Створення й редагування зразків змішаної фарби

Якщо необхідно досягнути максимальної кількості кольорів з найменшою кількістю фарб, можна створити нові зразки фарб за допомогою змішування двох плашкових фарб або змішування плашкової фарби з однією або кількома тріадними фарбами. Використання кольорів змішаних фарб дозволяє збільшити кількість кольорів, доступних без збільшення кількості кольороподілів, які використовуються для друку документа.

Можна створити окремий зразок змішаної фарби або використати групу змішаних фарб, щоб створити одночасно декілька зразків. Група змішаних фарб містить набір кольорів, створених покроковим збільшенням відсотків фарб різних тріадних та плашкових кольорів. Наприклад, у результаті змішування чотирьох відтінків тріадного блакитного (20%, 40%, 60% і 80%) з п’ятьма відтінками плашкового кольору (10%, 20%, 30%, 40% і 50%) створюється група змішаних фарб, яка містить 20 різних зразків.

Панель «Зразки» зі зразками змішаних фарб
Панель «Зразки» зі зразками змішаних фарб

A. Батьківський елемент групи змішаних фарб. B. Дочірній елемент групи змішаних фарб. C. Зразок змішаної фарби (автономний) 

Перед створенням зразка змішаної фарби або групи змішаних фарб необхідно додати на панель «Зразки» щонайменше один плашковий колір.

Створення зразка змішаної фарби

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть «Створити зразок змішаної фарби». (Цей параметр не активний, доки на панель «Зразки» не додано плашковий колір.)
 2. Введіть назву зразка.
 3. Щоб включити фарбу в зразок змішаної фарби, натисніть порожній квадрат поруч з її назвою. З’явиться значок фарби . Зразок змішаної фарби має містити щонайменше один плашковий колір.
 4. Налаштуйте відсоток кожної фарби, включеної в зразок, за допомогою повзунка або введіть значення в поле відсотка.
 5. Щоб додати змішану фарбу на панель «Зразки», натисніть кнопку «Додати» або «OK».

  Примітка.

  Кольори на екрані часто виглядають інакше, ніж після друку. Щоб отримати найкращі результати, попросіть комерційну друкарню вивести зразки змішаних фарб, які необхідно надрукувати.

Створення групи змішаних фарб

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть «Створити зразок змішаної фарби». (Цей параметр не активний, доки на панель «Зразки» не додано плашковий колір.)
 2. Введіть назву в поле «Група змішаних фарб». Для кольорів цієї групи буде використовуватися ця назва з наростаючими суфіксами (Зразок 1, Зразок 2 і так далі).
 3. Щоб включити фарбу в групу змішаних фарб, натисніть порожній квадрат поруч з її назвою.
 4. Для кожної вибраної фарби виконайте наступне:
  • У поле «Вихідний» введіть відсоток фарби, з якого необхідно почати змішування для створення групи.

  • У полі «Повтор» визначте кількість разів збільшення відсотку фарби.

  • У полі «Приріст» визначте відсоток фарби, який необхідно додати до кожного повторення.

  Примітка.

  Наприклад, за змішування та поєднування 4 тріадних відтінків блакитного кольору (20 %, 40 %, 60 %, 80 %) і 5 плашкових відтінків (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) для створення 20 зразків встановіть наступні значення. Для блакитного: «Вихідний» – 20 %, «Повтор» – 3, «Приріст» – 20 %; для плашкового: «Вихідний» – 10 %, «Повтор» – 4, «Приріст» – 10 %.  

 5. Щоб створити зразок, не закриваючи діалогове вікно, натисніть «Перегляд зразків»; при цьому можна побачити, чи призводять наразі вибрані фарби та значення до бажаного результату і, якщо ні, — зробити налаштування.

  Примітка.

  Якщо введені в поля «Вихідний», «Повтор» та «Приріст» значення разом призводять до значення більше ніж 100% для однієї фарби, з’являється попередження. Якщо вирішите продовжити, InDesign надає відсоткам фарби значення 100%.

 6. Натисніть кнопку «OK», щоб додати усі фарби з групи змішаних фарб на панель «Зразки».

Редагування зразків змішаної фарби

Зразок змішаної фарби можна змінювати тими ж самими методами, які використовуються для редагування інших зразків. Під час редагування зразка змішаної фарби або групи зважте на наступне:

 • Якщо панель «Зразки» використовується щоб видалити фарбу, яка присутня в зразку змішаної фарби, InDesign пропонує заміну. Змішана фарба повинна містити щонайменше один плашковий колір, інакше її буде перетворено на тріадний колір.

 • Зміни, внесені до батьківського елемента  групи змішаних фарб, застосовуються до всіх змішаних фарб у цій групі. (Зміни, внесені до зразка в групі змішаних фарб, застосовуються тільки до цього зразка.)

 • Перетворення змішаної фарби на тріадний або плашковий колір розриває його зв’язок з групою змішаних фарб.

 • Видалення батьківського елемента групи змішаних фарб видаляє всі зразки з групи.

 1. На панелі «Зразки» двічі натисніть батьківський елемент  групи змішаних фарб, який необхідно змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть нову фарбу, щоб замінити існуючий компонент фарби.

  • Натисніть квадрат поруч із фарбою, щоб вилучити або включити її як компонент групи змішаних фарб.

  Примітка.

  Неможливо змінювати вихідні відсотки, повтори або прирости, використані для створення групи змішаних фарб.

 3. Натисніть кнопку «OK».

Керування групами змішаних фарб

Для видалення групи змішаних фарб, додавання зразків та перетворювання зразків змішаних фарб на тріадні кольори використовуйте панель «Зразки».

Видалення груп змішаних фарб

 1. На панелі «Зразки» двічі натисніть батьківський елемент групи змішаних фарб, який необхідно видалити, а потім натисніть кнопку «Видалити».

Додавання зразка до групи змішаних фарб

 1. На панелі «Зразки» виберіть батьківський елемент групи змішаних фарб.
 2. У панелі меню «Зразки» виберіть зразок Новий колір.
 3. У разі необхідності введіть назву зразка.
 4. Для кожної переліченої фарби визначте відсоток для зразка змішаної фарби. (Додавати або видаляти фарби неможливо.)
 5. Натисніть кнопку «OK».

Перетворення окремого зразка змішаної фарби на тріадний колір

Змішані фарби можна перетворювати на тріадні кольори, щоб зменшити вартість друку. Якщо перетворити на тріадний батьківський елемент групи змішаних фарб, батьківський зразок зникає, а інші кольори в групі змішаних фарб перетворюються на тріадні кольори.

 1. Двічі натисніть зразок змішаної фарби, який необхідно перетворити.
 2. У полі «Тип кольору» виберіть «Тріадний», а потім натисніть кнопку «OK».

Перетворення на тріадні всіх фарб у групі змішаних фарб

 1. Двічі натисніть батьківський елемент  групи змішаних фарб і в діалоговому вікні, яке з’явиться, виберіть «Перетворити зразки змішаних фарб на тріадні».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності