Додавання нумерації розділів і глав

Визначте, який тип нумерації необхідно використовувати для документа або книжки. Для довгих документів можна призначити номери глав. Кожному документу можна призначити тільки один номер глави. Якщо необхідно використовувати різну нумерацію в межах документа, можна визначити діапазони сторінок як розділи, які вже можуть мати різну нумерацію. Наприклад, перші десять сторінок документа (титульні елементи) можуть містити римські цифри, а решта документа може містити арабські цифри.

Один документ InDesign може містити до 9999 сторінок, але нумерація сторінок може досягати 999999. (Наприклад, можна правильно пронумерувати документ, який містить 100 сторінок і починається на сторінці 9949.) За замовчуванням перша сторінка є правою та має номер 1. Непарні сторінки завжди розташовуються праворуч. Якщо використати команду «Параметри розділу», щоб змінити номер першої сторінки на парний, перша сторінка буде знаходитися ліворуч.

Інформацію щодо створення базової нумерації сторінок у документі можна знайти в розділі Додавання базової нумерації сторінок.

Додавання автоматично поновлюваного номера глави

До документа можна додати змінну номеру глави. Як і номери сторінок, номери глав можна поновлювати автоматично і застосовувати до них форматування та стилі як до тексту. Змінна номеру глави використовується в документах, які є частинами книги. Документ може мати тільки один призначений номер глави. Якщо необхідно розділити єдиний документ на глави, замість цього можна створити розділи.

Примітка.

Номери розділів не можуть бути включені як префікс у створеному індексі або змісті (наприклад, 1-3, 1-4 і т.д.). Якщо треба включити номери розділів як префікси, використовуйте префікси розділу замість номерів розділу.

 1. У разі потреби створіть текстовий кадр там, де необхідно розташувати номер глави. Щоб номер глави з’являвся на декількох сторінках, створіть текстовий кадр на сторінці-шаблоні і застосуйте сторінку-шаблон до сторінок документа.
 2. У текстовий кадр номеру глави введіть будь-який текст, який буде додаватися перед або після номеру глави.
 3. Розташуйте точку вставки там, де має з’явитися номер глави, а потім виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Вставити текстову змінну» > «Номер глави».

Вибравши пункт меню «Макет» > «Параметри нумерації і розділу», можна оновлювати початковий номер і форматувати нумерацію глав.

Додавання автоматично поновлюваного маркера розділу

 1. Визначте розділи в документі. (Див. Визначення нумерації розділів.)
 2. На сторінці або шаблоні, що використовується в розділі, протягніть інструмент «Текст», щоб створити текстовий кадр, достатньо великий для тексту маркера розділу, або клацніть існуючий кадр.
 3. Виберіть пункт меню «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Маркери» > «Маркер розділу».
На сторінці-шаблоні A: маркер розділу (ліворуч) і маркер розділу зі вставленим маркером номера сторінки (праворуч)
На сторінці-шаблоні A: маркер розділу (ліворуч) і маркер розділу зі вставленим маркером номера сторінки (праворуч)

Зміна формату сторінки і нумерації глав

 1. Виберіть пункт меню «Макет» > «Параметри нумерації і розділу».
 2. У розділі «Нумерація сторінок» або «Нумерація розділів документа» виберіть новий формат номера в полі «Стиль». (Див. Параметри нумерації документів.)
 3. Натисніть кнопку «OK».

Визначення нумерації розділів

За замовчуванням номери сторінок та розділів в книзі додаються послідовно. Використовуючи «Параметри нумерації і розділу», ви можете заново нумерувати сторінки від указаної сторінки, додавати префікси до номерів сторінок та змінювати стиль нумерації обох сторінок та розділів.

Можна додати префікс розділу, щоб автоматично позначати сторінки розділу. Наприклад, якщо визначити «A–» як префікс розділу на сторінці 16 і включити префікс розділу, сторінка з’явиться у змісті або індексі як «A–16». Текст, введений для маркера розділу, з’являється, якщо вибрати пункт меню «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Маркери» > «Маркер розділу».

Панель «Сторінки»
Панель «Сторінки»

A. Значок індикатора розділу позначає початок розділу B. Номер сторінки змінено для нового розділу C. Рядок стану відображає довжину документа 

Визначення розділів у документі

 1. На панелі «Сторінки» виділіть першу сторінку в розділі, який необхідно визначити.
 2. Виберіть пункт меню «Макет» > «Параметри нумерації і розділу» або виберіть «Параметри нумерації і розділу» на панелі «Сторінки».
 3. Якщо необхідно змінити параметри нумерації для всіх сторінок документа, крім першої, переконайтеся, що вибрано пункт «Початок розділу». Цей параметр позначає виділену сторінку як початок нового розділу.
 4. Якщо необхідно, зазначте параметри нумерації та розділу (див. Параметри нумерації документів), а потім натисніть «OK».

  Значок індикатора розділу  з’являється над значком сторінки на панелі «Сторінки», визначаючи початок нового розділу.

 5. Щоб закінчити розділ, повторіть кроки нумерації розділів на першій сторінці після цього розділу.

Редагування та видалення нумерації розділів

 1. На панелі «Сторінки» двічі клацніть значок індикатору розділу  над значком сторінки. Або виділіть сторінку, на якій використовується маркер розділу, і на панелі «Сторінки» виберіть «Параметри нумерації і розділу».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб змінити стиль або початковий номер, змініть розділ і параметри нумерації.

  • Щоб видалити розділ, зніміть прапорець «Початок розділу».

Примітка.

Щоб швидко визначити розділ на панелі «Сторінки», наведіть курсор точно на будь-який значок індикатора розділу . З’явиться підказка з номером початкової сторінки або префіксом розділу.

Відображення абсолютної нумерації або нумерації розділів на панелі «Сторінки»

На панелі «Сторінки» може відображатися абсолютна нумерація (яка помічає відповідними номерами усі сторінки документа, починаючи з першої) або нумерація розділу (яка помічає сторінки за розділами, як визначено у діалоговому вікні «Параметри розділу»).

Зміна відображення нумерації впливає на спосіб позначення сторінок у документі InDesign, як на панелі «Сторінки» і в полі сторінки внизу вікна документа. Відображення нумерації впливає також на спосіб визначення діапазонів сторінок під час друку та експорту документа. Однак, відображення нумерації не змінює вигляд номерів на сторінках документа.

 1. Виберіть пункт меню «Правка» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS).
 2. У меню «Перегляд» у пункті «Нумерація сторінок» виберіть метод нумерації сторінок.
  Панель «Сторінки» з абсолютною нумерацією (ліворуч) і з нумерацією розділів (праворуч)
  Панель «Сторінки» з абсолютною нумерацією (ліворуч) і з нумерацією розділів (праворуч)

Параметри нумерації документів

Можна змінити параметри нумерації в документі, виділивши сторінку документа (не сторінку-шаблон) і вибравши «Макет» > «Параметри нумерації і розділу». Можна також змінити ці параметри, вибравши «Параметри нумерації документа» в меню панелі «Книга».

Автоматична нумерація сторінок

Виберіть цей параметр, щоб номери сторінок поточного розділу продовжували нумерацію попереднього розділу. Якщо вибрати цей параметр, номери сторінок документа або розділу автоматично поновлюватимуться при додаванні сторінок у попередніх розділах.

Почати нумерацію сторінок на

Введіть початковий номер для документа або для першої сторінки поточного розділу. Наприклад, щоб почати нумерацію розділу спочатку, введіть 1 . Решта сторінок у розділі отримає відповідні номери.

Примітка.

Якщо вибрати не арабський стиль нумерації сторінок (наприклад, римські цифри), в це поле все одно необхідно ввести арабську цифру.

Префікс розділу

Введіть мітку для розділу. Зазначте проміжок або пунктуацію, яка має з’явитися між префіксом і номером сторінки (наприклад, A–16 або A 16). Префікс може містити максимум вісім символів.

Не можна вводити порожні позиції, натискаючи клавішу пробілу. Замість цього копіюйте та вставляйте символ пробілу фіксованої довжини з вікна документа. Пам’ятайте, що у префіксах розділів заборонені символи плюс (+) та кома (,). (Див. Вставляння пробілів.)

Стиль (нумерація сторінок)

Виберіть в меню стиль нумерації сторінок. Стиль застосовується тільки до усіх сторінок розділу.

Маркер розділу

Введіть мітку, яку InDesign вставляє на сторінку у позицію символу маркера розділу, після вибору меню «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Маркери» > «Маркер розділу».

Включати префікс під час нумерування сторінок

Виберіть цей параметр, щоб префікс розділу з’являвся у змісті або індексі або під час друку сторінок, які містять автоматичні номери сторінок. Зніміть позначку з цього параметра, щоб відобразити префікс в InDesign, але приховати його в друкованих документах, індексі і змісті.

Префікс розділу у вікні документа
Префікс розділу у вікні документа

A. Префікс розділу у полі сторінки внизу вікна документа B. Маркер і префікс розділу на сторінці 

Стиль (нумерація розділів документа)

Виберіть в меню стиль нумерації глав. Цей стиль глав використовується в усьому документі.

Автоматична нумерація розділів

Виберіть цей параметр, щоб нумерувати глави документа послідовно.

Номер першого розділу

Укажіть початковий номер у нумерації розділу. Даний параметр є корисним, якщо ви хочете заборонити послідовну нумерацію розділів у книзі.

Як попередній документ у книзі

Використовується такий самий номер розділу, що й у попередньому документі книги. Виберіть цей параметр, якщо поточний документ — це частина глави, яка продовжує попередній документ книги.

Створення колонтитулів

Колонтитули розміщуються зверху та внизу сторінки документа і містять важливу інформацію стосовно документа. Інформацію щодо створення простих колонтитулів із нумерацією сторінок можна знайти в розділі Додавання базової нумерації сторінок.

Колонтитули можуть містити такі елементи, як номери сторінок, глав або розділів, текст заголовка, ім’я автора, файлове ім’я документа, а також дату створення або змінення.

Більшість із цих елементів можна додавати за допомогою текстових змінних. InDesign надає декілька шаблонів змінних, наприклад «Дата створення» та «Ім’я файлу». Ці змінні можна змінювати і створювати власні. Наприклад, можна створити змінну, яка буде відображати в колонтитулі перше використання стилю абзацу «Заголовок» на сторінці. Коли ви створите або відредагуєте необхідні змінні, вони збираються на сторінці-шаблоні для створення верхнього та нижнього колонтитулів, а потім сторінка-шаблон застосовується до відповідних сторінок документа.

Використання номерів сторінок і змінних для створення нижнього колонтитула
Використання номерів сторінок і змінних для створення нижнього колонтитула

A. Змінна нижнього колонтитула, вставлена на шаблонну сторінку B. Текстова змінна на сторінці документа з текстом першого заголовка на сторінці 
 1. У разі потреби створіть або відредагуйте змінні, які будуть використовуватися в колонтитулах. (Див. Створення змінних для поточних верхніх і нижніх колонтитулів.)
 2. Перейдіть до сторінки-шаблону, на якій необхідно додати колонтитул.

  Колонтитул з’явиться на кожній сторінці документа, до якого застосовано сторінку-шаблон.

 3. Створіть текстовий кадр, достатньо великий, щоб включити всю інформацію колонтитулу. Розмістіть текстовий кадр вище або нижче вмісту сторінок документа.
 4. Додайте текст, номери сторінок та необхідні змінні.
 5. Застосуйте сторінку-шаблон до сторінок документа, на яких необхідно використати колонтитул.
 6. У разі потреби створіть колонтитули для додаткових сторінок-шаблонів.

Створення змінних для поточних верхніх і нижніх колонтитулів

За замовчуванням змінні «Поточний заголовок» вставляють перше входження тексту (на сторінці), до якого застосовано визначений стиль. Змінні «Поточний заголовок» особливо корисні для відображення поточного заголовка у верхньому або нижньому колонтитулі.

 1. Якщо вміст ще не відформатовано, створіть і застосуйте стиль абзацу або стиль символу для тексту, який має бути заголовком (наприклад, назва або стиль заголовку).
 2. Виберіть пункт меню «Текст» > «Текстові змінні» > «Визначити».
 3. Клацніть «Нова», а потім введіть назву для змінної.
 4. У меню «Тип» виберіть «Поточний верхній колонтитул» (стиль абзацу) або «Поточний верхній колонтитул» (стиль символу).
 5. Зазначте наступні параметри:

  Стиль

  Виберіть стиль для відображення тексту в колонтитулах.

  Використовувати

  Вирішіть, яке входження стилю, застосованого на сторінці, є необхідним: перше або останнє. Параметр «Перший на сторінці» відповідає першому абзацу (або символу), з якого починається сторінка. Якщо на сторінці немає входження стилю, використовується попереднє входження застосованого стилю. Якщо немає попереднього входження в документі, змінна залишається порожньою.

  Видалити кінцеву пунктуацію

  Якщо вибрати цей параметр, змінна відображає текст без кінцевої пунктуації (точки, двокрапки, знаки оклику та знаки запитання).

  Змінити регістр

  Виберіть цей параметр, щоб змінити регістр тексту, який з’являється в колонтитулі. Наприклад, якщо у нижньому колонтитулі необхідно використати регістр речення, хоча заголовок на сторінці відображається у регістрі заголовку.

 6. У діалоговому вікні «Текстові змінні» натисніть кнопку OK, а потім «Готово».

  Після цього можна вставити змінну в колонтитул, який створюється на сторінці-шаблоні.

  Якщо текстовий кадр колонтитула створено на шаблонній сторінці документа InDesign, можна вставити змінну в колонтитул. (Див. Редагування тексту на сторінці-шаблоні.)

Додавання автоматичних номерів сторінок для переходів по матеріалу

За допомогою рядків переходів можна легко керувати потоком матеріалів, які продовжуються на інших сторінках, як-от рядок «Продовження на сторінці 42». Під час переміщення або перекомпонування пов’язаних текстових кадрів документа скористайтеся номером сторінки рядку переходу для автоматичного поновлення номеру сторінки, яка містить наступний або попередній зв’язаний текстовий кадр.

Зазвичай номер сторінки рядку переходу має розташовуватися в окремому текстовому кадрі від матеріалу, який відстежується цим рядком. Таким чином, після перекомпонування тексту матеріалу зберігається правильний номер сторінки рядку переходу.

Примітка.

Якщо в діалоговому вікні «Знайти/Змінити» вставити символ «Номер поточної сторінки», також додаються номери сторінок рядків переходу.

 1. Протягніть інструментом «Текст», щоб створити новий текстовий кадр там, де необхідно розташувати рядок переходу.
 2. За допомогою інструмента виділення  розташуйте новий текстовий кадр таким чином, щоб він перекривав кадр із матеріалом, який необхідно відстежувати, або торкався його.
  Переконайтеся, що текстовий кадр торкається або перекриває матеріал, який необхідно відстежувати.
  Переконайтеся, що текстовий кадр торкається або перекриває матеріал, який необхідно відстежувати.

 3. Виберіть інструмент «Текст» і клацніть точку вставки в новому текстовому кадрі. Потім введіть текст, який необхідно додавати перед номером сторінки, наприклад «Продовження на» або «Продовження з».
 4. Потім у меню «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Маркер» виберіть один із наступних параметрів:

  Номер наступної сторінки

  Вставляє номер сторінки, яка містить наступний кадр матеріалу. Скористайтеся цим символом для створення рядку переходу «продовження на».

  Номер попередньої сторінки

  Вставляє номер сторінки, яка містить попередній кадр матеріалу. Скористайтеся цим символом для створення рядку переходу «продовження з».

  Номер сторінки автоматично поновлюється, відображаючи поточне положення наступного або попереднього кадру матеріалу.

 5. Щоб запобігти переміщенню матеріалу без рядку переходу, виділіть кадри інструментом виділення, утримуючи клавішу Shift, а потім виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Групувати».
 6. У разі потреби повторіть цю процедуру, щоб додати інші рядки переходів.

Примітка.

Якщо на початку номеру сторінки з’являється небажаний символ (наприклад, рядок переходу містить текст «Продовження на сторінці А16» замість «Продовження на сторінці 16»), можливо, в діалоговому вікні «Параметри нумерації і розділу» включено префікс розділу. Вимкніть або відредагуйте префікс.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності