, а також параметри друку.

InDesign здійснює оновлену перевірку перед друком. Діалогове вікно «Опис пакета» вказує області, в яких виявлено проблеми. Ви також можете надати вашому постачальнику послуг сполучений PDF-файл, який був зроблений із вашого комп’ютера або файлу PostScript.

 1. Виконайте одну з наступних дій, щоб відкрити діалогове вікно «Пакувати»:
  • Виберіть Файл > Пакувати. (Якщо пункту «Пакувати» немає в меню «Файл», спробуйте вибрати інше робоче середовище, наприклад Вікно > Робоче середовище > Додаткові параметри.)

  • У меню панелі «Книга» виберіть Пакувати книгу або Пакувати вибрані документи залежно від того, чи вибрано на панелі «Книга» всі документи, деякі чи жодного.

  Значок попередження  позначає проблемні ділянки.

 2. У діалоговому вікні пакування виконайте одну з таких дій:

  • Отримавши сповіщення про проблеми, клацніть Скасувати й за допомогою панелі «Перевірка перед друком» визначте проблемні ділянки.

  • Клацніть проблемну область (наприклад, шрифти) та виправте проблему. Якщо ви задоволені документом, знову починайте процес пакування.

  • Виберіть Створити інструкції щодо друку на вкладці Зведення, щоб створити файл із такими інструкціями.      
  • Клацніть Пакувати, щоб розпочати цей процес.

 3. Якщо вибрано команду Створити інструкції щодо друку, відкриється діалогове вікно Інструкції щодо друку. Заповніть інструкції щодо друку. Введене ім’я файлу буде назвою звіту, що додаватиметься до всіх інших файлів пакету. Клацніть Продовжити.

 4. Укажіть місце для зберігання всіх файлів пакету.

 5. Виберіть потрібне:

  Копіювати шрифти –

  Копіює всі необхідні файли шрифту, а не всю гарнітуру шрифту.

  Копіювати зв’язану графіку

  Копіює файли зв’язаної графіки до місця розташування теки пакування.

  Оновити графічні зв’язки у пакеті –

  Змінює графічні зв’язки для місця розташування теки пакування.

  Використовувати лише особливі випадки переносу у документі

  Якщо вибрано цей параметр, InDesign помічає цей документ таким чином, що він не перекомпоновується, коли він відкривається або редагується іншим користувачем на комп’ютері, що має інші налаштування переносу та словника. Можна вимкнути цей параметр під час надсилання файлу до постачальника послуг.

  Включати шрифти та зв’язки для вмісту, який прихований та не друкується –

  Пакує об’єкти, які знаходяться у прихованих шарах, прихованих умовах та шарах, для яких параметр «Друкувати шар» вимкнений. Якщо цей параметр не вибрано, під час створення пакета в нього включається лише те, що можна побачити і надрукувати в документі.

  Вибір параметрів IDML
  Вибір параметрів IDML

  Включити IDML –

  Упаковування файлу IDML у пакеті. Це забезпечує можливість відкриття документа/книги InDesign в попередніх версіях програми.

  Включити PDF (Друк) –

  Оберіть цей параметр для пакування файлу формату .pdf (друк). Усі поточні стилі PDF доступні для пакування. Використаний востаннє стиль PDF помічається як стиль за замовчуванням у переліку стилів.

  Примітка.

   

  • Створення виконується успішно, незважаючи на попередження, що можуть відображатися на екрані. 
  • За виникнення будь-якої помилки під час створення файлу PDF/IDML або під час пакування, операція повністю скасовується. Отже в результаті не буде створено жодних файлів.
  • Утворений файл IDML та PDF матиме таку ж назву, як і документ формату .indd.

  Переглянути звіт.

  Відкриває звіт інструкцій щодо друку в текстовому редакторі одразу після пакування. Для редагування інструкцій щодо друку перед завершенням процесу пакування натисніть кнопку «Інструкції». Це можна зробити, лише якщо на кроці 2 було вибрано Створити інструкції щодо друку

 6. Клацніть Пакувати, щоб продовжити цей процес.

Виправлення помилок шрифту

В області шрифтів діалогового вікна «Опис пакета» знаходиться список всіх шрифтів, які використовуються у документі, включаючи шрифти, які застосовуються до витісненого тексту або тексту на монтажному столі, а також шрифти, вбудовані у EPS-файли, оригінальні файли Adobe Illustrator та розміщені PDF-сторінки; вона також вказує, чи доступні шрифти, встановлені на вашому комп’ютері. Вибір команди «Показати тільки проблеми» відображує шрифти, які відповідають наступним категоріям:

Відсутні шрифти

Складає список шрифтів, які використовуються в документі, але не встановлені на цьому комп’ютері або недоступні як установлені шрифти документа.

Неповні шрифти

Складає список шрифтів, які мають екранний шрифт на поточному комп’ютері, але не мають відповідного шрифту принтера.

Захищені шрифти

Складає список шрифтів, які не можна інтегрувати у файли PDF чи EPS або використати як установлені шрифти документа через ліцензійні обмеження.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Закрийте діалогове вікно «Перевірка перед друком» та встановіть шрифти на комп’ютер.

  • Натисніть кнопку «Знайти шрифти» в області шрифтів діалогового вікна «Перевірка перед друком» і таким чином знаходьте, заносьте у список і замінюйте шрифти, які використовуються в документі.

Переконайтеся, що шрифти, які використовуються в документі, ліцензовані, встановлені та активовані або на вашому комп’ютері, або на пристрої виводу.

Область зв’язків та зображень діалогового вікна «Опис пакета» здійснює складання списку всіх зв’язків, вбудованих зображень та файлів, розміщених в InDesign, які використовуються у документі, включаючи зв’язки DCS та OPI, які містяться у зв’язаній графіці EPS. Зображення, які вбудовуються у EPS-графіку та розміщуються у файлах InDesign, не включаються до звіту перевірки перед друком у вигляді зв’язків. Сервісна програма перевірки перед друком показує відсутні або застарілі зв’язки та RGB-зображення (які можуть поділятися неправильно до тих пір, поки керування кольором увімкнено та не налаштовано належним чином).

Примітка.

Діалогове вікно «Опис пакета» не може виявити RGB-зображення, які вбудовані у розміщені файли EPS, Adobe Illustrator, Adobe PDF, FreeHand та .INDD. Для отримання найкращих результатів перевірте дані кольору для розміщеної графіки, використовуючи панель «Перевірка перед друком» або у їхніх вихідних програмах.

 1. Для перегляду лише проблемних зображень оберіть команду «Показувати лише проблеми» в області зв’язків та зображень діалогового вікна «Опис пакета».
 2. Щоб відновити зв’язок, виконайте одну з наступних дій:
  • Виділіть проблемне зображення та натисніть кнопку «Оновити» або «Поновити зв’язок».

  • Натисніть «Відновити всі».

 3. Знайдіть файл із необхідним зображенням і натисніть «Відкрити».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності