About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Примітка.

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

Стилі [Стандартна таблиця] та [Немає]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Використання стилів комірок у стилях таблиць

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Стилі комірок, застосовані до частин таблиці у стилі таблиці

A. Рядок верхнього колонтитула відформатовано за допомогою стилю комірки, який містить стиль абзацу B. Лівий стовпчик C. Основні комірки D. Правий стовпчик 

Атрибути стилю комірки

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Пріоритетність форматування у стилях

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Виберіть «Вікно» > «Стилі», а потім виберіть «Стилі таблиці» чи «Стилі комірки».

Change how styles are listed in the panel

 • Виберіть «Маленькі рядки панелі», щоб відображати стилі у зменшеному вигляді.
 • Перетягніть стиль в інше місце. Стилі також можна перетягувати у створені групи.
 • З меню панелі виберіть пункт Сортувати за назвою, щоб упорядкувати список стилів у алфавітному порядку.

Define table and cell styles

 1. Якщо ви бажаєте створити новий стиль на основі форматування існуючої таблиці або комірки, помістіть точку вставки у комірку.
 2. Якщо необхідно, ви можете визначити стиль абзацу для стилю комірки.
 3. Виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі таблиці», щоб відкрити панель «Стилі таблиці», або виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі комірки», щоб відкрити панель «Стилі комірки».
 4. Виберіть «Створити стиль таблиці» з меню панелі «Стилі таблиці», або виберіть «Створити стиль комірки» з меню панелі «Стилі комірки».
 5. У поле «Назва стилю» введіть назву.
 6. В полі «Базується на» виберіть, на якому стилі базуватиметься поточний стиль.
 7. Щоб визначити комбінацію клавіш для певного стилю, помістіть точку вставки у текстове поле «Комбінація клавіш» і переконайтеся, що увімкнено Num Lock. Потім, утримуючи будь-яку комбінацію клавіш Shift, Alt та Ctrl (Windows) або Shift, Option та Command (Mac OS), натисніть цифру на цифровій клавіатурі. Для визначення комбінацій клавіш стилів не можна використовувати букви або цифри, які вводяться не з цифрової клавіатури.
 8. Для визначення атрибутів форматування натисніть на категорії ліворуч та вкажіть необхідні атрибути. Наприклад, щоб призначити стиль абзацу до стилю комірки, натисніть категорію «Загальна» та виберіть стиль абзацу з меню «Стиль абзацу».

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Щоб новий стиль з'явився у створеній вами групі стилів, перетягніть цей стиль у теку необхідної групи стилів.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. З меню панелі «Стилі комірки» або «Стилі таблиці» виберіть «Завантажити стилі комірки», «Завантажити стилі таблиці» або «Завантажити стилі комірки та таблиці».
 2. Двічі клацніть на документі InDesign, що містить стилі, які ви бажаєте імпортувати.
 3. Переконайтеся, що в діалоговому вікні «Завантажити стилі» поставлено позначку біля стилю, який ви бажаєте імпортувати. Якщо існуючий стиль має таку ж назву, як і один з імпортованих стилів, виберіть один із наступних параметрів у розділі «Конфлікт з існуючим стилем», потім натисніть «OK»:

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Помістіть точку вставки у таблицю або виділіть комірки, до яких необхідно застосувати стиль.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Клацніть стиль таблиці або комірки на панелі «Стилі таблиці» або «Стилі комірки» (виберіть «Вікно» > «Стилі» > «Стилі таблиці» або «Стилі комірки»). Якщо стиль входить до групи стилів, розгорніть групу, щоб мати змогу знайти необхідний стиль.

  • Натисніть комбінацію клавіш, яку ви визначили для стилю. (Переконайтеся, що Num Lock увімкнено.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Створіть новий стиль.
 2. У діалоговому вікні «Створення стилю таблиці» або «Створення стилю комірки» в меню «Базується на» виберіть основний стиль. Новий стиль стане дочірнім стилем.
 3. Вкажіть форматування для нового стилю, щоб відрізняти його від основного.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо ви не бажаєте, щоб стиль застосовувався до виділеної таблиці або комірки, клацніть правою клавішею миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS), на стилі на панелі «Стилі» та виберіть «Редагувати [назва стилю]».

  • На панелі «Стилі» двічі клацніть на стилі або виділіть стиль та з меню панелі «Стилі» виберіть «Параметри стилю». Зауважте, що таким способом стиль комірки застосовується до будь-якої виділеної комірки, а стиль таблиці – до будь-якої виділеної таблиці. Якщо не виділено жодної таблиці, подвійне клацання на стилі таблиці зробить цей стиль стандартним для будь якої таблиці, яка створюватиметься пізніше.

 2. Налаштуйте параметри в діалоговому вікні та натисніть «OK».

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Виберіть стиль на панелі «Стилі».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • З меню панелі виберіть «Видалити стиль».

  • Клацніть значок «Видалити» 

  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть «Видалити стиль». Цей спосіб особливо корисний для видалення стилю, не застосовуючи його до виділеної комірки або таблиці.

 3. Виберіть стиль для заміни видаленого.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Помістіть точку вставки у таблицю чи комірку, яку було відформатовано за допомогою стилю, який необхідно повторно визначити.
 2. Якщо необхідно, внесіть зміни до таблиці чи комірки.
 3. З меню панелі «Стилі» виберіть «Повторно визначити стиль».

Примітка.

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Примітка.

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Щоб під час застосування стилю таблиці зберегти стилі комірок, але видалити зміни, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS), коли натискатимете на стилі на панелі «Стилі таблиці».
 • Щоб під час застосування стилю таблиці видалити як стилі комірок, так і зміни, утримуйте Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS), коли натискатимете на стилі на панелі «Стилі таблиці».

Примітка.

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Щоб застосувати стиль комірки та видалити зміни, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час натискання на назві стилю на панелі «Стилі комірки».

  Примітка.

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. З меню панелі «Стилі комірки» виберіть пункт «Видалити атрибути, не визначені стилем».

Clear table or cell overrides

 1. Виділіть таблицю або комірки, які містять зміни.
 2. На панелі «Стилі» натисніть значок «Видалити зміни у виділенні» або з меню цієї панелі виберіть пункт «Видалити зміни».

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Виділіть комірки, до яких було застосовано стиль.
 2. Виберіть «Розірвати зв’язок зі стилем» з меню панелі «Стилі».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності