Відтворення контенту на різних сторінках – непросте завдання, а копіювання та вставляння пов’язані зі значними витратами зусиль та часу. Використання функції зв’язаного контенту для управління різними версіями контенту. Ви можете розмістити та зв’язати контент в одному або навіть у декількох документах. Зв’язаний контент спрощує підтримку нових робочих процесів, що виникають, наприклад, під час розробки вертикальних та горизонтальних макетів. Використання зв’язаного контенту виявляється також ефективним у стандартних процесах друку та публікування, коли треба синхронізувати шаблонний текст на різних сторінках.

Зв’язаний контент працює за тим же принципом, що і звичайні зв’язки. Див. Використання панелі «Зв’язки» для огляду. Ви можете призначати об’єкту статус батьківського, а потім розмістити його в інших місцях як дочірній об’єкт. Під час кожного оновлення батьківського об’єкта дочірні елементи помічаються на панелі «Зв’язки», після чого їх можна синхронізувати із батьківським об’єктом.

Поміщати та зв’язувати об’єкти можна за допомогою інструмента «Колектор вмісту» або команди меню «Правка» > «Помістити та прив’язати».

У верхньому лівому куті зв’язаного об’єкта відображується значок . Елемент відображується на панелі «Зв’язки» як прив’язаний об’єкт.

Інструмент «Колектор контенту»

Інструменти «Колектор контенту» та «Поміщення контенту» дозволяють дублювати елементи сторінки та розміщувати їх у відкритих документах InDesign. Зібраний вміст відображається на конвеєрі вмісту. За допомогою конвеєра вмісту можна легко і швидко помістити та пов’язати кілька елементів сторінок у межах одного або кількох відкритих документів.


Оберіть на панелі інструментів, щоб відкрити конвеєр контенту.

 • Скористайтеся інструментом «Колектор вмісту» , щоб виділити об’єкт і додати його до конвеєра
 • Скористайтеся інструментом «Поміщення вмісту» для розміщення об’єкта на сторінці

Примітка. Перемикання між інструментами «Колектор вмісту» та «Поміщення вмісту» здійснюється клавішею В.

Конвеєр завантаження
Конвеєр завантаження

A. Інструмент збирання вмісту B. Інструмент «Поміщення вмісту» C. Створити зв’язок D. Призначити стилі E. Редагувати власне призначення стилю F. Параметри розміщення G. Перегляд H. Зібрати усі зв’язані кадри I. Конвеєр завантаження 

Колектор контенту

Скористайтеся колектором контенту для додавання елементів сторінки у конвеєр контенту.

Поміщення контенту

Скористайтеся інструментом «Поміщення контенту» для розміщення елементів із конвеєра контенту в документі. При виборі цього інструмента поточний елемент додається до буфера поміщення.

Створити зв’язок

Оберіть «Створити зв’язок», щоб прив’язати розміщений елемент до початкового місцезнаходження зібраного елемента. Управління зв’язками можна здійснювати за допомогою панелі «Зв’язки».

Призначити стилі

Узгодження стилів абзаців, символів, таблиць або комірок наявних та щойно розміщених елементів. За замовчуванням для призначення використовуються назви стилів. Див. Власне призначення стилю.


Редагувати власне призначення стилю

Оберіть власне призначення стилю для вихідних та розміщених елементів. Здійсніть призначення стилів, щоб автоматично змінити вихідні стилі у розміщеному елементі.

Параметри розміщення

Під час розміщення елементів вкажіть параметри конвеєра.

 • Після розміщення видаліть елементи з конвеєра.
 • Помістіть поточний елемент декілька разів. Елемент залишається у буфері поміщення.
 • Помістіть елемент і перейдіть до наступного елемента. Елемент при цьому залишається у конвеєрі.

Перегляд

Перехід між елементами, що містяться у конвеєрі вмісту.

Зібрати усі зв’язані кадри

Оберіть цей параметр, щоб зібрати усі зв’язані кадри. Матеріал та всі кадри зібрано. Якщо цей параметр не відмічено, матеріал поєднується в один кадр.

Конвеєр завантаження

Скористайтеся , щоб завантажити елементи до конвеєра.

 • Виділення: даний параметр призначено для завантаження всіх виділених елементів

 • Сторінки: даний параметр призначено для завантаження всіх елементів на вказаних сторінках
 • Усі: даний параметр призначено для завантаження елементів з усіх сторінок та монтажного стола

Оберіть «Створити один набір», щоб згрупувати усі елементи в один набір.

Набори можна створювати з окремих елементів сторінки або пов’язаних елементів. Іноді InDesign автоматично створює набори для підтримання цілісності зв’язків між елементами сторінки.

Нижче наводяться декілька способів групування елементів у набори. Деякі з них виконуються вручну, деякі — автоматично.

 • Виберіть декілька елементів за допомогою інструмента виділення.
 • Застосуйте параметр «Конвеєр завантаження» та виберіть діапазон сторінок, весь вміст документа або окремі елементи. Після цього елементи буде відповідним чином згруповано до набору.
 • Якщо до набору додається елемент із пов’язаним вмістом, такий як частина інтерактивної кнопки, з якою зв’язані інші елементи та стани, до набору додаються всі пов’язані елементи (такий набір вставляється одним жестом)
 • Якщо в конвеєрі встановити прапорець «Згрупувати всі зв’язані текстові кадри» та додати до набору текстове поле зі зв’язаним текстом, що поширюється на інші об’єкти, до набору буде включено всі поля зі зв’язаним текстом.

Поміщення та прив’язування

 1. Виберіть елемент сторінки, виділивши кадр або помістивши курсор вставки у текст. Щоб вибрати декілька елементів, клацайте на них, утримуючи клавішу Shift.

 2. Виберіть «Правка» > «Помістити та прив’язати». Поряд із курсором з’являється індикація завантажених елементів, а елементи буде відображено у вікні конвеєра вмісту.

 3. Клацніть сторінку або намалюйте кадр, щоб помістити зв’язаний елемент.

 1. На панелі «Зв’язки» виберіть зв’язаний елемент.

 2. У меню панелі «Зв’язки» виберіть «Параметри зв’язку».

  Параметри зв’язку
  Параметри зв’язку

  Примітка.

  Якщо натиснути клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), кнопка «Скасувати» зміниться кнопкою «Скидання». Натисніть кнопку «Скидання», щоб відновити параметри за замовчуванням.

 3. Виберіть потрібні параметри:

  Оновлювати посилання під час збереження документа

  Увімкніть цей параметр, щоб оновлювати посилання під час збереження документа.

  Попереджати, якщо оновлення посилання перезаписуватиме локальні зміни

  Увімкніть цей параметр, щоб отримувати попередження кожного разу, коли в результаті оновлення посилання перезаписуються локальні зміни, внесені до зв’язаного об’єкта.

  Зберігати локальні зміни під час оновлення посилань об’єктів

  Виберіть одну з доступних категорій, щоб зберігати локальні правки під час оновлення посилань.

  Категорія Приклади
  Вигляд Атрибути стилю об’єкта, такі як «Обведення», «Заливка», «Ефекти» Сюди входять атрибути, пов’язані з текстом або текстовим кадром, наприклад параметри накладання або елементів, що не друкуються.

  Розмір і форма Висота, ширина, трансформації, атрибути текстового кадру та розміри шпальти

  Інтерактивність Анімація, стани об’єкта, дії, закріплені за кнопкою

  Вміст кадру Зображення, відео, вміст, який поміщено або вставлено з буфера обміну в кадри, а також ефекти та параметри, безпосередньо пов’язані з такими об’єктами.

  Інше Атрибути, що не увійшли до інших категорій, такі як обтікання кадрів текстом, параметри експортування об’єкта; атрибути текстового кадру, такі як параметри базової лінії, автоматичного визначення розміру, вирівнювання по вертикалі тощо.

  Видалити примусові розриви рядків із матеріалу

  Дозволяє видаляти примусові розриви рядків із матеріалу. Видалення розривів рядків спрощує перекомпонування тексту у зв’язаному кадрі під час зміни розміру або формату.

  Визначити власне призначення стилю

  Увімкніть цей параметр, якщо потрібно призначити власні стилі та автоматично застосовувати їх до зв’язаного вмісту. Див. Власне призначення стилю.


Примітка.

Щоб вказати параметри зв’язку за замовчуванням, коли всі документи закрито, відкрийте меню панелі «Зв’язки» і виберіть «Параметри зв’язку».

Власне призначення стилю

Під час створення зв’язків можна призначати стилі тексту (абзаців, символів, таблиць, комірок) або групи стилів різним стилям. Призначені стилі автоматично застосовуються до зв’язаного вмісту та заміняють наявні стилі батьківських об’єктів. Власним призначенням шрифтів зручно користуватись, наприклад, тоді, коли потрібно використати шрифти без засічок для цифрових публікацій і шрифти із засічками для друкованих публікацій. Або ж за бажання можна зробити так, щоб у горизонтальному та вертикальному макетах шрифти були різними.

Щоб призначити власний стиль, виконайте такі дії:

 • У діалоговому вікні «Параметри зв’язків» (панель «Зв’язки» > «Параметри зв’язків») увімкніть функцію «Визначити власне призначення стилів», а потім натисніть «Налаштування».
 • Натисніть у вікні конвеєра вмісту.
Власне призначення стилю
Власне призначення стилю

 1. Виберіть вихідний документ і тип стилю.
 2. Натисніть кнопку «Нове призначення стилю».
 3. Виберіть вихідний та призначений стилі або групи стилів зі списку

Примітка.

Якщо натиснути клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), кнопка «Скасувати» зміниться кнопкою «Скидання». Натисніть кнопку «Скидання», щоб відновити параметри за замовчуванням.

Оновлення зв’язаного елемента

У разі змінення вихідного елемента над кадром та на панелі «Зв’язки» з’являється символ . Щоб оновити елемент, виконайте такі дії:

 • Клацніть біля верхнього лівого кута кадру
 • На панелі «Зв’язки» двічі клацніть символ

Якщо до дочірнього елемента було внесено локальні зміни, останні буде перезаписано вмістом вихідного елемента. Якщо встановлено позначку «Попереджати, якщо оновлення посилання перезаписуватиме локальні зміни», з’явиться попередження.

Примітка.

Скористайтесь панеллю «Інформація зв’язку», щоб визначити, чи було внесено локальні зміни до матеріалу. Якщо локальні зміни внесено, у стані матеріалу відображається повідомлення «Текст змінено».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності