Відомості про градієнти

Градієнт — це поступовий перехід між двома або більше кольорами або між двома відтінками одного кольору. Пристрій виводу, який використовується, впливає на спосіб кольороподілу градієнта.

Градієнти можуть включати «Папір», тріадні кольори, плашкові кольори або змішані фарби в будь-якому колірному режимі. Градієнти визначаються набором контрольних точок кольору на смузі градієнта. Точка вузла градієнту — це точка, в якій градієнт змінює колір з одного на інший. Вона визначається квадратом кольору під смугою градієнта. За замовчуванням градієнт починається з двох кольорів і має середню точку у значенні 50%.

Примітка.

Якщо створити градієнт з використанням різних режимів, а потім надрукувати або створити кольороподіл градієнта, всі кольори перетворюються на тріадні кольори CMYK. Під час зміни колірного режиму кольори можуть зсунутися. Для отримання найкращих результатів визначайте градієнти, використовуючи кольори CMYK.

Створення зразка градієнта

Градієнти можна створювати, називати та редагувати за допомогою панелі «Зразки», яка використовується під час роботи з чистими кольорами та відтінками. За допомогою панелі «Градієнт» можна також створювати градієнти без назви.

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть «Новий зразок градієнту».
 2. У полі «Ім’я» вкажіть назву градієнта.
 3. У полі «Тип» виберіть «Лінійний» або «Радіальний».
 4. Виберіть першу контрольну точку кольору градієнта.
  Створення зразка градієнта
  Перша контрольна точка кольору

 5. Для параметра «Колір вузла градієнту» виконайте одну з наступних дій:
  • Щоб вибрати колір, який вже існує на панелі «Зразки», виберіть «Зразки», а потім виберіть колір зі списку.

  • Щоб змішати новий колір без назви для градієнта, виберіть колірний режим та введіть значення кольору або перетягніть повзунки.

   Підказка: за замовчуванням перша відмітка градієнта встановлена на білий колір. Щоб зробити його прозорим, застосуйте зразок «Папір».

 6. Щоб змінити останній колір градієнта, виберіть останню контрольну точку кольору та повторіть крок 5.
 7. Щоб налаштувати розташування кольорів градієнта, виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть контрольні точки кольору градієнта, розташовані під смугою.

  • Виберіть контрольну точку кольору градієнта під смугою, введіть значення в поле «Розташування», щоб задати позицію цього кольору. Це розташування відображає відстань у відсотках між попереднім і наступним кольорами.

 8. Щоб налаштувати середню точку між двома кольорами градієнта (точка, де кольори мають значення 50%), виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть значок ромба, розташований над смугою.

  • Виберіть значок ромба над смугою, введіть значення в поле «Розташування», щоб встановити позицію цього кольору. Це розташування відображає відстань у відсотках між попереднім і наступним кольорами.

 9. Натисніть кнопку «OK» або «Додати». Градієнт буде збережено на панелі «Зразки» разом з його назвою.

Застосування градієнта без назви за допомогою панелі «Градієнт»

Хоча для створення та збереження градієнтів рекомендовано використовувати панель «Зразки», із градієнтами можна також працювати за допомогою панелі «Градієнт» («Вікно» > «Колір» > «Градієнт»), знайомої користувачам програми Adobe Illustrator. Поточний градієнт можна в будь-який час додати до панелі «Зразки». Панель «Градієнт» зручна для створення градієнта без назви, який не буде використовуватися часто.

Панель градієнтів
Панель градієнтів

A. Градієнтна заливка B. Меню «Тип градієнта» C. Кнопка «Зворотній напрямок» D. Початкова контрольна точка кольору E. Середня точка. F. Кінцева контрольна точка кольору 

Примітка.

Якщо вибрати об’єкт, в якому наразі використовується градієнт з назвою, під час редагування його кольору за допомогою панелі «Градієнт» змінюється колір тільки цього об’єкта. Щоб відредагувати кожний зразок градієнта з назвою, двічі натисніть його зразок на панелі «Зразки».

 1. Виділіть об’єкт або об’єкти, які потрібно змінити.
 2. Натисніть поле «Заливка» або «Обведення» на панелі «Зразки» або в палітрі інструментів. (Якщо поле «Заливка градієнта» не видно, в меню панелі «Градієнт» виберіть «Показати параметри».)
 3. Щоб відкрити панель «Градієнт», виберіть «Вікно» > «Колір» > «Градієнт» або в палітрі інструментів двічі натисніть інструмент «Градієнт» .
 4. Щоб визначити початковий колір градієнта, натисніть найлівішу контрольну точку кольору під смугою градієнта, а потім виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть зразок з панелі «Зразки» на контрольну точку кольору.

  • Утримуючи клавішу «Alt» (Windows) або «Option» (Mac OS), натисніть зразок кольору на панелі «Зразки».

  • На панелі «Колір» створіть колір за допомогою повзунків або колірної шкали.

 5. Щоб задати кінцевий колір градієнта, натисніть найправішу контрольну точку кольору під смугою градієнта. Потім виберіть необхідний колір, як описано у попередньому кроці.
 6. У меню «Тип» виберіть «Лінійний» або «Радіальний» та налаштуйте колір і розташування середніх точок, як описано в розділі Створення зразка градієнта.
 7. Щоб налаштувати кут градієнта, введіть значення в поле «Кут».

Зміна градієнтів

Градієнти можна змінювати, додаючи кольори для створення багатоколірних градієнтів, а також налаштовуючи контрольні точки кольору та середні точки. Краще за все градієнтом, який необхідно налаштувати, залити якийсь об’єкт. Під час налаштування градієнта так можна переглянути ефект на об’єкті.

Примітка.

Можна змінювати градієнти, вставлені з програми Adobe Illustrator з використанням формату AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Див. Вставлення в InDesign графічних об’єктів з програми Illustrator.) Щоб виділити градієнт, скористайтеся інструментом «Часткове виділення».

Примітка.

Якщо відредагувати зразок кольору, будь-які контрольні точки градієнта, в яких використовується цей зразок, відповідно оновляться, змінюючи градієнт.

Додавання до градієнта проміжних кольорів

 1. Двічі натисніть зразок градієнта на панелі «Зразки» або відобразіть панель «Градієнт».
 2. Натисніть у будь-якому місці під смугою градієнта, щоб визначити нову контрольну точку кольору градієнта. Нова контрольна точка градієнта автоматично набуває значень кольору в цій позиції вздовж існуючого градієнта.
 3. Налаштуйте нову контрольну точку кольору.

  Примітка.

  Щоб визначити нову контрольну точку кольору, можна також перетягнути зразок з панелі «Зразки» на смугу градієнта на панелі «Градієнт».

Видалення з градієнта проміжного кольору

 1. Виділіть проміжну контрольну точку кольору та перетягніть його на край панелі.

Зміна послідовності кольорів градієнта у зворотньому напрямку

 1. Активуйте градієнт.
 2. На палені «Градієнт», натисніть кнопку повернення назад .

Налаштування градієнта інструментами групи «Градієнт»

Після заповнення об’єкта градієнтом можна змінювати градієнт за допомогою інструментів «Зразок градієнта»  або «Розтушовка градієнта» , «перемальовуючи» заливку шляхом перетягування вздовж уявної лінії. Інструменти «Градієнт» дозволяють змінювати напрямок градієнта, початкову та кінцеву точки, а також застосовувати градієнт до декількох об’єктів. Інструмент «Розтушовка градієнта» дозволяє пом’якшити градієнт у напрямку перетягування.

 1. На панелі «Зразки» або в палітрі інструментів виберіть зразок «Заливка» або «Обведення», залежно від того, де застосовано вихідний градієнт.
 2. Виберіть «Зразок градієнта» або інструмент «Розтушовка градієнта» і розташуйте його в місці, де необхідно визначити початкову точку градієнта. Тягніть вздовж об’єкта в напрямку, в якому необхідно застосувати градієнт. Щоб зберегти напрямок руху інструмента кратним 45°, утримуйте клавішу «Shift».

  Перетягування інструмента «Розтушовка градієнта» вздовж градієнта пом’якшує кольори градієнта в межах області перетягування.

 3. Відпустіть кнопку миші в місці, де необхідно визначити кінцеву точку градієнта.

Застосування градієнта до декількох об’єктів

 1. Переконайтесь, що у виділених об’єктах вже використовується градієнт.
 2. У палітрі інструментів виберіть поле «Заливка» або «Обведення».
 3. Виберіть інструмент «Градієнт»  і розташуйте його там, де необхідно почати градієнт. Тягніть вздовж об’єкта в напрямку, в якому необхідно застосувати градієнт. Щоб зберегти напрямок руху інструмента кратним 45°, утримуйте клавішу «Shift».
 4. Відпустіть кнопку миші в місці, де необхідно визначити кінцеву точку градієнта.
Застосування градієнта до декількох об’єктів
Заливка градієнтом за замовчуванням (ліворуч) і градієнт, застосований вздовж об’єктів (праворуч)

Примітка.

Якщо вибрано складений контур з градієнтом, можна редагувати градієнт вздовж усіх його підконтурів, використовуючи тільки панель «Градієнт» і не вдаючись до використання інструмента «Градієнт».

Застосування градієнта до тексту

У межах одного текстового кадру можна створити декілька діапазонів тексту з градієнтом разом з чорним текстом за замовчуванням та кольоровим текстом.

Кінцеві точки градієнта завжди прив’язуються до рамки розміру контуру градієнта або текстового кадру. Окремі текстові символи відображають частину градієнту, на якій вони розташовані. Якщо змінити розмір текстового кадру або виконати інші зміни, які призводять до перекомпонування текстових символів, символи перерозподіляються вздовж градієнта, і кольори окремих символів відповідно змінюються.

Робота з текстовими символами, залитими градієнтом
Робота з текстовими символами, залитими градієнтом

A. Основна градієнтна заливка B. Текстові символи із застосованим градієнтом C. Доданий текст і текст зі зміненою позицією відносно градієнтної заливки 

Для налаштування градієнта таким чином, щоб його повний діапазон кольорів поширювався на визначений діапазон текстових символів, є дві можливості:

 • За допомогою інструмента «Градієнт» скиньте кінцеві точки градієнта, щоб під час застосування градієнта вони поширювалися тільки на виділені символи.

 • Виділіть текст та перетворіть його на контури (редаговані контури), а потім застосуйте градієнт до отриманих контурів. Це найкращий спосіб для швидкого відображення тексту в його власному текстовому кадрі. Градієнт буде остаточно прив’язано до контурів, а не до текстового кадру, і контури продовжать перетікати з рештою тексту. Проте контури працюватимуть як єдиний вбудований графічний об’єкт у межах текстового кадру, тобто текст потім неможливо буде редагувати. Також не застосовуватимуться типографські параметри. Наприклад, текст, перетворений на контури, не матиме переносів.

Застосування градієнтів до тексту
За замовчуванням текст, розташування якого зсувається, змінюється відносно його градієнта (ліворуч); якщо шрифт перетворено на контури, застосований градієнт переміщується з текстом (праворуч).

Інформацію про перетворення текстових кривих на контури див. у розділі Створення контурів з текстових кривих.

Декілька градієнтів у єдиному текстовому кадрі

У межах окремого текстового кадру можна вибрати різні діапазони тексту і застосувати унікальний градієнт до кожного з діапазонів. Кожний градієнт додається до текстового кадру і під час застосування кожного градієнта відстежується окремо за виділеними символами. Проте кінцеві точки градієнта все ще прив’язані до рамки розміру текстового кадру, а не до окремих діапазонів тексту.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності