Огляд панелі «Гліфи»

Введіть гліфи через панель «Гліфи». Спочатку панель відображає гліфи у шрифті, де розташований курсор, але можна переглянути інший шрифт, переглянути стиль тексту у шрифті (наприклад, Світлий, Звичайний чи Жирний) та зробити відображення панелі підмножиною гліфів у шрифті (наприклад, математичні символи, цифри чи знаки пунктуації).

Панель «Гліфи»
Панель «Гліфи»

A. Показ діапазону гліфів B. Поле пошуку C. У підказках відображається ідентифікатор гліфу, значення Unicode та назва D. Список шрифтів E. Стиль шрифту 

Пересуваючи вказівник по гліфові, в спливаючій підказці можна зчитати його значення CID/GID, Unicode та назву.

Відкриття панелі «Гліфи»

 1. Виберіть пункт «Тип» > «Гліфи» або виберіть «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Гліфи».

Зміна вигляду панелі «Гліфи»

 • Клацніть значок кільця (розташований зліва від слова «Гліфи» на панелі «Гліфи»), щоб змінити вигляд панелі. Якщо клацнути цей значок, будуть послідовно представлені чотири вигляди: звужена панель, повна панель та панель без попередньо використовуваних гліфів.
 • Натискайте кнопки «Збільшення» чи «Зменшення» у правому нижньому куті панелі «Гліфи».
 • Змініть розмір панелі «Гліфи», перетягнувши правий нижній кут.

Фільтрування гліфів, що з'являються

 1. Щоб визначити, які гліфи з'являтимуться на панелі «Гліфи», виконайте наступні дії:
  • Виберіть команду «Весь шрифт», щоб відобразити всі гліфи, наявні у шрифті.

  • Виберіть варіант під командою «Весь шрифт», щоб звузити список до діапазону гліфів. Наприклад, «Пунктуація» відображає тільки гліфи пунктуації; «Математичні символи» звужує вибір до математичних символів.

Сортування гліфів на панелі «Гліфи»

 1. Виберіть варіант «За CID / GID» чи «За Unicode», щоб визначити спосіб сортування гліфів у панелі «Гліфи».

Здійсніть пошук гліфів на панелі «Гліфи»

 1. На панелі «Гліфи» клацніть у полі пошуку та введіть пошуковий запит.

  Пошук гліфів на панелі «Гліфи»

  За замовчуванням в InDesign для пошуку назви гліфів, значення Unicode або ідентифікатора гліфу використовується універсальний пошук.

 2. Також результати пошуку можна відфільтрувати, вказавши параметр пошуку.

  Для цього, клацнувши стрілку зліва в полі пошуку, із розкривного меню виберіть необхідний параметр пошуку.

Вставлення гліфів та спеціальних символів

Гліф — це специфічна форма символу. Наприклад, в деяких шрифтах велика літера А завжди присутня в декількох варіантах, як-от у каліграфічному накресленні та накресленні малими великими. Для розташування якогось гліфу у шрифті можна скористатися панеллю «Гліфи».

У шрифтах OpenType, наприклад у Adobe Caslon™ Pro, є багато гліфів для багатьох стандартних символів. Якщо потрібно вставити ці альтернативні гліфи в документ, скористайтеся панеллю «Гліфи». За допомогою панелі «Гліфи» можна також переглядати і вставляти такі атрибути OpenType, як орнаменти, літери у каліграфічному накресленні, дроби та лігатури.

Примітка.

Користуйтеся доступом до спеціальних властивостей шрифтів OpenType для кращого керування типографікою! Ось стислий посібник: Спрощена робота з гліфами.

Вставлення спеціальних символів

Можна вставляти звичайні символи, як-от довгі та середні тире, символи зареєстрованого товарного знаку та еліпси.

 1. За допомогою інструмента «Текст» розташуйте курсор у місці бажаного введення символу.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставка спеціального символу» та виділіть параметр з будь-якої категорії в меню.

Якщо часто використовувані символи відсутні у списку спеціальних символів, додайте їх до створюваного набору гліфів.

Вставлення гліфу з указаного шрифту

 1. Клацніть інструментом «Текст», щоб розташувати курсор у місці бажаного введення символу.
 2. Виберіть пункт меню «Текст» > «Гліфи» для відображення панелі «Гліфи».
 3. Щоб відобразити на панелі «Гліфи» інший набір символів, виконайте одну з наступних дій:
  • Виділіть інший шрифт і стиль тексту, якщо такий є. Виберіть у меню «Показати» команду «Весь шрифт». Або, якщо вибрано шрифт OpenType, виберіть одну з категорій OpenType.

  • З меню «Показати» виберіть власний гліф. (Див. Створення та редагування власних наборів гліфів.)

 4. Прокручуйте зображення символів, поки не побачите гліф, який потрібно вставити. Якщо вибрано шрифт OpenType, можна відкрити спливаюче меню альтернативних гліфів, клацнувши і утримуючи поле «Гліф».
 5. Двічі клацніть символ, який треба вставити. Цей символ з'явиться на місці курсору.

Вставлення нещодавно використовуваного гліфу

InDesign відстежує попередні 35 чітких вставлених гліфів, і вони доступні в пункті «Останні використовувані» в першому рядку панелі «Гліфи» (щоб побачити всі 35 гліфів у першому рядку, слід розгорнути панель).

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Двічі клацніть гліф у пункті «Нещодавно використані».

  • Виберіть «Недавні гліфи» у списку «Показати», щоб відобразити всі нещодавно використані гліфи на основному просторі панелі «Гліфи», та двічі клацніть гліф.

Видалення нещодавно використаних гліфів

 • Щоб видалити нещодавно використаний гліф із розділу «Нещодавно використовувані», клацніть його правою клавішею миші (Windows®) або клацніть його, натиснувши клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть команду «Вилучити гліф із нещодавно використовуваних».
 • Щоб видалити всі нещодавно використані гліфи, виберіть команду «Видалити всі недавно використані».

Заміна символу альтернативним гліфом

Якщо вибраний символ у документі InDesign містить принаймні один альтернативний гліф, InDesign відображає контекстне меню з доступними альтернативними варіантами.

Заміна символу альтернативним гліфом
Контекстне меню «Альтернативи для вибору»

Примітка.

Після вибору слова символ підкреслюється синьою лінією. Якщо навести мишу на синю лінію, з’являється контекстне меню.

 1. Щоб замінити вибраний символ у документі, клацніть гліф із контекстного меню.

  В InDesign для вибраного символу буде відображатися не більше 5 альтернативних гліфів.

  Якщо для вибраного символу відображається більше 5 альтернативних гліфів, праворуч у контекстному меню з’явиться стрілка для переходу.

 2. Якщо серед відображених гліфів немає необхідного, натисніть стрілку вправо.

  Панель «Гліфи» містить усі альтернативні гліфи.

 3. Щоб замінити виділений символ у документі, виконайте одну з наступних дій:
  • Двічі клацніть гліф на панелі «Гліфи».

  • Виберіть гліф у меню.

Відображення атрибутів гліфу OpenType на панелі «Гліфи»

Для полегшення вибору на панелі «Гліфи» можна відображати символи тільки для вибраних атрибутів OpenType. В меню «Показати» на панелі «Гліф» можна вибрати різні параметри.

Примітка.

На варто плутати ці параметри з параметрами, які з’являються в меню панелі «Гліфи» та надають можливість застосовувати форми до вибраного тексту. (Див. Застосування атрибутів шрифту OpenType.)

Показ параметрів меню на панелі «Гліфи»
Показ параметрів меню на панелі «Гліфи»

Показ параметрів меню на панелі «Гліфи»
Показ параметрів меню на панелі «Гліфи»

 1. Виберіть зі списку шрифтів на панелі «Гліфи» шрифт OpenType.
 2. Виберіть параметр у меню «Показати».

Відображені параметри змінюються в залежності від вибраного шрифту. Інформацію щодо застосування атрибутів шрифту OpenType див. Застосування атрибутів шрифту OpenType. Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua.

Виділення альтернативних гліфів у тексті

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. Виділіть «Замінені гліфи» та натисніть кнопку «OK». Замінені гліфи в тексті виділені жовтим кольором, який не друкується.

Створення та редагування власних наборів гліфів

Набір гліфів — це іменована збірка гліфів з одного чи декількох шрифтів. Збереження часто використовуваних гліфів у наборі гліфів позбавляє необхідності шукати їх при кожній потребі скористатися ними. Набори гліфів не додаються до жодного конкретного документа, а зберігаються разом з іншими параметрами InDesign в окремому файлі, який можна використовувати спільно з іншими.

Можна визначити, чи запам'ятовуватиметься шрифт разом із доданим гліфом. Запам'ятовування шрифтів корисне, наприклад, при роботі з декоративними символами, які можуть бути відсутніми в інших шрифтах. Якщо шрифт гліфу запам'ятовується, а шрифту немає, квадратик шрифту виділяється на панелі «Гліфи» та в діалоговому вікні «Редагування набору гліфів» рожевим кольором. Якщо шрифт запам'ятовується з доданим гліфом, поряд з гліфом з'являється літера «u», яка означає, що вигляд гліфу визначається значенням unicode шрифту.

Створення власного набору гліфів

 1. Виберіть команду «Текст» > «Гліфи».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • В меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Створити набір гліфів».

  • Відкрийте контекстне меню на панелі «Гліфи» і виберіть команду «Створити набір гліфів».

 3. Введіть назву набору гліфів.
 4. Виберіть порядок вставки, у якому гліфи додаються до набору гліфів, та натисніть кнопку «OK».

  Вставити попереду

  Кожний новий гліф зазначається першим у наборі.

  Приєднати в кінці

  Кожний новий гліф зазначається останнім у наборі.

  У порядку Unicode

  Усі гліфи перелічуються в порядку значень Unicode.

 5. Щоб додати гліфи до власного набору, виділіть у нижній частині панелі «Гліфи» шрифт, який містить гліф, клацніть цей гліф, щоб виділити його, та виберіть у меню «Додати до набору гліфів» панелі «Гліфи» ім'я власного набору гліфів.

Перегляд власного набору гліфів

 1. Виконайте в панелі «Гліфи» одну з таких дій:
  • Виберіть набір гліфів зі списку «Показати».

  • У меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Перегляд набору гліфів» та ім'я набору гліфів.

Редагування власних наборів гліфів

 1. Виберіть команду «Редагування набору гліфів» у меню панелі «Гліфи», а потім виберіть власний набір гліфів.
 2. Виберіть гліф, який потрібно редагувати, виконайте одну з нижченаведених дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб зв'язати гліф з його шрифтом, виділіть параметр «Запам'ятати шрифт разом з гліфом». Коли гліф, який запам'ятав свій шрифт, вставляється в текст, він ігнорує шрифт, застосований до виділеного тексту в документі. Він також ігнорує шрифт, вказаний на самій панелі «Гліфи». Якщо зняти виділення цього параметра, застосовується значення unicode поточного шрифту.

  • Щоб переглянути додаткові гліфи, виберіть інший шрифт чи стиль. Якщо гліф не визначений разом зі шрифтом, вибрати інший шрифт неможливо.

  • Щоб видалити гліф із власного набору гліфів, виберіть команду «Видалити з набору».

  • Щоб змінити порядок, у якому гліфи додаються до набору, виберіть параметр «Порядок вставки». Якщо при створенні гліфу був вибраний параметр «Вставити попереду» чи «Приєднати в кінці», параметр «В порядку Unicode» недоступний.

Видалення гліфів із власних наборів гліфів

 1. Виберіть з меню «Показати» на панелі «Гліфи» параметр «Власний набір гліфів».
 2. Клацніть гліф правою клавішею миші (Windows) або клацніть його, утримуючи клавішу Control (Mac OS), а потім виберіть команду «Вилучити гліф із набору».

Видалення власних наборів гліфів

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • В меню панелі «Гліфи» виберіть команду «Видалити набір гліфів».

  • У контекстному меню виберіть команду «Видалити набір гліфів».

 2. Клацніть ім'я власного набору гліфів.
 3. Натисніть для підтвердження кнопку «Так».

Збереження та завантаження наборів гліфів

Власні набори гліфів зберігаються у файлах, що містяться в теці Glyph Sets, яка належить до теки Presets. Файли наборів гліфів можна копіювати на інші комп'ютери, роблячи їх таким чином доступними для інших. Щоб користуватися наборами гліфів спільно з іншими, копіюйте файли наборів гліфів в наступні теки (або з них):

Mac OS

Users\[ім’я користувача]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Windows XP

Documents and Settings\[ім’я користувача]\Application Data\Adobe\InDesign\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Windows Vista та Windows 7

Users\[ім’я користувача]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[версія]\[мова]\Glyph Sets

Використання лапок

Для різних мов можна вказати різні лапки. Ці символи лапок автоматично з'являються під час набору, якщо вибрано параметр «Застосовувати типографські лапки» в розділі «Текст» діалогового вікна «Параметри».

Як вказати, які лапки використовувати

 1. Виберіть команди меню «Правка» > «Параметри» > «Словник» (у Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Словник» (у Mac OS).
 2. Виберіть мову з меню «Мова».
 3. Виконайте одну з описаних нижче дій і натисніть кнопку «OK».
  • Для «Подвійних лапок» виберіть пару лапок або наберіть пару символів, яку слід застосовувати.

  • Для «Одинарних лапок» виберіть пару лапок або наберіть пару символів, яку слід застосовувати.

Вставлення прямих лапок

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Позначки лапок» > «Позначки прямих подвійних лапок» або «Позначка прямих одинарних лапок (апостроф)»

  • Зніміть виділення параметра «Застосовувати типографські лапки» в секції «Текст» діалогового вікна «Параметри», а потім введіть лапку чи апостроф.

  • Натисніть клавіші Shift+Ctrl+Alt+' (Windows) або Shift+Command+Option+' (Mac OS), щоб переключитися між увімкненням та вимиканням параметра уподобання «Застосовувати типографські лапки».

Примітка.

Символ, що часто використовується для позначення футів, мінут або хвилин – це значок штриха. Він виглядає як похилий апостроф. Символ, що часто використовується для позначення дюймів, секунд кута або часу – це значок подвійного штриха. Ці символи відрізняються від апострофів та значків подвійних лапок. У деяких шрифтах є значки штриха та подвійного штриха. Скористайтеся панеллю «Гліфи», щоб вставити ці значки. Якщо у шрифті немає значка штриха чи подвійного штриха, вставте прямі лапки, а потім застосуйте до них курсив.

Вставлення символів пробілів

A Символ пробілу — це порожнє місце, що з'являється між символами. Символи пробілів можна застосовувати в багатьох цілях, як-от з метою запобігання розриву двох слів наприкінці рядка.

 1. За допомогою інструмента «Текст» розташуйте курсор у місці бажаного введення певного пробілу.
 2. Виберіть команду «Текст» > «Вставити пробіл» та виділіть у контекстному меню один з варіантів пробілу (наприклад, «Кругла шпація»).

Примітка.

При виборі команди «Текст» > «Показувати приховані символи» з'являються символи, які представляють символи пробілів.

Варіанти пробілів

Меню «Текст» > «Вставка пробілу» містить такі варіанти:

Ідеографічний пробіл 

Цей пробіл відповідає символу в повну ширину в мовах Азії. Він переходить на наступний рядок, як інші символи в повну ширину.

Кругла шпація 

Ширина дорівнює розміру шрифту. При використанні 12-точкового шрифту кругла шпація дорівнює 12 точкам.

Напівкругла шпація 

Половина ширини круглої шпації.

Нерозривний пробіл 

Така ж сама змінна ширина, як при натисканні клавіші пробілу, але не допускає розриву рядка в місці пробілу.

Нерозривний пробіл (фіксована ширина) 

Пропуск фіксованої ширини не допускає розриву рядка в місці пробілу, але не розширюється й не звужується у вирівняному тексті. Пропуск фіксованої ширини ідентичний нерозривному пробілу в InDesign CS2.

Третій пробіл 

Третина ширини круглої шпації.

Шпація 1/4 круглої 

Чверть ширини круглої шпації.

Шостий пропуск 

Одна шоста ширини круглої шпації.

Кінцева шпація 

Додає до останнього рядка повністю вирівняного абзацу пробіл змінної довжини, корисний для вирівнювання тексту в останньому рядку. (Див. розділ «Зміна параметрів трансформування».)

Волосяна шпація 

Одна двадцять четверта ширини круглої шпації.

Тонка шпація 

Одна восьма ширини круглої шпації. Тонку шпацію можна застосовувати з будь-якої сторони довгого чи короткого тире.

Простір малюнка 

Ширина відповідає номеру гарнітури шрифту. Застосовуйте пробіл між фігурами для вирівнювання чисел у фінансових таблицях.

Шпація на точку 

Ширина, рівна ширині знаку оклику, крапки чи двокрапки в гарнітурі.

Про диспетчер гліфлетів SING Adobe

Диспетчер гліфлетів SING Adobe – це програма для встановлення та пошуку гліфлетів. Вона не входить до Adobe Creative Suite 5 і пізніших версій.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності