Apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs kopen

Met apparaatlicenties kunnen instellingen die deelnemen aan het Value Incentive Plan (VIP) een softwarelicentie aan een bepaalde computer koppelen, zodat gebruikers zich nooit meer hoeven aan te melden of een serienummer hoeven in te voeren om een app te starten. Instellingen kunnen apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs aanschaffen door deel te nemen aan het VIP via een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs of via Adobe Business Direct.

Aanmelden bij de Admin Console

 1. Meld je aan bij adobe.com door te klikken op Aanmelden op de algemene navigatiebalk bovenaan en de Adobe ID en het wachtwoord voor het VIP-lidmaatschap in te voeren.

  Klik op Aanmelden

  Of, als je al bent aangemeld via een van de andere pagina's op adobe.com, klik op de naam in de navigatiebalk bovenaan.

  Klik op de naam in de navigatiebalk boven aan het scherm
 2. Klik in het navigatievenster of pop-upmenu op Team beheren om de Admin Console te openen waar je je licenties kunt beheren.

  Nadat de apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs zijn aangeschaft, gebruikt de VIP-beheerder de Admin Console om de apparaatlicenties te beheren en Creative Cloud Packager te downloaden.

  Opmerking: 

  De Admin Console werkt het beste met:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 of hoger
  • Windows 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger
  • Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 of hoger

Apparaatlicenties beheren

Klik in de navigatiebalk links op Alles onder de kop Apparaatlicenties om de apparaatlicenties weer te geven. Voor elke productdistributiegroep wordt het aantal gekochte, actieve en beschikbare licenties weergegeven. Distributiegroepen bestaan uit specifieke productlicenties die zijn aangeschaft. Als je bijvoorbeeld licenties voor Creative Cloud Alle apps en licenties voor Photoshop CC Losse app aanschaft, worden hiervoor aparte distributiegroepen gemaakt.

Distributiegroep

Apparaatlicenties verpakken en distribueren

Ga naar Distributiegereedschappen om Creative Cloud Packager te downloaden. De beheerder kan met Packager installatiepakketten maken voor distributie. Nadat de beheerder een installatiepakket heeft gemaakt, installeert hij of zij het pakket met producten op computers in klaslokalen of labs met een hulpprogramma voor distributie in ondernemingen, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop of JAMF Casper Suite. Zie Adobe-pakketten distribueren met ARD en Adobe-pakketten distribueren met SCCM voor meer informatie. Zie Pakketten met apparaatlicenties maken als je meer wilt weten over het verpakken en distribueren van apparaatlicenties.

Let op:

Adobe raadt aan de Creative Cloud desktop-applicatie niet te installeren op systemen die een apparaatlicentie gebruiken. Er is een bekend probleem met bepaalde soorten accounts dat ertoe kan leiden dat de licentie van het systeem wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de Creative Cloud desktop-app. Dit is geen vereiste, maar als gebruikers zich afmelden en weer aanmelden kan dit onverwachte resultaten hebben.

Een licentie op een apparaat activeren

Beheerders kunnen niet rechtstreeks vanuit de Admin Console een licentie aan een apparaat toewijzen. Apparaatlicenties worden geactiveerd op basis van het principe 'eerst gestart, eerste licentie'. Wanneer de eerste app (bijvoorbeeld Photoshop of Dreamweaver) op het apparaat wordt gestart, wordt er automatisch een licentiebestand gemaakt en geactiveerd op dat apparaat. Dit gaat zo door totdat alle licenties in gebruik zijn.

Apparaten moeten voor de eerste activering verbinding maken met Adobe-servers en vervolgens minimaal één keer in de 99 dagen verbinding maken tot het einde van de lidmaatschapstermijn.

Nadat een licentie is geactiveerd op een apparaat, wordt de naam van het apparaat in de Admin Console weergegeven onder de distributiegroep. Bovendien wordt het aantal licenties weergegeven dat nog beschikbaar is voor activering.

Distributiegroepen - Creative Cloud Alle apps

Een apparaatlicentie deactiveren

Deactiveer een licentie als je de toegang tot een productdistributiegroep op een bepaald apparaat wilt voorkomen.

Alle licenties worden weergegeven onder Apparaatlicenties in de navigatiebalk links. Kies de specifieke distributiegroep om te beginnen met de deactivering.

Klik op Deactiveren naast het betreffende apparaat om de licentie te deactiveren. Er verschijnt een pop-upmenu om de deactivering te bevestigen.

Nadat je een licentie voor een apparaat hebt gedeactiveerd, wordt deze opnieuw als beschikbare licentie in de productdistributiegroep weergegeven. De licentie kan dan weer op een ander apparaat worden geactiveerd. Wanneer op het volgende apparaat zonder licentie een app uit die distributiegroep wordt gestart, wordt de beschikbare licentie gebruikt.

Logboek met gedeactiveerde apparaten

Wanneer de beheerder een licentie voor een apparaat deactiveert, wordt dit geregistreerd in het logboek Gedeactiveerde apparaten, met vermelding van het product, de apparaatnaam en de datum waarop het apparaat is gedeactiveerd. Als er geen gedeactiveerde apparaten zijn, is dit logboek leeg.

Een licentie opnieuw activeren

De beheerder kan een eerder gedeactiveerde licentie op een apparaat op twee manieren opnieuw activeren.

 1. Distribueer de licentie opnieuw door de stappen te volgen in het gedeelte Apparaatlicenties verpakken en distribueren hierboven. (Zorg ervoor dat de nieuwste versie van Creative Cloud Packager is geïnstalleerd.) Gebruik deze procedure in de volgende gevallen:

    a. Creative Cloud voor het onderwijs is verwijderd van het apparaat

    b. De beheerder wil een andere set apps installeren dan de apps die momenteel op het apparaat staan

    c. Het product is al een hele tijd niet bijgewerkt

 2. Maak een nieuw licentiebestand. Deze optie is met name geschikt om een geïnstalleerd product te vervangen door een nieuw licentiebestand voor hetzelfde product. Als bijvoorbeeld Creative Cloud Alle apps op het apparaat was geïnstalleerd en werd gebruikt voordat de licentie werd gedeactiveerd, hoef je alleen een nieuw licentiebestand voor Creative Cloud Alle apps te maken in plaats van alles opnieuw te distribueren op het apparaat.

Let op:

De bestanden in de mappen SLCache en SLStore mogen niet worden verwijderd. Dit kan leiden tot een inconsistente staat van de licentiegegevens op de hostcomputer.

Zodra de licentie opnieuw is gedistribueerd, start je de app op het apparaat om de licentie te activeren. Nadat een licentie is geactiveerd, zijn het apparaat en de status zichtbaar in de productdistributiegroep in de Admin Console.

Opmerking:

Als je problemen ondervindt met het opnieuw activeren, raadpleeg je Gearchiveerde computers opnieuw activeren met apparaatlicenties.

Tijdelijke licenties

Als het aantal apparaten met actieve licenties groter wordt dan het aantal gekochte licenties, verschijnt er onder Actieve licenties een waarschuwingsbericht met de status 'Tijdelijk' en de vervaldatum. Vanaf de datum van activering hebben beheerders 60 dagen de tijd om tijdelijke licenties om te zetten in gekochte licenties. Plaats hiervoor een bestelling bij je Adobe-vertegenwoordiger. De beheerder kan tijdelijke licenties ook deactiveren door de stappen te volgen die worden beschreven in Een apparaatlicentie deactiveren hierboven. Als er geen extra licenties worden gekocht of als de tijdelijke licenties niet voor de vervaldatum zijn gedeactiveerd, hebben gebruikers geen toegang meer tot de apps die aan die licentie zijn gekoppeld.

Extra licenties aanschaffen

De beheerder kan op dit moment geen extra apparaatlicenties toevoegen (kopen) via de Admin Console. Als je extra apparaatlicenties wilt aanschaffen, bel je Adobe Business Direct op 800-443-8158 of neem je contact op met een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs.

Opmerking:

Met de knop Licenties toevoegen in de Admin Console kunnen alleen gebruikerslicenties op naam worden toegevoegd. Dit zijn licenties die zijn toegewezen aan individuele gebruikers, in tegenstelling tot apparaatlicenties, die aan specifieke apparaten worden toegewezen.

Een apparaat zoeken

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Alles onder Apparaatlicenties.

 2. Voer in het zoekvak van de werkbalk bovenaan de naam van het apparaat in. De zoekresultaten worden in het rechterdeelvenster weergegeven.

Beheerders beheren

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Beheerders om het tabblad Beheerders te openen.

 2. Klik onder aan de tabel op de koppeling + Meer toevoegen.

 3. Voer het e-mailadres en de naam in van de persoon die je wilt uitnodigen als beheerder.

 4. Klik op Beheerder toevoegen.

 5. De status wordt weergegeven als In behandeling en de uitnodiging wordt per e-mail naar de betreffende persoon verzonden. De uitnodiging moet worden geaccepteerd om het proces te voltooien.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid