Про складені контури

Ви можете сполучити кілька контурів у єдиний об’єкт, що зветься складеним контуром. Створюйте складений контур, якщо бажаєте зробити щось із наведеного нижче:

 • Додати прозорі проміжки до контуру.

 • Зберігайте прозорі проміжки в деяких символах тексту, наприклад, o і e, коли перетворюєте символи на редаговні форми літер командою «Створити контури». Застосування команди «Створити контури» завжди призводить до створення складених контурів.

 • Застосовуйте градієнт або додавайте вміст, що охоплює кілька контурів. Хоча ви можете також застосовувати градієнт до кількох об’єктів інструментом «Градієнт», застосування градієнта до складеного контуру часто є кращим способом, бо згодом ви можете редагувати цілий градієнт, виділивши будь-який із внутрішніх контурів. З інструментом «Градієнт» подальше редагування вимагає виділяти всі контури, що були виділені з початку.

Найкращі методи редагування складених контурів

Пам’ятайте ці вказівки, редагуючи складені контури:

 • Зміни до атрибутів контуру (таких як обведення і заливка) завжди змінюють всі внутрішні контури складеного контуру — неважливо, яким інструментом виділення ви користуєтесь, або скільки внутрішніх контурів вибрали. Щоб зберегти окремі атрибути обведення і заливки контурів, які ви бажаєте сполучити, краще згрупуйте їх.

 • У складеному контурі будь-який ефект, що розміщується відносно розмірної рамки контуру, такий як градієнт або зображення, вставлене всередині, насправді розміщується відносно рамки розміру цілого складеного контуру (себто контуру, що включає всі внутрішні контури).

 • Якщо ви створюєте складений контур, а потім змінюєте його властивості і розкладаєте його командою «Звільнити», складені контури успадковують властивості складеного контуру, не одержуючи назад свої первинні властивості.

 • Якщо ваш документ містить складені контури з численними точками згладжування, у деяких пристроїв виводу можуть виникнути проблеми під час друку таких контурів. Якщо це сталося, спростіть або усуньте складені контури, або перетворіть їх на бітові зображення за допомогою такої програми, як Adobe Photoshop.

 • Якщо ви застосовуєте до складеного контуру заливки, у тих місцях, де мають бути порожнини, їх іноді не видно. Для простого контуру, наприклад, прямокутника, внутрішню частину або ділянку, яку ви може залити, легко видно — це ділянка всередині замкненого контуру. Проте для складеного контуру InDesign має визначати, чи знаходяться перетини, утворені внутрішніми контурами складеного контуру, всередині (залиті ділянки) чи зовні (порожнини). Напрям кожного внутрішнього контуру — порядок в якому були створені його точки — визначає, чи знаходиться відповідна ділянка всередині, чи зовні. Якщо контур залитий, а ви бажаєте зробити його наскрізним, або навпаки, клацніть «Змінити напрямок контура» на панелі «Обробка контурів» для зміни напрямку цього контура.

Складений контур, що містить два внутрішні контури
Складений контур, що містить два внутрішні контури з тими самими напрямами (ліворуч) і протилежними напрямами (праворуч)

Створення складеного контуру

Ви можете створити складений контур із двох або декількох відкритих або замкнених контурів. Коли ви створюєте складений контур, усі спершу виділені контури стають внутрішніми контурами цього нового складеного контуру. Виділені контури успадковують налаштування обведення і заливки найвіддаленішого від них об’єкта у стосі.

Примітка.

Якщо один або кілька виділених об’єктів мають вміст, такий як текст або імпортовані зображення, атрибути і вміст складеного контуру встановлюються за атрибутами і вмістом найвіддаленішого об’єкта у стосі. Виділені об’єкти за ним, що не мають вмісту, не впливатимуть на складений контур.

Ви можете змінити форму будь-якої частини складеного контуру, скориставшись інструментом «Часткове виділення» , аби виділити точку прив’язки на одному внутрішньому контурі.

 1. Скористайтеся інструментом «Виділення» , щоб виділити всі контури, які ви бажаєте включити до складеного контуру.
 2. Виберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Створити складений контур». Там, де виділені контури перекриваються, виникає порожнина.

Примітка.

Ви можете заповнити порожнину, утворену внутрішнім контуром, або перетворити його на порожнину. Інструментом «Пряме виділення» виділіть точку на внутрішньому контурі, яку бажаєте змінити. Потім оберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Змінити напрямок контура» або натисніть кнопку «Змінити напрямок контура» на панелі «Обробка контурів».

Зміна порожнин на заливки на складеному контурі

Напрям кожного внутрішнього контуру — порядок в якому були створені його точки — визначає, чи знаходиться відповідна ділянка всередині (залиті ділянки), чи зовні (порожні ділянки). Якщо на вашому складеному контурі порожнини іноді не з’являються там, де треба, ви можете змінити напрям даного внутрішнього контуру.

Два окремих замкнених контури
Два окремих замкнених контури (ліворуч) і два внутрішні контури одного складеного контуру (праворуч); складений контур, в якому центральне коло використовується як порожнина

 1. За допомогою інструменту «Часткове виділення» виділіть відрізок складеного контуру й змініть його напрямок (або виділіть точку на цьому відрізкові). Не виділяйте цілий складений контур.
 2. Виконайте одну з перелічених нижче дій.
  • Виберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Змінити напрямок контура».

  • Клацніть «Змінити напрямок контура» на панелі «Обробка контурів».

Розривання складеного контуру

Ви можете розірвати складений контур, розклавши його, себто перетворивши кожен внутрішній контур на окремий контур.

 1. За допомогою інструмента «Виділення» виділіть складений контур.
 2. Виберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Звільнити складений контур».

Примітка.

Команда «Звільнити» недоступна, якщо виділений складений контур міститься у кадрі або якщо контур містить текст.

Зміна порожнин у складеному контурі

Ви можете усунути порожнину, створивши внутрішній контур, або залити контур, що утворив порожнину, змінивши його напрям.

 1. За допомогою інструменту «Часткове виділення» виділіть точку на внутрішньому контурі, якщо ви бажаєте змінити його напрям. Не виділяйте цілий складений контур.
 2. Оберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Змінити напрямок контура» або натисніть кнопку «Змінити напрямок контура» на панелі «Обробка контурів».

Створення складених фігур

Ви можете створювати складені фігури через панель «Обробка контурів» («Вікно» > «Об’єкти та макет» > «Обробка контурів»). Складені фігури можуть складатися з простих або складенихконтурів, текстових кадрів, текстових контурів або інших фігур. Вигляд складеної фігури залежить від того, яку кнопку обробки контурів ви вибрали.

панель «Обробка контурів»
Панель «Обробка контурів»

A. Первинні об’єкти B. Додати C. Відняти D. Перетин E. Виключити перекриття F. Відняти задній 

Додати

Проводить загальний для усіх об’єктів контур для створення єдиної фігури.

Відняти

Передні об’єкти «пробивають» об’єкт, що розташовано позаду всіх.

Перетин

Створює фігуру з ділянок, що перекриваються.

Виключити перекриття

Створює фігуру з ділянок, що не перекриваються.

Відняти задній

Задні об’єкти «пробивають» об’єкт, що розташовано попереду всіх.

Найчастіше кінцева фігура набуває атрибутів (заливка, обведення, прозорість, шар тощо) самого переднього об’єкта. Проте коли ви віднімаєте фігури, об’єкти спереду стираються. Кінцева фігура набуває натомість атрибутів самого заднього об’єкта.

Коли ви включаєте текстовий кадр у складену фігуру, фігура текстового кадру змінюється, але сам текст залишається тим самим. Щоб змінити сам текст, створіть складений контур, використовуючи текстові контури.

Складена фігура, що використовується як текстовий кадр
Складена фігура, що використовується як текстовий кадр (ліворуч) у порівнянні з фігурою, створеною з текстового контуру (праворуч)

Створення складеної фігури

Ви можете працювати зі складеними фігурами як з єдиним блоком або розкласти їх на контури для роботи з кожним окремо. Наприклад, ви можете застосувати градієнтну заливку до частини складеної фігури, але залишити решту фігури незалитою.

Градієнт, застосований до фігури
Градієнт, застосований до складеної фігури (ліворуч) у порівнянні з градієнтом, застосованим до частини складеної фігури (праворуч)

 1. Виберіть «Вікно» > «Об’єкти та макет» > «Обробка контурів», щоб відкрити панель.
 2. Виділіть об’єкти, які бажаєте скомбінувати у складену фігуру.
 3. Натисніть кнопку (наприклад, «Додати») в розділі «Обробка контурів» на панелі «Обробка контурів».

Також ви можете вибрати команду в підменю «Об’єкт» > «Обробка контурів».

Розкладання контурів на складені фігури

 1. Виділіть складену фігуру. Виберіть «Об’єкт» > «Контури» > «Звільнити складений контур». Складена фігура розкладається на контури, з яких вона складається.

  Примітка.

  Аби знову згрупувати компонентні контури, не втрачаючи зміни, застосовані до окремих контурів, виберіть «Групувати» в меню «Об’єкт», а не команду «Складені контури» > «Створити».

Створення контурів із текстових контурів

Використовуйте команду «Створити контури», щоб перетворити виділені текстові символи на набір складених контурів, які ви можете редагувати і якими можете маніпулювати так, як і будь-яким іншим шляхом. Команда «Створити контури» є зручною для створення ефектів для великого тексту, але рідко дає користь для стандартного шрифту документа або тексту, набраного малими літерами.

Примітка.

Якщо ви просто бажаєте застосувати кольорове обведення або градієнтну заливку чи обведення до текстового символу, нема потреби перетворювати текст на контури. Натомість ви можете скористатися панеллю інструментів і панелями «Зразки», «Колір» або «Градієнт», щоб застосувати кольори і градієнти безпосередньо до обведень і заливок виділених символів.

Команда «Створити контури» одержує інформацію про контури шрифтів з дійсних файлів шрифтів Type 1, TrueType або OpenType. Коли ви створюєте контури, символи перетворюються у своїх поточних положеннях, зберігаючи весь графічний формат, наприклад, обведення і заливку.

Примітка.

Деякі розробники шрифтів блокують інформацію, потрібну для створення контурів. Якщо ви вибрали такий захищений шрифт і вибрали «Шрифт» > «Створити контури», з’явиться повідомлення, яке пояснить, чому шрифт не можна перетворити.

Коли ви перетворюєте текст на контури, він втрачає так звані поради — інструкції, вбудовані у контурні шрифти для того, щоб налаштувати їхню форму так, щоб вони оптимальним чином відображалися або друкувалися вашої системою за малих розмірів тексту. Тому текст, перетворений на контури, може не показуватися так само гарно, коли візуалізуватиметься за малих розмірів або за низької роздільної здатності.

Після перетворення тексту на контури ви можете зробити одне з наведеного нижче:

 • Змінюйте форми літер, перетягуючи окремі точки прив’язки за допомогою інструменту «Часткове виділення» .

 • Скопіюйте перетворені контури та скористайтеся командою «Правка» > «Вставити в», щоб замаскувати зображення, вставляючи його у перетворені контури.

 • Використовуйте перетворені контури як текстові кадри, аби ви могли в них набирати чи розміщувати текст.

 • Зміна атрибутів обведення або форм літер.

 • Використовуйте текстові контури для створення складених фігур.

Робота з текстовими контурами
Робота з текстовими контурами

A. Символ тексту до перетворення на текстовий контур B. Текстовий контур із вставленим у нього зображенням C. Текстовий контур, що використовується як текстовий кадр 

Через те, що перетворені текстові контури стають набором складених контурів, ви можете редагувати окремі внутрішні контури перетворених контурів, використовуючи команду «Часткове виділення». Також ви можете розривати контури символів на окремі контури, звільняючи їх із складеного контуру.

Перетворення текстових контурів на контури

Типово створення контурів із тексту вилучає первинний текст. Однак, якщо бажаєте, ви можете створити контури над копією вихідного тексту, або ніщо з тексту не було втрачене.

Коли ви виділяєте текстові символи у текстовому кадрі і перетворюєте їх на контури, кінцеві контури стають прив’язаними (включеними) об’єктами, що слідують за текстом. Через те, що перетворений текст вже не є справжнім текстом, ви вже не можете підсвічувати і редагувати символи, використовуючи інструмент «Текст». Також не можна застосовувати друкарські елементи керування. Переконайтеся, що ви задоволені друкарськими налаштуваннями тексту, який ви перетворюєте на контури, а також створіть копію вихідного тексту.

 1. Використовуйте інструмент «Виділення» , щоб виділити текстовий кадр, а інструмент «Текст» — щоб виділити один або кілька символів.
 2. Виберіть «Текст > Створити контури».

Перетворення копії текстових контурів на контури

 1. Використовуйте інструмент «Виділення» , щоб виділити текстовий кадр, а інструмент «Текст» — щоб виділити один або кілька символів.
 2. Утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), виберіть «Текст» > «Створити контури». Копія створюється точно над оригіналом; скористайтеся інструментом «Виділення», щоб перетягнути її з цього місця, якщо треба.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності