Додавання відео- та аудіофайлів до документів

Додані до документа фільми та відеокліпи можна відтворювати, якщо документ експортовано до Adobe PDF чи SWF, або в разі експорту до XML із перепризначенням тегів.

Можна імпортувати відеофайли у форматі Flash Video (.FLV і .F4V), файли з кодуванням H.264 (наприклад, MP4) і SWF-файли. Можна імпортувати аудіофайли у форматі MP3. Типи файлів мультимедія на кшталт QuickTime (.MOV), AVI та MPEG підтримуються в експортованих PDF-файлах, але не підтримуються в експортованих файлах SWF або FLA. Щоб у повній мірі скористатися багатими можливостями підтримки мультимедія, які забезпечуються програмами Acrobat 9, Adobe Reader 9 та Adobe Flash Player 10 або пізніших версій, рекомендується використовувати формати файлів FLV, F4V, SWF, MP4 та MP3.

Залишайте доріжки файлів мультимедія, які ви додавали в документ InDesign на протязі виробничого циклу. Якщо ви перемістили зв’язаний кліп мультимедія після додавання його до документа, використовуйте панель «Зв’язки» для повторного приєднання кліпу. Якщо ви відправляєте документ InDesign іншій особі, включайте будь-які файли мультимедія, які ви додавали.

Примітка.

Програма InDesign не підтримує функцію відтворення вбудованих відео з YouTube, оскільки URL-адреси YouTube змінено на захищені посилання (https), а тому вбудовані посилання на відео з YouTube (http) не працюватимуть.

Додавання відео- або аудіофайлу

 1. Виберіть Файл > Помістити, а потім двічі клацніть відео- або аудіофайл. Клацніть там, де ви хочете бачити відео. (Якщо ви перетягуєте для створення відеокадру, границі відео можуть виникати обрізаними або скошеними.)

  Коли ви поміщуєте відео або аудіофайл, у кадрі виникає об’єкт мультимедія. Цей мультимедійний об’єкт пов’язаний із файлом мультимедія. Ви можете змінювати розмір об’єкта мультимедія для визначення розміру області програвання.

  Якщо центральна точка фільму знаходиться поза сторінкою, фільм не експортується.

 2. Використовуйте панель «Мультимедія» (виберіть Вікно > Інтерактивне > Мультимедія), щоб переглянути мультимедійний файл і змінити параметри.

 3. Експортуйте документ до формату Adobe PDF або SWF.

  У разі експорту до Adobe PDF виберіть параметр «Adobe PDF (інтерактивний)», а не «Adobe PDF (друк)». Див. Створення інтерактивних документів для PDF.

Зміна параметрів фільму

Для зміни параметрів фільму використовуйте панель «Мультимедія».

 1. Виберіть об’єкт фільму в документі.

 2. На панелі «Мультимедія» виконайте одну з наведених нижче дій.

  Зміна параметрів фільму
  Зміна параметрів фільму

  Відтворювати при завантаженні сторінки

  Відтворення фільму під час переходу до сторінки, на якій його розміщено. Якщо для інших елементів сторінки також установлено відтворення під час завантаження сторінки, визначте порядок відтворення за допомогою панелі «Час».

  Цикл

  Циклічне відтворення фільму. Якщо початковий файл має формат Flash Video, циклічне відтворення працює лише в експортованих SWF-файлах і не працює в PDF-файлах.

  Афіша

  Укажіть тип зображення, яке потрібно відображати в області відтворення. Див. Параметри афіші.

  Контролер

  Якщо файл фільму має формат Flash Video (FLV або F4V) чи кодування H.264, можна визначити попередньо сформовані обкладинки контролера, які дають змогу призупиняти, запускати та зупиняти фільм у різноманітні способи. У разі вибору «Показувати контролер при ролловері» елементи керування відображаються після наведення курсору миші на об’єкт мультимедія. Використовуйте панель «Перегляд» для попереднього перегляду вибраної обкладинки контролера.

  Якщо файл фільму має старий формат (наприклад, .AVI або .MPEG), можна вибрати параметр «Немає» або «Показати контролер», який забезпечить відображення базового контролера з функціями призупинення, запуску та зупинення фільму.

  Розміщені SWF-файли можуть мати власні обкладинки контролера. Використовуйте панель «Перегляд» для перевірки параметрів контролера.

  Навігаційні точки

  Щоб створити навігаційну точку, перейдіть до певного відеокадру, а потім клацніть значок із символом плюс. Навігаційні точки корисні, якщо потрібно відтворювати відео з різних початкових пунктів. Під час створення кнопки для відтворення відео можна використати параметр «Відтворити від точки навігації», щоб відтворювати відео починаючи з будь-якої доданої навігаційної точки.

Зміна параметрів звуку

Для зміни параметрів звуку використовуйте панель «Мультимедія».

 1. Виберіть звуковий об’єкт у документі.

 2. На панелі «Мультимедія» виконайте одну з наведених нижче дій.

  Зміна параметрів звуку
  Зміна параметрів звуку

  Відтворювати при завантаженні сторінки

  Відтворення звуку під час переходу до сторінки, на якій розміщено звуковий об’єкт. Якщо для інших елементів сторінки також установлено відтворення під час завантаження сторінки, визначте порядок відтворення за допомогою панелі «Час».

  Зупинити при перегортанні сторінки

  Відтворення звукового файлу MP3 зупинятиметься після переходу до іншої сторінки. Якщо аудіофайл має формат, відмінний від MP3, цей параметр недоступний.

  Цикл

  Циклічне відтворення звуку MP3. Якщо початковий файл має формат, інший ніж MP3, цей параметр недоступний.

  Афіша

  Укажіть тип зображення, яке потрібно відображати в області відтворення. Див. Параметри афіші.

Параметри афіші

Афіша є зображенням, яке представляє кліп мультимедія. Кожне відео або аудіо може з’являтися з афішею або без неї. Якщо афіша в InDesign більша за фільм, в експортованому файлі PDF або SWF афіша обрізається за розміром фільму. На панелі «Мультимедія» визначте один із наведених нижче типів зображень афіш.

Немає

Афіша для відео- або звукового кліпу не відображається. Цей параметр буде корисним, якщо ви хочете, аби відео- або звуковий кліп не відображався на сторінці. Наприклад, ви можете захотіти, аби матеріал програвався лише при переході на сторінку, або ви можете захотіти створити більш складний дизайн, коли відео відображається окремо від афіші.

Стандарт

Відображає загальну інформацію про відео- або аудіоафішу на основі вмісту файлу.

Примітка.

Для використання різноманітних стандартних афіш запишіть зображення як «StandardMoviePoster.jpg» або «StandardSoundPoster.jpg», замініть існуючий файл новим файлом із тим же ім’ям. Цей файл розташовується в теці «Стилі/Мультимедія», яка вкладена в теку програми.

З поточного кадру

Виберіть цей параметр, щоб використати поточний кадр, відображений в області перегляду панелі «Мультимедія». Щоб вибрати інший кадр, перемістіть повзунок перегляду та клацніть значок праворуч від меню «Афіша». Цей параметр недоступний для старих форматів фільмів, наприклад AVI та MPEG.

Вибрати зображення

Дає змогу обрати зображення, яке буде використовуватися як афіша. Двічі клацніть зображення, яке потрібно використати. Ви можете обрати для афіш лише бітове зображення, а не векторне.

З відео

Цей параметр вибирається для перетворених документів CS4, які містять кліпи мультимедія, встановлені для певних кадрів.

Зміна параметрів мультимедія для інтерактивних PDF-файлів

 1. У меню панелі «Мультимедія» виберіть «Параметри·PDF».

  Меню панелі «Мультимедія»
  Меню панелі «Мультимедія»
 2. Задайте наведені нижче параметри й натисніть «OK».

  Параметри PDF
  Параметри PDF

  Опис

  Введіть опис, який відображатиметься в разі неможливості відтворення файлу мультимедія в програмі Acrobat. Такий опис також буде альтернативним текстом для користувачів із порушенням зору.

  Відтворити відео у плаваючому вікні

  Програє відео в окремому вікні. Якщо ви обрали цей параметр, вкажіть співвідношення розмірів та положення на екрані. Збільшення розмірів плаваючого вікна може знизити якість зображення. Масштаб плаваючого вікна базується на розмірі оригінального відео, а не на розмірі масштабованого відео в макеті документа. Цей параметр недоступний для SWF-файлів або аудіофайлів.

Помістити відео з URL

Помістіть відеофайл із дійсної URL-адреси для відтворення потокового відео в експортованому файлі PDF або SWF. Відео має міститися в дозволеному файлі формату Flash Video (FLV або F4V) або файлі з кодуванням H.264 (наприклад, MP4).

 1. Виберіть порожній кадр або відеооб’єкт, який містить відео, що підлягає заміні.

 2. У меню панелі «Мультимедія» виберіть пункт «Відео з URL».

 3. Укажіть URL-адресу й натисніть «OK».

Зміна розмірів об’єктів фільмів, афіш або кадрів

Коли ви додаєте відео в документ InDesign, у кадрі виникають об’єкт фільму та афіша. Коли ви експортуєте у PDF, границі об’єкта фільму визначають розмір відео в документі PDF, а не розмір кадру або розмір афіші.

Для досягнення найкращих результатів утримуйте розмір та пропорції афіші такими самими, як і розмір відео. Якщо ви застосовуєте відсічний контур або змінюєте розмір зображення, експортований документ PDF може не включати ці зміни.

Відео відображається в найвищому шарі документа PDF. Якщо в InDesign ви накладете на відео інший об’єкт, то в експортованому PDF-файлі цей об’єкт з’явиться нижче відео.

Примітка.

Якщо ви хочете включити в документ PDF область перегляду, що включає розтягування або інші ефекти, що можуть не експортуватися добре при застосуванні до афіші, розгляньте можливість застосування до області перегляду поміщеного зображення, потім помістіть відео (без афіші) у верхній частині поміщеного зображення.

Зміна розмірів об’єктів фільму
Зміна розмірів об’єктів фільму

A. Афіша B. Об’єкт фільму C. Кадр 
 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для зміни розміру об’єкта фільму, афіші, кадру за допомогою інструмента «Масштаб» перетягніть один із кутових захватів (для збереження пропорцій утримуйте Shift).

  • Для зміни розміру лише кадру використовуйте інструмент «Виділення» для перетягування кутових захватів.

  • Для зміни розміру афіші або об’єкта мультимедія виберіть афішу за допомогою інструмента «Часткове виділення» . Переключіться на інструмент «Виділення» та тягніть за кутовий захват.

  Примітка.

  Ви також можете скористатися командами «Припасування» («Об’єкт» > «Припасування») для зміни розміру афіші відповідно до розміру кадру.

Відеоформати FLV та F4V та аудіоформат MP3 – це оптимальні формати для експортування інтерактивних документів для InDesign. Хоча відеоформати MOV, AVI та MPG і можна експортувати до PDF, їх неможливо експортувати до файлів у Flash-форматах (таких як SWF).

Для перетворення відеофайлів на формати FLV, F4V та MP4 призначена програма Adobe Media Encoder. Вона не перетворює аудіофайли на формат MP3, але це можна зробити за допомогою програми на кшталт iTunes від Apple.

 1. Відкрийте Adobe Media Encoder, додайте відеофайли, що треба перетворити, та конвертуйте їх у формат FLV або F4V.

  Докладнішу інформацію див. у довідці з Adobe Media Encoder.

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності