Створення кінцевих виносок

Кінцева виноска складається з двох частин: номера посилання кінцевої виноски, який відображається в тексті, і тексту кінцевої виноски, який відображається в новому кадрі в кінці документа. У нижньому лівому куті кадру кінцевої виноски є графічний елемент .

Кінцеві виноски можна створювати чи імпортувати з документів Word або документів інших типів. Кінцеві виноски нумеруються автоматично в міру додавання до документа. Можна керувати стилем нумерації, виглядом і макетом кінцевих виносок. Також нумерація автоматично регулюється відповідно до порядку кінцевих виносок у тексті в разі його зміни. Кінцеві виноски також можна додавати до таблиці.

Кадр кінцевої виноски
Значок кінцевої виноски в нижньому лівому куті кадру кінцевої виноски

Для створення кінцевих виносок виконайте такі дії:

 1. Поставте курсор у місці, де повинен бути номер посилання кінцевої виноски.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть правою кнопкою миші й виберіть «Вставити кінцеву виноску».
  • Виберіть команду «Текст» > «Вставити кінцеву виноску».
 3. Уведіть текст кінцевої виноски.

Примітка.

Коли курсор знаходиться в кінцевій виносці, можна виконати одну з таких дій, щоб повернутися до місця, де здійснювався набір:

 • Натисніть правою кнопкою миші й виберіть «Перейти до кінцевої виноски».
 • Виберіть команду «Текст» > «Перейти до кінцевої виноски».

Імпорт кінцевих виносок із документів Word

Кінцеві виноски можна імпортувати з документа Word, що їх містить, за допомогою параметрів імпорту програми Microsoft Word. Параметр імпорту кінцевих виносок увімкнено за замовчуванням.

Параметри імпорту
Імпорт кінцевих виносок із документів Word
 1. Виберіть команду «Файл» > «Помістити».

 2. Виберіть документ Word, який ви хочете імпортувати.

 3. Натисніть «Відкрити».

Усі кінцеві виноски імпортуються й додаються в новий текстовий кадр.

Примітка.

Можна імпортувати кілька документів Word одночасно. Кінцеві виноски всіх документів імпортуються в один текстовий кадр, якщо для параметра «Обсяг» вибрано значення «Документ».

Зміна нумерації та макета кінцевих виносок

Щоб внести зміни до нумерації та макета кінцевої виноски, виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть команду «Текст» > «Параметри кінцевих виносок документа».
 • Натисніть на графічний елемент  у нижньому лівому куті кадру кінцевої виноски.

Внесені зміни застосовуються до існуючих і всіх нових кінцевих виносок. Діалогове вікно «Параметри кінцевої виноски» містить такі параметри:

Параметри кінцевої виноски
Параметри кінцевої виноски

Верхній колонтитул кінцевої виноски

Заголовок кінцевої виноски:

уведення заголовка кадру кінцевих виносок.

Стиль абзацу:

вибір стилю абзацу для форматування заголовка кінцевої виноски. У меню відображені стилі абзацу, наявні на панелі «Стилі абзацу». За замовчуванням, використовується стиль [Основний абзац]. Стиль [Основний абзац] може відрізнятися на вигляд від стандартних налаштувань шрифту для документа.

Нумерація

Стиль:

вибір стилю нумерації для номерів посилань на кінцеві виноски.

Почати з:

вибір номера, який використовується для першої кінцевої виноски матеріалу. Параметр «Почати з» особливо корисний для документів у книзі. Нумерація кінцевих виносок по документах у книзі не є наскрізною.

Режим:

якщо в документі з наскрізною нумерацією сторінок є кілька матеріалів чи текстових кадрів, виберіть «Безперервно», щоб нумерація кінцевих виносок у кожному наступному матеріалі продовжувала нумерацію попереднього. Виберіть «Заново розпочати кожен матеріал», щоб нумерація в кожному матеріалі починалася зі значення номера, вказаного в параметрі «Почати з».  

Номер кінцевої виноски в тексті

Положення:

цей параметр визначає зовнішній вигляд номера посилання на кінцеву виноску. За замовчуванням використовується надрядковий символ. Якщо вам краще форматувати номер за допомогою стилю символів (наприклад, стилю символів, який містить налаштування надрядкових символів OpenType), виберіть варіант «Застосувати нормальний» і задайте стиль символів.

Стиль символу:

вибір стилю символів для форматування номера посилання на кінцеву виноску. Наприклад, замість використання надрядкових символів можна застосувати стиль символів у звичайному нормальному положенні з піднятою базовою лінією. В меню відображені стилі символів, наявні на панелі «Стилі символів».

Форматування кінцевої виноски

Стиль абзацу:

вибір стилю абзацу для форматування тексту кінцевих виносок (застосовується до всіх кінцевих виносок у документі). У меню відображені стилі абзацу, наявні на панелі «Стилі абзацу». За замовчуванням, використовується стиль [Основний абзац]. Стиль [Основний абзац] може відрізнятися на вигляд від стандартних налаштувань шрифту для документа.

Розділювач:

розділювач визначає пробіл, який з’являється між номером кінцевої виноски й початком тексту кінцевої виноски. Щоб змінити розділювач, спочатку виділіть чи видаліть існуючий розділювач, а потім виберіть новий. Можна включити декілька символів. Щоб уставити символи пробілів, скористайтеся відповідним метасимволом, наприклад ^m для круглої шпації.

Параметри розміщення:

Область:

виберіть цей параметр, щоб визначити область поширення кінцевих виносок для даного документа. Виберіть «Матеріал», щоб створювати окремий кадр кінцевої виноски для кожного матеріалу. Виберіть «Документ», щоб застосувати один кадр кінцевої виноски до всього документа. Цей параметр також використовується для зміни області.

Кадр кінцевої виноски:

виберіть цей параметр, щоб визначити, як створюватиметься новий кадр кінцевої виноски, коли вставляється кінцева виноска. Виберіть «На новій сторінці», щоб створювати кадр кінцевої виноски на новій сторінці для визначеної області. Виберіть «Завантажити курсор розміщення», щоб завантажити курсор розміщення, коли буде вставлено першу кінцеву виноску для визначеної області. Курсор розміщення можна поставити в будь-якому місці в документі, і всі кінцеві виноски в межах даної області додаватимуться лише до даного кадру.

Префікс/суфікс

Показати у:

виберіть цей параметр, щоб відображувати префікси чи суфікси в посиланнях на кінцеві виноски, тексті, або ж і там, і там. Цей параметр особливо корисний для розміщення кінцевих виносок із символами, як-от [1].  

Префікс:

префікси відображаються перед номером, наприклад [1. Уведіть символ або символи або виберіть параметр для префікса. Щоб виділити спеціальні символи, відкрийте меню шляхом натискання на значок поряд з елементом керування «Префікс».

Суфікс:

суфікси відображаються після номера, наприклад 1]. Уведіть символ або символи або виберіть параметр для суфікса. Щоб виділити спеціальні символи,
натисніть на значок поряд з елементом керування «Суфікс», щоб відкрити меню.

Робота з текстом кінцевої виноски

Редагуючи текст кінцевої виноски, зверніть увагу на таке:

 • Кінцеві виноски створюються в новому кадрі, що має графічний елемент  у нижньому лівому куті. У разі натискання на цей графічний елемент відображається діалогове вікно «Параметри кінцевої виноски».
 • Кадр кінцевої виноски не може бути зв’язано з іншим матеріалом.
 • Кінцеві виноски в кадрі позначаються маркерами кінцевої виноски. Текст, наприклад заголовок, можна набирати в кадрі кінцевої виноски поза цими маркерами. Цей додатковий вміст не належить до жодної кінцевої виноски.
 • Щоб перемістити кадр кінцевої виноски в межах документа, можна вирізати його й вставити в будь-якому місці.
 • У разі видалення маркера посилання на кінцеву виноску видаляється весь текст, що відноситься до нього. Аналогічно, у разі видалення тексту кінцевої виноски видаляється її маркер посилання.
 • У разі видалення всього кадру кінцевої виноски видаляються всі відповідні посилання на кінцеву виноску.
 • У разі видалення всіх посилань на кінцеву виноску видаляється весь текст кінцевої виноски. Текст поза маркерами кінцевої виноски не видаляється.
 • Можна виділити й застосувати до тексту кінцевої виноски форматування символу чи абзацу. Можна також виділити й змінити вигляд номера посилання на кінцеву виноску, але рекомендується робити це через діалогове вікно «Параметри кінцевих виносок документа».
 • У разі вирізання чи копіювання тексту, який містить номер посилання на кінцеву виноску, текст кінцевої виноски також додається до буфера обміну. У разі копіювання тексту в інший документ у виносках із цього тексту використовуються характеристики нумерації та макета нового документа.
 • Якщо для абзацу, який містить номер посилання на кінцеву виноску, скасувати заміни й стилі символів, номери посилань на кінцеві виноски втратять атрибути, застосовані в діалоговому вікні «Параметри кінцевих виносок документа».

Перетворення звичайних і кінцевих виносок

Для перетворення звичайних виносок в документі на кінцеві або кінцевих на звичайні виконайте зазначені нижче дії.

 1. Виберіть «Текст» > «Перетворити виноску та кінцеву виноску».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Виноску на кінцеву виноску», щоб виконати саме таку дію.
  • Виберіть «Кінцеву виноску на звичайну виноску», щоб зробити відповідне перетворення.
  Перетворення звичайних і кінцевих виносок
  Перетворення звичайних і кінцевих виносок
 3. Оберіть у розкривному меню «Обсяг» один із зазначених пунктів.

  Документ: якщо треба перетворити всі звичайні чи кінцеві виноски в документі.
  Виділення: якщо треба перетворити звичайні чи кінцеві виноски лише у виділеному фрагменті.

 4. Натисніть «Перетворити».

Видалення кінцевих виносок

Щоб видалити кінцеву виноску, виділіть номер посилання на неї, розміщений у тексті, і натисніть клавішу Backspace або Delete. Якщо видалити лише текст кінцевої виноски, номер посилання на кінцеву виноску та її структура залишаться незмінними.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності