Adoben tukemat tunnistetietotyypit

Adobe tarjoaa kolme erilaista tunnistustyyppiä tai tiliä käyttäjien todentamiseksi ja valtuuttamiseksi. Nämä tunnistetietotyypit ovat seuraavat:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID

Adobe suosittelee, että kaikki yritykset, joilla on varattuja verkkotunnuksia, siirtävät Adobe ID -käyttäjänsä Federated ID- ja Enterprise ID -käyttäjiksi, koska nämä tunnistetietomallit tukevat parhaita tietojenkäsittelykäytäntöjä ja varmistavat tehokkaan ohjelmiston käyttöönoton.

Huomautus:

Jotkin tuotteet ja palvelut, kuten Adobe Licensing Website ja Adobe Forums, tukevat vain Adobe ID:tä.

Siirtyminen Adobe ID:stä, Enterprise ID- tai Federated ID -käyttäjäksi

Järjestelmänvalvojana voit muuttaa Admin Consolen avulla organisaatiosi käyttäjien tunnistetietojen tyyppiä niin, että Adobe ID:stä tulee Enterprise ID tai Federated ID. Lisätietoja käyttäjien tunnistetietotyypeistä on artikkelissa Adoben tukemat tunnistetietotyypit.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa tunnistetietotyypin Enterprise ID:stä Federated ID:ksi tai Federated ID:stä Enterprise ID:ksi, ota yhteyttä Adoben tukeen.

Vaikutus Creative Cloudin loppukäyttäjiin

Jos muutat käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, nämä käyttäjät voivat edelleen käyttää omaa Adobe ID:tään. He käyttävät kuitenkin organisaation Adobe-sovelluksia, ‑palveluita ja ‑ratkaisuja heille määrätyillä uusilla Federated ID:illä tai Enterprise ID:illä.

Jos käyttäjällä on jo Adobe ID, johon resurssit on liitetty, hän voi siirtää resurssit Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystililleen.

Jos Creative Cloudin käyttäjät käyttivät Creative Cloud for enterprise ‑jäsenyyteen kuulumattomia palveluita, heidän jäsenyytensä palautetaan maksuttomiksi versioiksi.

Tunnistetietotyypin muokkaus CSV-tiedoston mukaan

Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit muuttaa käyttäjien tunnistetietotyypin eränä. Voit muuttaa käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ja käyttäjien käyttäjänimiä, myös Admin Consolessa tai käyttämällä käyttäjien synkronointityökalua tai User Management API:a.

 1. Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna tulee näyttöön.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan
 3. Jos haluat sisällyttää käyttäjät tunnistetietotyypin muokkausta varten, lataa nykyisten käyttäjien luettelo tai CSV-vakiomalli valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu .csv-tiedosto sisältää seuraavat tiedot.

  • Tunnistetietotyyppi – Federated ID, Enterprise ID tai Adobe ID
  • Käyttäjänimi
  • Toimialue
  • Uusi tunnistetietotyyppi – Federated ID, Enterprise ID tai Adobe ID
  • Uusi sähköpostiosoite
  • Uusi käyttäjänimi
  • Uusi maatunnus
 4. Avaa .csv-tiedosto sovelluksessa, jolla pystytään muokkaamaan CSV-tiedostoja, ja muokkaa tunnistetyyppejä tarpeen mukaan.

  Huomautus:

  Kun olet vaihtamassa tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Federated ID:ksi tai Enterprise ID:ksi, Adobe ID:n sähköpostiosoitteen on vastattava yritystilin sähköpostiosoitetta.

 5. Avaa Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna ja lähetä päivitetty .csv-tiedosto. Varmista, että tämä tiedosto tallennetaan käyttäen UTF-8-koodausta.

  Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on valmis.

Tämä prosessi siirtää kaikkien siirrettyjen käyttäjien käyttöoikeudet ja varatut tuotteet. Käyttäjät, joiden tunnistetiedot ovat muuttuneet, saavat ilmoituksen, että heidän on käytettävä uusia Enterprise ID:itään tai Federated ID:itään, kun he käyttävät heille varattuja Adoben tuotteita.

Jos käyttäjät käyttivät jo aikaisemmin Adobe ID:itä, joihin on liitetty resursseja, näitä käyttäjiä pyydetään lisäksi suostumaan resurssien siirtoprosessiin. Resurssien siirtoprosessi siirtää käyttäjien resurssit automaattisesti heidän Adobe ID ‑tileiltään heidän yritystileilleen.

Resurssien siirto

Kun muutat organisaation käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Federated ID:ksi tai Enterprise ID:ksi, käyttäjät voivat siirtää tuetun sisällön yrityksen määrittämältä nykyiseltä Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystilille. Siirto voidaan suorittaa kahdella tavalla:

Käyttäjille on määritettävä Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen käyttöoikeudet, jotta käyttäjät voivat siirtää sisältönsä automaattisesti. Käyttäjät, joilla on oikeudet Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen käyttöön, voivat

 • määrittää tuoteprofiilin, joka tarjoaa Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑jäsenyyden ja jossa PDF Services on otettu käyttöön
 • määrittää tallennustilan käsittävän Creative Cloud ‑tuoteprofiilin ja tallennustilan käsittävän Document Cloud ‑tuoteprofiilin (koskee vain tietokonetarjouksia), joissa PDF Services on otettu käyttöön.

Kun tunnistetietojen muutosprosessi on suoritettu loppuun, loppukäyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen, joka sisältää resurssien yksityiskohtaiset siirto-ohjeet.

Järjestelmänvalvojana voit ladata resurssien siirron valmistumisen tilaraportin kaikkien sellaisten käyttäjien osalta, jotka kuuluivat tunnistetietojen muutosprosessin piiriin. Voit ladata raportin seuraavasti:

 1. Valitse Admin Console > Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Vie siirtoraportti CSV-muodossa.

  Raportti ladataan.

Raportissa kerrotaan, kuka on antanut suostumuksensa, kuka on kieltäytynyt ja kuka ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin. Jos haluat selvittää, minkä tyyppisiä sisältöjä muutosprosessi tukee, perehdy resurssien siirron usein kysyttyihin kysymyksiin.

Huomautus:

Joskus automaattista resurssien siirtoprosessia ei voi käynnistää muutamalle käyttäjälle. Nämä käyttäjät saavat ilmoituksen, jossa heitä pyydetään siirtämään sisältönsä manuaalisesti, ja heidät jätetään siirtoraportista pois.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö