Форматування таблиць

Використовуйте панель керування або панель «Символ» для форматування тексту в таблиці таким же чином, як і для форматування тексту за межами таблиці. Крім того, наявні два головних діалогових вікна, які допомагають форматувати саму таблицю: «Параметри таблиці» та «Параметри комірки». Використовуйте ці діалогові вікна для зміни кількості рядків та стовпчиків, зміни вигляду заливки та рамки навколо таблиці, для визначення інтервалів над та під таблицею, для редагування рядків верхнього та нижнього колонтитулів, а також для застосування до таблиці іншого форматування.

Для форматування структури таблиці використовуйте панель «Таблиця», панель керування або контекстне меню. Виділіть одну або більше комірок та клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control (Mac OS), для відображення контекстного меню з параметрами таблиці.

Зміна розмірів стовпчиків, рядків і таблиць

Змінювати розміри стовпчиків, рядків і таблиць можна кількома різними способами.

Зміна розмірів стовпчиків і рядків

 1. Виділіть комірки у стовпчиках і рядках, розміри яких ви бажаєте змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Таблиця» вкажіть необхідні значення для параметрів «Ширина стовпчика» та «Висота рядка».
  • Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Рядки та стовпці», вкажіть значення для параметрів «Висота рядка» і «Ширина стовпця» та натисніть «OК».  

  Примітка.

  Якщо для висоти рядка вибрати значення «Найменша», то висота рядка збільшуватиметься у разі додавання тексту або збільшення розміру точки. Якщо ви виберете значення «Точна», висота рядка буде фіксованою і не змінюватиметься під час додавання або видалення тексту. Фіксована висота рядка часто призводить до витіснення вмісту за межі комірки. (Див. Робота з комірками з витісненим вмістом.)

  • Помістіть вказівник над краєм стовпця або рядка таким чином, щоб з'явився значок подвійної стрілки ( ), потім перетягуйте його вліво чи вправо для збільшення або зменшення ширини стовпця або вгору чи вниз для збільшення або зменшення висоти рядка.

   

Перед та після здійснення перетягування для зміни розмірів рядків
Перед та після здійснення перетягування для зміни розмірів рядків

За замовчуванням висота рядка визначається висотою службового поля поточного шрифту. Таким чином, висота рядка змінюється як у випадку зміни розміру точки тексту, так і у разі зміни параметра висоти рядка. Максимальна висота рядка визначається параметром «Максимум» в розділі «Рядки та стовпці» діалогового вікна «Параметри комірки».

Зміна розмірів рядків або стовпчиків зі збереженням ширини таблиці

 • Під час перетягування внутрішнього краю рядка або стовпчика (але не межі таблиці) натисніть та утримуйте Shift. Один рядок або стовпчик збільшуватиметься, у той час як інші зменшуватимуться.
 • Для пропорційної зміни розмірів рядків або стовпчиків натисніть та утримуйте Shift під час перетягування правої межі або нижнього краю таблиці.

Утримування Shift під час перетягування правого краю таблиці призведе до пропорційної зміни розмірів усіх стовпчиків, у той час як утримування Shift під час перетягування нижнього краю таблиці пропорційно змінить розміри рядків.

Зміна розмірів усієї таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть вказівник над нижнім правим кутом таблиці таким чином, щоб вказівник прийняв форму стрілки , потім перетягуйте його для збільшення або зменшення розміру таблиці. Утримуйте Shift для збереження пропорцій висоти та ширини таблиці.

  Примітка.

  Якщо таблиця простягається на кілька кадрів матеріалу, використовувати вказівник для зміни розмірів усієї таблиці не можна.

Рівномірне розподілення стовпчиків та рядків

 1. У стовпчиках або рядках виділіть комірки, які повинні мати однакову ширину або висоту.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Рівномірно розподілити рядки» або «Рівномірно розподілити стовпчики».

Зміна інтервалу перед або після таблиці

 1. Помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштовування таблиці».
 2. У пункті «Інтервали таблиці» вкажіть необхідні значення для параметрів «Інтервал перед» та «Інтервал після», потім натисніть «OK».

Зауважте, що зміна інтервалу перед таблицею не впливає на інтервал рядка таблиці, що знаходиться згори кадру.

Розрив таблиць по кадрах

Використовуйте параметри «Утримування», щоб визначити, скільки рядків повинні залишатися разом, а також щоб вказати, де повинен відбуватися розрив рядка, наприклад, вгорі стовпчика або кадру.

Якщо створена таблиця є вищою, ніж кадр, на якому вона знаходиться, таблиця буде витіснена за межі кадру. Якщо цей кадр пов'язаний з іншим кадром, таблиця продовжуватиметься і на цьому іншому кадрі. Рядки переміщуються на пов'язані кадри по одному — один рядок не можна розбити на кілька кадрів. Вкажіть рядки верхнього та нижнього колонтитулів, щоб необхідна інформація повторювалася на новому кадрі.

 1. Помістіть точку вставки у відповідний рядок або виділіть діапазон комірок у рядках, які необхідно утримувати разом.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Рядки та стовпчики».
 3. Щоб утримувати виділені рядки разом, виберіть «Утримувати з наступним рядком».
 4. Щоб розірвати рядок у певному місці, в меню «Початок рядка» виберіть необхідний параметр (наприклад, «У наступному кадрі») та натисніть «OK».

Примітка.

Якщо ви створили одну таблицю, яка простягається на обидві сторінки розвороту, в середину таблиці можна додати пустий стовпчик, щоб створити внутрішні поля.

Додавання тексту перед таблицею

Таблиця прив'язується до абзаців, які безпосередньо передують їй та слідують за нею. Якщо ви вставите таблицю на початку текстового кадру, то не зможете помістити точку вставки над таблицею, клацнувши кнопкою миші. Натомість скористайтеся клавішами зі стрілками для переміщення точки вставки у положення перед таблицею.

 1. Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій комірці, натисніть клавішу «Стрілка вліво» та почніть введення тексту.
 2. Виконайте одну з перелічених нижче дій.
  • Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій комірці, натисніть клавішу «Стрілка вліво» та почніть введення тексту.

Форматування тексту в таблиці

Загалом, для форматування тексту в таблиці використовуються ті ж методи, що і для форматування тексту поза таблицею.

Вставлення табуляторів у комірку таблиці

Коли точка вставки знаходиться у таблиці, натискання Tab переміщує її до наступної комірки. Проте табулятор можна вставити і всередину комірки таблиці. За допомогою панелі «Табулятори» визначте параметри табуляторів у таблиці. Визначені параметри табуляції вплинуть на абзац, у який було поміщено точку вставки.

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки у місце, куди необхідно вставити табулятор.
 2. Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інші» > «Табулятор».

Щоб змінити параметри табуляції, виділіть стовпчики або комірки, які необхідно змінити, виберіть «Текст» > «Табулятори», щоб відкрити панель «Табулятори», та відрегулюйте параметри табуляції.

Примітка.

Коли ви використовуєте лінійку табуляції для застосування десяткової табуляції до комірки або групи комірок, зазвичай вам не потрібно натискати Tab на початку кожного абзацу, щоб вирівняти текст у комірках. Абзаци вирівнюються автоматично згідно заданого десяткового значення крім випадків, коли абзац містить додаткове форматування (наприклад, вирівнювання по центру), яке є більш пріоритетним, ніж десяткова табуляція.

Зміна вирівнювання тексту всередині комірки таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст» виділіть комірку або комірки, які необхідно змінити.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст».
 3. У розділі «Вирівнювання за вертикаллю» виберіть параметр вирівнювання: «Вирівняти за верхнім краєм», «Вирівняти за нижнім краєм», «Вирівняти за центром» або «Вирівняти за вертикаллю».

  Якщо ви вибрали «Вирівняти», вкажіть максимальний інтервал між абзацами (таким чином буде визначено максимальний обсяг місця, що буде додаватися між абзацами). (Див. розділ Вертикальне вирівнювання тексту в текстовому кадрі.)

 4. Для пункту «Базова лінія першого рядка» виберіть параметр, який визначатиме спосіб зсуву тексту від верхнього краю комірки.

  Параметри повністю співпадають із відповідними параметрами з діалогового вікна «Параметри текстового кадру». (Див. Зміна властивостей текстового кадру.)

 5. Натисніть кнопку «OK».

Примітка.

Щоб змінити горизонтальне вирівнювання тексту в комірці, використовуйте параметри вирівнювання на панелі «Абзац». Щоб вирівняти текст у комірці згідно десяткового табулятора, скористайтеся панеллю «Табулятори» для додавання параметра десяткової табуляції.

Обертання тексту в комірці

 1. Помістіть точку вставки у комірку, вміст якої необхідно повернути, або виділіть комірки, на які необхідно здійснити вплив.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст» або відкрийте панель «Таблиця».
 3. Виберіть значення для параметра «Поворот» і натисніть «OK».

Зміна відбиття комірок

Можете встановлювати інтервал між комірками для тексту (із текстом) і графікою (, тільки з графікою).

Текстові комірки

 1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки у комірку або виділіть комірку чи комірки, які необхідно змінити.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст» або відкрийте панель «Таблиця».
 3. У пункті «Інтервали комірки» вкажіть значення для параметрів «Згори», «Знизу», «Зліва» та «Справа», потім натисніть «OK».

У більшості випадків збільшення інтервалів у комірці призводить до збільшення висоти рядка. Якщо для рядка встановлене фіксоване значення висоти, переконайтеся, що у комірці залишається достатньо місця для значень інтервалів, щоб уникнути витіснення тексту.

Графічні комірки

 1. Використання інструмента «Виділення» , виберіть комірку із графікою.

  Примітка.

  Якщо ви не можете вибрати комірку, натисніть на посилання чи символ у верхньому правому куті комірки та натисніть клавішу Esc.

 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Графіка».

 3. У пункті «Інтервали комірки» вкажіть значення для параметрів «Згори», «Знизу», «Зліва» та «Справа», потім натисніть «OK».

Об'єднання та розділення комірок

Комірки у таблиці можна об'єднувати (сполучати) або розділювати (розбивати).

Об'єднати комірки

Дві або більшу кількість комірок, що знаходяться в одному рядку або стовпчику, можна об'єднати в одну комірку. Наприклад, можна об'єднати комірки верхнього ряду таблиці, щоб створити одну велику комірку, яка використовуватиметься для заголовка таблиці.

 1. За допомогою інструмента «Текст» виділіть комірку або комірки, які необхідно об'єднати.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Об'єднати комірки».

Відмінити з'єднання комірок

 1. Помістіть точку вставки в об'єднану комірку і виберіть «Таблиця» > «Скасувати об'єднання комірок».

Розділення комірок

Комірки можна розділювати горизонтально або вертикально, що є особливо зручним під час створення різноманітних форм. Ви можете виділити кілька комірок і розділити їх вертикально або горизонтально.

 1. Помістіть точку вставки в комірку, яку необхідно розділити, або виділіть рядок, стовпчик чи блок комірок.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Розділити комірку вертикально» або «Розділити комірку горизонтально».

Робота з комірками з витісненим вмістом

У більшості випадків комірка таблиці збільшується по вертикалі, щоб вмістити новий текст та графіку. Однак, якщо було встановлено фіксовану висоту рядка, а потім було додано текст або графіку, які є завеликими для комірки, у правому нижньому куті комірки з'явиться маленька червона крапка на позначення того, що вміст комірки було витіснено.

Витіснений текст не можна помістити в іншу комірку. Натомість відредагуйте чи змініть розміри вмісту або збільште комірку чи текстовий кадр, у якому знаходиться таблиця.

У випадку вбудованої графіки або тексту з фіксованим інтерліньяжем виступання вмісту за краї комірки допускається. Ви також можете вибрати параметри «Відсікти вміст за розміром комірки», яка дозволяє вмістити будь-який текст або вбудовану графіку в комірку, обрізавши частини, що виходять за її межі. Однак, якщо вбудована графіка витісняється з комірки і виходить за її нижній край (по горизонталі), ця функція не діє.

Відображення витісненого вмісту комірки

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Збільште розміри комірки.

  • Змініть форматування тексту. Щоб виділити вміст комірки, клацніть на комірці з витісненим вмістом, натисніть Esc, а потім використайте панель керування для форматування тексту.

Обрізання зображення згідно з краями комірки

Якщо зображення занадто велике для комірки, воно виходитиме за її межі. Ви можете відсікти частини зображення, які виходять за межі комірки.

 1. Помістіть точку вставки у комірку, частину вмісту якої необхідно відсікти, або виділіть комірку чи комірки, на які необхідно здійснити вплив.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Графіка».

 3. Виберіть «Відсікти вміст за розміром комірки» та натисніть «OK».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності