Експорт вмісту для EPUB | CS5.5

Можна експортувати документ або книгу як книгу eBook із можливістю перекомпонування у формат EPUB, сумісний із програмою для читання Adobe Digital Editions та іншими програмами для читання електронних книг eBook.

  1. Виконайте одну з описаних нижче дій.

    • Відкрийте документ і виберіть «Файл» > «Експорт».

    • Відкрийте книгу з меню панелі «Книга», виберіть «Експортувати книгу в EPUB».

  2. Введіть ім'я файлу та місце розташування.

  3. У списку «Тип файлу» виберіть «EPUB», а потім натисніть «Зберегти».

  4. У діалоговому вікні «Параметри експорту в EPUB» вкажіть потрібні параметри у розділах «Загальні», «Зображення» та «Зміст».

InDesign створює єдиний файл .epub, що містить вміст, який базується на XHTML. Якщо зазначено відповідне, експортований файл може містити зображення обкладинки. Зображення на обкладинці створюється на основі окремого зображення або шляхом растеризації першої сторінки вказаного документа (або вихідного документа стилю, якщо вибрано книгу). Ця мініатюра використовується як малюнок книги у пристроях для читання EPUB або в режимі перегляду бібліотеки засобу читання Digital Editions. Для перегляду файлу потрібен засіб читання EPUB. Можливо також скористатися програмним забезпеченням Adobe Digital Editions, яке можна безкоштовно завантажити з веб-сайту Adobe.

Примітка.

Файл .epub по суті є файлом .zip. Для перегляду та редагування вмісту файлу .EPUB, змініть його розширення із .epub на .zip і розпакуйте вміст. Це особливо зручно для редагування файлу CSS.

Примітка.

Об'єкти InDesign, такі як текстові кадри та об'єкти, що містять поміщені зображення, завжди експортуються, якщо вибрано варіант упорядкування «На основі макета сторінки». Пусті об'єкти експортуються лише в тому випадку, якщо до об'єкта InDesign у вікні «Параметри експорту об'єкта» застосовано варіант експортування як JPEG, GIF або PNG.

Ресурси EPUB

Щоб дізнатися про формат EPUB, скористайтеся наведеними далі посиланнями.

Загальні параметри експорту в EPUB

До розділу «Загальні» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» входять такі параметри:

Включення метаданих документа

Метадані документа (або документа-джерела стилю, якщо вибрано книгу) включаються в експортований файл.

Додавання запису видавця

Вкажіть інформацію про видавця, що відображається в метаданих eBook. Можна вказати URL-адресу видавця, щоб одержувач електронної книги eBook міг відвідати веб-сайт видавця.

Унікальний ідентифікатор

Кожному документу EPUB потрібен унікальний ідентифікатор. Можна вказати атрибут унікального ідентифікатора Якщо це поле пусте, унікальний ідентифікатор створюється автоматично.

Обкладинка EPUB

Тут вказується, яке зображення використовуватиметься на обкладинці електронної книги eBook. Виберіть один з наступних варіантів:

Без зображення обкладинки

Якщо вибрати цей варіант, на електронну книгу eBook не буде додано обкладинку.

Растеризувати першу сторінку

Коли вибрано цей параметр, шляхом растеризації першої сторінки електронної книги eBook буде створено файл зображення, який використовуватиметься як обкладинка.

Використати наявний файл зображення

Якщо вибрати цей варіант, можна вибрати зображення на комп’ютері, що використовуватиметься як обкладинка.

Поле книги

Вкажіть просте поле в довгих тире або пікселях. Вказання полів у довгих тире забезпечує відповідність відображення на різних екранах До всіх полів застосовується однакове значення: до верхнього, нижнього, лівого та правого.

Маркери

Виберіть «Перетворити на невпорядкований список», щоб перетворити абзаци з маркерами на елементи списку, сформатований в HTML, використовуючи тег <ul>. Виберіть «Перетворити на текст», щоб застосувати формат за допомогою тегу <p>, із символами маркерів у вигляді тексту. Якщо використано вихідні автоматичні маркери InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Числа

Цей пункт визначає, як перетворюються числа в HTML-файлі. Якщо використано вихідну автоматичну нумерацію InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Перетворити на впорядковані списки

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, відформатовані в HTML із використанням тегу <ol>.

Перетворити на статичний впорядкований список

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, але додає атрибут <value> на основі поточного номера абзацу в InDesign.

Перетворити на текст

Перетворює нумеровані списки на абзаци, що починаються з поточного номера абзацу як текст.

Переглянути EPUB після експорту

Запускає Adobe Digital Editions Reader, якщо його встановлено.

Параметри зображень EPUB

До розділу «Зображення» діалогового вікна «Параметри експорту Digital Editions» входять наступні параметри: У меню «Перетворення зображення» визначте, як зображення експортуватимуться в HTML.

Зберегти вигляд із макета

Установіть позначку тут, щоб атрибути об’єкта зображення бралися з макета.

Роздільна здатність (ppi)

Вкажіть роздільну здатність зображень у пікселях на дюйм (ppi). У той час як операційні системи мають стандарт 72 ppi або 96 ppi, роздільна здатність мобільних пристроїв може варіюватися від 132 ppi (iPad) до 172 ppi (Sony Reader) та понад 300 ppi (iPhone 4). Можна вказати значення ppi для кожного вибраного об'єкта. Пропонуються такі значення: 72, 96, 150 (середнє значення для всіх сучасних пристроїв для читання електронних книг) і 300.

Розмір зображення

Вкажіть, чи розмір зображення має лишатися сталим, чи він має змінюватися відносно сторінки. Пункт «Відносно сторінки» встановлює відносне значення у відсотках, виходячи з розміру зображення відносно ширини сторінки InDesign. Якщо вибрати цей пункт, зображення пропорційно масштабуватиметься відносно ширини області читання.

Вирівнювання зображення й інтервали

Укажіть вирівнювання зображення за лівим краєм, по центру, за правим краєм, а також заповнення вгорі й унизу.

Вставити розрив сторінки

Установіть позначку, щоб разом із зображеннями вставлялися розриви сторінок. Розриви сторінок можуть вставлятися перед зображенням, після зображення або перед зображенням і після нього.

Параметри стосуються прив’язаних об’єктів

Установіть позначку, щоб застосувати ці параметри до всіх прив’язаних об’єктів.

Перетворення зображення

Дає змогу вибирати, чи мають оптимізовані зображення в документі перетворюватися на GIF, JPEG або PNG. Виберіть «Автоматично», щоб дозволити InDesign вирішувати, який формат використовувати в якому випадку. Якщо вибрати PNG, вимикаються параметри стиснення зображення.; використовуйте PNG для забезпечення відсутності втрат у зображеннях або для зображень із прозорими елементами.

Параметри GIF (Палітра)

Дає вам змогу керувати тим, як InDesign оброблятиме кольори, оптимізуючи GIF-файли. Формат GIF використовує обмежену палітру кольорів, що не перевищує 256 кольорів.

Виберіть «Адаптивне», щоб створити палітру з використанням типових зразків кольорів у графіці без жодного змішування (змішування малих ділянок кольорів для імітування додаткових кольорів). Виберіть «Web», щоб створити палітру безпечних кольорів для Інтернету, яка є підмножиною системних кольорів Windows і Mac OS. Виберіть «Системна (Win)» або «Системна (Mac)», щоб створити палітру, використовуючи вбудовану системну палітру. Цей вибір може мати неочікувані наслідки.

Виберіть «Чергувати», щоб прогресивно завантажувати зображення шляхом заповнення відсутніх рядків. Якщо цей параметр не вибрано, зображення має вигляд розмитого і поступово набуває чіткості, досягаючи повної роздільної здатності.

Параметри JPEG (якість зображення)

встановлює компроміс між стисненням (для меншого розміру файлу) і якістю зображення для кожного створеного зображення JPEG. «Низька» дає найменший файл і найнижчу якість зображення.

Параметри JPEG (метод форматування)

Визначає, наскільки швидко має показуватися графіка JPEG, коли файл, що містить зображення, відкривається в Інтернеті. Виберіть «Прогресивний», щоб зображення JPEG показувалися поступово і дедалі детальніше по мірі завантаження. (Файли, створені з цим параметром, значно більші і потребують більше оперативної пам’яті для перегляду.) Виберіть «Базова лінія», щоб кожен JPEG-файл показувався лише після завантаження, а до відтворення файлу на його місці знаходився заповнювач.

Ігнорувати параметри перетворення об’єкта

Параметри експорту об’єкта, застосовані до окремих зображень, ігноруватимуться. Див. Застосування параметрів експорту об'єкта.

Параметри змісту EPUB

До розділу «Зміст» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» входять наведені далі параметри:

Формат для вмісту EPUB

Вкажіть, який формат потрібно використовувати, XHTML чи DTBook. DTBook – це спеціалізований формат, призначений для кінцевих читачів із порушеннями зору.

Використати стиль змісту InDesign

Виберіть цей пункт, якщо слід згенерувати зміст на основі вибраного стилю TOC. У меню стилю TOC вкажіть стиль TOC, який необхідно використати для створення змісту в електронній книзі eBook. Можна вибрати «Макет» > «Стилі змісту», щоб створити спеціальний стиль TOC для eBook.

Розбити документ за стилем абзацу

Можна розділити eBook за вказаним стилем абзацу. Розділення призводить до збільшення кількості файлів HTML у пакеті EPUB, але може бути використане для розбиття довгих файлів, а також збільшує швидкодію засобів читання EPUB.

Помістити виноску після абзацу

Установіть позначку, щоб помістити виноски після абзацу. Якщо зняти цю позначку, виноски буде перетворено на кінцеві виноски.

Видалити примусові розриви рядків

Установіть позначку, щоб видалити всі переноси в експортованій електронній книзі eBook.

Генерувати CSS

Каскадні таблиці стилів (CSS) — це набори правил форматування, що керують виглядом вмісту на веб-сторінці. Коли використовується CSS для форматування сторінки, вміст відділяється від представлення.

Включити визначення стилів

Під час експорту в EPUB можна створити список стилів CSS, придатний для редагування.

Зберегти локальні зміни

Якщо вибрано цей параметр, буде додано локальне форматування, таке як курсив або жирний шрифт.

Включити вбудовувані шрифти

В eBook включаються всі шрифти, які можна вбудувати. Шрифти містять біти вбудовування, які визначають придатність шрифту до вбудовування.

Лише імена стилів

У таблиці стилів EPUB включаються лише невизначені імена стилів.

Використати існуючий файл CSS

Укажіть URL наявного аркуша стилю CSS, що зазвичай є відносним URL, наприклад /styles/style.css. InDesign не перевіряє, чи існує CSS, чи є вона дійсною, тому вам слід підтверджувати налаштування CSS.

Пов’язані теми

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису